[1]
0[*]1[*]2[*]
Цветан Цветанов [v]  бланки доведе до забава в изпълнение на приети заявления за издаване на паспорт с
[2]
..[*]3[*]4[*][*]
Цветан Цветанов [v]  обикновена услуга в София към момента осми девети тази година забавянето е девет дни
[3]
5[*]6[*][*]
Цветан Цветанов [v]  [inhalation] в някои областни дирекции на МВР в страната е ограничен приемът за заявления
[4]
7[*]8[*][*]
Цветан Цветанов [v]  за издаване на паспорт с бърза и експресна услуга в момента фирмата изпълнител Сименс
[5]
9[*]10[*]11[*]
Цветан Цветанов [v]  ни предлага модифициран вариант на паспортна бланка при който производителят от
[6]
..[*]12[*][*]
Цветан Цветанов [v]  швейцарската фирма Капеле[inhalation] би могъл да постигне исканата производителност
[7]
13[*]14[*]
Цветан Цветанов [v]  тече проверка на експертите от МВР дали този вариант отговаря на договорената
[8]
..[*]15[*]16[*]
Цветан Цветанов [v]  спецификация [inhalation] относно въпроса за мерки до края на годината от една страна
[9]
..[*]17[*]18[*]
Цветан Цветанов [v]  недостатъците на системата са в процес на отстраняване от изпълнителя така че тя да
[10]
..[*]19[*]20[*]
Цветан Цветанов [v]  заработи още по-стабилно от друга страна МВР има готовност да прилага посочените по-
[11]
..[*]21[*]22[*]
Цветан Цветанов [v]  горе мерки докато и доколкото това е необходимо [inhalation] така че да посрещнем нуждите
[12]
..[*]23[*]24[*][*]
Цветан Цветанов [v]   на българските граждани и извинявам се още веднъж на всички български граждани за
[13]
25[*]26[*]27[*]
Цветан Цветанов [v]  неудобствата които в момента изтърпяват [inhalation] а_а_а това което <short> мога да ви
[14]
..[*]28[*]29[*]
Цветан Цветанов [v]  кажа че всички положени мерки в момента се стремим да отстраним това което всъщност
[15]
..[*]30[*]31[*]32[*]
Цветан Цветанов [v]  вие ни завещахте благодаря ви
Цецка Цачева [v]  <short> реплики имате възможност за общо четири
[k]  {noise}
[16]
..[*]33[*]34[*][*]
Атанас Мерджанов [v]  благодаря за любезносттъ госпожо председател
Цецка Цачева [v]  минути на двата въпроса реплики
[k]  {noise}
[17]
35[*]36[*]
Атанас Мерджанов [v]  уважаеми колеги уважаеми господин заместник министър-председател <short> не съм
[18]
..[*]37[*]38[*][*]
Атанас Мерджанов [v]  доволен от отговора на вашите въпроси и се съмнявам че многословието което използвахте
[19]
39[*]40[*]41[*]
Атанас Мерджанов [v]  ще убеди българските граждани че ще се справите със ситуацията тва обаче е едната страна
[20]
..[*]42[*]43[*]
Атанас Мерджанов [v]  и малката страна на въпроса господин министър вие излъгахте на трети септември вие
[21]
..[*]44[*]45[*]46[*]
Атанас Мерджанов [v]  давате изявление пред българските медии че няма никакъв анекс цитирам няма никакъв
[22]
..[*]47[*]
Атанас Мерджанов [v]  анекс в момента тек течат преговори в които искаме да защитим държавата и искаме да
[23]
..[*]48[*]49[*]
Атанас Мерджанов [v]  компенсираме държавата за всичко онова което се струпва на българските граждани които
[24]
..[*]50[*]51[*]
Атанас Мерджанов [v]  нямат абсолютно никва вина за това коет се случва днес вие заявявате че сте подписали
[25]
..[*]52[*]53[*][*]
Атанас Мерджанов [v]  такъв анекс който практически удължава срока по издаването на документите с шест месеца
[26]
54[*]55[*]56[*]
Атанас Мерджанов [v]  какво правихте вие тези шест месеца по същество девет месеца от момента в който вие сте а
[27]
..[*]57[*]58[*]
Атанас Мерджанов [v]  на власт господин министър вероятно сте се надявали че договорът ще бъде прекратен но и
[28]
..[*]59[*]60[*]
Атанас Мерджанов [v]  тричленен и петчленен състав на на Върховния административен съд доказва че договорът е
[29]
..[*]61[*]62[*]63[*]
Атанас Мерджанов [v]  перфектен вие се мотахте пропуснахте златен шанс и златно време да се подготвите в
[30]
..[*]64[*]
Атанас Мерджанов [v]  резултат на което са днешните пропуски освен това по отношение на пускането на системата
[31]
..[*]65[*]66[*]
Атанас Мерджанов [v]   тоест на приемането на системата аз се съмнявам че вие и септември месец ще може да
[32]
..[*]67[*]68[*]
Атанас Мерджанов [v]  приемете системата тъй като всичките тези грешки са в резултат на това че не беше
[33]
..[*]69[*]70[*]
Атанас Мерджанов [v]  извършен необходимият тестов период за налагането на системата пропуснахте го и вие
[34]
..[*]71[*]72[*]
Атанас Мерджанов [v]  носите пряка и лична вина и отговорност за целия тоя хаос който се случи
Цецка Цачева [v]  <short> господин
Цецка Цачева [nv]  {noise}
[35]
..[*]73[*]74[*]
Антон Кутев [v]  уважаеми господин председател уважаеми колеги уважаеми господин
Цецка Цачева [v]  Антон Кутев
Цецка Цачева [nv]  
[k]  {noise}
[36]
..[*]75[*]76[*]77[*]
Антон Кутев [v]  вицепремиер аз обаче се опасявам че лъжата за която говори [exhalation] колегата Атанас
[37]
..[*]78[*]79[*]
Антон Кутев [v]  Мерджанов не е единствената [inhalation] за мен ше е много интересно все пак тъй като тва
[38]
..[*]80[*]81[*]
Антон Кутев [v]  не е секретен договор той е търговско споразумение и няма никакъв проблем да бъде
[39]
..[*]82[*]83[*]
Антон Кутев [v]  показан на гражданите за мен ще бъде много интересно да видиме в това търговско
[40]
..[*]84[*]85[*]
Антон Кутев [v]  споразумение какво пише вие току-що ни убеждавахте преди малко че там пише че срока за
[41]
..[*]86[*]87[*]
Антон Кутев [v]  предаване на личните доку а за предаване на системата и за готовност на системата е март
[42]
..[*]88[*]89[*]
Антон Кутев [v]  месец две хиляди и десета аз имам дълбоките лични подозрения основани на[prol] сериозно
[43]
..[*]90[*]91[*]92[*]
Антон Кутев [v]  познание че срокът е окт края на ноември две и девета [inhalation] и че срокът за тестване на
[44]
..[*]93[*]94[*]
Антон Кутев [v]   системата е бил между края на ноември две и девета и Нова година две и десета за да може
[45]
..[*]95[*]96[*]97[*]
Антон Кутев [v]  от март месец две и десета да се започне със система която е пробвана която е проверена и
[46]
..[*]98[*]99[*]
Антон Кутев [v]  която работи така както трябва вие сега ни дадъхте съвсем различни данни и ние с вас имаме
[47]
..[*]100[*]101[*]
Антон Кутев [v]   много прост начин да установиме дали вие излъгахте и по този въпрос или не сте поради
[48]
..[*]102[*]103[*]
Антон Кутев [v]  което ви предлагам да[prol] направите достояние този договор възможно най-бързо или най-
[49]
..[*]104[*]
Антон Кутев [v]  малкото ми го дайте на мене ако не можете вие аз ше го дам ше го направя достояние но
[50]
..[*]105[*]106[*]107[*]
Антон Кутев [v]  мисля че пресцентъра на МВР има възможности да свърши тая работа <short> така връщаме
Антон Кутев [nv]  {noise}
[51]
..[*]108[*]109[*]
Антон Кутев [v]   се на това какво сте сме ви завещали ние сме подписали доколкото ми е известно този
[52]
..[*]110[*]
Антон Кутев [v]  договор съвсем не в началото на две и девета някъде към април ако се не лъжа може да ме
[53]
..[*]111[*]112[*]
Антон Кутев [v]  поправите <short> м правителството на тройната коалиция беше на власт от април две и
[54]
..[*]113[*]114[*]
Антон Кутев [v]  девета до юли две и десета оттам нататъка всички закъснения за които вие говорите не са
[55]
..[*]115[*]
Антон Кутев [v]  проблем на това правителство а са проблем на контрола който вие сте или не сте осъществил
[56]
..[*]116[*]117[*]118[*]
Антон Кутев [v]   дали сте го осъществил българските граждани които висяха по опашките през последните
[57]
..[*]119[*]120[*]121[*]
Антон Кутев [v]  месеци могат да ви дадат оценката <short> така че от тази гледна точка аз мисля че а_а_а
[58]
..[*]122[*]
Антон Кутев [v]  така м как да го кажа надменносттъ с която подхождате не ми се струва уместна още по-
[59]
..[*]123[*]124[*]
Антон Кутев [v]  малко пък в тоя случай въпреки че тя очевидно е част от цялото тва управление [inhalation]
[60]
..[*]125[*]
Антон Кутев [v]  та така кой контролира договорите от юли до края на ноември когато е трябвало да бъде
[61]
..[*]126[*]127[*]
Антон Кутев [v]  изпълнен какво сте направили за контрола през този период разбрах от вашия отговор че
[62]
..[*]128[*]129[*]
Антон Кутев [v]  някъде през май месец вие сте се сетили да назначавате повече хора а според мене още към
[63]
..[*]130[*]131[*]
Антон Кутев [v]  края на две и девета да не кажа и към края на две и пета е било ясно че тези пасп а лични
[64]
..[*]132[*]133[*]
Антон Кутев [v]  документи коит са издадени през две хилядната ще ви залеят през две хиляди и десета в
[65]
..[*]134[*]135[*]136[*]
Антон Кутев [v]  началото много интересно защо вие през май се сетихте за това там в тва министерство има
[66]
..[*]137[*]138[*]
Антон Кутев [v]  ли кой да анализира някви факти или го правите просто по интуиция когато се случат
[67]
..[*]139[*]
Антон Кутев [v]  нещата се сещате че трябва да се вземат мерки затова въпросът беше който и да е бил две и
[68]
..[*]140[*]141[*]142[*]
Антон Кутев [v]  пета нелеп въпрос извинявам се а_а_а така че въпросът за мерките които сте взели и ще
[69]
..[*]143[*]144[*]
Антон Кутев [v]  вземете стои изключително остро защото моля да ми обясните защо назначаването на
[70]
..[*]145[*]146[*]
Антон Кутев [v]  допълнителни служители защо удължаването на работното време и всичко останало се
[71]
..[*]147[*]148[*]149[*]
Антон Кутев [v]  направи едва през май и след май а не примерно през март и още нещо вие можехте да
[72]
..[*]150[*]151[*]
Антон Кутев [v]  назначите допълнителните служители за тази система още през септември айде през
[73]
..[*]152[*]153[*]
Антон Кутев [v]  октомври месец две и девета за да може спазвайки сроковете които са ви определени тоест
[74]
..[*]154[*]155[*]156[*]
Антон Кутев [v]  приемайки системата още през ноември две и девета тези хора да почнат да се учат за да
[75]
..[*]157[*]
Антон Кутев [v]  може когато им дойде времето да работят през март две и десета те да бъдат подготвени да
[76]
..[*]158[*]159[*][*]
Антон Кутев [v]  могат да го правят вие[prol] сигурно за да спестите пари най-вероятно ги назначавате кога
[77]
160[*]161[*]162[*]
Антон Кутев [v]  след март месец или март месец което оттук нататъка довежда до това че не стига че имате
[78]
..[*]163[*]164[*][*]
Антон Кутев [v]  система която не сте проконтролирали как влиза в сила а и имате един куп а_а_а работници
[79]
165[*]166[*][*]
Антон Кутев [v]  и служители в тази система които не знаят как да работят с нея ами искам да ви каа че вие
[80]
167[*][*]
Антон Кутев [v]  квото и действие да направите по тоя начин ша свърши по начина по който свърши тва
[81]
168[*]169[*]170[*]171[*]172[*]173[*]
Цветан Цветанов [v]  уважаеми дами и
Цецка Цачева [v]  дуплика [exhalation] общи дуплики на четирте реплики
[k]  {noise} {noise}
[82]
..[*]174[*]175[*]
Цветан Цветанов [v]  господа народни представители уважаема госпожо председател уважаеми господин Кутев и
[83]
..[*]176[*]177[*]178[*]
Цветан Цветанов [v]  Мерджанов вземете и си посипете главата с пепел защото <short> защото вие или не
Цветан Цветанов [nv]  {noise} ръкопляскания
[84]
..[*]179[*]180[*][*]
Цветан Цветанов [v]  слушате дори когато ви давам отговор на въпросите които задавате как мога да назнача
[85]
181[*]182[*]183[*]
Цветан Цветанов [v]  как мога да назнача повече служители когато системата по договор трябва да произвежда
[86]
..[*]184[*]185[*]
Цветан Цветанов [v]  седем хиляди и осемстотин позиции на ден в началото тя произвежда четиристотин позиции
[87]
..[*]186[*]
Цветан Цветанов [v]   заради дефектирането на системата по техническите устройства тези хора да пият кафе по
[88]
..[*]187[*]188[*]189[*]
Цветан Цветанов [v]  цял ден {question} и аз да им плащам заплата това е социалната политика на БСП но не и на
Цветан Цветанов [nv]  ръкопляскания
[89]
..[*]190[*]191[*][*]
Цветан Цветанов [v]  днешното правителство аз съм изключително удовлетворен от зададения днес въпрос но
Цветан Цветанов [nv]  
[90]
..[*]193[*]194[*]
Цветан Цветанов [v]  просто съм потресен от безумието и тва което вие ми го прайте като въпрос защото въпрос
[91]
..[*]195[*]196[*]
Цветан Цветанов [v]  трябва да бъде задаван точно от тази част на Народното събрание и ще ви почета хронология
[92]
..[*]197[*]198[*]199[*]
Цветан Цветанов [v]   на събития които досега съм ги премълчавал но явно вие нямате никакъв усет за тва което
[93]
..[*]200[*][*]
Цветан Цветанов [v]  сте направили през вашето управление слуашайте ме внимателно сега господин Мерджанов
[94]
201[*]202[*]203[*][*]
Цветан Цветанов [v]  а не да ме назовавате лъжец защото мога да ви осъдя за тази клевета <short> сега <short>
Цветан Цветанов [nv]  {noise}
[95]
204[*]205[*][*]
Цветан Цветанов [v]  аз искам да прочета хронологичта на събитията България се задължава да започне издаване
Цецка Цачева [v]  моля без реплики от място
[96]
206[*]207[*]208[*]
Цветан Цветанов [v]  на документи за пътуване с вграден електронен носител с биометрични данни още от първи
[97]
..[*]209[*]210[*]211[*]
Цветан Цветанов [v]  първи две хиляди и седма година господа с приемането си в Европейския съюз на основания
[98]
..[*]212[*]213[*]
Цветан Цветанов [v]  регламент двадесет и две петдесет и две от две хиляди и четвърта година [inhalation] с
[99]
..[*]214[*]215[*]
Цветан Цветанов [v]  решение на Министерски съвет правителството на тройната коалиция от двадесет и пети
[100]
..[*]216[*]
Цветан Цветанов [v]  пети две хиляди и шеста година е утвърдена концепция за български документи за
[101]
..[*]217[*]218[*]219[*]
Цветан Цветанов [v]  самоличност в условията на Европейския съюз чиято основна идея е забележете
[102]
..[*]220[*]
Цветан Цветанов [v]  централизирано персонализиране на личните документи това ще стане малко по-късно за да
[103]
..[*]221[*]222[*]223[*]
Цветан Цветанов [v]  ви го разясня през целия период процесът на подготовката на издаване на лични документи
[104]
..[*]224[*]225[*]226[*]
Цветан Цветанов [v]   се ръководи непосредствено от лица членове на политическия кабинет на МВР заместник-
[105]
..[*]227[*]
Цветан Цветанов [v]  министрите Горан Йонов и господин Калин Славов лично назначение на господин Станишев
[106]
..[*]228[*]229[*]
Цветан Цветанов [v]   през месец декември две хиляди и шеста година са приети изменения в закона за
[107]
..[*]230[*]231[*]
Цветан Цветанов [v]  българските лични документи и с този закон е предвидено издаването на нови лични
[108]
..[*]232[*]233[*]234[*]235[*]
Цветан Цветанов [v]  документи за да започне от тридесет и първи десети две хиляди и седма година господа
[109]
..[*]236[*]237[*]
Цветан Цветанов [v]  народни представители от Коалиция за България едва на втори десети две хиляди и седма
[110]
..[*]238[*]239[*][*]
Цветан Цветанов [v]  година министърът на вътрешните работи господин Румен Петков който днес отсъства
[111]
240[*]241[*]242[*]
Цветан Цветанов [v]  подписва решение за откриване на процедура за специално обществена поръчка за
[112]
..[*]243[*]244[*]
Цветан Цветанов [v]  изграждане на системата за издаване на нови лични документи вероятно мотивиран от
[113]
..[*]245[*]246[*]
Цветан Цветанов [v]  информацията внимавайте много добре за започваща наказателна процедура срещу България
[114]
..[*]247[*]248[*]249[*]
Цветан Цветанов [v]   от страна на Европейската комисия за нарушаване на общностното право цитираният вече
[115]
..[*]250[*]
Цветан Цветанов [v]  регламент двадесет и две тедесет и две от две хиляди и четвърта година <short> процедура
[116]
..[*]251[*]252[*]
Цветан Цветанов [v]  за възлагане на обществената поръчка инициирана от Румен Петков е прекратена поради
[117]
..[*]253[*]254[*]
Цветан Цветанов [v]  цитирам в документите на всички кандидати има съществени пропуски втори опит за
[118]
..[*]255[*]256[*]257[*]
Цветан Цветанов [v]  откриване на процедура има много общо има много общо аз не ви прекъсвах моля ви не ме
Цветан Цветанов [nv]  {noise}
Цецка Цачева [v]  
[119]
..[*]258[*][*]
Цветан Цветанов [v]  прекъсвайте и вие поне възпитание имайте защото вторият опит
Цецка Цачева [v]  обръщам внимание на народните представители да не се обаждат от място
[120]
259[*]260[*][*]
Цветан Цветанов [v]  вторият опит за откриване на процедура за обществена поръчка е направен със заповед от
[121]
261[*]262[*]
Цветан Цветанов [v]  четвърти месец две хиляди и осма година на зам-министъра на вътрешните работи господин
[122]
..[*]263[*]264[*]
Цветан Цветанов [v]  Йонов в крайна сметка на шестнадесети десети две хиляди и осма година господин Миков в
[123]
..[*]265[*]266[*]
Цветан Цветанов [v]  качеството си на министър на вътрешните работи който и той днес отсъства с решение
[124]
..[*]267[*]268[*]
Цветан Цветанов [v]  двадесет и едно петстотин и девет открива нова процедура по възлагане на специализирана
[125]
..[*]269[*]270[*]271[*]
Цветан Цветанов [v]  обществена поръчка тази процедура именно приключва с избора на фирмата Сименс за
[126]
..[*]272[*]273[*][*]
Цветан Цветанов [v]  изпълнител и се подписва договора на тринадесети четвърти две хиляди и девета година
[127]
274[*]275[*]
Цветан Цветанов [v]  искам обаче да заостря вашето внимание върху следния факт който не е известен на
[128]
..[*]276[*]277[*][*]
Цветан Цветанов [v]  широката общественост през месец август две хиляди и осма година по неизвестни причини
[129]
278[*]279[*]280[*]281[*]
Цветан Цветанов [v]  без да е имало поискано мнение на работещите експерти с политическо решение коренно е
[130]
..[*]282[*]
Цветан Цветанов [v]  променена приетата вече от Министерски съвет през две хиляди и шеста година концепция
[131]
..[*]283[*]284[*]
Цветан Цветанов [v]  за системата от централизирано персонализиране се преминава към децентрализирано
[132]
..[*]285[*]286[*]287[*]
Цветан Цветанов [v]  такова затова специално е създадена работа група с дифинирано задание да промени
[133]
..[*]288[*][*]
Цветан Цветанов [v]  приетата вече концепция и в последствие с решение на Министерски съвет от девети месец
[134]
..[*]290[*]291[*][*]
Цветан Цветанов [v]  две хиляди и осма година концепцията от две хиляди и шеста година формално се отменя
[135]
292[*]293[*]294[*]295[*]
Цветан Цветанов [v]  задавам си няколко въпроса в тази връзка защо при приета от Министерски съвет концепция
[136]
..[*]296[*]297[*]
Цветан Цветанов [v]  се налага нейната промяна промяната се прави когато се сменя министър или политиката на
[137]
..[*]298[*]299[*]300[*]
Цветан Цветанов [v]  правителството се спазва когато вие управлявате очевидно България е към този момент е в
[138]
..[*]301[*]302[*]
Цветан Цветанов [v]  закъснение с повече от осемнадесет месеца гонят се срокове и срещу България тече
[139]
..[*]303[*]304[*]
Цветан Цветанов [v]  наказателна процедура от Европейската комисия [inhalation] освен това политическо
[140]
..[*]305[*][*]
Цветан Цветанов [v]  решение се взема в момент когато в цяла Европа с изключение на Италия и частично тоест с
[141]
..[*]307[*]
Цветан Цветанов [v]   изключение на Испания и частично в Италия личните документи се издават централизирано
[142]
..[*]308[*]309[*]
Цветан Цветанов [v]   поради доказани предимства и препоръки от междуродните стандартизиращи организации
[143]
..[*]310[*]311[*]312[*]
Цветан Цветанов [v]  Икал от финансова гледна точка може би тука е вашият мотив с промяната на системата от
[144]
..[*]313[*]314[*]
Цветан Цветанов [v]  централизирана в децентрализирана процесът се забавя и чувствително се оскъпява което
[145]
..[*]315[*]316[*]
Цветан Цветанов [v]  всичкото тежи на всички български граждани в това число и на вас и най-накрая с този
[146]
..[*]317[*]318[*]319[*]
Цветан Цветанов [v]  избор възможностите за поетапно въвеждане и предимства и предварителнототестване на
[147]
..[*]320[*]321[*][*]
Цветан Цветанов [v]  системата се свеждадо минимум отговорите на последните въпроси ги оставям на вас както
[148]
..[*]323[*]324[*]
Цветан Цветанов [v]  и обяснението към българските граждани по какви причини и за кого е била вашата
[149]
..[*]325[*]
Цветан Цветанов [v]  загриженост когато сте взимали тези решения и сте променяли нещо което експертите са ви
[150]
..[*]326[*]327[*]328[*]
Цветан Цветанов [v]  го дали като предложение аритметиката е проста две преходни правителства е трябвало да
[151]
..[*]329[*]330[*]
Цветан Цветанов [v]  решат проблема с новите лични документи на българските граждани и за тва са имали на
[152]
..[*]331[*]332[*]
Цветан Цветанов [v]  разположение точно пет години пет години господин Мерджанов вие в момента
[153]
..[*]333[*]334[*]
Цветан Цветанов [v]  критикувате правителството на ГЕРБ и търсите сметка на МВР какво сме направили за пет
[154]
..[*]335[*]336[*]337[*]
Цветан Цветанов [v]  месеца за да компенсираме вашето бездействие или вашите странни действия за последните
[155]
..[*]338[*]339[*]
Цветан Цветанов [v]  петCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.