[1]
0[*]1[*]2[*][*]
Радка Влахова [v]  работите като учителка това е трудно много интересна е темата към която сте се насочили
[2]
3[*]4[*]5[*]6[*]
Радка Влахова [v]  и действително[prol] тези[prol] въвеждащи[prol] елементи все повече стават ъ_ъ_ъ обект на
[3]
..[*]7[*]8[*]9[*]
Радка Влахова [v]  целенасочено изследване а_а_а и_и_и смятам че тя е перспективна[prol] така бих ви
[4]
..[*]10[*]11[*]12[*]
Радка Влахова [v]  препоръчала да продължите наблюденията си и и разбира се да обобщите отново някои от
[5]
..[*]13[*]14[*]15[*]
Радка Влахова [v]  заключенията в един по-широк аспект а_а_а разбира се за една магистърска теза
[6]
..[*]16[*]17[*]18[*]
Радка Влахова [v]  ограничаването само на единичен въвеждащ елемент е съвсем основателно и ми се струва също
[7]
..[*]19[*]20[*]21[*]
Радка Влахова [v]   уместно да се види комбинаториката тоест какво начало на същинското изказване след има
[8]
..[*]22[*]23[*]
Радка Влахова [v]  ли[prol] някаква зависимост между типа на същинското изказване това какво е неговото
[9]
..[*]24[*]25[*]26[*]27[*]
Радка Влахова [v]  начало с тези въвеждащи елементи а_а_а за мене беше[prol] така учудващо че ами една от най-
[10]
..[*]28[*]29[*]30[*]
Радка Влахова [v]  често срещаните ъ_ъ_ъ един от най-често частици като въвеждащ елемент а_а_авъпросът ми
[11]
..[*]31[*]32[*]33[*]34[*]
Радка Влахова [v]  е[prol] свързан с употребата нано смятате ли че[prol] понеже вие причислявате и значи към
[12]
..[*]35[*]36[*]37[*]38[*][*]
Радка Влахова [v]  съюзите смятате ли че[prol] а_а_а но[prol] също функционира в тази начална позиция
[k]  {noise}
[13]
39[*]40[*]41[*]42[*][*]
Радка Влахова [v]  не като съюз а по-скоро като[prol] десемантизиран елемент само с прагматически някакъв знак
[14]
43[*]44[*]45[*][*]
Радка Влахова [v]   ъ_ъ_ъ граматически десемантизиран в случая това е единият ми въпрос и другият е свързан с
Донка Куртакова [v]  да да
[15]
46[*]47[*]48[*]49[*][*]
Радка Влахова [v]  вижте мисля че тук процесите са доста ъ_ъ_ъ традиционни а_а_а имаме една XXX да кажем
[16]
50[*]51[*]52[*]53[*]
Радка Влахова [v]  на[prol] кажа кае викам когато се препредава реч мисля че вижте и значи ъ_ъ_ъ са такива
[17]
..[*]54[*]55[*]56[*]
Радка Влахова [v]  глаголни форми които вече стандартно се използват само със значение на (smiles) на маркиране
[18]
..[*]57[*]58[*]
Радка Влахова [v]   на някви отношения или на[prol] за привличане на внимание могат да да служат за
Донка Куртакова [v]  да
[19]
..[*]59[*]60[*]
Радка Влахова [v]  отграничаване на на едно изказано от друга на една тема от друга това също обаче може да
Донка Куртакова [v]  
[20]
..[*]61[*]62[*]63[*]
Радка Влахова [v]  бъде допълнително разгледанода (smiles) както
Гергана Дачева [v]  ама
Йовка Тишева [v]  особено в речите на Станишев и за неговия тип говорене
[21]
..[*]64[*]65[*]
Радка Влахова [v]  значи беше при Андрей Райчев но например Андрей Райчев си[prol] редуцира значи XXX
Гергана Дачева [v]  тва вижте
Йовка Тишева [v]  някой му е
[22]
..[*]66[*]67[*]68[*]69[*]
Радка Влахова [v]  аз му го написах даже да да
Гергана Дачева [v]  ама тва вижте то и от английски то не е[prol] според мене не е
Йовка Тишева [v]   казал някой му е казал
[23]
..[*]70[*]71[*]
Радка Влахова [v]  
Гергана Дачева [v]  уникално българско явление сий нали вижте според мене и от там идва и от там има някво
Йовка Тишева [v]  едва ли едва ли при
[24]
..[*]72[*]73[*]
Гергана Дачева [v]  влияние е ма то едва ли обект на изследването са и всички говорещи нали аз понеже
Йовка Тишева [v]  всички говорещи има влияние от англоезичния
[25]
..[*]74[*]75[*][*]
Гергана Дачева [v]  съм изтървала основната нишка мисля че все пак има някакъв таргет определен едва ли е
[26]
..[*]77[*]78[*][*]
Гергана Дачева [v]  изследвала всички говорещи в смисъл тя е казала някъде тва което аз съм изпуснала кого е
[27]
79[*]80[*]
Радка Влахова [v]  Неделя сто и петдесет и Преди всички
Гергана Дачева [v]  анкетирала и там какви записи е слушалано специално при вижте според мен има такова
Йовка Тишева [v]  медийни интервюта Неделя сто и петдесет
[28]
..[*]81[*]82[*]83[*][*]
Радка Влахова [v]  
Гергана Дачева [v]  влияние от английски като начална точно тази прагматична функция на за въвеждащо
Йовка Тишева [v]  
[k]  {noise}
[29]
84[*]85[*]86[*]87[*]
Радка Влахова [v]  вие ще разберете нали вие или както съсредоточете се тоест няма
Гергана Дачева [v]  а_а_а вижте в тоа смисъл а не[prol]
[30]
..[*]88[*]89[*]90[*]
Радка Влахова [v]  значение тук каналът на комуникация и че става въпрос за радио интервю
Гергана Дачева [v]  точно тва имам предвид да да
Донка Куртакова [v]  мхм м_м_м за
[k]  {noise}
[31]
..[*]91[*]92[*]93[*]
Донка Куртакова [v]  значи ще ще започна от тук тъй като аз имах колебания дали да го разгледам като глаголна
[32]
..[*]94[*]95[*]96[*]
Донка Куртакова [v]  форма или съответно да го присъединъ като в съюзите впоследствие реших а_а_а така да бъде
[33]
..[*]97[*]98[*]99[*]100[*]
Донка Куртакова [v]  тъй като не м_м_м тези неща които а_а_а м_м_м така употребите които има във а_а_а тва
[34]
..[*]101[*]102[*]103[*]104[*][*]
Донка Куртакова [v]  което съм записала но ми се струва че се приближава по-скоро м_м_м много често се замества
[35]
105[*]106[*]107[*][*]
Донка Куртакова [v]  всъщност м_м_м или пък и така и затова реших да го присъединя към съюзите такава ми беше
[36]
108[*]109[*]110[*]111[*]
Донка Куртакова [v]  мотивацията с оглед това което съм транскрибирала а_а_а но а_а_а действително така м_м_м
[37]
..[*]112[*]113[*]
Донка Куртакова [v]  наистина има висока честота на употреба и в много от случаите м_м_м може би и тази
[38]
..[*]114[*][*]
Донка Куртакова [v]  десемантизация за която говорите не е толкова противопоставяне на предходно изказване
[39]
115[*]116[*]117[*]118[*]
Донка Куртакова [v]  а по-скоро знак връзка че говорещият в момента ще съдейства за да продължи комуникацията
[40]
..[*]119[*]120[*]121[*]
Радка Влахова [v]  защото ъ_ъ_ъ сигурно е отразено в транскрипцията но има
Донка Куртакова [v]  чисто прагматични функции
[k]  {noise}
[41]
..[*]122[*]123[*]124[*]125[*]
Радка Влахова [v]  разлика между значи вие смятате че това може да бъде оспорено и значи това може да бъде
Донка Куртакова [v]  съгласна съм да
[42]
..[*]126[*]127[*]128[*]129[*]
Радка Влахова [v]  оспореноно[prol] така функцията
Донка Куртакова [v]  и не само пауза[prol] игра с интонациите също
[k]  {noise} {noise}
[43]
..[*]130[*]131[*]132[*]
Радка Влахова [v]   на на наречията и комбинаториката са други наречия които са субективно вече отношение
[44]
..[*]133[*]134[*]135[*]136[*]
Радка Влахова [v]  защототам имаме ограничение във позициите в които те могат да се появят наистина
[45]
..[*]137[*]138[*]
Радка Влахова [v]   интересен обект за изследване по-нататъке вие сте си
Донка Куртакова [v]  ами за съжаление да аз съвсем малко внимание
[46]
..[*]139[*]
Радка Влахова [v]  изпълнили задачите така както сте си ги поставили това е
Донка Куртакова [v]  обърнах именно на комбинацията
[47]
..[*]140[*]141[*]
Радка Влахова [v]  важно за едно описание нали за един изследователски проект да са конкретизирани задачите и
[48]
..[*]142[*]143[*]144[*][*]
Радка Влахова [v]  да бъде след това изпълнени те със съответните със съответния анализ и резултати
[k]  {noise}
[49]
145[*]146[*]147[*][*]
Радка Влахова [v]  
Гергана Дачева [v]  начи от тва което аз чух пак се извинявам че закъснях и изтървах по своя собствена вина
Йовка Тишева [v]  най-
[50]
..[*]149[*]150[*]151[*]152[*]
Радка Влахова [v]  (smiles)
Гергана Дачева [v]  важната част от тва което чух тва което доколкото схващам а_а_а сте работили по един
Йовка Тишева [v]  важното
[51]
..[*]153[*]154[*]155[*]
Гергана Дачева [v]  наистина много актуален въпрос които[prol] според мен не може еднозначно да на тоя етап да
[52]
..[*]156[*]157[*]158[*]
Гергана Дачева [v]  се дадат някви крайни решения дали тва е точно така и дали навсякъде е точно така аз понеже
[53]
..[*]159[*]160[*]
Гергана Дачева [v]  все пак се занимавам със стилистика която е малко по-така там няма нищо което да е
[54]
..[*]161[*]162[*]163[*]
Гергана Дачева [v]  категорично заковано и да се твърди че тва е тук тва е тук тва е тук начи тва е съвсем друга
[55]
..[*]164[*]165[*]166[*]
Гергана Дачева [v]  научна област и от тази гледна точка според мен тези неща с които вие се занимавате още
[56]
..[*]167[*]168[*]169[*][*]
Радка Влахова [v]  да (smiles)
Гергана Дачева [v]  дълго време ще бъдат така във ъ_ъ_ъ нали колкото и синтактиците да се занимават с точни
[57]
170[*]171[*]172[*]173[*]
Радка Влахова [v]  да
Гергана Дачева [v]  неща да се опитват да ги поставят на някакво точно структурно място да точно
Йовка Тишева [v]  точното е само че са в началото нищо
[58]
..[*]174[*]175[*]176[*]
Радка Влахова [v]  
Гергана Дачева [v]  това имам предвид много са различни са вариантите които речтъ предлага и тва как ние ги
Йовка Тишева [v]  друго
[59]
..[*]177[*]178[*][*]
Гергана Дачева [v]  тълкуваме въобще нали интересува нас но речтъ продължава да си съществува извън нас така
[60]
..[*]180[*]
Гергана Дачева [v]  че хубаво е че сте решили да се занимавате с тва нещо предполагам че доцент Тишева ви е
[61]
..[*]181[*]182[*]183[*]
Гергана Дачева [v]  насочила тъй като и тя се занимава с тези неща може би вече са и поомръзнали нода именно но
Йовка Тишева [v]  се занимаваше
[62]
..[*]184[*]185[*]186[*]
Радка Влахова [v]  да тя
Гергана Дачева [v]  а_а_а имам предвид че те ша си продължат да си бъдат актуални щото непрекъснато има
Йовка Тишева [v]  всъщност една от
[63]
..[*]187[*]188[*]
Радка Влахова [v]  
Гергана Дачева [v]  различни ситуации които да показват различни неща значи тва което преди десет години
Йовка Тишева [v]  показват
[64]
..[*]189[*]190[*]
Гергана Дачева [v]  примерно Марина или доцент Тишева биха установили на тогавашния етап сега може би
[65]
..[*]191[*]192[*]193[*]
Гергана Дачева [v]  нещата стоят по съвсем различен начин за една част от нещата има нови неща и въобще много
Йовка Тишева [v]  други са си
[66]
..[*]194[*]195[*]
Гергана Дачева [v]  много добре е че се поставят това исках да кажа че се поставят периодично тази тази
Йовка Тишева [v]  константни периодично
[67]
..[*]196[*]197[*]
Гергана Дачева [v]  проблематика за наистина да се видят тенденциите защото тва не е нещо като парадигма коет
[68]
..[*]198[*]199[*]
Гергана Дачева [v]  да го заковеш да кажеш тва е така и то не се променя или ако се променя то се променя много
[69]
..[*]200[*]201[*][*]
Гергана Дачева [v]  малко и така така че много за мен тези теми са едни от най-благодатните в същото време най-
[70]
..[*]203[*]204[*]
Гергана Дачева [v]  полезните защото тва е нещо което е реалната ситуация в момента не е нещо коет е станало
[71]
..[*]205[*]206[*]207[*]
Радка Влахова [v]  най-малко ти би го
Гергана Дачева [v]  преди сто години не казвам че е лошо и то да се изследва но просто а_а_а е хубаво човек мисля
[72]
..[*]208[*]209[*][*]
Радка Влахова [v]  XXX
Гергана Дачева [v]  да следи тенденциите на развоя на езика точно тези теми дават точно този поглед към нещата
[73]
210[*]211[*]212[*]
Гергана Дачева [v]  и според мен пак казвам доколкото чух и тва което видях сте си свършили много добре
[74]
..[*]213[*]214[*]215[*]
Гергана Дачева [v]  работата
Йовка Тишева [v]  тва което всъщност мен ме интересуваше и което коментирахме с Донка да видим в
[75]
..[*]216[*]
Гергана Дачева [v]  XXX
Йовка Тишева [v]  ситуацията на официално общуване защото все пак Хоризонт е национално радио а_а_а кои
[76]
..[*]217[*]218[*]
Гергана Дачева [v]  
Йовка Тишева [v]  елементи говорещите продължават да включват в своятаречева продукция без да ги усещат
[77]
..[*]219[*]220[*]221[*][*]
Йовка Тишева [v]  като проява на разговорност и скъсяване на дистанцията и снизяване на регистъра оказа се че
[78]
222[*]223[*][*]
Гергана Дачева [v]  ето ето да така е
Йовка Тишева [v]  има ясно разграничаване и пропускливост на[prol] съзнанието на говорещите че все още
[79]
..[*]225[*]
Йовка Тишева [v]  контекста е официален речта им е официална въпреки че включват елементи от други регистри
[80]
..[*]226[*]227[*]
Гергана Дачева [v]  тва вече чисто така любопитство проявявам в
Йовка Тишева [v]  на битово-разговорното и мисля че стана
[81]
..[*]228[*]229[*]230[*]
Гергана Дачева [v]  момента няма никва връзка с изследването но дали в записите или въобще така имате ли някви
[82]
..[*]231[*]232[*][*]
Гергана Дачева [v]   впечатления дали така в начална въвеждаща позиция а_а_а се заместа макар и идеолектно
[83]
233[*]234[*]235[*]
Гергана Дачева [v]  с и тъй да за тва питам дали в този корпус който нали при вас е попаднал а_а_а и питам
Донка Куртакова [v]  ами аз не съм го срещала поне за момента
[84]
..[*]236[*]237[*]
Гергана Дачева [v]  неслучайно защото забелязвам напоследък че сред колегите преподаватели много често така се
[85]
..[*]238[*]239[*]240[*]
Гергана Дачева [v]  замества с и тъй даже мога да дам и примери не мисля че е
Донка Куртакова [v]  ами очевидно е че зависи от XXX
[86]
..[*]241[*]242[*]243[*]
Гергана Дачева [v]  регионално обособено по-скоро смятат че е нещо по-академично по-научно и може би има
Йовка Тишева [v]  заиграване
[87]
..[*]244[*]245[*]246[*]
Гергана Дачева [v]  няква връзка с по-стари така малко по-архаично така по доста едно един вид бягство от
[88]
..[*]247[*]248[*]
Гергана Дачева [v]  разговорното така по-разговорното което те осъзнават по-разговорно като и така нали тука е и
Йовка Тишева [v]  подай сламка и ще ги проучим
Марина Джонова [v]  ще ги запишем
[89]
..[*]249[*]250[*]251[*]
Радка Влахова [v]  сиреч да сиреч
Гергана Дачева [v]  тъй което го XXX непрекъснато Венета Савова не е тайна тя прави всяка връзка
Йовка Тишева [v]  е сериозно
Марина Джонова [v]  да да ще бъде записано
[90]
..[*]252[*]253[*]254[*]255[*]
Гергана Дачева [v]  следваща с и тъй не с и така или така или значи тя използва и тъй и не само тя аз също понеже
[91]
..[*]256[*]257[*]
Гергана Дачева [v]  ми обърна Адриана ми обърна внимание тоест пита ме дали тва е диалектно или е друго
Йовка Тишева [v]  Венета може да е диалектно щото тя е от
[92]
..[*]258[*]259[*]260[*]
Гергана Дачева [v]  така е обаче а_а_а при нея според мен има някво смесване и понеже го чувам не само
Йовка Тишева [v]  Шумен
[93]
..[*]261[*]262[*]
Гергана Дачева [v]  от нея изостриха ми се сетивата чувам го и от други хора като връзка и ми се струва че по-
[94]
..[*]263[*]264[*]265[*][*]
Гергана Дачева [v]  скоро при Венета сигурно имаме тва със сигурност но[prol] и при другите хора е някаква такава
[95]
..[*]267[*]268[*]
Гергана Дачева [v]   по-скоро някво желание да се тва е предположение само то тва е хубаво че всеки може да си
Йовка Тишева [v]  ша съберем корпус
[96]
..[*]269[*]270[*]271[*]272[*]
Радка Влахова [v]  мисля че няма нужда да да не
Гергана Дачева [v]  изкаже предположението еми аз мисля да извинявайте госпожа Влахова
Йовка Тишева [v]  ще заседаваме ли
[k]  {noise}
[97]
..[*]273[*]274[*]275[*][*]
Радка Влахова [v]  да и аз мисля че нещата са ясни ние съвсем явно си изразихме така
Гергана Дачева [v]  госпожо председател нещата са[prol] ясни и няма[prol]
[98]
..[*]277[*]278[*]
Радка Влахова [v]  мнението за вашата работа и оценката за начина на представяне така че ще подкрепим
[99]
..[*]279[*]280[*]
Радка Влахова [v]  предложението в рецензията (smiles) да оценим отлично вашето представяне много интересен е
Гергана Дачева [v]  и аз тва предлагам
[100]
..[*]281[*]282[*]283[*]
Радка Влахова [v]   материалът и наистина както каза доцент Дачева е много благодатна тема а_а_а
Гергана Дачева [v]  за мен тва са много интересни неща
[101]
..[*]284[*]285[*]286[*]
Радка Влахова [v]  защото тоест да да но вече може според мен може да се
Гергана Дачева [v]  и са контекстово обусловени повечето много е интересно
[102]
..[*]287[*]288[*]289[*]290[*]
Радка Влахова [v]  наблюдава как се осъществява тази кофиерентност в диалог много
Гергана Дачева [v]  да да много
Йовка Тишева [v]  то в началото има въпрос отговор
[103]
..[*]291[*]292[*]
Радка Влахова [v]  неща има да разбира се
Гергана Дачева [v]  
Йовка Тишева [v]  да но има има на кво да се стъпи тъй че благодарности от тази гледна точка и честито
[104]
..[*]293[*]294[*]295[*]
Радка Влахова [v]  материалът който сам по себе си е достатъчно
Донка Куртакова [v]  ми аз нося документация
Йовка Тишева [v]  оценка книжка нещо ше ви пишем ли или бе
[105]
..[*]296[*]297[*][*]
Йовка Тишева [v]  протокола е достатъчен ние ша го свалим въпросът е от там нататък тряя ли нещо да пишем
[106]
298[*]299[*]300[*][*]
Радка Влахова [v]  не само с протокола ша може след това вече да да да
Донка Куртакова [v]  само аз имам един букет по-различен
Йовка Тишева [v]  само с протокола
[107]
301[*]302[*]303[*]304[*]305[*]306[*]
Радка Влахова [v]  да да
Йовка Тишева [v]  мерси на рецензентката мое го спреш вече щото еми вече ша се лигавим
Марина Джонова [v]  що
[k]  {noise} {noise}Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.