[1]
0[*]1[*]2[*]3[*]
X [v]   добро утро отново аз съм аделина радева по важна тема ще говорим днес за оплождането инвитро
[2]
..[*]4[*]5[*][*]
X [v]   и имбрионалния трансфер които са положени успешно при хората преди повече от двайсет и пет
[3]
6[*]7[*]8[*]9[*]
X [v]  години и от тогава (--)много деца (-)над един милион са заченати чрез тозиметод каква е ситуацията в
[4]
..[*]10[*]11[*]12[*]13[*]
X [v]  моментав българиа в момента на криза и на недостиг на средствав сферата на здравеопазванетона какво
[5]
..[*]14[*]15[*]16[*][*]
X [v]   реално могат даразчитат двоиките у насчиито надежди да имат дете сесвързват именно чрез този метод
[6]
17[*]18[*]19[*]20[*]
X [v]  ще разберем сега от нашите събеседницив студиото е ана зашеваот сдружение зачатиездравейте и
SPK1 [v]   здравейте
[7]
..[*]21[*]22[*]23[*]
X [v]  добре дошла ще поговорим за това и с доктор ангел ставревкато се свържем със студиото ни в пловдив (
[8]
..[*]24[*]25[*]26[*]
X [v]  ---)добро утро доктор ставрев здравейте първия ми въпрос е колко жени имат
др став [v]  здравейте
[9]
..[*]27[*]28[*]29[*][*]
X [v]  нуждаот такава нужда у нас и колко реално имат възможностда се подложат на нея да започнем с госпо
[10]
30[*]31[*]32[*]33[*]
X [v]  жа зашева (---)
SPK1 [v]  все още няма направено изследванекоетп да показва колко точно жениимат нужда от
[11]
..[*]34[*]35[*]
SPK1 [v]  инвитро процедурасмята се че около двеста и седемдесет хилядиса двоикити с репродуктивни проблеми
[12]
..[*]36[*]37[*]38[*]39[*]
SPK1 [v]   но не всички те имат нажда непременно от инвитропроцедура при някои от тях зачеването на дете
[13]
..[*]40[*]41[*]42[*]43[*]
SPK1 [v]  може да се получи и с много по а-а евтини и леки методи(--) чрез направилна правилнадиагностикъ и
[14]
..[*]44[*]45[*]46[*]47[*]
X [v]  
SPK1 [v]  лечение а-а годишно вбългария около шест хилядипроцедури инвитро доктор ставревможе би знае по
[15]
..[*]48[*]49[*]50[*][*]
X [v]   да
SPK1 [v]  добреоколо четири хилядо от тяхсе поемат от фонд инвитрокойто беше създаден миналата годинаи
[16]
..[*]52[*]53[*]54[*]
X [v]  
SPK1 [v]  благодарение на който съшностбългарските семейства имат възможностна до три безплатниопита
[17]
..[*]55[*]56[*]57[*][*]
X [v]   добре -ъ-ъдоктор ставрев съгласен ли стес този брой шест хиляди годишнодобре
SPK1 [v]  инвитро
др став [v]  (---) да
др став [nv]   ((закашля се))
[18]
..[*]59[*]60[*]61[*]
X [v]   искам да ви попитамголям ми се вижда този бройна опитите инвитро може би не съм на ясно с
[19]
..[*]62[*]63[*]64[*]65[*]
X [v]  практикатав другите страни при същия брой население (--) има ли единтакъв момент че има проблем
[20]
..[*]66[*]67[*][*]
X [v]  със диагностициранетона хората които имат репродуктивни прблеми и в крайна сметка това е едно
[21]
68[*]69[*]70[*]71[*]
X [v]  лесно решение за лекарите да препоръчат на двойките да сеподложат на инвитро лечение
др став [v]  (--) в на чалото
[22]
..[*]72[*]73[*]74[*]75[*]
др став [v]   на разговора госпожа зашевапостави един изключитено важен въпроса именно не самоинвитро
[23]
..[*]76[*]77[*]78[*]79[*]
др став [v]  оплождането ефакта който определяснижаванйе бройката на стерилните бройки в българияако се
[24]
..[*]80[*]81[*]82[*]83[*][*]
др став [v]  избере еднавярна икономическа убосновкаще се види чепоне половината средстваот отделяните до сега
[25]
84[*]85[*]86[*]87[*][*]
др став [v]  за инвитро оплождане акобъдата насочени е нячалния етапна диагностициранеи лечение на стерилитета
[26]
88[*]89[*]90[*]91[*]92[*]
др став [v]  нещата ще добият съвсем различен характерза това акув седващите гудини се случитова нещо тогава
[27]
..[*]93[*]94[*]95[*]96[*]
др став [v]  ще нама лее необходимостъ годишно да сеизвършват около шест хиляди опитаинвитро каквато ев
[28]
..[*]97[*]98[*]99[*][*]
др став [v]  момента ситуацията в българия(-) няма мярка която да определякоклко женисъ нуждаят от инвитро
[29]
100[*]101[*]102[*]103[*]
др став [v]  оплождане това се определя от спецелиситите взависимост от-а-тяхната квалификацияи от техния
[30]
..[*]104[*]105[*]106[*][*]
X [v]  да засягате една многоважна тема с която ще продължим следтова за морала не само
др став [v]  морал разбира се
др став [nv]  не се разбира
[31]
107[*]108[*]109[*]110[*]
X [v]  на специалисите но и на тези които решават дадарят своите яйцеклетки или своитесперматозоиди като
[32]
..[*]111[*]112[*]113[*]
X [v]  донори и как това серегларегламентира и кои го контролира принципнообаче понеже казахтече една
[33]
..[*]114[*]115[*][*]
X [v]  голяма част от средстватамогат да бъдат спестени ако диагностикатае правилна защо това не се случва
[34]
116[*]117[*]118[*]119[*]
X [v]  до сега има-а кабинетикъм които всеки може да се обърне липса на специалистили имаме които не
[35]
..[*]120[*]121[*]122[*]
X [v]  поставят правилни диагнозипо-о-о-вечедо морал ли опира работатазащото могат да се дадат много
[36]
..[*]123[*]124[*]125[*]
X [v]  средствав опити за лечение и накрая пак да се стигне до инвитро процедуратакаква е причината според
[37]
..[*]126[*]127[*]
X [v]  вас после ще ми буде интереснои вие да ми отговорите на този въпрос госпожо захова
др став [v]   и едното е вярно
[38]
..[*]128[*]129[*]130[*]131[*]
X [v]  
др став [v]   и другото е вярно липсвакаквато и да е система в добол ни1ната помощ за сепапация и насочване на
[39]
..[*]132[*]133[*]134[*]135[*]
др став [v]  пациентитепо този начин се загубва многоценно време в гудини и немалко средствакоито отклоняват
[40]
..[*]136[*]137[*]138[*]139[*][*]
др став [v]  вярнатапосока на диагностициранена-а-ъ проблемаза стерилитета (-) аако в доболничната помощбъдат
[41]
..[*]141[*]142[*]143[*]144[*]
др став [v]  създадени квалифицираникабинети по стерилитеткъм центровете за инвитрооплождане тогаванещата
[42]
..[*]145[*]146[*]147[*]
др став [v]  ще добият съвсем друг характерзащото се знае че една раннадиагностика може да доведедо извършване
[43]
..[*]148[*]149[*]150[*][*]
др став [v]   на процедуракоято е различна от инвитро оплождането(--) знае се че-ъза инвитро оплождане освен и
[44]
151[*]152[*]153[*]154[*]
др став [v]  кономическа има и-ъфизическа страна въпросъттоест въздействие върху организмъна жената който
[45]
..[*]155[*]156[*]157[*]158[*]
др став [v]  съвсем не ебезвреден по този начиннамалявайки необходимостта от извършване на инвитроопити ще се
[46]
..[*]159[*]160[*]161[*]162[*]
др став [v]   изберат жените които наистина се нужданят оттова и ще се отделят много повече ам-ъ средствав а-
[47]
..[*]163[*]164[*]165[*][*]
др став [v]  диагнозата в оперативнотолечение дори на-аостаналата част и такаще бъдат нещата баласирани штото
[48]
166[*]167[*]168[*]169[*]
др став [v]  да може успеваемосттъда се повиши и от самото инвитрозащото ще бъдат много строгоидецирани
[49]
..[*]170[*]171[*]172[*]173[*]
др став [v]  случаите ние вече имамеиндикации че се налагазаконови меркикоито изхвърлятбезсмислените опити
[50]
..[*]174[*]175[*]176[*]
др став [v]  инвитро знаетече в наредвата е ограничено извършването на стимулацияна жени над четиресет и три
[51]
..[*]177[*]178[*]179[*]180[*]181[*]
X [v]  
др став [v]  годишна възраст (---) което е безпорно (---)необходимо условие за да бъдат ограничени изтичнето на
[52]
..[*]182[*]183[*]184[*]
X [v]   и в тазивръзка на тази женакоято е на четиресет и три години по рано е поставена
др став [v]  излишни средства
[53]
..[*]185[*]186[*]
X [v]  диганоза че трябва да се подложи на процедура инвитро а не на продължително лечениеили обратно
[54]
..[*]187[*]188[*]
X [v]  лечението е дало резултатпо рано лечението е дало резултат и няма да се стигне до тази възрастно тук
[55]
..[*]189[*]190[*]191[*]
X [v]  вие май не сте на едно мнениес доктор ставрев така както разбирампо отношение на възрастта
SPK1 [v]  само искам да добавя още нешо
[56]
..[*]192[*]193[*]194[*]195[*]196[*]
SPK1 [v]   за диагностиката преди товапреди години е имало кабинети по семеино планиране
[57]
..[*]197[*]198[*][*]
SPK1 [v]  където всяко семеиствое можело да отиде и да се консултира със специалисти в момента специалисти
[58]
199[*]200[*]201[*]202[*]
SPK1 [v]  има само в инвитро клиникитекоито са във-ъ-ъчетири града в българия и всички семейства трябва да
[59]
..[*]203[*]204[*]205[*][*]
SPK1 [v]  пътуват до тезичетири града това м-мотнема много бреме и средствана тези семсейства за да стигнат
[60]
206[*]207[*]208[*]209[*]
X [v]  колко струва едно дете (--)(-) на един кадидат родителкойто има проблеми със
SPK1 [v]  до правилната диагноза
[61]
..[*]210[*]211[*]212[*][*]
X [v]  зачеването
SPK1 [v]  зависи какъв е проблема на семействотоно докато се диагностицира проблемамогат да кажем
[62]
213[*]214[*]215[*]
X [v]  тоест това е един лукс който не всеки може да си позволидобре малко преди
SPK1 [v]  има хиляда две хиляди лева
[63]
..[*]216[*]217[*]
X [v]   да влезете в студиото вие казахтече не трябва да има възрастови ограниченияза процедурите инвитро
[64]
..[*]218[*]219[*]
X [v]  сега доктор ставрев казва че четиресет и три години е пределъти това е безсмилсено да се прави след
SPK1 [v]  да но доктор ставрев спомена
[65]
..[*]220[*]221[*]222[*][*]
X [v]  това
SPK1 [v]  че четиресет и три години е пределът когато сефинансира от диржавата с което съмсъгласна ам ние
[66]
223[*]224[*]225[*]
SPK1 [v]  твърдим че не трябва да има възрастовоограничение за хората които се самофинансиратзащото това е
[67]
..[*]226[*]227[*]228[*]
SPK1 [v]  дискриминационно спрямо тях тъй като световнитездравни стандарти определят черепродуктивната
[68]
..[*]229[*]230[*]
SPK1 [v]  възраст на жената емежду четиресет и девет и педесет и две годинитова е-ъ (-) върхъ на
[69]
..[*]231[*]232[*]233[*]
SPK1 [v]  репродуктйивната възраст(--) ние смятйъме че в българия в да се промени този текст и-итози
[70]
..[*]234[*]235[*]
X [v]  съгласен ли сте доктор ставрев
SPK1 [v]  дискриминативен текст от наредба двайсет и осемтрябва да отпадне
[71]
..[*]236[*]237[*]
X [v]  може лислед като имаме финансов ресурсслед четиресет и три годишна възраст да правим
[72]
..[*]238[*]239[*]240[*]241[*]
X [v]  експериментикакто със себе си така и с дететокоето ще родим
др став [v]  небих казал (-) чевярната дума е
[73]
..[*]242[*]243[*]244[*]
др став [v]  експериментно все пак-ъ искам да кажаче до извесна степен съм съгласенсъс госпожа зашева защото
[74]
..[*]245[*]246[*]247[*][*]
др став [v]  имажени които и на четиресет и шести на четиресет и седем години иматяйчников резерв надвишаващ
[75]
248[*]249[*]250[*][*]
др став [v]  яйчниковия резерв на една двайсет и пет двайсет и шест годишна женааз бих казал че е необходимо
[76]
251[*]252[*]253[*][*]
др став [v]  в закона да бъде добавено че за женислед четиресет и три годишна възрасте необходимо да има една
[77]
254[*]255[*]256[*][*]
др став [v]  широка лекарска комисия етичнакоято да разглежда такива случеии при наличие на добър капацитет
[78]
257[*]258[*]259[*]
др став [v]  и добро здравословно състояние на м-мна жената да и се разрешиплатено не финансираноо от
[79]
..[*]260[*]261[*]262[*]
др став [v]  държаватада ъ извърши ъ своя опит защото ниев повечето центрове имабременни жени и на четиресет и
[80]
..[*]263[*]264[*]265[*]
др став [v]   седем и на четиресет и осеми на педесет и една годишна възрасттака че ъ-ъ условията са двеедното е да
[81]
..[*]266[*]267[*]268[*]269[*]270[*]
др став [v]   се спазваъ-ъ максиматаче-ъм там където свършва разумае необходимо да свърши свободата и когато
[82]
..[*]271[*]272[*]
X [v]  дай боже да има такъв здрав
др став [v]  всичко е законодателнои добре обмислено нещата ще си дойдат на мястото
[83]
..[*]273[*]274[*]275[*]
X [v]  разумобаче споменахте яйчников резервиам една въпросителна която ми стой така от годинии се питам
[84]
..[*]276[*]
X [v]  когато една жена се подлага на процедура инвитрои на хормонална терапия за да произведе максимален
[85]
..[*]277[*]278[*]
X [v]   брой яйцеклетки част от които ще бъдат замразени и ще бъдат използвани за следващи опити и така
[86]
..[*]279[*]280[*]
X [v]  натакъктя няма как да си ги преброй нали така да знаеколко яйцеклетки е произвела очаква от доктора
[87]
..[*]281[*]282[*]283[*]
X [v]  да и каже колко са (--) той може да и каже едно по малко число а другите да отидат у някои друг които
[88]
..[*]284[*]285[*]
X [v]  има нужда от такива яйцеклеткикой контролира тази процедура икакви са гаранциите за една жена
[89]
..[*]286[*]287[*]288[*]289[*]290[*]
X [v]  която сеподлага на такава процедураче не е станала донорбез нейно знаниена други жени
др став [v]  начи трябва да
[90]
..[*]291[*]292[*]293[*]294[*][*]
др став [v]   ви кажа че-ъ вмоментъ-у законаи наредбатав българияспециално от агенцията за транспалнтацияе
[91]
..[*]296[*]297[*]298[*]299[*]
др став [v]  такава (-) щото доголяма степен давасигурност ъ-ъ заедно обратно твърдение на-ммм (-)ми това което
[92]
..[*]300[*]301[*]302[*]303[*]
др став [v]  съобщаватеима същественконтрол върху всяка яйцеклеткакоято се взема от съответнатажена и тази
[93]
..[*]304[*]305[*]306[*]
др став [v]  яйцеклетка имаъ-ъ-ъ-ъ досие има история нещо повече ми тядори има своя баркодтака че злоупотреби
[94]
..[*]307[*]308[*]309[*]310[*]
др став [v]  еюв е тоя смисълне че са невъзможнино не знам да има в българия център ми който да рискувасвоята
[95]
..[*]311[*]312[*]313[*]
X [v]  разбира се видяхме център който рискувакато показа как шейсе и
др став [v]  дейностза такива мединични-ъ случай
[96]
..[*]314[*]315[*]316[*]
X [v]  две годишна жена може да забременее и да роди близнацино се надявам че наистина ималоялни лекари
[97]
..[*]317[*]318[*]319[*]
X [v]  които спазват-ъ-ъ нормитене само на професията но и моралните които стоят наднея понеже времето ни
[98]
..[*]320[*]321[*]
X [v]   е изключително малко госпожо зашева на какви условия трябва да отговарят кандидатитеза да получат
[99]
..[*]322[*]323[*]324[*]325[*]
X [v]  помощ за инвитро процедури
SPK1 [v]  те-ъ те могат да получатпомощ зависимост от заболяванетоза което
[100]
..[*]326[*]327[*]328[*]
SPK1 [v]   са диагностициранинай лесния път е да изберат своята инвитро клиникада изберат своя екипот там
[101]
..[*]329[*]330[*]
SPK1 [v]  нататъка да се доверят на лекаря ситой ще им направи диагнозаще им попълни документите ще ги
[102]
..[*]331[*]332[*][*]
X [v]  и последно един съвет от доктор ставрев за товакак да
SPK1 [v]  насочи(--) и ще им помогне да осъществят свойте
[103]
..[*]334[*]335[*]336[*]337[*]
X [v]   действат хората които искатда имат дете и стигат до(---) този избор инвитро
др став [v]  най вайният-а-амомент за
[104]
..[*]338[*]339[*]340[*]
др став [v]  успеха на метода инвитроа-а се базира на ми-четири основни сълбатова са мидовериетомежду лекар и
[105]
..[*]341[*]342[*]343[*]
др став [v]  пациент или доверието във съответния центърбазата и квалификацията на този центърсега вече от тази
[106]
..[*]344[*]345[*]346[*]
др став [v]  година ще съществува обективен критерий който ще посочваупеваемостта в отделнитецентрове и по
[107]
..[*]347[*]348[*]349[*]
X [v]  благодаря
др став [v]  този начин пациентитеще могат сами да се насочват тамкъдето шанса им за успех е най голям
[108]
..[*]350[*]351[*]352[*]
X [v]   ви много за това което казахте за това чебяхте наши гости виждате темата е голяматя може да
[109]
..[*]353[*]354[*]
X [v]  продължи безкрайно засъжаление времето не ни го позволяваCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.