Мултимедиен корпус от устна българска реч

Мултимедийният корпус от устна българска реч съдържа записи от автентични диалози, които са транскрибирани според специално разработени системи и инструкции за транскрибиране, като се отчитат някои от спецификите на спонтанната реч. Отбелязват се също невербалните елементи (паузи, шумове, смях и т.н.), както и информацията за поведението на говорещите (мимики и жестове). Транскрипциите и съответните аудиозаписи са синхронизирани с помощта на EXMARaLDA, включително с произволен достъп от текста до съответното място в аудиото - щракнете на звездичка в сивата лента над текста. Първите четири цифри от номерата на файловете посочват годината, в която даден запис е транскрибиран и включен в корпуса.

Корпусът включва и два текста (2013101 and 2013102), които са синхронизирани със съответния аудио/видеозапис с помощта на наскоро разработени на основата на HTML5 технологии. Тъй като към момента (януари 2013 г.) стандартът HTML5 е в процес на разработка, е възможно да не се поддържа от всички браузъри, особено от по-старите версии. Най-новите версии на Internet Explorer, Google Chrome и Firefox би трябвало да показват коректно синхронизираните транскрипции.

2013001
2013002
2013003
2013004
2013005
2013006
2013007
2013008
2013009
2013010
2013011
2013012
2013013
2013014
2013015
2013016
2013017
2013018
2013019
2013020
2013021
2013022
2013023
2013024
2013025
2013026
2013027
2013028
2013029
2013030
2013031
2013032
2013033
2013034
2013035
2014001
2014002
2014003
2014004
2014005
2014006
2014007
2014008
2014009
2014010
2014011
2014012
2014013
2014014
2014015
2014016
2014017
2014018
2014019
 
2013101
2013102
Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com