[1]
0[*]1[*]
Донка Куртакова [v]  ами ъ_ъ_ъ тук съм объркала номерацията съжалявам при втори и при третият пример м_м_м
[2]
..[*]2[*]3[*]4[*]
Донка Куртакова [v]  като че ли във ъ_ъ_ъ м_м_м така във на на първо място стои ъ_ъ_ъ именно а_а_а така
[3]
..[*]5[*]6[*][*]
Донка Куртакова [v]  желанието на събеседника да покажа че е готов да сътрудничи във диалога освен това[prol]
[4]
7[*]8[*]
Донка Куртакова [v]  ам м_м_м така отговора и самата интонация която вече може да бъде усетена при записите аз
[5]
..[*]9[*]10[*]11[*]12[*]
Донка Куртакова [v]  ги нося но м_м_м всъщност показва че ъ_ъ_ъ информация за това което той предстои да ъ_ъ_ъ
[6]
..[*]13[*]14[*]15[*]
Донка Куртакова [v]  да представя в своето изказване се съдържа и в предходния контекст
Йовка Тишева [v]  искате ли малко по-
[7]
..[*]16[*]17[*]
Донка Куртакова [v]  добре
Йовка Тишева [v]  динамично да разгледаме частите на речта защото още сме на частиците а имаме доколкото си
[8]
..[*]18[*]19[*]20[*]
Донка Куртакова [v]  добре тогава ам при частицата ама м_м_м всъщност сравнително малък
Йовка Тишева [v]  спомням пет части да погледнем
[9]
..[*]21[*]22[*]
Донка Куртакова [v]  брой употреби като при официалния тип общуване м_м_м се оказва че тогава когато трябва да
[10]
..[*]23[*][*]
Донка Куртакова [v]  се означи противопоставяне предпочитаният вариант е но и в ъ_ъ_ъ много по-редки случаи се
[11]
24[*]25[*]26[*][*]
Донка Куртакова [v]  се използва ама а в ъ_ъ_ъ мойта статистика един път като въвеждащ елемент е употребена
[12]
27[*]28[*]29[*]30[*][*]
Донка Куртакова [v]  а абе всъщност има употреби като въвеждаща реплика ъ_ъ_ъкато при нея ъ_ъ_ъ всъщност
[13]
31[*]32[*]33[*]
Донка Куртакова [v]  тя е специализирана за общуване при битово-разговорни условия условия а частицата а също е
[14]
..[*]34[*]35[*]36[*]37[*]
Донка Куртакова [v]  интересна[prol] в някои от случаите се оказва че тя м_м_м така се използва вместо ами или
[15]
..[*]38[*]39[*]40[*]
Донка Куртакова [v]  някои от нейните варианти а_а_а но много малко от събеседниците коригират до такава степен
[16]
..[*]41[*]42[*]43[*]
Донка Куртакова [v]  речтъ си в повечето от случаите в които м_м_мтака се оказва че се използва ами това са теми
[17]
..[*]44[*]45[*]
Донка Куртакова [v]  които имат по-неофициален характер не са пряко политически а_а_а например в единия случай
[18]
..[*]46[*]47[*]48[*]
Донка Куртакова [v]   се говори за фотоизложба в другия случай за представянето на книга излязла ъ_ъ_ъ съответно
[19]
..[*]49[*]50[*][*]
Донка Куртакова [v]  на м_м_м така която предстои да издаде Даниел Вълчев в този смисъл ъ_ъ_ъ самата тема може
[20]
..[*]52[*]53[*]
Донка Куртакова [v]  би предполага и по-честата поява на частицата ами ъ_ъ_ъ след частиците <short> ъ_ъ_ъ според
[21]
..[*]54[*]55[*]
Донка Куртакова [v]  честота на употреба са наречията ъ_ъ_ъ съответно тук ъ_ъ_ъ добре така сега всъщност общо
[22]
..[*]56[*]57[*]58[*][*]
Донка Куртакова [v]  взетоъ_ъ_ъ малки са разликите като брой употреби на тези наречия ъ_ъ_ъ при ъ_ъ_ъ всъщност
[23]
59[*]60[*]61[*]62[*]
Донка Куртакова [v]  например е интересно че се употребява в този тип интервюта с които аз работих а след като
[24]
..[*]63[*]64[*]
Донка Куртакова [v]  журналистът представя темата която ъ_ъ_ъ предстои за обсъждане и след това преди да зададе
[25]
..[*]65[*]66[*]67[*]
Донка Куртакова [v]  ъ_ъ_ъ своя въпрос към събеседника ъ_ъ_ъ по този начин вече ъ_ъ_ъ така м_м_м насочва
[26]
..[*]68[*]69[*]
Донка Куртакова [v]  вниманието от ъ_ъ_ъ самия факт на представяне на темата към ъ_ъ_ъ самия диалог нали тва е
[27]
..[*]70[*]71[*]
Донка Куртакова [v]  по-типичното с такава употреба след това при съюзите например значи и така тези
[28]
..[*]72[*]73[*]74[*]
Донка Куртакова [v]  заключителните ъ_ъ_ъ също м_м_м като нали показва се финализиране на един етап от ъ_ъ_ъ
[29]
..[*]75[*]76[*]
Донка Куртакова [v]  самата от ъ_ъ_ъ самото интервю тоест запознаване с темата и след това самият разговор а_а_а
[30]
..[*]77[*]78[*]
Донка Куртакова [v]  така сега добре най-общо съответно м_м_м най-общото за тях е поддържане на на така на
[31]
..[*]79[*]
Донка Куртакова [v]  показване на интерес към темата разбирането принципно аз тук съм извадила пак един пример
[32]
..[*]80[*]81[*]82[*]83[*]
Донка Куртакова [v]  с така но няма да го ъ_ъ_ъ да го разглеждаме сега следващите части на речтъ според честота
[33]
..[*]84[*]85[*]86[*]
Донка Куртакова [v]  на употреба това са съюзите аз вече обърнах внимание на значи ъ_ъ_ъ затова изключително
[34]
..[*]87[*]88[*]
Донка Куртакова [v]  мисля че една употреба беше регистрирана катоа_а_а въвеждаща реплика а_а_а тук съюзът но
[35]
..[*]89[*]90[*]91[*]
Донка Куртакова [v]  всъщност много често вместо ама като въвеждащ като въвеждащ елемент се появява за да
[36]
..[*]92[*]93[*]94[*]
Донка Куртакова [v]  означим противопоставяне освен ъ_ъ_ъ съюзите май нещо пропуснах сега ще го а не
[k]  {noise}
[37]
..[*]95[*]96[*]
Донка Куртакова [v]  междуметията и ъ_ъ_ъ междуметията в моите материали като въвеждащи елементи само
[k]  {noise}
[38]
..[*]97[*]98[*][*]
Донка Куртакова [v]   две от тези междуметия аз правих една статистика при която се (XXX) а_а_а много а_а_а
[39]
99[*]100[*]101[*]
Донка Куртакова [v]  по м_м_м така високата фреквентност на тези частици при неофициална ситуация тук в по-
[40]
..[*]102[*]103[*]
Донка Куртакова [v]  редки случаи когато разбира се самият разговор е емоционално по-приповдигнат и пак ъ_ъ_ъ
[41]
..[*]104[*]105[*][*]
Донка Куртакова [v]  зависи от темата а_а_а ако е м_м_м така с по м_м_м така от политическия живот разбира се
[42]
106[*]107[*]108[*]
Донка Куртакова [v]  м_м_м така избягваме тази а_а_а тези тип думи а_а_а от глаголите с м_м_м от типа вижте
[43]
..[*]109[*]110[*]111[*]
Донка Куртакова [v]  слушайте гледайте ъ_ъ_ъ тоест ъ_ъ_ъ повелителна глаголна форма оказа се че вижте се
[44]
..[*]112[*]113[*][*]
Донка Куртакова [v]  използва всъщност ъ_ъ_ъпри останалите не бяха регистрирани пак казвам в моите материали
[45]
114[*]115[*]116[*][*]
Донка Куртакова [v]   употреби като въвеждащи а_а_а като въвеждащи елементи в случая странното е че вижте при
[46]
117[*]118[*][*]
Донка Куртакова [v]  а_а_а се употребява в такъв тип интервю което е радио интервю и тук аз поне си мисля че
[47]
119[*]120[*]121[*]
Донка Куртакова [v]  това е резултата от факта че в момента в който се провежда самия разговор надали
[48]
..[*]122[*]123[*]124[*]
Донка Куртакова [v]  събеседникът има съзнанието или поне а_а_атва не е на първо място че а_а_а истинският
[49]
..[*]125[*]126[*]
Донка Куртакова [v]  адресат на неговитеизказвания са м_м_м радио слушателите а не конкретният ъ_ъ_ъ
[50]
..[*]127[*]128[*]
Донка Куртакова [v]  конкретният журналист но в случая те разговарят виждайки се и може би тук това с оглед
[51]
..[*]129[*]130[*]
Донка Куртакова [v]  спецификата на самата ситуация интересни са комбинациите вижте ами вижте като във а_а_а
[52]
..[*]131[*]132[*]
Донка Куртакова [v]  повечето случаи а ами някои от вариантите на еми показват интерес от любопитството към
[53]
..[*]133[*][*]
Донка Куртакова [v]  темата желанието да се даде отговор ъ_ъ_ъ вижте вече насочват концентрират вниманието
[54]
134[*]135[*]136[*]137[*]
Донка Куртакова [v]  на самата аудитория ъ_ъ_ъ всъщност това което като резултати ъ_ъ_ъ успях ъ_ъ_ъ така да ги
[k]  позвъняване на
[55]
..[*]138[*]139[*]140[*]
Донка Куртакова [v]  цитирам в таблицата XXXбазирано на м_м_м така не особено голям брой текстове но си
[k]  телефон
[56]
..[*]141[*]142[*]143[*]
Донка Куртакова [v]  мисля че очертавам_м_м една тенденция[prol] в употребата на на частицата ами и нейните
[57]
..[*]144[*]145[*][*]
Донка Куртакова [v]  варианти наречията добре така всъщност съюза значи а_а_а съответно глаголната форма на
[58]
..[*]147[*]148[*]149[*]150[*]151[*]
Донка Куртакова [v]  вижте специално в тази жанрова разновидност с XXX и това е в общи линии
Радка Влахова [v]  сега
[k]  {noise}
[59]
..[*]152[*]153[*]154[*]
Марина Джонова [v]  уважаеми членове
Радка Влахова [v]  благодарим ви за експозето[prol] ъ_ъ_ъ сега да дадем думата на за рецензия
[60]
..[*]155[*]156[*][*]
Марина Джонова [v]  на изпитната комисия а_а_а магистърската теза на Донка Куртакова въвеждащи елементи
[61]
157[*]158[*]159[*]
Марина Джонова [v]  в разговорната реч разглежда употребата на въвеждащите елементи от типа на ами значи нали
[62]
..[*]160[*]161[*]
Марина Джонова [v]  всъщност и така нататъка в сферата на неофициално и официалното общуване [inhalation]
[63]
..[*]162[*]163[*]
Марина Джонова [v]  акцента се поставя върху случаите в които е налице разлика в значението на разглежданите
[64]
..[*]164[*]165[*]
Марина Джонова [v]  елементи според сферата на употреба а_а_а Донка Куртакова си поставя за цел да представи
[65]
..[*]166[*]167[*][*]
Марина Джонова [v]  отделните типове въвеждащи конструкции като се придържа към класификацията на Пенчев
[66]
168[*]169[*]170[*]
Марина Джонова [v]  и изследванията на Ликоманова Тишева XXX както тя посочи бих искала да подчертая
[67]
..[*]171[*]172[*]
Марина Джонова [v]  значимостта на избраната от магистрантката тема тъй като проблемът не е задълбочено
[68]
..[*]173[*]174[*]
Марина Джонова [v]  изследван поне доколкото аз знам в българското езикознание а_а_а често въвеждащите
[69]
..[*]175[*]176[*]
Марина Джонова [v]  конструкции са били обект на изследователски интерес дотолкова доколкото се препоръчва
[70]
..[*]177[*]178[*][*]
Марина Джонова [v]  тяхното избягване във а_а_а официалното общуване и мисля че изследването й е приносно и с
[71]
179[*]180[*]181[*]
Марина Джонова [v]  факта че е съпроводено от събирането на собствен емпиричен материал който да показва
[72]
..[*]182[*]183[*]
Марина Джонова [v]  актуалното състояние на употребата на въвеждащите елементи в медийното интервю
[73]
..[*]184[*][*]
Марина Джонова [v]  магистърската теза се състои от увод две глави заключение библиография и приложение
[74]
..[*]186[*]187[*]
Марина Джонова [v]  теоритичните постановки и анализите са[prol] онагледени с подходящи примери таблици които
[75]
..[*]188[*]189[*]190[*]
Марина Джонова [v]   което видяхме което мисля че е предимство на текста в увода на тезата е мотивиран изборът на
[76]
..[*]191[*]192[*]193[*]
Марина Джонова [v]   темата представени са и източниците които използва които са използвани в разработката тук
[77]
..[*]194[*]195[*][*]
Марина Джонова [v]  бих искала да задам първия си въпрос как се насочихте точно към този тип а_а_а жанр на
[78]
196[*]197[*]198[*]
Марина Джонова [v]  устната комуникация и към тази тема а_а_а в първата глава се прави преглед на теоритичните
[79]
..[*]199[*]200[*][*]
Марина Джонова [v]  разработки по отношение на въвеждащите елементи в българския език а_а_а посочват се както
[80]
201[*]202[*][*]
Марина Джонова [v]  морфологичните основания за класифициране на отдлелни подгрупи въвеждащи елементи
[81]
203[*]204[*]205[*]
Марина Джонова [v]  така и функционалните различия между тях във втора глава на магистърската теза се прави
[82]
..[*]206[*]207[*]
Марина Джонова [v]  анализ на емпиричния материал въз основа на избрания теоретичен подход при анализа ъ_ъ_ъ
[83]
..[*]208[*]
Марина Джонова [v]  употребата на отделните въвеждащи елементи ъ_ъ_ъ при анализа на употребата на
[84]
..[*]209[*]210[*]211[*]
Марина Джонова [v]  отделните[prol] въвеждащи елементи магистрантката посочва и кои от тях са се така да се каже
[85]
..[*]212[*]
Марина Джонова [v]   специализирали като въвеждащи конструкции които се използват предимно в официалната
[86]
..[*]213[*]214[*]
Марина Джонова [v]  сфера приведени са и примери за[prol] различните значения които може да има един и същи
[87]
..[*]215[*]216[*]
Марина Джонова [v]  въвеждащ елемент много добро[prol] впечатление прави наличието на статистически данни от
[88]
..[*]217[*]218[*]
Марина Джонова [v]  изследвания материала както и умелото обобщение на получените данни интерес представлява
[89]
..[*]219[*]220[*][*]
Марина Джонова [v]  изводът че дори при наличие на подготвено интервю проведено в официална обстановка
[90]
..[*]222[*]223[*]
Марина Джонова [v]  въвеждащите елементи винаги са налице в официална обстановка се предпочита употребата на
[91]
..[*]224[*]225[*]
Марина Джонова [v]  такива конструкции които не се схващат като битово-разговорни тва което тя посочи тоест ами
[92]
..[*]226[*]227[*]
Марина Джонова [v]  ама се избягват докато се предпочитат а добре впрочем така а_а_а прави впечатление
[93]
..[*]228[*]229[*]230[*]
Марина Джонова [v]  засилената употреба на въвеждащи конструкции в някои случаи които не знам вие как
[94]
..[*]231[*]232[*]233[*]
Марина Джонова [v]  схващате тука имам въпрос ам интервюто с фоторепортерката така тва е петия запис а_а_а
[95]
..[*]234[*][*]
Марина Джонова [v]  защо тя използва толкова много въвеждащи конструкции според вас дали причината е тва че
[96]
235[*]236[*]237[*]
Марина Джонова [v]  подчертава че инициативата е започнала от интернет от фейсбук не знам питам и[prol] понеже
[97]
..[*]238[*]
Марина Джонова [v]  споменавате впрочем другия въпрос срещнахте ли другото което се среща често
[98]
..[*]239[*]240[*]241[*]
Марина Джонова [v]  междувпрочем имаше ли го и дали мислите че са на един и същи[prol] а_а_а дали са еднакво
[99]
..[*]242[*]243[*][*]
Марина Джонова [v]  неутрални да в заключение бих искала да подчертая че направените в магистърската теза на
[100]
..[*]245[*]246[*]
Марина Джонова [v]  Донка Куртакова наблюдения са приносни за изследването на съвременното състояние на
[101]
..[*]247[*]248[*]
Марина Джонова [v]  устната реч и показват нейната отлична филологическа подготвеност изследването е приносно
[102]
..[*]249[*][*]
Марина Джонова [v]  и по отношение на корпусната лингвистика според мен тъй като се посочват възможните
[103]
..[*]251[*]252[*]
Марина Джонова [v]  значения на въвеждащите конструкции и както и наличието на жанрово ограничение и
[104]
..[*]253[*]254[*]
Марина Джонова [v]  употребата ни е при тях например в битовата разговорна реч така почти не се използва като
[105]
..[*]255[*]256[*]
Марина Джонова [v]  въвеждащ елемент за разлика от официалната сфера бих искала да препоръчам на
[106]
..[*]257[*]258[*]
Марина Джонова [v]  магистрантката да продължи своите разработки в областта на разговорната реч да публикува
[107]
..[*]259[*]260[*]261[*]
Марина Джонова [v]  събрания корпус естествено както и своето изследване предлагам на[prol] членовете на
[108]
..[*]262[*]263[*]
Марина Джонова [v]  почитаемата изпитна комисия да[prol] оценят максимално работата на Донка Куртакова
Радка Влахова [v]  така
[109]
..[*]264[*]265[*]266[*]
Радка Влахова [v]  благодаря за стегната но много[prol] съдържателна нали рецензия сега[prol] всички тук да
Йовка Тишева [v]  ако
[110]
..[*]267[*]268[*]269[*]
Радка Влахова [v]  ще започнете с тази с тази рецензия въпроси
Йовка Тишева [v]  има други изказвания и въпроси накрая
Гергана Дачева [v]  аз не съм я
[111]
..[*]270[*]271[*]272[*][*]
Радка Влахова [v]  да да
Гергана Дачева [v]  погледнала въобще така че ша се е не няма нищо е не не после ша гледам няма ся няма смисъл
[112]
273[*]274[*]275[*][*]
Радка Влахова [v]  така добре отговорете тогава първо на въпросите в рецензията и след това ще продължим да
[113]
276[*]277[*]278[*]
Донка Куртакова [v]  по повод а_а_а първия въпрос как се насочих насочих към
Йовка Тишева [v]  не така въвеждащ елемент добре
[114]
..[*]279[*]280[*]281[*]
Донка Куртакова [v]  темата[prol] ъъъ преди време м_м_м бях избрала да работя с а_а_а м_м_м глаголите за реч
[115]
..[*]282[*]283[*]284[*]
Донка Куртакова [v]  а_а_а но всъщност като обсъждахме вече окончателно сега м_м_м а_а_а върху какво да пиша с
[116]
..[*]285[*]286[*]287[*]
Донка Куртакова [v]  доцент Тичева Тишева тя ме насочи към това а_а_а конкретно нали към тази ниша и се оказа
[117]
..[*]288[*]
Донка Куртакова [v]  че всъщност а_а_а действително така интересното ми беше и при събирането на самия
[118]
..[*]289[*]290[*]291[*]
Донка Куртакова [v]  материал а_а_а м_м_м при а_а_а при улавянето на отделни оценки там където съм успяла нали
[119]
..[*]292[*]293[*]294[*]
Донка Куртакова [v]  да уловя нещо м_м_м а_а_а по повод на това че речтъ на фото а_а_а репортерката м_м_м е
[120]
..[*]295[*]
Донка Куртакова [v]  изпъстрена с много повече въвеждащи елементи освен ъ_ъ_ъ вашето предположение аз си
[121]
..[*]296[*]297[*]298[*]
Донка Куртакова [v]  мисля че м_м_м по принцип м_м_м професията която има съответният събеседник до голяма
[122]
..[*]299[*]300[*][*]
Донка Куртакова [v]  степен влияе върху ъ_ъ_ъ по-голямия брой използвани и ъ_ъ_ъ въвеждащи езикови средства
[123]
301[*]302[*]303[*][*]
Донка Куртакова [v]  единственото което е ограничаването до минимум а също и темата а_а_а на самия разговор
[124]
304[*]305[*]306[*]307[*]
Донка Куртакова [v]  която м_м_м така е сравнително м_м_м по-неангажиращо от гледна точка на XXX
[125]
..[*]308[*]309[*]310[*][*]
Донка Куртакова [v]  икономически които обикновено във ъ_ъ_ъ тези предавания преди всички имам предвид и
Марина Джонова [v]  да
[126]
..[*]312[*]313[*]
Донка Куртакова [v]  а_а_а междувпрочем и впрочем разбира се че междувпрочем нали много по-силна степен вече
[127]
..[*]314[*]315[*]316[*]
Донка Куртакова [v]  насочва към а_а_а така м_м_м м_м_м несоциален тип общуване може би ъ_ъ_ъ знам ли
[128]
..[*]317[*]318[*][*]
Донка Куртакова [v]  престараване на говорещия желание да да покаже по-силно противопоставяне на новото което
[129]
319[*]320[*]321[*]322[*]
Донка Куртакова [v]  ще м_м_м каже в сравнение с предходно към текста ъ_ъ_ъ това което ъ_ъ_ъ иначе
[130]
..[*]323[*]324[*]325[*]
Донка Куртакова [v]  междувпрочем не се ъ_ъ_ъ аз погледнах специално снощи ъ_ъ_ъ не се среща поне в тези
[131]
..[*]326[*]327[*]328[*]
Донка Куртакова [v]  текстове които ъ_ъ_ъ съм ъ_ъ_ъ свалила на хартиен носител а_а_а дори ъ_ъ_ъ самата лексема
Марина Джонова [v]  мхм
[132]
..[*]329[*]330[*]331[*]
Донка Куртакова [v]  впрочем в сравнение с останалите е сравнително ограничена като употреба
Марина Джонова [v]  благодаря
Радка Влахова [v]  а_а_а аз
[133]
..[*]332[*]333[*]
Радка Влахова [v]  бих искала първо да ви попитам вие какво работите в момента или с какво се занимавате в
[134]
..[*]334[*]335[*][*]
Донка Куртакова [v]  преподавател по български език и литература съм
Радка Влахова [v]  момента а_а_а работите като учителка тва е
[135]
336[*]337[*]338[*]339[*]
Радка Влахова [v]  много интересна е темата към която сте се насочили и действително[prol] тези въвеждащи
[136]
..[*]340[*]341[*]342[*]
Радка Влахова [v]  елементи все повече стават обект на[prol] целенасочено изследване ъ_ъ_ъ и[prol] смятам че тя е
[137]
..[*]343[*]344[*]345[*]
Радка Влахова [v]   перспективна[prol] така бих ви препоръчала да продължите наблюденията си иCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.