[1]
0[*]
X [v]  мен ми напраи впечатление няколко неща в това писмо което очевидно (.) не е писано от въпросната
[2]
..[*]1[*]2[*]
X [v]  госпожа (.) ъ_ъ_ъ Анастазия Опреноваза която на мене лично (.) ми стана много мъчно снощи като
X [nv]  поставя ръка до сърцето си в знак на съчувствие
[3]
..[*]3[*]
X [v]  гледах репортажа (.) тъй като я познавам (.) ъ_ъ_ъ знам че има незрящо дете което учи в нашто
X [nv]  
[4]
..[*]4[*]
X [v]  училище и какви грижи полага за тва дете и:стана ми мъчно за нея тъй като и тя беше включена във
[5]
..[*]5[*]
X [v]  тази (.) ъ_ъ_ъ тука във вестник уважавания вестник "Струма" някаква битка за десет хиляди лева (.)
[6]
..[*]6[*]
X [v]  просто аз сега отвънка им казах четези хора са просто заблудени (.) никой не иска да однема на
[7]
..[*]7[*]
X [v]  госпожа Точева ъ_ъ_ъ нейнатарожба тя кактосе изрази (.) зашото това действително е нейна рожба тя
[8]
..[*]8[*]
X [v]  е създала фестивала (.) ъ_ъ_ъ дълги години го ее ъ_ъ_ъ организирала самa (.) даже е имало години
[9]
..[*]9[*]10[*]
X [v]  когато е имала частна фондация така ле е?[така до но със решение] на общинския
Виктория [v]  [точно така до две хиляди и пета година]
[10]
..[*]11[*]
X [v]  съвет (.) тъй като това не е редно не е и законно предполагамъ_ъ_ъ е решено (.) прганизатор на
[11]
..[*]12[*]
X [v]  фестивала да бъде чи ъ_ъ_ъ чи общиснка администрация и читалище "Братя Миладинови" нийъ даже
X [nv]  жестикулира
[12]
..[*][*]
X [v]  й казахме тук се събрахме на оправителен съвет (.) ти ще си ъ_ъ_ъ главната движеща сила (.) но дайте
X [nv]  
[13]
..[*]
X [v]  да напраим нЕкакви промени ако може даже (.) господин Туфчо Сандъкчиев главния секретар на (.)
[14]
..[*]14[*]
X [v]  на общината да предложи вместо името на Валентин Пензов ъ_ъ_ъ (.) да бъде включен някой от
[15]
..[*]15[*][*]
X [v]  общинска администрацияили от читалището (.) на което тя подскочи (.) така (.) като обидена и каза
[16]
16[*]
X [v]  че вие знаете ли че половината песни са на: (.) на фестивала са на Валентин Пензов на което ние
[17]
..[*]17[*]
X [v]  просто дигнахмеучудено рамене и си казахме ех как хм_хм_хм в такъв случай той член на журито (.) а
X [nv]  жестикулира и прави мимики
[18]
..[*]18[*]
X [v]  ше оценява (.) половината песни са неговитва имахме предвид (.) иначе нека си е Таня Точева никой
X [nv]  жестикулира
[19]
..[*]19[*]
X [v]  не (.) просто хорта са заблудени ниъ нЕаме нищо против неъниъ просто искахме да запалим крушката
X [nv]  имитира с ръка запалване на крушка
[20]
..[*]20[*]21[*]
X [v]  (.) във килера (.) в тъмния килер да се види какво ставатъй като всичко се извършва на тъмнота (.)
X [nv]  
[21]
..[*]22[*]
X [v]  относно това писмо което е анонимно (.) за мене и е писано под нейната диктовка (.) пишече нийъ
X [nv]  жестикулира
[22]
..[*]23[*]24[*]
X [v]  ъ_ъ_ъ сме целEлиотстраняване на госпожа Точева това не е вярноникой не не цели да я отстраняваме
X [nv]  жетсикулиражестикулира
[23]
..[*]25[*]
X [v]  (.) така смятаме че никой друг освен нея в качеството си на основател и такатака така (.) не може да
X [nv]  
[24]
..[*]26[*]
X [v]  има такива амбиции (.) аз мисля че тия времена отминаха когато един човек е незаменимима (.)
[25]
..[*]27[*]
X [v]  Сталин има слънце няма Сталин нЕма (.) и без петел съмва понякога (.) другокоето ми направи ъ_ъ_ъ
[26]
..[*]28[*]
X [v]  така впечатление (.)Хайгашот Агасян лично го познаам (.)Славчо Лобошки лично го познаам никой
X [nv]  жестикулира
[27]
..[*]29[*]30[*]31[*]
X [v]  нема /против нищо тези хоракой е казал че имаме /против тези хора?никой (.) такаи (.) още едно нещо
X [nv]  
[28]
..[*]32[*]
X [v]  (.) ъ_ъ_ъ възмутително сме изразявали ъ_ъ_ъ съмнениеотносно коректността (.) аз мисля че не е
X [nv]  повдига рамене в знак на недоумение
[29]
..[*]33[*]
X [v]  възмутително човек да се съмнява (.) във коректността (.) тъй като има даннисъс ъ_ъ_ъ и стана въпрос
X [nv]  
[30]
..[*]34[*]
X [v]  тука на (.) между членовете на оправителния съвет че e_e_е ма такава възможностда се явяват деца (.)
[31]
..[*]35[*]
X [v]  да плащат такси (.) които да не се: заприходяват със съответните документи (--)защо да нЕаме (.) защо
X [nv]  повдига рамене в знак на учудване
[32]
..[*]36[*]
X [v]  да е възмутително? така (.)и още нещо (.) ъ_ъ_ъ нашта цел била да отнеем ръководната роля на така (.)
X [nv]  
[33]
..[*]37[*]38[*]
X [v]  ръководната роля във организирането на фестиваласъщо смятам че това време одминаимаше едно
X [nv]  слага си очилата
[34]
..[*]
X [v]  време ръководна роля на (.) на партията (.) това време отмина беше записано в конституцията член
X [nv]  
[35]
..[*]39[*]
X [v]  първими ако треа да запишим и нйъ: в нашия устав на читалището член първи (.) кой има ръководна
X [nv]  
[k]  говорещ 1 - характеристика 2, характеристика8
[36]
..[*]40[*]41[*]42[*]
X [v]  роля
[k]  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.