[1]
0[*]
Виктория [v]  господин Деведжиев за съжаление по: неприятен повод сме във района на помпите които: (.)
[2]
..[*]1[*]
Виктория [v]  подават вода (.) за град Петрич отново посегателство е регистрирано тук кажете: (.) какво са се
[3]
..[*]2[*]
Виктория [v]  опитали да направят недобросъвестни граждани за пореден път?
Деведжиев [v]  ми тo тва е възможно най (.) така
[4]
..[*]
Деведжиев [v]  грубото и най (.) ъ_ъ_ъ (.) най така ъ_ъ_ъ (.)финансово (.) голяма кражба и: (.) и трудоемко и трудно
[5]
..[*]3[*]4[*]
Деведжиев [v]  възстановяемо.начи тук са двата трафопоста (.) които захранват четърте помпени станции (.) които
[6]
..[*]5[*]6[*]
Деведжиев [v]  тежат по около тон и половина - два тона ( ) масло некъде вътре опитали са да откраднат (.) т т те не
[7]
..[*]7[*]
Деведжиев [v]   могат да дигнат тва е тежко там (.) требва кранове там машини (.) да откраднат примерно двайсе (.)
[8]
..[*]
Деведжиев [v]  килограма неква жица вътре мед тва (.) която струва примерно сто лева (.) а праат бели за (.) двеста
[9]
..[*]8[*]9[*]
Виктория [v]  във близкото минало си спомняме че: (.) обект на посегателство бяха и помпените
Деведжиев [v]  хиляди лева
[10]
..[*]10[*]
Виктория [v]  станции решихте ли (.) проблема (.) този път господин Дведжиев от гледна точка на тяхната:
[11]
..[*]11[*]
Виктория [v]  безопасност и сигурност на всички материали които са вътре?
Деведжиев [v]  как да решим проблема ние иаме
[12]
..[*]12[*]13[*]
Деведжиев [v]  трийсе и две помпи (.) как да ги опазиме? (.)то таа работа трЕа се нагърбе (.) сички (.) и държава (.) и
[13]
..[*]14[*]
Деведжиев [v]   полиция (.) кметство (.) и ВиК (.) сички ниа научихме тука пазачи които не моа (.) те са през триста
[14]
..[*]15[*]
Деведжиев [v]  метра помпите (.) трафопостовете само тука (.) ами по другите села (.) непрекъснато има набези (.)
[15]
..[*]16[*]
Деведжиев [v]  виа виждате какво ста/на със (.) след нова година на капаците които беа в града това са около двеста
[16]
..[*]17[*]
Деведжиев [v]   капака (.) ъ_ъ_ъ (.) аз не знам аз не съм специалист по тия работи (.) но има специалисти които
[17]
..[*]18[*]
Виктория [v]  с оглед на факта последен въпрос че нас (.) наближаваме летния
Деведжиев [v]  трябва (.) серизоно да се замислят
[18]
..[*][*]
Виктория [v]  сезон по отношение на водоснабдяването господин Деведжиев (.) основание за притеснение има ли?
[19]
19[*]
Виктория [v]   (.) а: кмета каза ъ_ъ_ъ преди около две седмици на пресконференция че: задължително ще се
[20]
..[*]20[*]
Виктория [v]  закупят необходими две помпи които да подават (.) вода и да стабилизират положението това е
[21]
..[*]21[*]22[*]23[*]
Виктория [v]  нещо което вие (.) казвате от (.) близо една година
Деведжиев [v]  аз казвам от трийсе години това нещо( ) (.) от
[22]
..[*]24[*][*]
Деведжиев [v]  дваес години (.) сека година ъ_ъ_ъ пускам по неколко (.) докладни специално за помпите (.) начи
[23]
25[*]26[*]
Деведжиев [v]  помпите тук дет са аз съм ги строил тука преди трийсе години точно (.) трийсе и една двегодини (.)
[24]
..[*]27[*]28[*]
Деведжиев [v]  семсе и осма година и девета оттогава (.) сека година се молим за помпи (.) няма (.) шом е ка/зал
[25]
..[*]
Деведжиев [v]  кмета ако се пуснат на нас ни треат девет помпи (--) но едната висока дето е (.) абсолютно ги няма
[26]
..[*]29[*]30[*]
Деведжиев [v]  теа помпи (.)аз съм поръчал без да питам (.) нали (.) те са скъпи помпи (.) по около двайсе трийсе
[27]
..[*]
Деведжиев [v]  хиляди една помпа струва (.) освен това има (пускави устройства) които струват по десет-петнайсе
[28]
..[*]31[*]32[*]33[*]
Деведжиев [v]  хиляди лева (.) и както да е ако се закупят две помпи (.)за първи водоем и там една помпа (.) тва ше
[29]
..[*]
Деведжиев [v]  струва около сто хиляди лева (.) със (.) наште възможности дето (.) може да варира между неколко
[30]
..[*]34[*]35[*]
Деведжиев [v]  фирми привилегии и преференции можем да ги напраим и за пейсе хиляди но (.) преди две седмици
[31]
..[*]36[*]37[*]
Деведжиев [v]  в Кавракирово помпа (.) изгоря (.) вчера (.) Кърналово помпа саа пътува (.) тва се пари тва се пари (.)
[32]
..[*]
Деведжиев [v]   и тиа кражби дет ги праат тук (.) също са мноо пари (.) ниа (.) ниа не можем да смогнем на тиа тва са
[33]
..[*]38[*]39[*]
Деведжиев [v]   наште инвестиции са големи като пари не е другите ъ_ъ_ъ (.) има предприятия където примерно (.)
[34]
..[*]40[*]41[*]
Деведжиев [v]  няма такива инвестиции (.) ниа иаме трийсе и две помпи (.) иаме към над петдесе водообхващания (.)
[35]
..[*]
Деведжиев [v]   имаме над петдесе резервоара (.) ъ_ъ_ъ иаме четристотин километра водопроводна мрежа имаме
[36]
..[*]42[*]43[*]44[*][*]
Деведжиев [v]  сто километра ка канална мрежа (.) тва сичко тва тиа съоражения се поддържат с пари и: (.) така сме
[37]
45[*]46[*]47[*][*]
Виктория [v]  [( )]
Деведжиев [v]  и така (.) аз се надяам сега общински съвет и (.) кметство (.) да помогнат (.) има разбиране [има ( )]
[38]
48[*][*]
Деведжиев [v]  на на саа когато бех на конкурса сички ка/заха тва ше напраим тва (.) но чакаме (.) чакаме ( ) ся
[39]
49[*]
Деведжиев [v]  то (.) тия трафопоста са два (.) да ги опрайм един месец ше се разпрааме (.) е тук са от енергото
[40]
..[*]50[*]
Деведжиев [v]  хората (.) те са скъпи съоражения (.) няма ги сичко е изпочупено (.) требва нови требва да от два да
[41]
..[*]51[*]
Деведжиев [v]  напраим един (.) другия струва десет хиляди лева пак (.) но превози (.) нагласяване (.) монтиране (.)
[42]
..[*]52[*]53[*]
Деведжиев [v]  както и с помпите (.) това са тежки сложни и мноо фини работи
[k]  говорещ 2 - характеристика 1, характеристика 2,
[43]
..[*]54[*]
[k]  характеростика 8, характеристика 12Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.