[1]
0[*]1[*]
Виктория [v]  (.) госпожа Виктория Цекова сега е мой събеседник от се/ло Кърналово (.)как ви се струва
[nv]  жестикулира
[2]
..[*]2[*]
Виктория [v]  идеята тук да бъде (.) създаден (.) и работи клуб на пенсионера?
[nv]  
Виктория Цекова [v]  хубаво(.) тва (.) тъзи идея е
[3]
..[*]3[*]
Виктория Цекова [v]  много хубава (.) и то (.) нали просто хората отКърналово възрастните ние пенсионерите (.)
[4]
..[*]4[*]5[*]
Виктория Цекова [v]  искаме да сме във една хубава такаъ_ъ_ъ хубав салонъ_ъ_ъ /клуба да ни е обзаведен (.) със
[nv]  оглежда се и жестикулира
[5]
..[*]6[*]
Виктория Цекова [v]  пердета със (.) ъ_ъ_ъ може би и със хубави покривкички перденцета тук тряа да е всичко
[6]
..[*]7[*]8[*]
Виктория [v]  [мислите ли госпожо]заслужавате го без съмнение мислите ли госпожо Цекова че хората
Виктория Цекова [v]  хубаво[заслужаваме го]
[7]
..[*]
Виктория [v]   на вашата възраст (.) хората от третата възраст достойни за уважение ще се включат на
[8]
..[*]9[*]
Виктория [v]  доброволни начала после във самото обзавеждане както казахте да се съшият пердета
[9]
..[*]10[*]11[*]
Виктория [v]  покривки?
Виктория Цекова [v]  да да предполагам че ше се включат (.)много от тЕх ше се включат щото това беше
[nv]  кима с глава в знак на съгласие
[10]
..[*]12[*]
Виктория [v]  как си представяте съществуването на този клуб
Виктория Цекова [v]  просто желанието на: (.) хората от Кърналово
[11]
..[*]13[*]
Виктория [v]  (.) какво да се прави тук?
Виктория Цекова [v]  ами просто ше си идват (.) ше си правЪт сбирки (.) ше си приказват
[12]
..[*]14[*]
Виктория Цекова [v]  ше си пийнат кафенце: (.) ше сиказват нЕкакви спомени по от младите години: как са били
[13]
..[*]15[*]16[*]
Виктория Цекова [v]  щото така всъщност (.) те това и говорят щото при мен също във сладкарницатаидват
[14]
..[*]17[*]
Виктория Цекова [v]  възрастни (.) нали (.) пинсионири и идват (.) и си казват как е било нЕкога какса (.) рабо/тили
[15]
..[*]18[*]
Виктория [v]  
Виктория Цекова [v]  как са живЯли (.) какъв им е бил младежкия живот (.) ся вече на стари години точно[това си да
[16]
..[*]19[*][*]
Виктория [v]  [(възможност да си разказват]
Виктория Цекова [v]  да да]ше имат и мисля че (.) ше се разположат тука (.) добре и ще си
[nv]  говорещ 2 - характеристика 1
[17]
20[*]21[*]
[nv]  говорещ 2 - характеристика 8Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.