[1]
0[*]1[*]
X [v]  (ракийицата) е хубава (.) понеже (.) домашната ракия (.) е чиста ракия (.) не е като пещарската (.) или
[2]
..[*]2[*]3[*][*]
X [v]  еди-коя си тама (.) а тва си е чисто (.) чисто натурално
X [nv]  жестикулира и показва към казаните с ракия
Виктория [v]  на вас средно колко литра ви трябват за един
[3]
4[*]5[*]
X [v]  (--) м_м_м (.) да кажем нeкъде (.) по сто грама (.) триста шейсе ъ_ъ_ъ
X [nv]  слага си ръцете на кръста в знак на замислянеприсвива устни в знак, че обмился отговора
Виктория [v]  сезон (.) така за да сте спокоен?
[4]
..[*]6[*]7[*]
X [v]   триста шейсе и пет литра м_м_м три (чесе) шейсе и пет (.) дена (.) у
X [nv]  
Виктория [v]  сяка вечер (.) по сто грама
[5]
..[*]8[*]9[*]
X [v]  годинaта (.) по сто грама (.) три шейсе (.) и пет ((смее се)) [(това не
Виктория [v]  а колко ви излиза като (.) разход? [гледате
[6]
..[*]10[*]11[*]12[*]
X [v]  се брое) /не] брое (.) /не се брое тва ((смее се)) /не се брой ((смее се))
Виктория [v]  ли сам?] гледате ли си гроздете или си го
[7]
..[*]13[*]14[*]
X [v]  м_м_м (.) /не купуум (.) аз ъ_ъ_ъ си иам /дома (.) одърна тва-онва и около едно казанче
X [nv]  жестикулира в знак на отрицаниеразтваря ръце в знак, че обмисля
Виктория [v]   купувате?
[8]
..[*][*]
X [v]  така (.) около (.) ай две казанчета да не е едно казанче (.) около две казанчета: си /вара на годинaта (.)
X [nv]  колко броя казанчета вари
[9]
15[*]16[*]17[*]18[*]19[*]
X [v]  със хууво мезе ((смее се))ерген съм тва е лошото ерген съм (.)
X [nv]   изразява радост от запитването и маха с ръкамаха с ръце, пляска с ръце в
Виктория [v]  и ритуала сяка вечер сто грама?мезето
[10]
..[*]20[*]21[*]
X [v]   иначе ако има и една (.) хуува кака бинго ше е (.) бинго ше е ((смее
X [nv]  знак маха с ръка, за да изрази, че е точно това,
Виктория [v]  още по-добре ще стане ((смее се))
[11]
..[*]22[*]23[*]24[*]
X [v]   се)) [еми гор-дол] (.) ъм_ъм_ъм (.) ми не (.) ся (.) понеже и моето е
X [nv]  което журналистката казвавърти глававърти учудено очи и държи ръцете си на кръста
Виктория [v]  а винце пиете ли? [горе-долу ]
[12]
..[*]25[*]26[*]27[*]
X [v]  бeло грозде ъ_ъ_ъ иначе: (--) иначе ако има червено вино [((смее се))]
X [nv]  
Виктория [v]  [може] как минава (.) как минава един
[13]
..[*]
Виктория [v]  ден когато чакате примерно (.) да ви се свари тука на казана ракията (.) какво правите (.) през цялото
[14]
..[*]28[*]29[*]30[*][*]
X [v]  (--) аз не чекам (.) аз не съм чекач ((смее се)) (.) [((смее се))] <<смеейки се>ами просто>
X [nv]  поставя ръце отново на кръста
Виктория [v]  време? [не]
[15]
..[*]32[*]33[*]
X [v]  м_м_м не (.) аз съм дойдел да си сварим ма малко ракийка и тва е
X [nv]  гледа на другата страна в знак, че търси отговорапоглежда към журналистката въпросително
Виктория [v]  дегустираш
[16]
..[*]34[*]35[*]36[*]37[*]
X [v]  шо м_м_м тва /не се брое
X [nv]  
Виктория [v]  със мезенце гледам че има вече добре (.) като стане ракията готова? отсрани
[17]
..[*]38[*]
X [v]  е има една таква песен (.) ракийчица ракийчица нали знайш (.) у чучурче
X [nv]  имитира с ръка чучурче
Виктория [v]   на столчето (.) топличко е
[18]
..[*]39[*]40[*]
X [v]  ((смее се))
X [nv]  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.