Транскрибирана разговорна реч (2001-2004)
Транскрибирана устна реч
Мултимедиен корпус
НОВО!!!  Паралелен корпус
Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com