[1]
0[*]
Х. Шопов [v]  това което (.) констатираме и: ъ_ъ _ъ при продължаващите проверки съгласно графика
[2]
..[*]1[*]
Х. Шопов [v]  който е утвърден от началника на народното управление за пожарна безопасност и
[3]
..[*]2[*]
Х. Шопов [v]  спасяване град Петрич (.) е: че във много от черквите вратите се отварят навътре (.) но това
[4]
..[*]3[*]
Х. Шопов [v]   си е и по черковния канон (.) но нийъ това което изискваме ъ_ъ_ъ вратите да бъдат (.) тва
Х. Шопов [nv]  жестикулира
[5]
..[*]
Х. Шопов [v]  блокирани така че тоест отворени и (.) невъзможност да бъдат така затваряни особено в
Х. Шопов [nv]  
[6]
..[*]4[*]
Х. Шопов [v]  този ден ъ_ъ _ъ да си имат определни отговорници които да следЪт ъ_ъ _ъ (.) да не се
Х. Шопов [nv]  
[7]
..[*]5[*]
Х. Шопов [v]  допуска сплитане на свещи (.) ъ_ъ _ъ при и особено: (.) когато ъ_ъ_ъ тва нали ъ_ъ _ъ
[8]
..[*]6[*]
Х. Шопов [v]  тълпата е ъ_ъ _ъ човек до човек много внимателно да не се допусне за запалването на
[9]
..[*]7[*]
Х. Шопов [v]  косите на някой от ъ_ъ_ъ нали от ъ_ъ_ъ вярващите а пък и част от дрехите тъй като нали
[10]
..[*]8[*]
Х. Шопов [v]  дрехите са силно (.) ъ_ъ _ъ нали нали токсични и оттам (.) по-лесно запалими а и: а
[11]
..[*]9[*]
Х. Шопов [v]  температурата на огънчето: на свещта е някъде около триста градуса това което е (.) на
[12]
..[*]10[*]
Х. Шопов [v]  напълно нормално да запали няква такава ъ_ъ_ъ нали синтетична дреха другото което може
[13]
..[*]11[*]
Х. Шопов [v]   да се а пък при запалването на нещо от това (.) може да се получи една паника която да ъ_ъ
[14]
..[*]12[*]
Х. Шопов [v]   _ъ тва създаде ъ_ъ _ъ много сложна обстановка (.) ние иманно затова (.) сме подготвили
[15]
..[*][*]
Х. Шопов [v]  една тва инструкция (.) за пожарната безопасност и най-вече за реда (.) който трябва да
[16]
13[*]
Х. Шопов [v]  спазват ъ_ъ_ъ (.) нали свещениците и другите нали които (.) обслужват ъ_ъ_ъ (.) храма (.)
[17]
..[*]14[*]
Х. Шопов [v]  особено във този ден тва да осигурят дежурство (.) и най-вече хора които са до вратите (.)
[18]
..[*]15[*]
Х. Шопов [v]  по този начин да може да се създаде възможност да се извърши успешна евакуация ако се
[19]
..[*]16[*]17[*]
Х. Шопов [v]  се случи някое таковаъ_ъ _ъ нали нежелателно събитие (.)и именно по най-краткия и по най
[20]
..[*]18[*]
Х. Шопов [v]  -бързия начин хората да бъдат изведени от храма (.) а: на този който евентуално ще се
[21]
..[*]19[*]
Х. Шопов [v]  случи да се вземат необходимите мерки освен това н за самия ден (.) за: черквата ъ_ъ_ъ тва
[22]
..[*]20[*]
Х. Шопов [v]  "Света Богородица" ние сме определили тва и график на противопожарни служители които
[23]
..[*]21[*]
Х. Шопов [v]   ще бъдат ъ_ъ _ъ във близост до това (.) за да може евентуално по-бързо да се реагира ако
[24]
..[*]22[*]
Х. Шопов [v]  се случи някакво ъ_ъ _ъ за запалване или некъв нещастен случай ъ_ъ _ъ тва респективно на
[25]
..[*]23[*]
Х. Шопов [v]  празника (.) до сега не сме имали такива случаи (.) нали (.) за щастие (.) но (.) риска да се
[26]
..[*]24[*]
Х. Шопов [v]  случи е много голям (.) това което също (.) това констатираме е все още има (.) нали (.)
[27]
..[*]25[*]26[*]
Х. Шопов [v]  печки за отопление малко и времето е хладно (.) но се опитваме със инструктажи и:
[28]
..[*][*]
Х. Шопов [v]  респективно със ъ_ъ_ъ тва (.) връчвания на разпореждания до свещениците да отстраняаме
[29]
27[*][*]
Х. Шопов [v]  тези: ъ_ъ_ъ тва нередности до до празника (.) така че да не създадеме някакъв риск за ъ_ъ
[30]
..[*]29[*]
Х. Шопов [v]  _ъ (.) нали тези които ще ъ_ъ_ъ нали посетят храмовете (.) по време на празника
Виктория Златинова [v]  инспектор
[31]
..[*]
Виктория Златинова [v]  Шопов във много от черквите има и втори етаж където: (.) се извършва църковното пеене (.)
[32]
..[*]30[*]
Х. Шопов [v]  ъ_ъ _ъ това което сме
Виктория Златинова [v]   там: има ли изискване от пожарната да не се: допускат външни лица?
[33]
..[*]31[*]
Х. Шопов [v]   констатирали така като: и като: ъ_ъ _ъ нали по опит и други неща е че ъ_ъ _ъ (.) създаваме
[34]
..[*]
Х. Шопов [v]  а и това го има и във инструкцията (.) ъ_ъ_ъ да не да ограничиме възможно колкото се
[35]
..[*]32[*]33[*]
Х. Шопов [v]  може достъпа на деца и: (.) или други н неползващи (.) етажа по време на празниците (.) а:
[36]
..[*]
Х. Шопов [v]  да се ползва само евентуално за пеене (.) а за други свободно движе тва движещи се хора
[37]
..[*]34[*]
Х. Шопов [v]  да бъде ограничено (.) ъ_ъ _ъ създаваме и подвижни прегради и други такива това е със цел
[38]
..[*]35[*]
Х. Шопов [v]  ъ_ъ_ъ (.) някой ъ_ъ _ъ дете или пък некой който ъ_ъ _ъ не (.) недоброжелател (.) да не
[39]
..[*]36[*][*]
Х. Шопов [v]  създаде някакъв риск за: нали ъ_ъ_ъ за по-неприятна ъ_ъ _ъ ситуация (.) още повече че
[40]
37[*]
Х. Шопов [v]  ъ_ъ _ъ свещеника има ъм_ъм _ъм (.) има други задължения няма да може да има поглед към
[41]
..[*]38[*]
Х. Шопов [v]   (.)цялата част тва на черквата (.) и: ъ_ъ _ъ и затова това което искаме или е респективно
[42]
..[*]39[*]
Х. Шопов [v]  някакво (.) ограничение със със човек (.) нали който да не допуска свободното движение (.)
[43]
..[*]40[*]41[*]
Х. Шопов [v]  особено на вторите етажи които в повечето случаи особено в (населените) места (.) са
[44]
..[*]42[*]
Х. Шопов [v]  изцяло дървени
Виктория Златинова [v]  инспектор Шопов последен въпрос затопли се времето много от хората
[45]
..[*]
Виктория Златинова [v]  излязоха да вършат полска:та работа (.) ъ_ъ_ъ обаче продължават (.) безразборните палежи
[46]
..[*]
Виктория Златинова [v]  на необработваеми ъ_ъ _ъ п площи (.) на стърнища (.) липсата на наказуемост ли: (.)
[47]
..[*]43[*][*]
Х. Шопов [v]  аз
Виктория Златинова [v]  въпреки всички апели на пожарната за това допринасят за: тази негативна тенденция?
[48]
..[*]
Х. Шопов [v]  ъ_ъ _ъ (.) не е само тва тва което констатираме че във връзка със (.) със ъ_ъ_ъ със пролетта
[49]
..[*]45[*]
Х. Шопов [v]  и с пролетното почистване със ъ_ъ_ъ (.) с работата във трайните насаждения (.) тва
[50]
..[*]
Х. Шопов [v]  изрязване на лозовите масиви на: праскови (.) на ябълкови масиви (.) навсякъде се събират
[51]
..[*]46[*]47[*]48[*]
Х. Шопов [v]  ъ_ъ _ъ така като листници (.) ъ_ъ _ъ нали (.) и се палят безразборноCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.