[1]
0[*]1[*]2[*]3[*]
Михаил Дюзев [v]  [inhalation] добро утро уважаеми зрители и слушатели вие сте със сутрешния блок на[prol]
[2]
..[*]4[*][*]
Михаил Дюзев [v]  Дарик радио "Витамин" и със "Денят започва" на[prol] Българската национална телевизия
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира
[3]
5[*]6[*][*]
Михаил Дюзев [v]  <short> аз съм Михаил Дюзев Андрей съм сигурен че вече <short> може би ме е представил
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръка, показвайки
[4]
7[*]8[*]9[*]
Михаил Дюзев [v]  но може и да не е след малко ша го чуеме Андрей да видим какво шъ ни каже а_а_а
Михаил Дюзев [nv]  обмисля реплика
[5]
..[*]10[*]11[*]
Михаил Дюзев [v]  изключително съм радостен а_а_а да <short> се завърна във ефира на Българската
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръка в знак на радост
[6]
..[*]12[*]
Михаил Дюзев [v]  национална телевизия и да ви кажа добро утро и по телевизията много от вас ме питаха и ме
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръка
[7]
..[*]13[*]14[*]15[*]
Михаил Дюзев [v]  питат във форумите тук на Дарик радио а_а_а кво е тва радио кво на кво прилича вашто
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръка, посочвайкиизразява неразбиране
[8]
..[*]16[*]17[*]
Михаил Дюзев [v]  студио как изглежда а_а_а какво правите докато свири песен а_а_а или какво си говорите с
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръце
[9]
..[*]18[*]19[*]
Михаил Дюзев [v]  госта[prol] докато не сте във ефир ами[prol] сега ше ви отнемат малко колегите от БНТ тази
[10]
..[*]20[*]21[*]
Михаил Дюзев [v]  анонимност и ще може да видите всичко което се случва във студиото на[prol] Дарик радио и
[11]
..[*]22[*]
Михаил Дюзев [v]   <short> по Българската национална телевизия и разбира се <short> по радиото ша си ни
[12]
..[*]23[*]24[*]25[*]
Михаил Дюзев [v]  слушате искам да кажа със огромно удоволствие добре дошъл на нашия гост тази сутрин
[13]
..[*]26[*]
Михаил Дюзев [v]  съвместния ни гост на Националната телевизия и на[prol] "Витамин" на Дарик господин
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръка,
[14]
..[*]27[*]28[*]
Михаил Дюзев [v]  Минчо Празников добро утро господин Празников [inhalation] де денят познава ли се по
Михаил Дюзев [nv]  посочвайки госта
Минчо Празников [v]  добро утро
Минчо Празников [nv]  кимане с глава
[15]
..[*]29[*]30[*]31[*]
Михаил Дюзев [v]  заранта{question} да започнем (smiles)
Минчо Празников [v]  не винагине винаги защото много са случаити когато хората
[16]
..[*]32[*]33[*]
Минчо Празников [v]  видят като днес слънчево добро[prol] утро тръгнат без чадър и[prol] следобед се[prol] върнат
[17]
..[*]34[*]35[*]36[*]
Михаил Дюзев [v]  (smiles)
Минчо Празников [v]  мокри като кокошки както[prol] казват хората така че[prol] тва е стара приказка[prol] хубавия
[k]  казват? или смятат
[18]
..[*]37[*]38[*][*]
Минчо Празников [v]  ден си личи от сутринта но[prol] не винаги е така ни знам дали сте го изпитвали вий лично
[19]
39[*]40[*]
Михаил Дюзев [v]  ми <short> случвало се е предполагам и на нашите слушатели и зрители [ъ_ъ_ъ да тръгнат без
Минчо Празников [v]  [при всички случаи]
[20]
..[*]41[*]42[*]43[*]
Михаил Дюзев [v]   чадър] (smiles)
Минчо Празников [v]  да да но аз много пъти съм казвал че <short> чадъра ще натежи много по-малко
[21]
..[*]44[*]45[*]46[*]
Михаил Дюзев [v]  имаме сега
Минчо Празников [v]  отколкото неприятностите които ще си донисети при един проливен дъжд
[k]  {noise}
[22]
..[*]47[*]
Михаил Дюзев [v]  ъ_ъ_ъ благодаря ви господин Празников а мисля че няма нужда да[prol] ви представяме на
[23]
..[*]48[*]49[*]
Михаил Дюзев [v]  нашите слушатели и зрители те ви познават от толкова отдавна че сега се надявам а_а_а да се
[24]
..[*]50[*]
Михаил Дюзев [v]  опитаме и вас да ви изненадаме със а_а_а нещо което са ни при приготвили колегите от а_а_а
[25]
..[*]51[*]52[*]
Михаил Дюзев [v]  студиото във а_а_а телевизията със Андрей дали имаме връзка <dur=1> а_а_а <dur=1> [а ето]
Михаил Дюзев [nv]  изчаква отговор от студиото
Андрей Захариев [v]  
[26]
..[*]53[*]54[*]
Михаил Дюзев [v]  
Андрей Захариев [v]  искам веднага да поздравя госпидин Празников] и на двамата добро утро и да кажа на
Андрей Захариев [nv]  жестикулира с ръце
[27]
..[*]
Андрей Захариев [v]  господин Минчо Празников че за мен е чест че мога [inhalation] да участвам във един такъв
Андрей Захариев [nv]  
[28]
..[*]55[*]56[*]57[*]
Михаил Дюзев [v]   тука казвам
Андрей Захариев [v]  диалог макар и а_а_а не дирекно със него <short> а по пътя на медията {noise}
Андрей Захариев [nv]  
[29]
..[*]58[*]59[*]
Михаил Дюзев [v]  тука казвам на господин Празников да си сложи слушалките уважаеми слушатели виждате
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с
[30]
..[*]60[*][*]
Михаил Дюзев [v]  във ефир сега той за да чуе за да те чуе тебе Андрей [трябва (smiles) да си сложи]
Михаил Дюзев [nv]  реце
Андрей Захариев [v]  [така значи ще го повторя много бързо]
Андрей Захариев [nv]  жестикулира с ръце
[31]
61[*]62[*]
Андрей Захариев [v]  господин Празников за мен е чест казвам се Андрей Захариев радвам се че мога да
[32]
..[*]63[*]
Андрей Захариев [v]  диалогизирам със вас да разговарям па макар и със помощта на медиите на[prol] на БНТ и на
[33]
..[*]64[*]65[*]66[*]67[*]
Минчо Празников [v]  добро утро
Минчо Празников [nv]  {noise}
Андрей Захариев [v]  Дарик радио а не лично надявам се и това да стане някой ден добро утро
Андрей Захариев [nv]  {noise}
[34]
..[*]68[*]69[*][*]
Михаил Дюзев [v]  [Андрей Андрей знам че] знам че сте ни подготвили нещо много интересно
Андрей Захариев [v]  Мишо{question} [да]
Андрей Захариев [nv]  
[35]
70[*]71[*]72[*]73[*][*]
Михаил Дюзев [v]  а_а_а от ефира на на БНТ ако можем да го видим <short> сега
Андрей Захариев [v]  нека нека да го видим
[k]  {noise}
[36]
74[*]75[*]76[*]77[*]
Минчо Празников [v]  добро утро и на всички[prol] зрители на любимото предаване Точно във седем
Минчо Празников [nv]  запис на БНТ запис на БНТ запис на
[k]  {noise} {noise}
[37]
..[*]78[*][*]
Минчо Празников [v]  [inhalation]днес действително времето ще остане облачно влажно бйез валйежи а преди обяд
Минчо Празников [nv]  БНТ запис на БНТ
[38]
79[*]80[*]
Минчо Празников [v]   във по поречията на Тунжа около Сливен и Ямбол и мъгливо след обяд видимосттъ и там ще
Минчо Празников [nv]  запис на БНТ запис на БНТ
[39]
..[*]81[*]82[*]
Минчо Празников [v]  се оправи сега тимпературите във страната са между минус четри и плюс един градус във
Минчо Празников [nv]  запис на БНТ
[40]
..[*]83[*]84[*]
Минчо Празников [v]  Благоевград плюс четри градуса във столицата температурата е нула градуса атмосферното
[41]
..[*]85[*]
Минчо Празников [v]  налягане деветстотин пидисет и пет хектопаскала което е по-високо от средното за месец
[42]
..[*]86[*]87[*]
Минчо Празников [v]  декември и[prol] съществени промени няма да претърпи односителна влажност на въздуха
[43]
..[*]88[*]
Минчо Празников [v]  <short> а_а_а осемдесет и два процента максималнити тимператури през диня ще бъдат
[44]
..[*]89[*]
Минчо Празников [v]  между минус един и плюс четри градуса в североизточните райони около минус два във
[45]
..[*]90[*]91[*]
Михаил Дюзев [v]  [inhalation] уважаеми зрители уважаеми
Михаил Дюзев [nv]  {noise}
Минчо Празников [v]  югозападните около три-четри градуса
[46]
..[*]92[*]
Михаил Дюзев [v]  слушатели[prol] видяхме[prol] господин Минчо Празников нашия гост ъ [преди колко време
Михаил Дюзев [nv]  кимане с глава
Минчо Празников [v]  [преди десет
[47]
..[*]93[*]
Михаил Дюзев [v]  беше тва във сутрешния блок на националната телевизия {question}] <dur=1>
Михаил Дюзев [nv]  {noise}
Минчо Празников [v]  дванайсе години]
[48]
..[*]94[*]
Михаил Дюзев [v]  изглеждате[prol] а_а_а много добре много във форма[prol] само без да ви праа
Михаил Дюзев [nv]  
[49]
..[*]95[*]96[*]
Михаил Дюзев [v]  комплименти[prol] <short> идиален сте си (smiles)
Минчо Празников [v]  ами просто не мога да се позная от ъ_ъ_ъ тия кадри
[50]
..[*]97[*]98[*]99[*]
Михаил Дюзев [v]  <short> колко време а_а_а работихте във БНТ? [колко време
Минчо Празников [v]   но[prol] тва е живота [ами около три години]
[51]
..[*]100[*]101[*]
Михаил Дюзев [v]  представяхте прогнозата?] три години
Минчо Празников [v]  от началото ма[prol] аз бях първия който ъ_ъ_ъ излези
[52]
..[*]102[*]
Минчо Празников [v]  със прогноза във ъ_ъ_ъ първото предавани тва беше на читирнайсти април а_а_а дивидисе и
[53]
..[*]103[*]104[*]
Михаил Дюзев [v]  помните и деня и часа
Минчо Празников [v]  осма година ами за ся все още помня но[prol] ще дойдат и по-тежки дни вероятнота[prol]
[54]
..[*]105[*]106[*]
Михаил Дюзев [v]  какво си спомняте имаше ли
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира
Минчо Празников [v]  тогава боже ммм дивидесе и дивета и до края на двехиляднатаоу
[55]
..[*]107[*]
Михаил Дюзев [v]  някви[prol] такива странни случки и забавни лесно ли свикнахте в ефир със ефира
Михаил Дюзев [nv]  
Минчо Празников [v]  е не може да се
[56]
..[*]108[*]109[*]110[*]
Михаил Дюзев [v]  по-лесно
Минчо Празников [v]  свикне много лесно винаги а_а_а човек има[prol] смущения преД екрана а_а_а може би: по
[57]
..[*]111[*]112[*]
Михаил Дюзев [v]  
Минчо Празников [v]  радиото е малко по <short>по-лесно но[prol] преД екрана тогава[prol] в тия години нямаше
[58]
..[*]113[*]114[*]115[*]
Михаил Дюзев [v]  сериозно ли{question}не четяхте ли от някъде (smiles)
Минчо Празников [v]  аутокю нямаше нищо всичко се говореше на прима виста еми[prol] ами няма откъде сига нали
[59]
..[*]116[*]117[*]
Михаил Дюзев [v]  
Минчо Празников [v]   със аутокю вечи нищата са доста улисненино[prol] тогава нямаше всичко но[prol] ний там
[60]
..[*]118[*]119[*]
Минчо Празников [v]  бяхме само профисионалисти и Орлин Лазаров и Ани Дякова тримата и[prol] мисля че се
[61]
..[*]120[*]121[*]122[*]
Михаил Дюзев [v]  мхм [inhalation]а вашия коментар
Минчо Празников [v]  справяхме добрета[prol] и тва са мили години когато човек си ги спомня
[62]
..[*]123[*]124[*]
Михаил Дюзев [v]  казвате вие тогава[prol] м сте представяли вие сте били професионалисти и разбира се
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира
[63]
..[*]125[*]
Михаил Дюзев [v]  синоптици а_а_а сега има една тенденция шшшоу момент има във синоптичната прогноза тя
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръка
[64]
..[*]126[*]
Михаил Дюзев [v]  едно от най-рейтинговите неща между другото в телевизиите най-гледаното най- гледания
Михаил Дюзев [nv]  
[65]
..[*]
Михаил Дюзев [v]  сегмент а_а_а млади и симпатични момичета а се избират да представят времето и така
[66]
..[*]127[*]
Михаил Дюзев [v]  нататък
Михаил Дюзев [nv]  кима с глава
Минчо Празников [v]  смятам че няма нищо лошо понеже самите прогнози се изготвят от профсионалисти
[67]
..[*]128[*]129[*]130[*]131[*]132[*]
Михаил Дюзев [nv]  
Минчо Празников [v]   и сига как ще се пристави но[prol] тя се чите м дали ще бъди от синоптик или не няма
[68]
..[*]133[*]134[*]135[*]
Минчо Празников [v]  толкова значение хубаво е да бъдат призентаторите атрактивни етряя да познават сига
[69]
..[*]136[*]137[*][*]
Минчо Празников [v]  гиографията ни може да[prol] сочи вятъра да кажем от североизток той да сочи Сандански
[70]
138[*]139[*]140[*]
Минчо Празников [v]  и така нататък или за Европата когато се говори а_а_а Скандинавския полуостров да го търси
[71]
..[*]141[*]142[*]143[*]
Минчо Празников [v]  във Средиземноморието и така нататък трябва да бъдат а_а_а доста добре запознати и аз
[72]
..[*]144[*]145[*]
Михаил Дюзев [v]  се взимат под внимание даже ако не се лъжа ша ме
Минчо Празников [v]  мисля че при кастингити тия неща се вземат под внимание
[73]
..[*]146[*]
Михаил Дюзев [v]  поправят колегите от БНТ момичетата които представят синоптичната прогноза са именно от
[74]
..[*]147[*]
Михаил Дюзев [v]   а_а_а специалности като география като като физика освен че добре изглеждат нали имат и
Минчо Празников [v]  да да да просто съчетават всичко положително
[75]
..[*]148[*]149[*]150[*]
Михаил Дюзев [v]  съответната подготовка да а_а_а така ммм много наши джи а слушатели и зрители като
Минчо Празников [v]  
[76]
..[*]151[*]152[*]
Михаил Дюзев [v]  разбраха че ша ни гостувате днес във понеделник ъ_ъ_ъ така така ви желаят много здраве и
Минчо Празников [v]  мерси
[77]
..[*]153[*]
Михаил Дюзев [v]  много успехи а_а_а всички ви помнят със прекрасни чувства от ефира на националната
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръка
Минчо Празников [v]  
[78]
..[*]154[*]
Михаил Дюзев [v]  телевизия а_а_а ми сега хората им е интересно питат с кво се занимавате сега продължавате
Михаил Дюзев [nv]  
Минчо Празников [v]  еми[prol]
[79]
..[*]155[*]156[*]157[*]158[*]
Михаил Дюзев [v]  ли да правите прогнози мхм тоест ефира не е не си
Минчо Празников [v]  продължавам във а_а_а ти ви седем да и[prol]
[80]
..[*]159[*]160[*]161[*]
Михаил Дюзев [v]  не си е отишал продължавате да сте в ефир да
Минчо Празников [v]  смятам че[prol] еима разлика от а_а_а преди десет дванайсе години
[81]
..[*]162[*]163[*]164[*]
Минчо Празников [v]   и сига нали сига даже смущението може би е малко по-голямо щото[prol] действително ти ви
[82]
..[*]165[*]166[*]167[*]168[*]
Минчо Празников [v]  седем е една от от гледаните телевизии и[prol] аз искам да бъда във унисон със другите
[83]
..[*]169[*]170[*][*]
Михаил Дюзев [v]  мхм
Минчо Празников [v]  придавания на тая тиливизия които са а_а_а да ни се пресилвам но мисля че са на[prol] а_а_а
[84]
..[*]172[*]173[*]174[*]
Михаил Дюзев [v]  (smiles) добре и тряя да сте на ниво трудно ли се работи със а_а_а м_м_м
Минчо Празников [v]  европейско ниво и за тва и аз трябва да бъда със тях да
[85]
..[*]175[*]
Михаил Дюзев [v]  със тези технологии сега тя картата се прожектира на едно място пък вие сте на друг фон и
Минчо Празников [v]  ами по-трудно е разбира се
[86]
..[*]176[*]177[*][*]
Михаил Дюзев [v]  така нататък
Минчо Празников [v]  по-трудно е във БНТ преди десет години[prol] беше лесно нямаше карта няма
[87]
178[*]179[*]180[*]
Минчо Празников [v]  ний правихме опити одначало географски карти после ме караха да рисувам облаци слънца
[88]
..[*]181[*]182[*][*]
Михаил Дюзев [v]  (smiles)
Минчо Празников [v]  пък аз аз казвам не съм Климент Денчев нали Климент Денчев рисуваше и приказваше аз
[89]
183[*]184[*]185[*]
Михаил Дюзев [v]  мхм
Минчо Празников [v]  правихме и тоя опит но безуспешен и накрая се уверихме че а_а_а без карти ще бъде по-добре
[90]
..[*]186[*]187[*]188[*]
Михаил Дюзев [v]  и после рязко навлязоха новите технологии да и се наложиха
Минчо Празников [v]   и[prol] така и остана докрая мисля че двехиляди и първа година и[prol] не те новите
[91]
..[*]189[*]190[*]191[*]
Михаил Дюзев [v]  мхм
Минчо Празников [v]  технологии са сига във а_а_а ти ви седем щото там сичко е просто на европейско нивои[prol]
[92]
..[*]192[*]193[*]194[*]
Михаил Дюзев [v]  да да гледам и по другите медии се работи
Минчо Празников [v]  тоя тъчскрийна който е сига със който се работи доста[prol] не само във
[93]
..[*]195[*]196[*]197[*]
Михаил Дюзев [v]  а_а_а
Минчо Празников [v]  със тъчскрийн само във ти ви седем се работи тя е доста чувствителна апаратура а_а_а нова
[94]
..[*]198[*]199[*]200[*][*]
Минчо Празников [v]  за[prol]обща радост а_а_а във ти ви седем има много добри специалисти ммм графични
[95]
..[*]202[*]203[*]204[*]
Михаил Дюзев [v]  ся шт ша начи не сте бил скоро
Минчо Празников [v]  дезайнери компютърни специалисти и благодарение на тях
[96]
..[*]
Михаил Дюзев [v]  във Националната телевизия ся като си дойдете в Националната телевизия шъ видите че и там
[97]
..[*]205[*]206[*]
Михаил Дюзев [v]   се работи също толкова професионално а_а_а добре аз бях а_а_а м така вчера на едно
Минчо Празников [v]  а може би може би
[98]
..[*]207[*]208[*]209[*]
Михаил Дюзев [v]  много много красиво място във България тва сам Западните Родопи от склоновете на
[99]
..[*]210[*]211[*]
Михаил Дюзев [v]  Западните Родопи се вижда Пирин по поречието на Места така отседнах при[prol] моя прител
[100]
..[*]212[*]
Михаил Дюзев [v]  Юли кръчмаря и той ми каа абе питай го Минчо дали си спомня за една скрита камера която
[101]
..[*]213[*]214[*]
Михаил Дюзев [v]  му напраиха преди време на един конгрес на алтернативни синоптични прогнози на който са
[102]
..[*]215[*]216[*]217[*]218[*]
Михаил Дюзев [v]  ви канили още като да той каза абе вика той много се
Минчо Празников [v]  да да тва беше един майтап който аз не го приех кат майтап много се ядосах тогава
[103]
..[*]219[*]220[*][*]
Михаил Дюзев [v]  ядоса тогава и сигурно вика им е теглил една майна (smiles)(smiles)
Минчо Празников [v]  а[prol] не една <short>не една защото аз
[104]
221[*]222[*]223[*]224[*]
Михаил Дюзев [v]  да
Минчо Празников [v]  бях дежурен и виждам че във Москва тимпературата е минус двайсе градуса отивам само след
[105]
..[*]225[*]226[*]227[*]
Михаил Дюзев [v]  да
Минчо Празников [v]   един час и там един от тия синоптици набидени а_а_а казва температурата той мери със
[106]
..[*]228[*]229[*]230[*]
Михаил Дюзев [v]  хвърля боб нещо (smiles)
Минчо Празников [v]  а_а_а е[prol] ммм някакви магнити казва тимпетарута е[prol] нула градуса в Москва бе как ша
[107]
..[*]231[*]232[*]
Михаил Дюзев [v]   вие идвате от станцията
Минчо Празников [v]  е нула градуса в Москва бе абе аз идвам от там мунис двайсибеши не може каквото и да
[108]
..[*]233[*]234[*]235[*]236[*]
Минчо Празников [v]  стани не може да стани и се обаждам на една колежка но тя е подготвена и казва ми вярно
[109]
..[*]237[*]238[*]239[*]
Михаил Дюзев [v]  а тя играе партия със а_а_а хората да да
Минчо Празников [v]  нула градуса тя играе партия със тях и тва вечи а_а_ааз бях длъжен да и се
[110]
..[*]240[*]241[*][*]
Михаил Дюзев [v]  мхм (smiles)
Минчо Празников [v]  доверя и след тва като ра тва ме вбеси тва ме вбеси даже на колегите десет дена не говорих
[111]
242[*]243[*][*]
Михаил Дюзев [v]  (smiles)
Минчо Празников [v]  такъв номер ннн никой не ми е погаждал но както и да е всичкото е в кръга на шигата и
[112]
..[*]245[*]246[*][*]
Михаил Дюзев [v]  (smiles) Влади да
Минчо Празников [v]  искат да ми дават после златна рибка не искам рибка не искам нищо е той Влади Априлов
[113]
247[*]248[*]249[*][*]
Минчо Празников [v]  беши главния инициатор подготвил наште хора и те като шарани като шарани са се хванали
[114]
250[*]251[*]252[*]253[*]
Михаил Дюзев [v]  изпонакарахте им се после
Минчо Празников [v]  и аз като изкупителна жертва и[prol] тва ме вбеси много но както и да е а скарахми се
[115]
..[*]254[*]255[*]256[*][*]
Михаил Дюзев [v]  (smiles) за[prol] така заговори се много
Минчо Празников [v]  казвам ви десет дена[prol] не говорих със колегите
[116]
257[*]
Михаил Дюзев [v]  по повод а_а_а обрязването на бюджета[prol] на[prol] Българската академия на науките и в
[117]
..[*]258[*]259[*]
Михаил Дюзев [v]  частност на националния институт по меорология затва че едва ли не[prol] четах разработки
[118]
..[*]260[*]261[*]
Михаил Дюзев [v]  по вестниците едва ли не щяло да се върне народното гадателство на времето<short> по този
[119]
..[*]262[*]263[*][*]
Михаил Дюзев [v]  повод нали в смисъл а_а_а има ли нещо вярно аз мисля че видях и ваше мнение някъде и е
[120]
..[*]265[*]266[*]
Михаил Дюзев [v]  може ли да се разчита така да кажем на старите препатили хора които знаят как се променя
Минчо Празников [v]  не тва е[prol]
[121]
..[*]267[*]268[*][*]
Михаил Дюзев [v]  времето
Минчо Празников [v]  е тва са[prol] шеги[prol]биз основание никога не можи да са върне старата тва тряя
[122]
269[*]270[*]271[*]272[*]
Минчо Празников [v]  да се върнем по във турско робство тогава се е гадаело нали ако има вйечер слънцето ако
[123]
..[*]273[*]274[*]
Минчо Празников [v]  залези в червени облаци на другия ден ще има вятър когато мухити а_а_алитят ниско когато
[124]
..[*]275[*][*]
Михаил Дюзев [v]  тва е
Минчо Празников [v]  мравките излизат когато жабите крякат и така тва е изключено тва не може да се върне
[125]
..[*]277[*]
Михаил Дюзев [v]  разбира се в рамките на шегата коментираше се че им се орязват ъ_ъ_ъпарите на българските
Минчо Празников [v]  
[126]
..[*]278[*]279[*]280[*]
Михаил Дюзев [v]  метеролозии те няма да могат да дават ъ_ъ_ъдвайсчетри часова прогноза ша трябва да
Минчо Празников [v]  ами вижде ся аз
[127]
..[*]281[*]282[*]283[*]
Михаил Дюзев [v]  намалът а_а_апрогнозите и така нататък
Минчо Празников [v]  ммм излязал съм от тая система преди[prol]десет
[128]
..[*]284[*]285[*]286[*]
Михаил Дюзев [v]  но все пак сте наясно как функционира по принцип системата
Минчо Празников [v]  години а_а_ано[prol] без консултации института по
[129]
..[*]287[*]288[*]289[*]
Минчо Празников [v]  метерология и хидрология просто ни може да съществува защото <dur=1>не са те са[prol]
[130]
..[*]290[*]291[*]292[*]293[*]
Минчо Празников [v]  десет синоптици но <short>има много технически състав сега[prol] да не отегчавами
Минчо Празников [nv]  {noise}
[131]
..[*]294[*]295[*]
Минчо Празников [v]  зрителити но[prol] има четирсе синоптични станции във България където има по пйет шес
[132]
..[*]296[*]297[*]298[*]
Минчо Празников [v]  души ммм щат те дават дежурства дават през три часа всички елементи и температури
[133]
..[*]299[*]300[*]301[*][*]
Минчо Празников [v]  налягане влага валежи и така нататък та[prol] тва без отации не може а[prol] мисля че[prol]
[134]
302[*]303[*]304[*]
Минчо Празников [v]  а_а_а доброволци няма да се намерят така безплатно да работят тва е било нали такива са
[135]
..[*]305[*]306[*]307[*]
Михаил Дюзев [v]  не защото някои хора ща
Минчо Празников [v]  били Левски Ботев но[prol]за съжаление те са си отишли отдавна
Минчо Празников [nv]  жестикулира с ръце
[136]
..[*]308[*]309[*]
Михаил Дюзев [v]  кажат ами ся сме във века на сателити на компютърни технологии и така нататък нали така
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръце
[137]
..[*]310[*][*]
Михаил Дюзев [v]  често мммвиждам и във интернет че се взима от еди кой си сателит синоптичната прогноза
[138]
311[*]312[*]313[*]314[*]
Минчо Празников [v]  сига комуникациите са на много високо ниво вземат се сведения от а_а_аи[prol]
[139]
..[*]315[*]316[*]
Минчо Празников [v]  радиолокационни сведения се правят и спътникова информация и[prol] така нататък но[prol]
[140]
..[*]317[*]318[*]319[*]
Михаил Дюзев [v]  да
Минчо Празников [v]   без синоптик на масата не може да се даде прогноза сига аз също следя по интернет
[141]
..[*]320[*]321[*]322[*]323[*]
Михаил Дюзев [v]  да
Минчо Празников [v]  прогнозите но във болшинството случаи търпят отклонения от истинската прогноза ся моите
[142]
..[*]324[*]325[*][*]
Михаил Дюзев [v]  
Минчо Празников [v]  уважения към синоптиците във Виликобритания или във Русия но те не са във България
[143]
326[*]327[*]328[*]
Михаил Дюзев [v]  урографията {question} какво значи това а релефа
Минчо Празников [v]  във България урографията е много различна урографията тва тва значи релефа
[144]
..[*]329[*]330[*]331[*]332[*]
Михаил Дюзев [v]  
Минчо Празников [v]  релефа а_а_а Стара планина спира ветровети от север северозапад а_а_а от но тя спира и от
[145]
..[*]333[*]334[*][*]
Михаил Дюзев [v]  мхм
Минчо Празников [v]  Беломорието като най-добре се чувства климата във Благоевград а_а_а Сандански Петрич
[146]
335[*]336[*]337[*]
Минчо Празников [v]  и така нататък така че[prol]а_а_а айде да кажем релефа е много различен и човек трябва тук и
[147]
..[*]338[*]339[*]340[*]
Михаил Дюзев [v]  тряя си човек на
Минчо Празников [v]  то да има поне пет шес години практика за да може да навлезе наситина във същносттъ на
[148]
..[*]341[*]342[*]343[*]
Михаил Дюзев [v]  място синоптик за да за да говори за конкретното място
Минчо Празников [v]  ама естесвено е така та[prol] мисля че а_а_а тука
[149]
..[*]344[*]345[*]
Михаил Дюзев [v]  мхм
Минчо Празников [v]  няма да се урежи[prol]ся може общо на БАН да се урежи бюджета шото не искам да
[150]
..[*]346[*]347[*]348[*]349[*]
Минчо Празников [v]  коментирам другите институти които не съм работил там но във а_а_аинститута по
[151]
..[*]350[*]351[*]352[*][*]
Михаил Дюзев [v]  мхм
Минчо Празников [v]  хидрология и метеорология а_а_а не може без отация тва е много състав който е ниобходим
[152]
353[*]354[*][*]
Михаил Дюзев [v]  не с няма излишни хора там да мхм
Минчо Празников [v]  ми няма изли във прогнози поне няма излишни хора във другите не знам имат замърсявани
[153]
355[*]356[*]
Минчо Празников [v]  има хидрология не знам там как е но при синоптиците където съм р\аботил четирнайсе
[154]
..[*]357[*]358[*]359[*]360[*]
Минчо Празников [v]  години и ми е всичко ясно а_а_а няма място за[prol] а_а_а нямалявани на състава или сига да
[155]
..[*]361[*]362[*][*]
Минчо Празников [v]  се върнем а_а_а с без нощни дижурства тва ще бъди да се врънем преди четирсе години
[156]
363[*]364[*][*]
Михаил Дюзев [v]  тоест да ако няма кой да следи как се развива[prol]атмосферата през нощта
Минчо Празников [v]  как се развива и дойде сутринтъ някой
[157]
365[*]366[*]367[*]368[*]
Минчо Празников [v]  а_а_а на него не му е ясно през нощтъ какво е било така че[prol] а_а_ане вярвам да се допусне
[158]
..[*]369[*]370[*]371[*]
Михаил Дюзев [v]  добре[prol] сега Андрей Андрей иска да се включим отново отново от студиото във БНТ и да
Минчо Празников [v]   тва нещо
Андрей Захариев [v]  благодаря ти Мишо
[159]
..[*]372[*]373[*]
Михаил Дюзев [v]   ви зададе въпрос
Андрей Захариев [v]  разговора ви до тук беше изключително интересен за мен и аз не исках да се
[160]
..[*]374[*]
Андрей Захариев [v]   намесвам но а сега ми дойде иска ми се да попитам господин Празников от своя
[161]
..[*]375[*]376[*]
Андрей Захариев [v]  дългогодишен опит [inhalation] дали смята че вече във България наистина трайно така
[162]
..[*]377[*]378[*]379[*]
Андрей Захариев [v]  осезателно се усещат а_а_а последствията от климатичните промени вие господин Празников
[163]
..[*]380[*]381[*]
Андрей Захариев [v]  ако трябва да сравните онова време което сте следели подробно и сте представяли по БНТ
[164]
..[*]
Андрей Захариев [v]  преди десет дванайсе години и сега времето различно ли е наистина много учудват ли ви
[165]
..[*]382[*][*]
Минчо Празников [v]  сега
Андрей Захариев [v]  аномалии такива които може да отдадете на климатичните промени в световен мащаб
[166]
..[*]384[*]385[*]386[*]
Минчо Празников [v]  вижте във България засега все още няма[prol] такива ясно изразени контрасти от времето
[167]
..[*]387[*]388[*][*]
Минчо Празников [v]  преди десет години или двайсе или трийсе аз го следя от да не казвам колко е щото никой
[168]
389[*]390[*]391[*]392[*]
Минчо Празников [v]  от вас не е бил роден тогава та[prol] има промяна само във технологиите но във с времето за
[169]
..[*]393[*]394[*]395[*]396[*]
Минчо Празников [v]  България няма сига а_а_аглобалното затопляни се чуства вече във европейска Русия там
[170]
..[*]397[*]398[*]399[*]
Минчо Празников [v]  настъпиха такива катаклизми <short>от един месец температурата във Москва е от трийсе и
[171]
..[*]400[*]401[*]
Минчо Празников [v]  осем до читирсе градуса пълно безветрие понеже един антициклон но да не ви занимавам се е
[172]
..[*]402[*]403[*][*]
Михаил Дюзев [v]  да
Минчо Празников [v]  настанил там пълно безветрие смог видимосттъ е намалена до до метри не до километри
[173]
404[*]405[*]406[*]407[*]
Михаил Дюзев [v]  да
Минчо Празников [v]  и просто[prol]московчани[prol] са подложени хайде да не казвам на <short>атмосферен
[174]
..[*]408[*]409[*]
Михаил Дюзев [v]  тва е хубав термин да атмосферен геноцид климатичен
Минчо Празников [v]  геноцид но на премн\ого тежки метеорологични условия
[175]
..[*]410[*]411[*]412[*]
Михаил Дюзев [v]  тормоз може би да също да
Минчо Празников [v]  ами да ето във във централна Европа наводнения във Германия Полша а_а_а загинали
[176]
..[*]413[*]
Михаил Дюзев [v]  тва всичко ли е ефект от така нареченото глобално
Минчо Празников [v]  има четирсе души от тия наводнения ами вижте
[177]
..[*]414[*]415[*]
Михаил Дюзев [v]  затопляне има има ли го този термин в научен смисъл да кажем да
Минчо Празников [v]  какво има го има го сига глобалното
[178]
..[*]416[*]417[*]
Минчо Празников [v]  затопляни не е отпочва от днес и си върви[prol] по всички страни виждате ето в централна
[179]
..[*]418[*]419[*][*]
Михаил Дюзев [v]  е в този смисъл ша стане ли до Стара планина климата като във Гърция след време
Минчо Празников [v]  Европа ето във европейска Русия
[180]
420[*]421[*]422[*]423[*]424[*]
Михаил Дюзев [v]  както се
Минчо Празников [v]  ами вижте какво а_а_а щом ние хората сме безотговорни към замърсяване на атмосферата със
[181]
..[*]425[*]426[*]427[*]
Минчо Празников [v]   бизогледно заводите нямат пречиствателни станции тва са аде ний във тва отношение а_а_а
[182]
..[*]428[*]429[*]
Михаил Дюзев [v]  да
Минчо Празников [v]  имаме някакъв принос щото затворихме всички заводи няма вече замърсяване от заводите в
[183]
..[*]430[*]431[*]432[*]
Михаил Дюзев [v]  Кремиковци не работи
Минчо Празников [v]  България да не работи всичко ний сме дали своя принос но[prol] другите страни не
[184]
..[*]433[*]
Минчо Празников [v]  разсъждават по тоя начин те си развиват промишленосттъ но смятам че при тех и
[185]
..[*]434[*]435[*]436[*]
Минчо Празников [v]  дисциплината е по-голяма трябва да има филтри трябва да няма замърсяване ние тука
[186]
..[*]437[*]438[*]
Минчо Празников [v]  замърсявани са във Стара Загора преди във а Русе ний него не Стара Загора години стана не
[187]
..[*]439[*]440[*]
Михаил Дюзев [v]  става въпрос
Минчо Празников [v]  може да се овладее не може да се открие източника то я прехвърля от болната на здравата
Минчо Празников [nv]  жестикулира с ръце
[188]
..[*]441[*]442[*]
Михаил Дюзев [v]  дали е обратим този процес или вече каквото се промени във
Минчо Празников [v]  глава и така нататък
Минчо Празников [nv]  
[189]
..[*]443[*]444[*]
Михаил Дюзев [v]  климата[prol] мхм
Минчо Празников [v]  сига той може да се забави и може да се омекоти но ако вървим по тоя път по
[190]
..[*]445[*]446[*]447[*]448[*]
Минчо Празников [v]  който вървим досигаа_а_а необратим е процеса на глобалното затопляни но и за тва хората
[191]
..[*]449[*]450[*]451[*]
Михаил Дюзев [v]  дамхм новите
Минчо Празников [v]  работят ето ся за електормобили нали се работи със иликтричество[prol] да няма[prol] да
[192]
..[*]452[*]453[*]
Михаил Дюзев [v]  хибридни системи изгорели газове да
Минчо Празников [v]  нефт а да няма изгу ммм работи се по въпроса но а_а_а научно-
[193]
..[*]454[*]455[*][*]
Минчо Празников [v]  техническия прогрес във тая област върви много по-бавно отколкото а_а_а замърсяването
[194]
456[*]457[*]458[*]
Михаил Дюзев [v]  господин Празников а_а_асега точно преди да[prol] влезе
Минчо Празников [v]  на природата и ако продължава така
[195]
..[*]459[*]
Михаил Дюзев [v]   нашия новинар Стефан Кунчев за новините искам да ви помоля не може да не знаете какво
[196]
..[*]460[*]461[*]462[*]463[*]
Михаил Дюзев [v]  ша е времето днес (smiles) да сте подготвен да
Минчо Празников [v]  разбира се преди обяд ще бъди слънчево хубаво сутринта както видяхте
[197]
..[*]464[*]465[*]
Михаил Дюзев [v]  
Минчо Празников [v]  беше приятно хладно не облачно за студено не може да се говори но около и след обяд
[198]
..[*]466[*]467[*]468[*]
Минчо Празников [v]  отново ще се развият купести облаци но сига главно в Източна България ще превали и
[199]
..[*]469[*]470[*]471[*]
Михаил Дюзев [v]  плажовете
Минчо Празников [v]  прегърми но преди обяд летуващите там ще могат да използват а_а_а плажовети а следобед е
[200]
..[*]472[*]473[*]474[*]
Михаил Дюзев [v]  Стефане
Михаил Дюзев [nv]  показва с ръка
Минчо Празников [v]  време за почивка може и да превали но те са си във луксозните хотели но за[prol] за обща
[201]
..[*]475[*]476[*]477[*]478[*]
Михаил Дюзев [v]  слушай
Михаил Дюзев [nv]  
Минчо Празников [v]  радост от утре започва вечи подобрение на времето валежите спират но за съжиление
[202]
..[*]479[*]480[*]
Минчо Празников [v]  температурите се повишават и във петък събота тимпературите ще бъдат максималните от
[203]
..[*]481[*]482[*]
Михаил Дюзев [v]  големи жеги ни чакат господин Празников благодаря ви ето сега
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръце
Минчо Празников [v]  трийсе и пет до четирсет градуса много горещо
[204]
..[*]483[*]484[*]
Михаил Дюзев [v]  уважаеми слущатели ша видите как се разменяме във студиото оставяме слущалките и нашия
Михаил Дюзев [nv]  жестикулира с ръце
[205]
..[*]485[*]486[*]487[*]488[*]
Михаил Дюзев [v]   новинар Стефан Кунчев чете новините благодаря ви много
Минчо Празников [v]  за мен беше удоволствиеCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.