[1]
0[*]1[*]2[*]
Камелия Воче [v]  доктор <short> пластичен хирург <short> койтоще ни разкаже повече подробностии ще може да
[2]
..[*]3[*]4[*]
Камелия Воче [v]  ни каже[prol] кога имаме право даси помислим <short> за едно такова решение <short>и какво
[3]
..[*]5[*]6[*]7[*]
Камелия Воче [v]  всъщност означава <short> абдоминопластиката добредошълхи ъ_ъ_ъ [inhalation] нека да
Х [v]  благодаря
[4]
..[*]8[*]9[*]10[*]
Камелия Воче [v]  пояснимза тези които са като мен неукии не знаят какво е абдоминопластиката
Х [v]  ами тва е една от
[5]
..[*]11[*]12[*]13[*]
Х [v]  най-сериознитеоперации в пластичната хирургия<dur=1> извършва се тогавакогато по <short> по-
[6]
..[*]14[*]15[*]16[*]17[*]
Камелия Воче [v]  най-сериозна катоъ_ъ_ъ
Х [v]  малкоинванзивните методи не помагат напримерно<short> липосукцията
[7]
..[*]18[*]19[*]20[*]
Камелия Воче [v]  <short> като действие като оп операция или като действие {question}като[prol] ъ_ъ_ъ риск
Х [v]  <short> като оперативнада да <short> като действиее те са
[8]
..[*]21[*]22[*]23[*]
Камелия Воче [v]  ъхъмъхъмдълго време ли
Х [v]  свързани <short> тяако е сериозна катооперация ше е и като риск <short> сериозна<short> ъ_ъ_ъ
[9]
..[*]24[*]25[*]26[*]
Камелия Воче [v]  трае единтакъв интервент{question}успокояващо (smiles)
Х [v]  <short> начи около три часа<short> някъде операцията <short>
[10]
..[*]27[*]28[*]29[*]
Камелия Воче [v]  (smiles)[cough]
Х [v]   дае за нас не е много <short> понякога стоими повече <short> та[prol]ъ_ъ_ъ показваме тогава
[11]
..[*]30[*]31[*]32[*]
Камелия Воче [v]  
Х [v]  когато излишъкът от ъ_ъ_ъ <short> мастна тъкани кожа е по-голями не би могъл да се направи
[12]
..[*]33[*]34[*]35[*]
Камелия Воче [v]  ъхъм
Х [v]  със липосукция <short>тоест кожата не може да се прибере <short> най-често тва епри увисване
[13]
..[*]36[*]37[*]
Камелия Воче [v]  ъхъмъхъм добре <short> да смятаме ли че ъ_ъ_ъ
Х [v]  на така наречената пристилка на корема <short>
[14]
..[*]38[*]39[*]40[*]
Камелия Воче [v]  <short>абдоминопластиката сеправи и във двата случая когатотрябва да изтръгнем ъ_ъ_ъ <short>
[15]
..[*]41[*]42[*]43[*]
Камелия Воче [v]  мазнините икогато имаме увисванияна кое{question}
Х [v]  не по-скоросе прави <short> тогава когато трябва да
[16]
..[*]44[*]45[*][*]
Камелия Воче [v]  ъхъм
Х [v]  отстраним<short> излишъци <short> които не могатда бъдат ъ_ъ_ъ <short> не могат да бъдат
[17]
46[*]47[*]48[*]
Камелия Воче [v]  ъхъмъхъ ъхъ
Х [v]  премахнати по друг начин<short> тоест ъ_ъ_ъ има мастна тъкан <short> възможно при по-пълен
[18]
..[*]49[*]50[*]
Х [v]  човек да има пристилка плюс мастна тъкан<short> но самото премахване на мастната тъкан няма
[19]
..[*]51[*]52[*]53[*]
Камелия Воче [v]  а има ли нещо{question} да
Х [v]  да доведе до свиванена кожата и до заемане на необходимиявид <short> така четряа да бъде
[20]
..[*]54[*]55[*]56[*]
Камелия Воче [v]  ясно <short> има ли нещо вярно във товаче се
Х [v]   изрязанапросто изрязва се и се изхвърля <short>
[21]
..[*]57[*]58[*]59[*]
Камелия Воче [v]  премества[prol] пъпната връв на практикапъпния[prol] <short> пъпа всъщност
Х [v]  да <short> не връвне пъпната връвда <short> да
[22]
..[*]60[*]61[*]62[*]63[*]
Камелия Воче [v]  ъхъ
Х [v]  <short> пъпа сеостава всъщност на собственото място той не може да се мести но новата кожа
[23]
..[*]64[*]65[*]66[*]
Х [v]   която се получаваот отлепването на горната част надпъпа и се сваля надолу<short> там се прави
[24]
..[*]67[*]68[*]69[*][*]
Камелия Воче [v]  и се променяпо някакъв начин
Х [v]  един разред където се изважда самия пъпе той си остава на същото място променя се коремната
[25]
70[*]71[*]72[*]73[*]
Камелия Воче [v]  ъ_ъ_ъ аз знам че[prol] пипайки тези части специално пъпната връв е една от
Х [v]  стена
[26]
..[*]74[*]75[*]76[*]77[*]
Камелия Воче [v]  рисковите[prol]фази може би на тазиоперация
Х [v]  да тя е добре кръвоснабдена и трява дасе пази
[27]
..[*]78[*]79[*]80[*][*]
Камелия Воче [v]  и мъже и жени[prol]подхождат към такъввид операция {question}
Х [v]  <short> внимателно <short>ъ_ъ_ъда
[28]
81[*]82[*]83[*]84[*][*]
Камелия Воче [v]  унисекс операция (smiles) добре звучидобре <short> а_а_а
Х [v]  да тва е унисекс операция(smiles) става и задвата пола
[29]
85[*]86[*]87[*]88[*]
Камелия Воче [v]  <short> когато дойде единъ_ъ_ъ клиент и[prol] ъ_ъ_ъ<short> дойде да се съветва дали да направи
[30]
..[*]89[*]90[*]
Камелия Воче [v]  тази опреция има тези смъкванияи така нататък <short> какви са първите[prol]опасения които
[31]
..[*]91[*]92[*]93[*]
Камелия Воче [v]  срещатеот <short> клиентите {question}
Х [v]  първото ми опасение винаги ако <short>пациента не е
[32]
..[*]94[*]95[*]96[*]
Х [v]  достатъчносвалил килограми <short> чен_н_н той трудно ги сваля <short>и в такъв случай
[33]
..[*]97[*]98[*][*]
Х [v]  операцията не емного показана <short> пак може дасе извърши <short> но по-добре да свали
[34]
..[*]100[*]101[*]102[*]
Х [v]  килограмите докрай <short> да стигне дотази форма която той желаеда бъде <short> и едватогава
[35]
..[*]103[*]104[*]
Камелия Воче [v]  вие правите един първоначален
Х [v]  да отстраняваме излишъците и дапредаваме форма на тялото
[36]
..[*]105[*]106[*]107[*][*]
Камелия Воче [v]  преглед {question}ако севидят свръхкилограми <short> изпращамеклиента да направи една своя
Х [v]  дада си сваля килограмите
[37]
108[*]109[*]110[*]111[*][*]
Камелия Воче [v]  ъ_ъ_ъ диета или малко спортможе би <short>след което пристъпваме към това действие ъ_ъ_ъ
Х [v]  точно такаточно така да
[38]
112[*]113[*]114[*]
Камелия Воче [v]  <short> добре когато ъ_ъ_ъ<short> м_м_м човек не е способен аз мисля чеима много случаи на
[39]
..[*]115[*]116[*]117[*]
Камелия Воче [v]  хора които не успяватда валят и[prol] грам дори да ги оставите[prol]необходимото време<short>
[40]
..[*]118[*]119[*]120[*][*]
Камелия Воче [v]  какво се случва тогава {question}
Х [v]  тогава правимедна операция която цили двоен ефект<short> да отстраним тази
[41]
121[*]122[*]123[*]
Камелия Воче [v]  [cough]
Х [v]  пристилка и тези висящи излишъци които готормозят психически <short> пациента и ъ_ъ_ъ във
[42]
..[*]124[*]125[*]126[*]127[*]
Камелия Воче [v]  ъх ъхначи
Х [v]  многоот случаите след това <short> той започва даослабва <short> а предитова не е могъл
[43]
..[*]128[*]129[*]
Камелия Воче [v]  <short> психолог <short> който тряа да еплътно със Вас за да работи над това (smiles)(smiles)
Х [v]  начи[prol]ъ_ъ_ъ ъ_ъ_ъдобре би
[44]
..[*]130[*]131[*]132[*]
Камелия Воче [v]  а има ли противопоканзи заболяваниякоито да пречат на една такава[prol]<short> операция
Х [v]  било
[45]
..[*]133[*]134[*]
Камелия Воче [v]  {question}
Х [v]  всякакъв вид системни заболявания хронични заболяваниядиабет <short> ендокринни
[46]
..[*]135[*]136[*]
Х [v]  заболявания <short> ъ_ъ_ъпречат на тази операция <short> освен твазадължително тябва да бъде
[47]
..[*]137[*]138[*]
Х [v]  <short> добре огледано общото състояние <short>от страна на сърдечна система накръвоносна
[48]
..[*]139[*]140[*]141[*]
Х [v]  система <short>и[prol] едва тогав асе преценяваможе и да бъде да бъде <short>да бъде подложен
[49]
..[*]142[*]143[*]144[*]
Камелия Воче [v]  а_а_а жените които[prol] не са раждалине са раждали до този момент<short>
Х [v]  на операция или не
[50]
..[*]
Камелия Воче [v]  и[prol] страдат от такива свръх ъ_ъ_ъ килограми <short> от такива свличания имаме такива
[51]
..[*]145[*]146[*]147[*][*]
Камелия Воче [v]  случаи за съжаление при младите жени<short> могат ли да сипозволят такъв ход {question}
Х [v]  да има
[52]
..[*]149[*]150[*]151[*]
Камелия Воче [v]  тва не пречи послена пременностъ и раждането {question}
Х [v]  естествено <short>начи тва епо никакъвначин не пречи освен
[53]
..[*]152[*]153[*]154[*]
Х [v]   че може пак да серазвали да се наложи пак да се прави <short>но така иначе това е операция на
[54]
..[*]155[*]156[*]
Х [v]  свалените килограми <short> применро читирсет <short> шийсет годъ_ъ_ъ килограма свалени
[55]
..[*]157[*]158[*]
Х [v]  имал съм случайна двайсет и шест годишно момиче<short> което беше свалило около шейсет
[56]
..[*]159[*]160[*]161[*]162[*]163[*]
Камелия Воче [v]  ама то ги е свалило съса само {question}и това
Х [v]  килограмасамода <short> само ги е свалило и
[57]
..[*]164[*]165[*][*]
Камелия Воче [v]  означава че при свличанее много голямо така ли {question} а нъ_нъ_нъ сваляйки го равномерно
Х [v]  остава[prol] остава топузда точно така
[58]
166[*]167[*]168[*][*]
Камелия Воче [v]  не е ли възможно <short> тези килограмитоест със спортпрекалено много
Х [v]  е те са много <short>значи ако са <short> да ако са малко
[59]
..[*]170[*]
Х [v]   ако става въпрос за десетина-петнайсетдори килограма може <short> и добра и добро качество на
[60]
..[*]171[*]172[*]
Х [v]   кожата може <short> може да прибереи да не останат излишъци но <short>читирсет-петдесет тва
[61]
..[*]173[*]174[*]175[*]
Камелия Воче [v]  страшно многосъщата ли е[prol] ъ_ъ_ъ практиката и
Х [v]  са ноокожата е страшноразтегната и няма къде да отиде
[62]
..[*]176[*]177[*]
Камелия Воче [v]  когато вече жената е раждалаоперативно <short> има ъ_ъ_ъ цезаровосечение и във такива случаи
[63]
..[*]178[*]179[*][*]
Камелия Воче [v]  във коитовече е имало намеса <short> оперативнa {question}
Х [v]  същата е по принцип зашото тва
[64]
180[*]181[*]182[*]183[*]
Камелия Воче [v]  ясно
Х [v]  няма нищо общо със сечението и със ъ_ъ_ъили със коремните операции работим върху
[65]
..[*]184[*][*]
Х [v]  кожа и подкожие и стигаме до мускулите и вървимнагоре <short> всъщност на една огромна
[66]
185[*]186[*]187[*]
Камелия Воче [v]  аз имах нещастието една вечер без да искамда попадна на
Х [v]  повърхност но не в дълбочина <short>
[67]
..[*]188[*]189[*]
Камелия Воче [v]  един телевизионен канал и данаблюдавам на живо как това протича<short> не мисля че беше
[68]
..[*]190[*]191[*]192[*]
Камелия Воче [v]  много апетитно(smiles)имаме
Х [v]  по никакъ начин не е приятно или не (smiles)го препоръчвам на никого
[69]
..[*]193[*]194[*]
Камелия Воче [v]  материал който бих искала да коментираме заедно <short>точно за[prol] ето
Х [v]  а ето тва са <short> не
[к]  гледат към екрана на
[70]
..[*]195[*]196[*]197[*]
Камелия Воче [v]  свалени килограми
Х [v]   достатъчносвалени килограми но все пак <short> виждате пристилката виждате и белег от
[к]  телевизора в студиото
[71]
..[*]198[*]199[*][*]
Камелия Воче [v]  значи искате да кажете <short> недостатъчно свалени килограми защото ако са
Х [v]  стара операциямисля че тва питахте
[72]
200[*]201[*]202[*]
Камелия Воче [v]  свалени достатъчно щеше да увисне още повече
Х [v]  има още <short> още повечеи още по-добре и за менее лесно и за нея е по-
[73]
..[*]203[*]204[*]205[*]
Камелия Воче [v]  така [cough]да вижда се <short> да
Камелия Воче [nv]  сложила си е ръката на кръста
Х [v]  добреаето тя е тя е претърпяла и операциякоремна <short> виждате ли белега {question}
Х [nv]  посочва към екрана белега
[74]
..[*]206[*][*]
Камелия Воче [v]  
Камелия Воче [nv]  
Х [v]  начи никакво противопоказание няма за доминопластока дори мисля че <short> това това няма
Х [nv]  
[75]
207[*]208[*]209[*]210[*]211[*][*]
Камелия Воче [v]  ще изчезнетва е същия същия елементда
Х [v]  да го има вече <short>да тва евъв профил <short>същата жена във профил <short>отпусната
[76]
212[*]213[*]214[*][*]
Камелия Воче [v]  да
Камелия Воче [nv]  посочва
Х [v]  кожа пристилката не е голяма между друготоно въпреки тва качеството на кожата е <short>не
[77]
..[*]216[*]217[*][*]
Камелия Воче [v]  според мен трябва да изчезне цялататази част нали така {question}за да има <short> не
Камелия Воче [nv]  коя част да се резне
Х [v]  добро вижтене чак дотам не ако излезе
[78]
218[*]219[*]
Х [v]  ако изчезне дотам няма как да я възстановим<short> тряа да изчезне някъде около <short> до пъпа
[79]
..[*]220[*]221[*]222[*]223[*]
Камелия Воче [v]  ясно
Х [v]   <short>мога да Ви покажа а ето го резултата <short>ето го резултата <short>тука го има и другия
Х [nv]  жестикулира
[80]
..[*]224[*]225[*]226[*]227[*][*]
Камелия Воче [v]  да защото виждаме и стриитеестествено които са в следствие
Камелия Воче [nv]  посочва на екрана
Х [v]  феноментя е ослабнала <short> в сравнение със идването сида
Х [nv]  
[81]
228[*]229[*]230[*]
Камелия Воче [v]  на отслбване <short> при много килограмиъ_ъ_ъ е_е_е тва е очеваден резултат <short>
Х [v]  начи тази частвидяхте а ето тва е
Х [nv]  посочва
[82]
..[*]231[*]232[*]233[*]
Камелия Воче [v]  дори се вижда извивка коятонаистина във предния случай тя я нямаше <short> добър
Камелия Воче [nv]  посочва
Х [v]  другадругия ефект на операциятаа тя я нямаше <short> значи след
Х [nv]  жестикулира
[83]
..[*]234[*]235[*]236[*]237[*]
Камелия Воче [v]  стимулирала се от <short> факта че нещо е направено
Х [v]  тази операциятя започва да сваля килограмида да
Х [nv]  
[84]
..[*]
Камелия Воче [v]   <short> много добре <short> и дори самия пъп не виждаме видоизменен във грозен аспект ъ_ъ_ъ
[85]
..[*]238[*]239[*]240[*]
Камелия Воче [v]  че да се притесняваме естетически от това което все пакотивайки на море или на
Камелия Воче [nv]  жестикулира
Х [v]  значи <short>
[86]
..[*]241[*]242[*]
Камелия Воче [v]  
Х [v]  единственото на този пъпе че има белег около него но той след времеше избледнее тва е <short>
Х [nv]  посочва белега
[87]
..[*]243[*]244[*][*]
Х [v]  сравнително пресенбелег може да е на няколко месеца до година<short> тва нещо след <short>
Х [nv]  
[88]
245[*]246[*]
Камелия Воче [v]  е тук вече със една
Х [v]  година и полвина две няма да бъде по този начин ше бъде като една <short>белезникава гънка
[89]
..[*]247[*]248[*]249[*]
Камелия Воче [v]  сериознасъс едно сериозно отношение към себе ситоест едно правилно хранене<short> малко
Х [v]  да
[90]
..[*]250[*]251[*]252[*][*]
Камелия Воче [v]  спорт <short>едно добро отношеие към кожата къмвъобще към нас мисля че <short> и тук имаме
Х [v]  да разбира се
[91]
253[*]254[*]255[*]256[*]257[*]
Камелия Воче [v]  другтова е може би резултатаслед
Х [v]  е тва е другслучай но <short> тяаше да видимможе би първото интервюда тва е
[92]
..[*]258[*]259[*]
Камелия Воче [v]  операцията {question} тва е следопреативен тряа да видим преди това как сме били тук ако е
Х [v]  следоперативиярезултат
[93]
..[*]260[*]
Камелия Воче [v]  взъможно[prol]колеги <short> да ни го редставите {question} <short> това ли е <short> кадъра
[94]
..[*]261[*]262[*]263[*]264[*]
Камелия Воче [v]  {question}това е друг случей който <short>ъ_ъ_ъ
Х [v]  не е това <short> това е друг случайкойто е
[к]  чува се шум
[95]
..[*]265[*]266[*]
Камелия Воче [v]  колегите казват че естетически не е
Х [v]  опериран но затоя случай също трябваше да видим
[96]
..[*]267[*]268[*]269[*]
Камелия Воче [v]  запоказванепредния вариант затва е по-добреда се въздържим <short> ъ_ъ_ъвсе пак е време за
Х [v]  да може (smiles)ъ_ъ_ъ
[97]
..[*]270[*]271[*]
Камелия Воче [v]  обяд след малко (smiles)нека да не прекаляваме (smiles) <short>ъ_ъ_ъ добре но тук виждаме една
Х [v]  
[98]
..[*]272[*]273[*]274[*]
Камелия Воче [v]  <short> никакъ_ъ_ъ лоша форма ако[prol]вече се <short> погрижим за останалитечасти мисля че
[99]
..[*]275[*]276[*]277[*]278[*]279[*]
Камелия Воче [v]  коремната талийнатачаст са много добре обхванатида
Х [v]  формата е <short> прекрасна дорицената на
[100]
..[*]280[*]281[*]
Камелия Воче [v]  ами той мисля че много пресен е
Х [v]  това обаче е този белег <short> койтоможе би смущава <short> в отначалото <short> да
[101]
..[*]282[*]283[*]284[*]
Камелия Воче [v]  още
Х [v]  точно така <short> точно така <short>но[prol] това нещо няма дабъде така след <short> още
[102]
..[*]285[*]286[*]
Камелия Воче [v]  пък аз съм чувала че има страшно многоъ_ъ_ъ <short> средства с които си служим
Х [v]  известно време
[103]
..[*]287[*]288[*]289[*]
Камелия Воче [v]   следоперацията и почти нищо не остава<short> ъ_ъ_ъ <short> има
Х [v]  почти нищо е <short> малко
[104]
..[*]290[*]291[*]292[*]
Камелия Воче [v]  така ли {question}
Х [v]  повече отпочти нищо остава (smiles)даначи един белег не може напълно да бъде
[105]
..[*]293[*]294[*]295[*]
Камелия Воче [v]  ъ_ъ_ъ означава ли че когато си оперираме коленетеаз имам
Х [v]  заличенкаквото и да го правим <short>
[106]
..[*]296[*]297[*]
Камелия Воче [v]   пресен пример защото махнахминискуси кръстосано сухожилие <short> тамсе мазах със един
[107]
..[*]298[*]299[*]300[*]301[*]
Камелия Воче [v]  медикамент който наистина<short> заличиартроскопия да но
Х [v]  минискусите се правът съсъ_ъ_ъартроскопия така че
[108]
..[*]302[*]303[*]304[*]
Камелия Воче [v]  имах ъ_ъ_ъне кръстосано сухожоилие където имаше[prol]отрязък да <short>
Х [v]  тука не говорим за (smiles)серизнои белезишев
[109]
..[*]305[*]306[*]307[*]
Камелия Воче [v]  и[prol]ъхъ
Х [v]  когато е по-малък разреза тогаваи шева става по-добър <short>но това са големи разрези
[110]
..[*]308[*]309[*][*]
Х [v]  има доста голямо <short>напрежение защото ако върнем<short> фасовата снимка ше Ви покажа
[111]
310[*]311[*]312[*]313[*]
Камелия Воче [v]  да аз много съм любопитна да я видя ноколегите ми
Х [v]  каква част е изхвърлена от това нещои[prol]
[112]
..[*]314[*]315[*]
Камелия Воче [v]  забранигха да го помисля (smiles)и за това по-добре да не навлизам (smiles)във тази част
[113]
..[*]316[*]317[*]318[*][*]
Камелия Воче [v]  [inhalation] ъ_ъ_ъ <short>след операцията <short>тоест ъ_ъ_ъ отрязвамененужните части <short>
[114]
319[*]320[*][*]
Камелия Воче [v]  веднага ли се прибира пациента вкъщикакво се случва {question}
Х [v]  о не <short> не <short> ъ_ъ_ъ задъжително трябва да
[115]
..[*]322[*]323[*][*]
Камелия Воче [v]  ъхъм
Х [v]  прикара минимум двайсет и четири часа<short> понякога и читирсеt и осем часатъй като след
[116]
324[*]325[*]326[*]
Камелия Воче [v]  ъхъм
Х [v]  операцията излизат дренажи <short> аа_а_а трява да бъде евакуиранно представете си <short> че
[117]
..[*]327[*]328[*][*]
Камелия Воче [v]  ъх
Х [v]  целия този корем е отлепендо ребрената дъга <short>начи там се[prol] <short> ами няма как да го
[118]
329[*]330[*]331[*][*]
Камелия Воче [v]  момичета спортувайте <short>моля Ви се <short> спортувайте
Х [v]  изпънем надолу иначе <short> изхвърляме го
[119]
332[*]333[*]334[*]
Камелия Воче [v]  (smiles)не не не и Вие имате
Х [v]  ех нека някой ако иска да си хапне сяние кво ше правим (smiles) {question}(smiles)
[120]
..[*]335[*]336[*]337[*]
Камелия Воче [v]  токова много друга работа (smiles)че <short> по-добре да не е(smiles) и[prol]при
Х [v]  добре спортувайте тогавапо-добре за Вас
[121]
..[*]338[*]
Камелия Воче [v]  възстановяването спазва ли се някакъв хранителен<short> ъ_ъ_ъ режим {question} и какъв го
[122]
..[*]339[*]340[*]341[*]
Камелия Воче [v]  съветвате виевсъщност {question}
Х [v]  съветвамда ни наддават на килограмиа да спазват кой какъвто си иска
[123]
..[*]342[*]343[*][*]
Камелия Воче [v]  ъхъм
Х [v]  рижим въпроса еда не напълняват <short>шото <short> първо става безмислена операцията ако
[124]
344[*]345[*]346[*]
Х [v]  пак ше трупаш килограми<short> и второ е хубаво в един период от месец иполовина два да[prol]
[125]
..[*]347[*]348[*]349[*]
Х [v]  да бъдедадена възможнот на тези тъканида зарастнат и да се адаптират към новото <short>
[126]
..[*]350[*]351[*]352[*]353[*]354[*]
Камелия Воче [v]  много Ви благодаря беше удоволствие да Ви слушам <short>на добър час и[prol]сега
Х [v]  състояниеза нищоблагодаря Виблагодаря
[127]
..[*]355[*]356[*][*]
Камелия Воче [v]  естествено <short> дойде времеза<short> модата <short> не знам каквоправите в момента Вие се
[128]
357[*]358[*]359[*]
Камелия Воче [v]  <short> разсейвате дваматаа ремонтирате студиото а щом сме вече за
Мон Дьо [v]  до саа нещо ремонтира
Мон Дьо [nv]  не се рабира какво говори
[к]  декорът се сменя и се появяват другите водещи
[129]
..[*]360[*]361[*]362[*]
Камелия Воче [v]   ремонтдобре е <short> значисме поработили добре <short> приятна работа
Мон Дьо [v]  да (smiles)да нали (smiles)айде мерси <short>
Десислава [v]  да бе даДесислава ремонтира
[130]
..[*]363[*]364[*]365[*][*]
Мон Дьо [v]  ъ_ъ_ъ въвкраячакай малко сега <short> първо аз
Десислава [v]  след катослед като Мон Дьо извади всички болтове <short>
[131]
366[*]367[*]368[*][*]
Мон Дьо [v]  после ти <short> първо аз после ти
Десислава [v]  ама з после отидох да видя кой си извадилдобре давай <dur=1> защо първо ти {question} <short>
[132]
369[*]370[*]371[*]372[*]
Мон Дьо [v]  а щото има ред <dur=1>тука тряа да има ред <dur=1>когато във една улица сичко ебез ред стават
Десислава [v]  з съм дамата тук
[133]
..[*]373[*]374[*]375[*]376[*]
Мон Дьо [v]  катастрофии така нататък <short> здравей <short> Десиславабраво
Десислава [v]  айде де аха-хаЗдравей Мон Дьо нали знаеш шопа
Десислава [nv]  не се
[134]
..[*]377[*]378[*]379[*]
Мон Дьо [v]  не не не не не те слушам в момента че
Десислава [v]  какво казалкато се бутал да се качи в трамвая (smiles)и някакъв му казал тука
Десислава [nv]  разбира ясно какво говори
[135]
..[*]380[*]381[*]382[*]
Мон Дьо [v]   имам няква слушалкав ухото и ми говорят
Десислава [v]  има реди той казал абе какъв ред бе тиче се качиш я че
[136]
..[*]383[*]384[*]385[*]
Мон Дьо [v]  дай ся да ти видиме снимката на деня <short>за да[prol] видим
Десислава [v]  останемснимакта на деня <short>е[prol] <short>
[137]
..[*]386[*]387[*]388[*]
Мон Дьо [v]  докъде може да стигнеоригиналносттъ тиаз знам обаче
Десислава [v]  <short> аз съм лишена напълно от такава(smiles)
[138]
..[*]389[*]390[*]
Мон Дьо [v]  все пак тука съссетни сили се опитваме да напраим нещо
Десислава [v]  (smiles)(smiles) а[prol] ти пък се опитваш с
Десислава [nv]  не се рабира какво говори
[139]
..[*]391[*]392[*]393[*]
Мон Дьо [v]  едвам-едвам <short> едвам-едвам
Десислава [v]  моите думи да мипомогнеш дето съвсем те няма (smiles) къде се слагаш в А
[140]
..[*]394[*]395[*][*]
Мон Дьо [v]  ама аз знам че аз съм съм нула бе момиче
Десислава [v]  група бе сто пъти ти казвамстига се бута в тая А група
[141]
396[*]397[*]398[*]399[*][*]
Мон Дьо [v]  <short>преди Адават те ама докога <short> мога аз да кажа
Десислава [v]  доре <short>тихо че сега ме дават по телевизораъ_ъ_ъ
[142]
400[*]401[*]402[*][*]
Мон Дьо [v]  айде[prol] бързо да ти вида анцузите
Десислава [v]  Боже[prol] къде се е извисил (smiles)(smiles) а да днес ще имаме анцузи <short>и[prol] заедно
[143]
403[*]404[*]405[*]406[*]
Мон Дьо [v]  айде па тея кецки кво ги праиш тея кецки на закускали ги ядеш
Десислава [v]  с анцузите малко кеци и някакви такива неща
[144]
..[*]407[*]408[*]409[*]410[*]
Мон Дьо [v]  <short> кво стаа {question}айде[prol]така момичето
Десислава [v]  не не[prol] на закуска <short>сърдят се <short>благодаряъ_ъ_ъ не
[145]
..[*]411[*]412[*]
Мон Дьо [v]  кара трамвайтрактор рейс кво {question} <dur=1>да да да
Десислава [v]  снимката еспоред мен е[prol] някакъв камион <short> от
[146]
..[*]413[*]414[*]
Мон Дьо [v]  
Десислава [v]  тези големите американски макове или някакви други <short>ъ_ъ_ъми момичето е гтино[prol]
[147]
..[*]415[*]416[*]417[*]
Мон Дьо [v]  а[prol] сладка ти се вижда (smiles) {question}добреъхъм
Десислава [v]  понеже[prol]<short> снимкатада сладка е и понежецялата идея ми е
[148]
..[*]418[*]419[*]420[*]
Мон Дьо [v]  
Десислава [v]  готина <short>а_а_а <short> фотографа който всъщностней нейното гадже коетое направило тази
[149]
..[*]421[*]422[*]423[*]
Десислава [v]  снимка <short> казва че темного пътуват и че[prol] тваги[prol] въодушевява защотовсяко едно
[150]
..[*]424[*]425[*][*]
Десислава [v]  пътуване <short> импоказва различна гледна точка <short> във всякакъвсмисъл <short> и[prol]
[151]
426[*]427[*]428[*]429[*]430[*]
Мон Дьо [v]  добре хайде да почиваме и ние
Десислава [v]  <dur=1>тва е супер Мон Дьо амати като си се залостил да гледашсамо <short> то теот едно
[152]
..[*]431[*]432[*]433[*]434[*]
Мон Дьо [v]  айде многопластовата да те видя днес <short>с трите цвята анцузихайде
Десислава [v]  твое ъгълче[prol](smiles)добре (smiles)(smiles)(smiles)
[153]
..[*]435[*]436[*]437[*]438[*]439[*]
Мон Дьо [v]  <short> чакам<dur=1>аз съм супер спокоенша обаче ся ше се види
Десислава [v]   Мон Дьоуспокой се <short>слагам тук нещо<short>което е
[154]
..[*]440[*]441[*][*]
Мон Дьо [v]  рекламата
Десислава [v]  <short> никой няма да разберекакви са тези три буквички само при осветените <short>
[155]
442[*]443[*]444[*]445[*][*]
Мон Дьо [v]  виж ся кво ш ти кажа <dur=1>вятър ше ти вдухне[prol] ей тва <short> добре хайде
Десислава [v]  м_м_мдали от всеки знаетия три буквички
[156]
446[*]447[*]448[*]
Мон Дьо [v]  <short> обеснявай <dur=1>тва е нещо като гащеризон като какво {question}
Десислава [v]  добреспоред да[prol] нещо
[157]
..[*]449[*]450[*]451[*]
Мон Дьо [v]  ъхъ
Десислава [v]  като гащеризон <short> тоест май е гащеризон <short>ъ_ъ_ъ всъщност нещата тук са и за
[158]
..[*]452[*]453[*][*]
Десислава [v]  спортуване и за свободното време[prol]и[prol] въобще[prol] <short> а_а_а нещата <short> тези
[159]
454[*]455[*]456[*]
Мон Дьо [v]  а_а_а
Десислава [v]  дрехи са[prol] <short> нетрите букви а звездата което е най-важно която тряа да те водии <short>
[160]
..[*]457[*]458[*]459[*]
Мон Дьо [v]  о_о_о
Десислава [v]  винаги да си правиш каквотоси искаш <short> стига севъзмущава <short> а_а_а<short> нищо
[161]
..[*]460[*]461[*]462[*]463[*]464[*]
Десислава [v]  лошо не съм казала<dur=1>а_а_а (smiles)(smiles) така чеа_а_а <short> искам да кажаче
[к]  чува се музика
[162]
..[*]465[*]466[*]467[*]
Десислава [v]  <short>със сигурност познавам<short> а_а_анякой мацки[prol] м_м_ммои приятелки които биха
[163]
..[*]468[*]469[*]470[*]
Мон Дьо [v]  то самов България
Десислава [v]  отишли така и във фитнеса<short> с нещо плюшенко азобаче бих си облякла и още по
[164]
..[*]471[*]472[*]
Мон Дьо [v]  може да отидеш във фитнес с нещо плюшенкода ти кажа <short>шото обикновено на фитнес като
Десислава [v]  ми не знам
[165]
..[*]473[*]474[*][*]
Мон Дьо [v]  отидеш тряанещо да се измориш
Десислава [v]  няам чак такива наблюдения <short> товане е нищо <short>гащеризона не е нищо
[166]
475[*]476[*]
Мон Дьо [v]  нещо плюшенко
Десислава [v]  ти ако видиш <short>хората наистина се променят това е революционно хората със звездата
[167]
..[*]477[*]478[*]
Мон Дьо [v]  добре де Слава седми път прайш рекламахайде сега давай
Десислава [v]  направиха <short> най-невероятното плюшено болеротолкова
[168]
..[*]479[*]
Мон Дьо [v]  насетне
Десислава [v]  еми тва значи че Даниеле Естатиева непрекъснато прави реклама така ли {question}
Десислава [nv]  облича манекена
[169]
..[*]480[*]481[*]482[*]483[*]484[*]
Мон Дьо [v]  хайде
Десислава [v]  <short> просто говоря за звезда <short> какво повечеболеро <short><dur=1><short> ъ_ъ_ъ
Десислава [nv]  
[170]
..[*]485[*]
Десислава [v]  <short> ми ного е кокетно и сладичко <short> примерно <short>моята приятелка Елеонора
[171]
..[*]486[*]487[*]488[*]
Десислава [v]  Манчеваможе и така да отиде във фитнеса<short> ами да <short> защото екокетка и аз много я
[172]
..[*]489[*]490[*]491[*]
Мон Дьо [v]  (smiles)
Десислава [v]  обичам аз нямада отида така защото не е съвсеммоя тип бих се чувствала малко<short> нелепо
[173]
..[*]492[*]493[*]
Мон Дьо [v]  това както казват в Перник е анцугза сватба
Десислава [v]  ама аз не ходя със сигурност и с такивалъскави фитнеси ако искаш да знаешаз Мон Дьо сега ще
[174]
..[*]494[*]495[*]496[*]
Мон Дьо [v]  
Десислава [v]  ходя <short>ъъъъх на фитнес<short> ако каза Спортната палата рекламали е {question}
Десислава [nv]  слиза от подиума и затова въздиша
[175]
..[*]497[*]498[*]499[*]500[*]
Мон Дьо [v]  <short> нетака
Десислава [v]  <short>нееми <short> е тва са такивафитне е и тва е нещо малко по-приемливо плюшенко
[176]
..[*]501[*]502[*]503[*]
Мон Дьо [v]  добре[prol]
Десислава [v]  <short> аз обаче наистина с удоволствие бих си облякла нещо таковаза вкъщи <short> много ми е
[177]
..[*]504[*]505[*]506[*]
Мон Дьо [v]  тва е може да се съчета е даже с таячаст шото тази е по-гола нали {question}
Десислава [v]  уютно аз обожавам плюшми аз бих си
[178]
..[*]507[*]508[*]
Мон Дьо [v]  окей следващото
Десислава [v]   сложила това суитчърче на джинси и[prol] а_а_а обачевиж ако се сложа <short> ако на това
Десислава [nv]  показва кецовете
[179]
..[*]509[*]510[*]
Десислава [v]  лилаво нещо се сложат <short> тези кецовенещата стават малко по-добре<short> смисъл въпреки
Десислава [nv]  
[180]
..[*]511[*]512[*]513[*]
Мон Дьо [v]  (smiles)(smiles) следващия път ше ти купа <short>кец
Десислава [v]  че те са бляскави<short> и са малко дискотечни
[181]
..[*]514[*][*]
Мон Дьо [v]  <short> който е във формата на чаша да си пиеш кафето във него<short> искаш ли {question}
[182]
515[*]516[*]
Десислава [v]  ми[prol] <short> отворена съм за нови неща но да пия от кец (smiles)добре де <short> защо не ше
[183]
..[*]517[*]518[*]519[*]
Мон Дьо [v]  Мей Уец го е правила бе мойтомомиче[prol]кво разбираш ти от класиката в
Десислава [v]  пробвам <short>така че мисляМей Уоц
[184]
..[*]520[*]521[*]522[*]523[*]524[*]
Мон Дьо [v]  киното бе[prol] ауе я давайдвай т [inhalation] давайдай анцугайде
Десислава [v]  нищо (smiles)нищо не разбирам (smiles)(smiles)обаче ти понеже си класик добре и
[185]
..[*]525[*]526[*]
Мон Дьо [v]  Десислава (smiles) Десислава (smiles)няаме време <short> между другото ситръгвам наистина
Мон Дьо [nv]  прави жест, че си тръгва
Десислава [v]  в този кец не е лошо
[186]
..[*]527[*]528[*]529[*][*]
Мон Дьо [v]  <short>аааа добре окей
Мон Дьо [nv]  
Десислава [v]  ми аз мога и сама да продължа(smiles) ъ_ъ_ъ ей твасъщо е плюшено обаче[prol] е малко
[187]
530[*][*]
Десислава [v]  по <short> по-добре <short> може би заради цветовете <short> да й го обличам ли {question}или
Десислава [nv]  поглежда въпросително
[188]
..[*]532[*]533[*]534[*][*]
Мон Дьо [v]  не ако искаш може само дадай аз да <short> да държа
Десислава [v]  да нанцузите обичайно могат дасе слагат и така малко по-небрежно
[189]
535[*]536[*]537[*]538[*]
Мон Дьо [v]  да уе те стават <short> е те са по-небрежното нещотова три-четвъртоли е как е {question} седм-
Десислава [v]  око даъ_ъ_ъ
Десислава [nv]  не се разбира ясно какво казва
[190]
..[*]539[*]540[*]541[*]
Мон Дьо [v]  осми {question}широк
Десислава [v]  седм-осми е според мен <short>обаче[prol] <short> пак има<short> нещо
[191]
..[*]542[*]543[*]544[*]545[*]
Мон Дьо [v]  колан даъхъм
Десислава [v]  малко[prol]ъ_ъ_ъ попомислено за[prol] барбитазаради <short>ъ_ъ_ъ <short> талията която някак
[192]
..[*]546[*]547[*][*]
Мон Дьо [v]  и отгоре го комбинираме схубаво е много
Десислава [v]  изглежда като една такава такава висока и тва е вече наистина ногоми харесва <short> понеже
Десислава [nv]  показва дрехата
[193]
548[*]549[*]550[*]
Десислава [v]  е много мишо сиво аз обожавам сивия цвят <short> супер аристократиченпък и плюш <short>
[194]
..[*]551[*]552[*]553[*][*]
Мон Дьо [v]  идеалнода
Десислава [v]  наистина<short> не бих го сложилаточно така<short> обаче[prol] <short> е много добре <short>
[195]
554[*]555[*]556[*]557[*]
Мон Дьо [v]  със зелено
Десислава [v]  тези кецове са най-жестокитекецове <short>ъ_ъ_ъ <dur=1> направос аглавозамайващи те сами
Десислава [nv]  показва кецовете
[196]
..[*]558[*]559[*]560[*]
Десислава [v]  нещо като <short>съни бийч през августда се опиташ да усетиш ъ_ъ_ъ<short>ъ_ъ_ъ м_м_м
[197]
..[*]561[*]562[*]563[*]
Мон Дьо [nv]  прави физономия в знак на неодобрение
Десислава [v]  настроениетона Ибиса <short> в Слънчев бряг<short> ъ_ъ_ъ тва сатези ке ми наистина така си ги
[198]
..[*]564[*]565[*]566[*]567[*][*]
Мон Дьо [v]  добре де <short>грамкоментар не съм напраил дай <short>
Мон Дьо [nv]  
Десислава [v]  усещам Мон Дьокакво {question}ъ_ъ_ъзадръж <dur=1>
[199]
568[*][*]
Десислава [v]  <short> ти <short> по принцип какво можеш да коментираш <short> ъ_ъ_ъ [exhalation] ето я тази
[200]
569[*]570[*]571[*]572[*]573[*]
Мон Дьо [v]  (smiles)ще спре участието веднага <short>усещаш ли го хъ {question}как
Десислава [v]  тесниска <short>която е много хубавада
[201]
..[*]574[*]575[*]576[*]
Мон Дьо [v]  приключваш {question}
Десислава [v]  ъ_ъ_ъ ъ_ъ_ъ това е нещокоето е малко по <short> ама престани дасе
[202]
..[*]577[*]578[*]
Мон Дьо [v]  абе чакай бе[prol] <short> имам сиблютан и тряа сичко
Десислава [v]  занимаваш с Камелия Воче когато говоря ъ_ъ_ъ
[203]
..[*]579[*]580[*][*]
Мон Дьо [v]  да следа в тва студио
Десислава [v]  ма по този начин започвам да[prol]си[prol] м_м_м <short> да си мисля че ако
[204]
..[*]582[*]583[*][*]
Мон Дьо [v]  ти имаш рубрика <short> хората те гледати те слушат
Десислава [v]  <short> ти[prol] не ме гледаш и слушаш какво остава за другите
[205]
584[*]585[*]586[*]587[*]
Мон Дьо [v]  <short> начитова е най-важното нещо за един телевизионенводещ <short> хората<short> не
Десислава [v]  добре
[206]
..[*]588[*]589[*]590[*]591[*]592[*]
Мон Дьо [v]  колегитеа така
Десислава [v]  <dur=1> да знамхора благодаря Ви че[prol]<short> ме гледате <short>ъ_ъ_ъ
Десислава [nv]  показва един
[207]
..[*]593[*]594[*]595[*]596[*]
Мон Дьо [v]  така
Десислава [v]  <short> това (smiles)(smiles) това енещо което[prol] вече си усещаммного мое зарди което разбира
Десислава [nv]  панталон
[208]
..[*]597[*]598[*]599[*]
Мон Дьо [v]  отгоре ше му комбинираш ли
Десислава [v]   се<short> ъ_ъ_ъ му отдавампредпочитание повече отколкото на другите <short>тениската
[209]
..[*]600[*]601[*]602[*]
Десислава [v]  <short> е готинаи[prol] суичъра въпреки чеаз ъ_ъ_ъ <short> много не обичамчервения цвят обаче
Десислава [nv]  облича манекена
[210]
..[*]603[*]604[*]
Десислава [v]  ми харесва принта <short>и въобще нямамеги тези[prol] плюшени твърде[prol] <short> захаросани
[211]
..[*]605[*]606[*]607[*]
Десислава [v]   истории <short> отпреди малко<dur=1> това е добре<short> а тук има една рокля която<short>
[212]
..[*]608[*]609[*][*]
Мон Дьо [v]  ъ_ъ_ъ спри и обърни роклята наобратно
Десислава [v]  ъ_ъ_ъ е страхотна за[prol] свободното времеза всяъ_ъ_ъ
[213]
..[*]611[*][*]
Десислава [v]  надявам се че не се е забелязало щом аз саматав смисъл не го забелязах <short>жтоест почти
[214]
612[*]613[*]614[*]
Десислава [v]  незабележимо е сиво и бляскавож[prol]ето обаче[prol] и многож<short>при цялото
[215]
..[*]615[*]616[*]617[*]618[*]
Мон Дьо [v]  така
Десислава [v]  разкрепостяванеразкре разкрепостяване на[prol]правила нрави и така нататъкъ_ъ_ъ <short>
[216]
..[*]619[*]
Десислава [v]  можете да отидете с това нещо и на тенис корта[prol] <short> след катоАгаси пренебрегна
[217]
..[*][*]
Десислава [v]  всички[prol] ъ_ъ_ъ правила за бялото и за <short> излизаше даже и гол какво Ви пречи и на Вас
[218]
620[*]621[*]622[*]
Десислава [v]  <short> ъ_ъ_ъ [exhalation]въпреки че <short> аз ъ_ъ_ъ<short> ъ_ъ_ъ с <short> ъ_ъ_ъ обожавам
[219]
..[*]623[*]
Десислава [v]  правилата и традициите и ми е много готино времето в което севсъщност <short> тинисистите са
[220]
..[*]624[*]625[*]
Мон Дьо [nv]  не се разбира какво казва
Десислава [v]  излизали накорта на Уимбълдъни са се покланяли пред кралицата облечени в бяло и това е
[221]
..[*]626[*]627[*]628[*]
Мон Дьо [v]  ДесиДеси <short> Деси
Десислава [v]  страхотно но вече <shortнещата не са такивахаресва ми върху <short>тозисуитчър да се сложи
[222]
..[*]629[*]630[*]631[*]632[*]
Мон Дьо [v]  поглени метри четрикво казах за
Мон Дьо [nv]  дава й знак, че няма време
Десислава [v]  <short> дадаъ_ъ_ъ искам само още нещоМон Дьо ъ_ъ_ъ ето товапонеже е
[223]
..[*]633[*]634[*]635[*]636[*][*]
Мон Дьо [v]  камеритеприключи приключи приключитри четриминава[prol]
Мон Дьо [nv]  пее
Десислава [v]  неприятно отровно синьои с мойте кецове тези с които съм в моментаминава[prol]
Десислава [nv]  пее
[224]
637[*]638[*]639[*]640[*]
Камелия Воче [v]  големият кораб мина[prol]вами така е <short> дадоха ни попътен вятър
Камелия Воче [nv]  пее
Мон Дьо [v]  големият кораб мина[prol]ва[prol]аз можели да стана
Мон Дьо [nv]  пее
[225]
..[*]641[*]642[*][*]
Камелия Воче [v]  абе ти мани акапелен ама ти такъв двугласнапрай бе з да иска (smiles)
Мон Дьо [v]  акапелен певец {question}
[226]
643[*]644[*]645[*][*]
Камелия Воче [v]  че тва ако бяхме (smiles)репетирали нямаше да се (smiles)(smiles)
Мон Дьо [v]  да бе Камелиокажи че съм съм <short> се научил поне
[227]
646[*]647[*]648[*]649[*]
Камелия Воче [v]  абе кво си се научил ти си го носиш вътре (smiles)(smiles)ааа довиждане
Мон Дьо [v]  на едно нещо от тебелелелеле
[228]
..[*]650[*]651[*]652[*][*]
Камелия Воче [v]  дами и господа <short>Седмо авню приключва но утре вдесет тук на линия(smiles)
Мон Дьо [nv]  жестикулира
[к]  шапката на предаването
[229]
653[*]654[*]Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.