[1]
0[*]1[*]2[*]3[*]
X [v]  аз съм любител на природата.редовно ходя по балканитеходил съм две години под ред ъ_ъ_ъ Козлудуй
[2]
..[*]4[*]5[*]
X [v]  Околчица (.)ходил съм на Скакавица (.) на хижа "Здравец" на по е_e_e Кончито (.) на Вихрен (.) и мене
[3]
..[*]6[*]7[*]
X [v]  (.) за мене природата е всичко (.) като излезав планината се разтоварвами когато за залесA дърво (.) за
X [nv]  придвижва ръка към тялото си в знак на разтоварване
[4]
..[*]8[*]
X [v]  мене тва е гордост вече (.) тука зад мене (.) преди да замина в казармата съм залесил ей тази борова
X [nv]  посичва с ръка
[5]
..[*]9[*]10[*]
X [v]  горакоято не се вижда сага от тукаи днес като ми ка/заха м_м_м че тука ше се залесява (.) аз със
X [nv]  
[6]
..[*]11[*]12[*]13[*]14[*]
X [v]  удоволствие дойдох (.) да участвам и се раздам че тези деца поса/диха тука дърва (.) дръвчетта (.) които след
X [nv]  посочва към децатажестикулира
[7]
..[*]
X [v]   години тези деца (.) като дойдат ше видЪт къде са те залесили (.) а най много ми беше приятно че (.)
[8]
..[*]
X [v]  отдолу като тръгнах от стадиона (.) на нагоре видях дица които събираха (.) отпадъци които са хвърлени
[9]
..[*]15[*]16[*]
X [v]   от нЕкои неб небрежнени хо небрежни недобросъвестни хъ_хъ_хъ гражданино тези деца (.) със своя
X [nv]  посочва към деца и жестикулира
[10]
..[*]17[*]18[*]
X [v]  труд доказаха че обичат екологията че обичат красотата
X [nv]  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.