[1]
0[*]
Бойчев [v]  еми (.) хората от Кърналово са и/мали: винаги пенсионерски клуб ъ_ъ_ъ (.) и тука: ъ_ъ_ъ
[2]
..[*]1[*]2[*]3[*]
Бойчев [v]  дейността е много добре развита но един период от десет години по:ради различни причини
[3]
..[*]
Бойчев [v]   се прекъс/на таа дейност ъ_ъ_ъ (.) и сега се радвам че отново се възстановява (.) и (.) те си
[4]
..[*]4[*]5[*]
Бойчев [v]  имат опит и традиция (.) във Кърналово:така че: (.) ше бъде (.) един от водещите клубове в
[nv]  гледа надолу
[5]
..[*]6[*]7[*]
Бойчев [v]  община Птеричми както във всички села
[nv]  
Виктория Златинова [v]  има ли много пенсионери във се/ло Кърналово?
[6]
..[*]
Бойчев [v]  така и в Кърналово има доста пенсионери: ъ_ъ_ъ (.) едно (.) повече от шестотин хиляди от
[7]
..[*]8[*]9[*]
Бойчев [v]  шестотин души са (.) пенсионерите са от Кърналово
Виктория Златинова [v]  господин Бойчев без съмнение всички
[8]
..[*]10[*]
Виктория Златинова [v]  опира до средства (.)ще намерите ли средства за самото обзавеждане на ъ_ъ_ъ (.) този клуб
[9]
..[*]
Виктория Златинова [v]  на пенсионера? (.) знам че много: са разходите и : (.) по мазилката гледам че се лепи: (.)
[10]
..[*]11[*]
Бойчев [v]  ами: (.) има една стара поговорка аз много пъти съм я казвал че ние жителите на
Виктория Златинова [v]  терикота
[11]
..[*]12[*]13[*]
Бойчев [v]  Кърналово работим по ъ_ъ_ъ (.) една: одобрена програма закрасиво Кърналово (.) и
[12]
..[*]
Бойчев [v]  спазваме тоо максимум и аз искам тук да блодаря на (.) майсторите (.) най-вече на главния
[13]
..[*]14[*]
Бойчев [v]  майстор (.) Иван Аврамовшото (.) ъ_ъ_ъ той даде всичко от себе си за да може тва
[14]
..[*]
Бойчев [v]  помещение да придобие: (.) тоо вид в който е в момента преди беше (.) малко доста окаяно
[15]
..[*]15[*]16[*][*]
Бойчев [v]  (.) доста отфърлиха (.)ъ_ъ_ъ и го правЪт за хората от Кърналово (.) и не съжаляват че го
[16]
17[*]18[*]19[*]20[*]
Бойчев [v]  правЪтми ниъ си иаме (.) маси и столове от предишния
Виктория Златинова [v]  за самото обзавеждане мислите ли?
[17]
..[*]
Бойчев [v]  клуб ъ_ъ_ъ ше ги зееме (.) иаме уверението че от нЕкои фирми една откоито е: (.) ЕТБ
[18]
..[*][*]
Бойчев [v]  чистотата със управителА Сенопоров че ше даде нещо за обзавеждането (.) така че вярвам
[19]
21[*]22[*]23[*]24[*]
Бойчев [v]  че и други фирми ше по последват
[k]  говорещ 1- характеристика 1, характеристика 6Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.