Редактиран текст/Edited text
Оригинал/Original
Б: …и ванче/ излизаме ние да купим на детето/ чудо сребро. и почваме да се разхождаме по пиротска. обаче цялото семейство -
Б: .…и ванче/ излизаме ние да купим на детето/ чудо сребро. и почваме да са разхождъме по пиротска. обаче цялото семейство -
А: ама кога това?
А: . ама кога това?
Б: това / това/ това. оня ден .в събота. (Ф - смее се) и излизаме ние/ почваме да се разхождаме/ хора/ къщи/ салтанати (Ф - смее се) и светослав като почна да мрънка…чакай сега.тя версията колкото пъти ти я разкажа ще има подобрения.и почваме ние. по пиротска едни разпродажби/ едни чудеса:. влизаме в един магазин …пише. тотална разпродажба ( – завърта очи).
Б: . това / това/ това. оня ден .в събута. (Ф - смее се) и излизаме ние/ почваме да се разхождъме/ хора/ къщи/ сълтанати (Ф - смее се) и светослав като почна да мрънка…чакъй сега.тя версията колкото пъти ти я разкажа ще има пудобрения.и почвъми ние. по пиротска едни разпродажби/ едни чудеса:. влизаме в един магазин …пише. тутална разпродажба ( – завърта очи).
А: тотална!(Ф - смее се)
А: . тотална!(Ф - смее се)
Б: тотална…(Ф - смее се) петдесет процента.и викам чакай да видя каква: таз тотална разпродажба…( – повдига рамене) какво да ти кажа… един панталон струваше сто и тридесет лева!
Б: . тотална…(Ф - смее се) петдесет процента.и викам чакай да видя каква: тъз тотална разпродажба…( – повдига рамене) какво да ти кажа… един панталон струваше сто и тридесет лева!
А: че то без пари бе! (Ф - смее се)
А: . че то без пъри бе! (Ф - смее се)
Б: (Ф – м-м – знак за съгласие). то без пари бе/ ами аз тридесет имах. ама стоте ги бях забравила (Ф - смее се)…и обикаляме/ обикаляме/ гледаме якета. гледаме…блузи… (Ф – тц-тц – замисля се) най/ накрая си хареса той а дънкова риза. и му я купиха техните.
Б: (Ф – ама-ама – знак за съгласие). то без пъри бе/ ами аз тридесет имах. ама стоте ги бях забравила (Ф - смее се)…и обикаляме/ обикаляме/ гледъме якита. гледъми…блузи… (Ф – тц-тц – замисля се) най/ накрая си хареса той а дънкува риза. и му я купиха тяхните.
А: колко струва?
А: . колко струва?
Б: де да знам…трийсет пет ли. какво ли.
Б: . де да знам…трийс пет ли. какво ли.
А: о. бая!
А: . о. бая!
Б: ама знаеш ли каква е хубава.една от тези малко опушените/ ама таман му ходи на сините дънки. трябва: го видиш таз вечер.
Б: . ама знаеш ли каква е хуба.една от тези малко опушените/ ама таман му ходи на сините дънки. трябва: го видиш тъз вечер.
А: той ще идва ли?
А: . той ще идва ли?
Б: ще идва.
Б: . ще идва.
А: хайде бе/ че какво ще правим тая вечер? ( Ф - смее се)
А: . хайде бе/ че какво ще правим тая вечер? ( Ф - смее се)
Б: ще го дундуркаме (Ф - смее се)…и после тръгваме да търсим ние пръстен. щото му бях обещала пръстен да му купувам. и. целия подлез на пиротска обиколихме. пръстен не си хареса. само едни обеци си хареса/ гладки. и това за онуй ( – повдига вежди).
Б: . ще го дундуркаме (Ф - смее се)…и после тръгваме да търсими ние пръстен. щото му бях обещала пръстен да му купувъм. и. целия подлез на пирутска обиколихме. пръстен нси хареса. само едни убици си хареса/ гладки. и това за онуй ( – повдига вежди).
А: и колко пари струваха?
А: . и колко пари струваха?
Б: ах…четири ( – замисля се). четири лева ли/ нещо такова.
Б: . ах…четири ( – замисля се). четири лева ли/ нещу такова.
А: че пак евтино е минало.
А: . че пак евтино е минало.
Б: ама те са най/ прости халки.
Б: . ама те са най/ прости хълки.
А: че супер ми пак нали си е взел нещо.
А: . че супер ми пак нали си е взел нещу.
Б: ама аз исках -
Б: . ама аз исках -
А: [. че си е харесал де.]
А: [. че си е харесъл де.]
Б: [. да/ че си хареса.] аз исках да вземем. знаеш какви яки халки имаше. едни резбовани/ по-плътнички/ таман мъжки халки / много хубави -
Б: [. да/ че си хареса.] аз исках да вземем. знаеш какви яки хълки имаше. едни резбовани/ по плътнички/ тъман мъжки халки / много хубави -
А: ама ти две ли му взе/ или само една?
А: . ама ти две ли му взе/ или само една?
Б: две бе -
Б: . две бе -
А: а: той и на двете ли има!
А: . а: той и на двете ли има!
Б: обаче господина каза не ща аз такива неща големи на ушите си/ искам по/ нежно.
Б: . обаче господина каза не ща аз такива неща големи на ушите си/ искам по/ нежну.
А: ама чакай сега. те миналата седмица и двете ли му се счупиха?
А: . ама чакай сега. те миналата седмица и двете ли му са счупиха?
Б: не знам. майка му изхвърлила обеците без да се усети.
Б: . ни знам. майка му изхвърлила убиците без да са усети.
А: и как ги изхвърлила?
А: . и как ги изхвърлила?
Б: той ги бил сложил в някакво пакетче на нощното си шкафче. и тя като разтребвала -
Б: . той ги бил сложил в някакву пъкетче на нощното си графче. и тя като разтребвала -
А: ама те не са счупени ли?
А: . ама те не са счупедни ли?
Б: счупени са. едната е счупена.
Б: . счупени са. ената е счупена.
А: а: …о/ боже!
А: . а: …о/ боже!
Б: да. и нашта ги (Ф – пфвт) изхвърлила… пък пръстен…отначало почваме да търсим пръстен с оникс като стария.
Б: . да. и нашта ги (Ф – пфвт) изхвърлила… пък пръстен…отначало почваме да търсим пръстен с оникс като стария.
А: тъй ( – кимва с глава).
А: . тъй ( – кимва с глава).
Б: търсим/ търсим. и някаква продавачка като почва да ме кръщава …каза. това е оникс. пък аз отдалеко го виждам/ че е от тези камъни/ дето приличат на лакирани с черен лак отгоре -
Б: . търсим/ търсим. и някъква продъвачка като почва да ама кръщава …каза. това е оникс. пък аз отдалеко го виждам/ че е от тези камъни/ дето приличат на лакирани с черен лак утгоре -
А: това оникса е камък тъй ли?
А: . това оникса е камък тъй ли?
Б: да бе. на стария му пръстен камъка!
Б: . да бе. на стария му пръстен камъка!
А: а:. сетих се!
А: . а:. сетих са!
Б: ей такова нещо ( – показва знак с ръце).
Б: . ей тъкова нещу ( – показва знак с ръце).
А: да/ сетих се.
А: . да/ сетих се.
Б: …и онуй не стига дето стои като лакирано. ами едно грозно. едно грубо. ама едно…никакво. ма направо никакво/ да ти се отще…и онази ме кръщава/ че е оникс. (преправя си гласа) ама как/ госпожице. оникс е…викам ще ме прощаваш/ ама не можеш да ме излъжеш. не е оникс и това за онуй. той светльо се намуси пък/ че не съм ги харесвала. ама как да го харесам/ като не ми харесва/ не е добра изработка. и викам. няма! … викам халка не искаш ли…отначало вика не ща -
Б: . …и онуй не стига дето стои като лакирано. ами едно грозно. едно грубо. ама едно…никъкво. ма направо никъкво/ да ти се отще…и онази ама кръщава/ че е оникс. (преправя си гласа) ама как/ госпожице. оникс е…викам ще ама прощаваш/ ама не можеш да ама излъжиш. не е оникс и това за онуй. той светлю са нъмуси пък/ че не съм ги харесвала. ама как да го хъресъм/ като не ми хъресвъ/ не е добра изработка. и викам. няма! … викам хълка не искъш ли…отнъчало вика ни ща -
А: (Ф - ъмв (носово) – знак за учудване)
А: (Ф - ъмв (носово) – знак за учудване)
Б: почна да гледа едни светлосини камъни. викам да ти ходят на кафявите очи.
Б: . почна да гледа едни светлусини камъни. викам да ти ходят на кафевите очи.
А: (Ф – м-м – знак за съгласие) да (Ф - смее се). представям си!
А: . (Ф – ама-ама – знак за съгласие) да (Ф - смее се). представям си!
Б: ама то едно светлосиньо. почти като вода. светло. (Ф – м-м – знак за съгласие)…да.
Б: . ама то едно светлосиню. почти като вода. светло. (Ф – ама-ама – знак за съгласие)…да.
А: то пък за мъж е неподходящо някак си -
А: . то пък за мъж е неподходящо някакси -
Б: после реши гривна. че иска …викам да. като се натопиш в един компютър да го оправиш/ и му я оставиш таз гривна на някой подарък. или ще я закачи. нещо ще я направи -
Б: . после реши гривна. че иска …викам да. като са натупиш в един компютър да го оправиш/ и ама я оставиш тъз гривна на някой подарък. или ще я закачи. нещу ще я направи -
А: абе гривна. изобщо не е -
А: . абе гривна. изобщо не е -
Б: няма смисъл. ланци/ те пък струват майка си и баща си тези дето аз ги харесвам. и най-накрая реши той. халка/ и почваме да гледаме мъжки халки…( – повдига рамене) груби му били. не знам какви му били. боклуци… само боклуци ( – повдига вежди) -
Б: . няма смисъл. ланци/ те пък струват майка си и бъща си тези дето аз ги хъресвъм. и най нъкрая реши той. хълкъ/ и почвъми да гледъми мъжки хълки…( – повдига рамене) груби му били. не знам какви му били. боклуци… само бoклуци ( – повдига вежди) -
А: това нежното дете! (Ф - смее се)
А: . това нежното дете! (Ф - смее се)
Б: викам то ми е ясно/ че искаш абсолютно същия пръстен. ама няма откъде. викам дай да видим златарските ателиета. (преправя си гласа) какво ще правим каза. в златарски ателиета. аз. каза искам сребърен пръстен. (Ф - смеят се)
Б: . викам то ми е ясно/ че искъш абсулютну същия пръстен. ама няма откъде. викам дай да видим златарските ателиета. (преправя си гласа) какво ще правим каза. в златарски ателиета. аз. каза искам сребърен пръстен. (Ф - смеят се)
Б: викам. [светльо] -
Б: . викам. [светльо] -
А: [. мале!]
А: [. мале!]
Б: …те продават и сребро в златарските ателиета бе… и той стои и ме гледа. гледа ме изпод вежди и вика. а:. викам. аха/ викам че тъй де. отказа се той. разсърди се. почна да тропа с крака. заяви че е мрънльо и всякакви такива екстри… успяхме да се скараме -
Б: . …те прудавът и сребро в златарските ателиета бе… и той стои и ама гледа. гледа ама изпод вежди и вика. а:. викам. аха/ викам че тъй де. отказа са той. разсърди са. почна да тропа с кръка. заяви че е мрънлю и всякакви такива екстри… успяхме да са скараме -
А: а: -
А: . а: -
Б: [. ми щото нали ти казвам] -
Б: [. ми щото нали ти казвъм] -
А: [. няма начин просто.]
А: [. няма начин просто.]
Б: ама аз се изнервих по едно време… и той не харесва нищо. и само обикаляме. по три пъти ги обиколихме тези сергийки там и нищо с нищо. и техните вече ни чакат в халите/ аз викам. пие ми се кафе. давай да тръгваме… отиваме ние горе/ ама на втория етаж при заведенията за бърза храна/ и техните чакат/ и пили там по едно кафе и аз - той вика. хайде да ядем. викам/ хубаво/ обаче гледам там разни китайски истории/ обаче нещо не ми вдъхнаха доверие/ викам/ няма да ям. и той взе да се тръшка… един такъв/ да тропа с крака и не знам си какво си. и аз се ядосах. викам/ няма да пия нищо. няма да ям нищо. дай си ходим. и аз тропнах с крак/ купих си едни морски деликатеси и туй за онуй -
Б: . ама аз са изнервих по едно време… и той не харесва нищо. и само обикалями. по три пъти ги обиколихме тези сергийки там и нищо с нищо. и тяхните вече ни чакът в халите/ аз викам. пий ми са кафе. давъй да тръгваме… отивами ние горе/ ама на втория етаж при заведенията за бърза хрънъ/ и тяхните чакат/ и пили там по едно кафе и аз - той вика. хайде да ядем. викам/ хубаво/ обаче гледъм там разни китайски истории/ обаче нещо не ми вдъхнаха доверие/ викам/ няма да ям. и той взе да се тръшкъ… един такъв/ да тропа с кръка и не знам си какво си. и аз са ядосах. викам/ няма да пия нищо. няма да ям нищо. дай си ходим. и аз тропнъх с крак/ купих си едни морски диликатеси и това за онуй -
А: (неясно)
А: (неясно)
Б: (неясно)
Б: (неясно)
Б: и че вечерта правих морски деликатеси -
Б: . и че вечерта правих морски деликатеси -
А: брей ( – повдига вежди)!
А: . брей ( – повдига вежди)!
Б: да ( - усмихва се).
Б: . да ( - усмихва се).
А: пак си облизаха пръстите/ нали?
А: . пак си облизаха пръстите/ нали?
Б: ами/ да ( – усмихва се).
Б: . ами/ да ( – усмихва се).
А: (Ф - смее се)
А: (Ф - смее се)
Б: ама то. ама то ванче буквално. ама къде две шепи ( – показва с ръце)/ шепа и половина и сложили октопод/ скарида/ а:/ какво имаше още. калмар и. мида -
Б: . ама то. ама то ванче буквално. ама къде две шепи ( – показва с ръце)/ шепа и половина и сложили октопод/ скарида/ а:/ какво имаше още. калмар и. мида -
А: и че как ги приготви тези работи?
А: . и че как ги приготви тези работи?
Б: ама те бяха бланширани и аз ги панирах с белтък и нишесте…бях гледала една китайска панировка.
Б: . ама те бяха блънширани и аз ги паниръх с белтък и нишесте…бях гледъла една китайска панировка.
А: браво бе!
А: . браво бе!
Б: и стават де. имат вкус там на нещо.
Б: . и стават де. имат вкус там на нещу.
А: а:. ядеше се?
А: . а:. ядеше са?
Б: полях със лимон едно хубаво. и викам хайде -
Б: . полях със лимон едно хуба:у. и викам хайде -
А: ами какво беше мезето? (Ф - смее се)
А: . ами какво беше мезето? (Ф - смее се)
Б: мезето…какво мезе?
Б: . мезето…какво мезе?
А: в смисъл… ( – смее се и показва с жест бутилка)
А: . в смисъл… ( – смее се и показва с жест бутилка)
Б: (Ф - смее се) . със бира.
Б: (Ф - смее се) . със бира.
А: със бира ли?
А: . със бира ли?
Б: (Ф - смее се). със бира. да. и/ тъй…се тя беше правила едни дробчета. какво да ти кажа. морски деликатеси с дробчета много си ходи -
Б: (Ф - смее се). със бира. да. и/ тъй…се тя беше правила едни дробчета. какво да ти каа. морски диликатеси с дробчета много си ходи -
А: е. сега -
А: . е. са -
Б: е сега/ какво да правиш ( – свива рамене) -
Б: . е сега/ какво да правиш ( – свива рамене) -
А: интернационална кухня!
А: . интернационална кухня!
Б: абсолютно. и…тъй -
Б: . абсулютну. и…тъй -
А: и тъй ли?
А: . и тъй ли?
Б: и тъй!
Б: . и тъй!
А: аз нещо щях да ти казвам. ама забравих -
А: . аз нещу щях да ти казвъм. ама забравих -
Б: а ( – вдига вежди)?
Б: . а ( – вдига вежди)?
А: да.
А: . да.
Б: ей сети се де!
Б: . ай сети се де!
А: хайде тая вечер да ходим да играем билярд.
А: . ай тая вечер да ходим да играем билярд.
Б: и?
Б: . и?
А: и. що?
А: . и. що?
Б: аз да ти кажа ли. пускам ви да играете билярд/ пийте бири/ правете каквото знаете -
Б: . аз да ти кажа ли. пускам ви да играете билярд/ пийте бири/ прейти кот знайти -
А: [. ти какво ще правиш?]
А: [. ти какво ще правиш?]
Б: [. на мен ми се ще нещо да] понапиша. нещо да понауча/ [щото -]
Б: [. на мен ми са ще нещо да] понапиша. нещо да понаучъ/ [щото -]
А: [. ама то да ти] кажа и аз не съм сигурна/ щото нали шест без двайсет имам среща ( – поглежда си часовника) -
А: [. ама то да ти] кажа и аз не съм сигурна/ щото нали шест бес двайсет имам среща ( – поглежда си часовника) -
Б: а. да.
Б: . а. да.
А: и тя иска да ходим по магазините/ и след това ми казва жоро бил до осем на работа -
А: . и тя иска да ходим по магъзините/ и след това ми казва жоро бил до осем на работа -
Б: (ФБ – ехе)
Б: (ФБ – ехе)
А: то тъкмо ние докато обиколим магазините и вика да ходим после да пийнем някъде по нещо -
А: . то тъкму ние докато убикулим магъзините и вика да ходим после да пийнем някъде по нещо -
Б: тъй -
Б: . тъй -
А: и аз ще им кажа към студентски град да дойдем -
А: . и аз ще им кажа към студентски град да дойдем -
Б: (Ф – ъ-а – знак за съгласие). … той светослав…таз вечер има ли мач?
Б: (Ф – ъ-а – знак за съгласие). … той светослав…тъз вечер има ли мач?
А: не. те са сутрин мачовете. няма.
А: . не. те са сутрин мачовете. няма.
Б: само сутрин ли са?
Б: . само сутрин ли са?
А: да.
А: . да.
Б: о. прекрасно!
Б: . о. прекрасно!
А: то е в япония световното.
А: . то е в япония световнуту.
Б: прекрасно. прекрасно -
Б: . прекрасно. прекрасно -
А: да бе. няма. само сутрин са мачовете.
А: . да бе. няма. само сутрин са мачовете.
Б: светльо ако го знаеш какъв беше смешен.спи той - спи една сутрин. ама кога/ във събота сутринта. да. спи/ спи/ спи/ и изведнъж баща му пуска телевизията…мач. и той какъвто е поспаланец/ обаче само като чува мач. става някакъв такъв оцъклен…мач/ мач гледай/ гледай мач. някакъв такъв супер нахъсан нали. и като се ковнаха пред телевизията. няма ставане/ бе човеко. смятай сме издебнали. то имаше някакъв мач от три часа -
Б: . светлю ако го знаеш какъв беше смешен.спи той - спи една сутрин. ама кога/ във събута сутринта. да. спи/ спи/ спи/ и изведнъж баща му пуска телевизията…мач. и той какъвто е поспаланец/ обаче само като чува мач. става някакъв такъв оцъклен…мач/ мач гледай/ гледай мач. някакъв такъв супер нахъсан нали. и като са ковнъха пред телевизията. няма ставъне/ бе човеко. смятъй сме издебнали. то имаше някакъв мач от три часа -
А: те бяха да. да.
А: . те бяха да. да.
Б: обаче как бяха. до един -
Б: . обаче как бяха. до един -
А: до един. а така. защото татко в един си тръгна за село -
А: . до един. а така. защото татко в един си тръгна за селу -
Б: и после от три ли. от пет. някаква такава работа беше/ и смятай специално сме ги изчакали да си изгледат мачовете/ излязохме/ разходихме се/ прибрахме се. и те пак седнаха да гледат мач/ цял ден мач са гледали. и за капак светльо седна на компютъра да играе на фифата!
Б: . и после от три ли. от пет. някаква такава работа беше/ и смятай специално сме ги изчакали да си изгледат мачовете/ излязохме/ ръзходихме се/ прибрахми са. и те пак седнъха да гледат мач/ цял ден мач са гледали. и за капак светлю седна на компютъра да играе на фифъта!
А: браво бе! (Ф - смее се)
А: . браво бе! (Ф - смее се)
Б: и направо ти казвам щях да откача. ама аз дадох ли му?
Б: . и направо ти казвам щях да откача. ама аз дадох ли му?
А: [. не му даде!]
А: [. не му даде!]
Б: [. не му дадох!] ми/ ( – вдига рамене)…не!
Б: [. не му дадох!] ми/ ( – вдига рамене)…не!
А: ти знаеш ли? аз в петък се прибирам и татко му се обаждам и той ми вика. аз съм си у нас/ гледам откриването на световното/ и вика като пристигнеш вика във казанлък/ се обади. аз ще дойда да те взема. обаждам се/ идва нашия /и вместо да ми каже здрасти/ нещо/ такова/ той ми вика и знаеш какво стана сега/ викам какво стана. ами че сенегал би франция.
А: . ти знаеш ли? аз в петък се прибиръм и татко му се обаждъм и той ми вика. аз съм си у нас/ гледам откривънету на световнуту/ и вика като пристигнеш вика във казанлък/ са обади. аз ще дойда да та взема. обаждъм са/ идва нашия /и място да ми каже здрасти/ нещу/ такова/ той ми вика и знаеш какво стана сега/ викам какво стана. ами че сенегал би франция.
Б: да/ това беше смятай страшно!
Б: . да/ това беше смятъй страшно!
А: и след това вчера му викам/ как вървят мачовете? а той ми вика. ми аржентина била не знам си кой/ викам/ а/ те/ аржентинците ще спечелят световното/ и той ми вика. още не са били сенегал (Ф - смеят се).
А: . и след това вчера му викам/ как вървят мачовете? а той ми вика. ми аржентина била не знам си кой/ викам/ а/ те/ аржентинците ще спечелят световнуту/ и той ми вика. още не са били сенегал (Ф - смеят се).
А: ами да.
А: . ами да.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.