[1]
0[*]1[*]2[*]3[*][*]
Цветан Цветанов [v]  години [exhalation] в дванадесет без пет непосредствено преди да стане да сдадете мандата
Цветан Цветанов [nv]  {noise}
[2]
4[*]5[*]6[*]
Цветан Цветанов [v]  вие подписвате договор без да имаме яснота за неговото изпълнение и оставяте в наследство
[3]
..[*]7[*]8[*]9[*]
Цветан Цветанов [v]  поредица от проблеми висящи съдебни процедури по обжалване нереалистични сроково за
[4]
..[*]10[*]
Цветан Цветанов [v]  изпълнение избор на система която не допуска поетапно въвеждане и предварително
[5]
..[*]11[*]12[*][*]
Цветан Цветанов [v]  тестване висяща наказателна процедура за България вие оставяте в дванадесет без пет и
[6]
..[*]14[*]15[*]
Цветан Цветанов [v]  българските граждани чиито документи много добре знаете че две хиляди и десета година
[7]
..[*]16[*]17[*]18[*]
Цветан Цветанов [v]  ще бъдат подменяни <short> какви алтернативи имах аз като министър през август две
[8]
..[*]19[*]20[*][*]
Цветан Цветанов [v]  хиляди и девета година да прекратя договора на Сименс който беше подписан от Миков
[9]
21[*]22[*]
Цветан Цветанов [v]  който започна своето изпълнение с определение на Върховния административен съд
[10]
..[*]23[*]24[*][*]
Цветан Цветанов [v]  [exhalation] <short> на тва мястоне ме разбирайте погрешно няма нищо лично към Сименс
[11]
25[*]26[*]
Цветан Цветанов [v]  защото аз съм убеден че имаме проекти които да реализираме в министерството и те са
[12]
..[*]27[*]28[*]
Цветан Цветанов [v]  много добри надявам се че и за бъдеща перспектива ще има подобни когато обаче има
[13]
..[*]29[*]30[*]31[*]
Цветан Цветанов [v]  коректност и прозрачност в процедурите и обосновани предложения за промяна на
[14]
..[*]32[*]33[*]34[*]
Цветан Цветанов [v]  процедури които вие сте направили да платя неустойка за избраната от вас фирма
[15]
..[*]35[*]36[*]
Цветан Цветанов [v]  изпълнител и да загубя нови шест месеца или една година и да вкарам България в
[16]
..[*]37[*]38[*]39[*]
Цветан Цветанов [v]  наказателна процедура <short> изпълнението изпълнител и да загубя времето не господа
[17]
..[*]40[*]41[*]42[*]
Цветан Цветанов [v]  това е разликата между вашите правителства и правителството на ГЕРБ аз съм отговорен
[18]
..[*]43[*]44[*]
Цветан Цветанов [v]  човек и ви уверявам и уверявам и господин Кутев който се обади преди малко ще защитъ
[19]
..[*]45[*]
Цветан Цветанов [v]  интересите на държавата въпреки тва което вие го завещахте и ще ви дам един друг пример
[20]
..[*]46[*]47[*]
Цветан Цветанов [v]  с един много известен казус който дискутирахме в началото на мандата ни за три милиона
[21]
..[*]48[*]49[*]
Цветан Цветанов [v]  вие купихте принтери на стойност която моеше да купите цяла конфигурация и няколко на
[k]  {noise}
[22]
..[*]50[*]51[*]52[*]
Цветан Цветанов [v]  брой принтера и тази процедура <short> аз я прекратих заведохме дело и делото го
[k]  ръкопляскания ръкопляскания
[23]
..[*]53[*]54[*]
Цветан Цветанов [v]  спечелихме на първа инстанция но това нямаше как да го прекратъзащото щеше да бъде с
[24]
..[*]55[*]56[*][*]
Цветан Цветанов [v]  огромни последствия за държавата и за всички български граждани ще ви уведомя за всичко
[25]
57[*]58[*]59[*]
Цветан Цветанов [v]  което ще бъде направено в предоговарянето на условията и тва което ще може да вземем
[26]
..[*]60[*]61[*]
Цветан Цветанов [v]  като обезщетение за всичко тва което причиняваме към българските граждани благодаря ви
[27]
..[*]62[*]
Цветан Цветанов [v]  за зададените въпроси защото тва беше нужно да бъде чуто и от българските граждани
[k]  ръкопляскания
[28]
..[*]63[*]64[*]65[*]
Цветан Цветанов [v]  благодаря ви
Цецка Цачева [v]  заповядайте господин Мерджанов
Атанас Мерджанов [v]  благодаря ви госпожо председател
[k]  {noise}
[29]
..[*]66[*]67[*]
Атанас Мерджанов [v]  процедурата ми е по начина на водене вие допуснахте първо не съвсем а_а_а обяснимо
[30]
..[*]68[*]69[*]
Атанас Мерджанов [v]  реалистично смесихте процедурите дадохте две минути в повече на господин министъра за
[31]
..[*]70[*]71[*]
Атанас Мерджанов [v]  да може той да развива цялостната сага по управление на тройната коалиция и малко преди
[32]
..[*]72[*]73[*]74[*]
Атанас Мерджанов [v]  това без да дадете ъ_ъ_ъ възможносттъ действително да се а_а_а да се обяснят точно точно
[k]  {noise}
[33]
..[*]75[*]76[*]77[*]
Цецка Цачева [v]  
Атанас Мерджанов [v]  пропуските на които са свидетели всички български граждани и потърпевши
[k]  {noise} {noise} {noise}
[34]
..[*]78[*]79[*]80[*][*]
Цецка Цачева [v]  господин Мерджанов господин Мерджанов <short> в рамките на четири минути вие
[k]  {noise}
[35]
..[*]82[*]83[*]
Цецка Цачева [v]  завеждате в деловодството на Народното събрание два въпроса които по същество изискват
[36]
..[*]84[*]85[*]
Цецка Цачева [v]  общ отговор <short> по същия начин на господин Антон Кутев в рамките на нови четири
[37]
..[*]86[*]87[*]88[*]
Цецка Цачева [v]  минути задава два въпроса които имат отношение към същия явно[prol] този въпрос е от
[38]
..[*]89[*]90[*]
Цецка Цачева [v]  изключителен интерес обществен поради което въпросите са допуснати <short> и върви
[39]
..[*]91[*]92[*]93[*]94[*][*]
Цецка Цачева [v]  обща процедура по поставянето им репликиране отговор и съответните дуплики да вярно е
[40]
95[*]96[*]97[*]
Цецка Цачева [v]  времето за[prol] дуплика е просрочено но направете справка в системата дали не съм
[41]
..[*]98[*]99[*]
Цецка Цачева [v]  допуснала просрочие и по въпроса на[prol] тоест репликата и въпросите на господин Антон
[42]
..[*]100[*]101[*]102[*]
Цецка Цачева [v]  Кутев считам че това е изключително важен въпрос за българската общественост и дадох
[43]
..[*]103[*]104[*]105[*]
Цецка Цачева [v]  възможност и на задаващите въпросите и на отговарящия този въпрос да бъде публично
[44]
..[*]106[*]
Цецка Цачева [v]  изяснен в тази зала повтарям по ваша инициатива за което получихте благодарност от
[45]
..[*]107[*]108[*]109[*]
Цецка Цачева [v]  вицепремиера Цветанов следват отговорите на вицепремиера и министър на
[k]   ръкопляскания
[46]
..[*]110[*]111[*]
Цецка Цачева [v]  финансите господин Симеон Дянков [inhalation] първо питане към него ще отправят
[47]
..[*]112[*]113[*]
Цецка Цачева [v]  народните представители Яне Янев Тодор Великов и Емил Василев относно политиката на
[48]
..[*]114[*]115[*]
Цецка Цачева [v]  министерството на финансите по разпределението на държавната субсидия за политическите
[49]
..[*]116[*]117[*]118[*][*]
Цецка Цачева [v]   партии виждам че господин Великов се[prol] готви да развие питането заповядайте
[k]  {noise}
[50]
119[*]120[*]121[*]122[*]
Тодор Великов [v]  уважаема госпожо председател уважаеми господин вицепремиер колеги уважаемии
[k]  {noise}
[51]
..[*]123[*][*]
Тодор Великов [v]  господин министър с ваша заповед от четвърти трети две и дисета година в изпълнение на
[52]
124[*]125[*]126[*]
Тодор Великов [v]  разпоредбата на член двадесет и седми алинея втора от закона за полтическите партии се
[53]
..[*]127[*]
Тодор Великов [v]  опраделе начинът за предоставяне на средствата за субсидиране на полтическите партии и
[54]
..[*]128[*]129[*]
Тодор Великов [v]  коалиции член двадесет и пети алинея втора от закона за полтическите партии явно
[55]
..[*]130[*]131[*]
Тодор Великов [v]  постановява че общата сума предвидена в бюджета се разпределя пропорционално на
[56]
..[*]132[*]133[*]134[*]
Тодор Великов [v]  получените гласове от всяка партия или коалиция имат се в предвид партии или коалиции
[57]
..[*]135[*]136[*]
Тодор Великов [v]  регистрирани за изборите и именно въз основа на тази регистрация тйе са обект на закона в
[58]
..[*]137[*]138[*]
Тодор Великов [v]  частта му за държавната субсидия противно на тази разпоредба точка шест едно и шест две
[59]
..[*]139[*]140[*]
Тодор Великов [v]  от вашата заповед субсидията се разпределя според броя на народните представители като се
[60]
..[*]141[*]142[*]
Тодор Великов [v]   изисква например независимите дйепутати да декларират към коя политическа партия
[61]
..[*]143[*]144[*]
Тодор Великов [v]  принадлежат по всичко личи че основание за това е послужил текстът на алинея трета от
[62]
..[*]145[*]146[*][*]
Тодор Великов [v]  същия член който оказва подобна процедура очевидно обаче е налице или некомпитйентен
[63]
147[*]148[*]
Тодор Великов [v]  или умишлено неправилен прочит на този тйекст той се отнася единствено за политически
[64]
..[*]149[*]150[*][*]
Тодор Великов [v]  субекти които са регистрирани за изборите като коалиции нямат коалиционно споразумение
[65]
151[*]152[*]
Тодор Великов [v]  или е настъпила промяна в разпределението вътре в коалицията изразено в промяна в
[66]
..[*]153[*]154[*]
Тодор Великов [v]  състава на парламентарните групи смисълът е ясен задават се правила за разпределение на
[67]
..[*]155[*]156[*]157[*]
Тодор Великов [v]  субсидията вътре в рамките на политическия субект на който тя се полага този тйекст не се
[68]
..[*]158[*][*]
Тодор Великов [v]  отнася за разпредилението на субсидията между субектите регистрирани на изборите този
[69]
..[*]160[*]161[*]162[*]
Тодор Великов [v]  въпрос ясно е регламентиран от алинея първа уважаеми господин министър считаме този
[70]
..[*]163[*]164[*]
Тодор Великов [v]  въпрос за принципен и важен тъй като става дума за публични финанси за осигуряване на
[71]
..[*]165[*]166[*]
Тодор Великов [v]  така необходимата прозрачност при разходването им бихме искали да ни отговорите на
[72]
..[*]167[*]168[*]169[*]
Тодор Великов [v]  следното <short> считате ли че цитираната ваша заповед съответства на духа и буквата на
[73]
..[*]170[*][*]
Тодор Великов [v]  закона за политическите партии независимите народни представители Марио Тагарински
[74]
171[*]172[*][*]
Тодор Великов [v]  Димитър Чукарски и Венцислав Върбанов доколко те са независими тва е друг въпрос
[75]
..[*]174[*]175[*][*]
Тодор Великов [v]  попълвали ли са декларации за принадлежност към полтическа партия коя е тая партия
[76]
176[*]177[*]178[*]
Тодор Великов [v]  и увеличена ли е държавната субсидия за тази партия следствие на това и с колко партия ред
[77]
..[*]179[*]
Тодор Великов [v]  законност и справедливост има на последните парламентарни избори сто седемдесет и
[78]
..[*]180[*]181[*]182[*]
Тодор Великов [v]  четири хиляди петстотин осемдесет и два действителни гласа по какъв начин върху колко
[79]
..[*]183[*]184[*]
Тодор Великов [v]  гласа и в какъв размер е определена субсидията им за настоящето тримесечие според
[80]
..[*]185[*][*]
Тодор Великов [v]  изискванията на член двадесет и седми алинея първа от закона за политическите партии
[81]
186[*]187[*]188[*]
Тодор Великов [v]  и какво е станало с остатъка от сумата разччитаме на прецизен отговор тъй като партия ред
[82]
..[*]189[*]190[*]
Тодор Великов [v]  законност и справедливост възнамерява да заведе дйело и в съда и отговорът ви смятами да
[83]
..[*]191[*]192[*]
Цецка Цачева [v]  за отговор вицепремиерът
Тодор Великов [v]  предоставим като доказателствен материал благодарЯ ви
[k]  {noise}
[84]
..[*]193[*]194[*]195[*]
Цецка Цачева [v]  и министър на финансите Симеон Дянков
Симеон Дянков [v]  уважаема госпожо председател уважаеми
[k]  {noise}
[85]
..[*]196[*][*]
Симеон Дянков [v]  народни представители уважаеми господин Янев господин Великов господин Василев
[86]
..[*]198[*][*]
Симеон Дянков [v]  <short> заповедта на министъра на финансите от четвърти март две хиляди и десета година
[87]
199[*]200[*]201[*]
Симеон Дянков [v]  е в съответствие с разпоредбите на закона за политическите партии и не е по-различно от
[88]
..[*]202[*]203[*]
Симеон Дянков [v]  заповедите издавани в предходните бюджетни години при действието на закона за
[89]
..[*]204[*]205[*][*]
Симеон Дянков [v]  политическите партии следва да се има предвид член шестдесет и седми алинея първа от
[90]
206[*]207[*]208[*]
Симеон Дянков [v]  конституцията на република България съгласно който народните представители
[91]
..[*]209[*]210[*]
Симеон Дянков [v]  представляват не само своите избиратели а и целия народ и обвързването им със
[92]
..[*]211[*]212[*]
Симеон Дянков [v]  задължителен мандат е недействително <short> ще се въздържа от коментар по въпроса за
[93]
..[*]213[*]214[*]
Симеон Дянков [v]  съдържанието на декларациите за принадлежност на народните представители Марио
[94]
..[*]215[*]
Симеон Дянков [v]  Тагарински Димитър Чукарски и Венцислав Върбанов считам че неправилно са насочени
[95]
..[*]216[*]217[*]218[*]
Симеон Дянков [v]  към мен въпросът за убежденията на народните представители в тва число тяхната
[96]
..[*]219[*]220[*]
Симеон Дянков [v]  политическа принадлежност може да бъде нап отправен само към тях [inhalation]
[97]
..[*]221[*]
Симеон Дянков [v]  представените от тези народни представители декларации са само за целите на правилното
[98]
..[*]222[*]223[*][*]
Симеон Дянков [v]  разпределяне и предоставяне на държавната субсидия полагащата се субсидия за второ
[99]
224[*]225[*]
Симеон Дянков [v]  за второ тримесечие на две хиляди и десета година <short> за политическа партия ред
[k]  {noise}
[100]
..[*]226[*]227[*]
Симеон Дянков [v]  законност и справедливост възлиза на четири стотин тридесет и три хиляди осемстотин и
[k]  
[101]
..[*]228[*]229[*]230[*]
Симеон Дянков [v]  четири лева която е определена по следния начин броят действителни гласове в
[102]
..[*]231[*]232[*]
Симеон Дянков [v]  съответствие с решение втори на Конституционния съд от шестнадесети февруари две
[103]
..[*]233[*]234[*][*]
Симеон Дянков [v]  хиляди и десета година е сто седемдесет и четири хиляди петстотин и седемдесет гласа
[104]
235[*]236[*]
Симеон Дянков [v]  с дванадесет гласа по-малко от първоначалното решение на централната избирателна
[105]
..[*]237[*]238[*]
Симеон Дянков [v]  комисия на база на действителните гласове полагащата се субсидия е петстотин тридесет и
[106]
..[*]239[*]240[*]241[*]
Симеон Дянков [v]  две хиляди двеста и шестдесет лева която е намалена с деветдесет и осем хиляди
[107]
..[*]242[*]243[*]
Симеон Дянков [v]  четиристотин петдесет и шест лева за независимите народни представители господин
[108]
..[*]244[*]245[*]
Симеон Дянков [v]  Тагарински господин Чукарски в съответствие със закона за политическите партии и
[109]
..[*]246[*]247[*][*]
Цецка Цачева [v]  благодаря
Симеон Дянков [v]  заповед на министъра на финансите от четвърти март две хиляди и десета година
[110]
248[*]249[*]250[*]251[*]
Цецка Цачева [v]  два насочващи допълнителни въпроса господин Великов а_а_а Емил Василев
[k]  {noise}
[111]
..[*]252[*]253[*]254[*]255[*]256[*]
Цецка Цачева [v]  извинявайтеза което ви благодаря
Емил Василев [v]   госпожо председател благодаря [inhalation] преди малко[prol]
[k]  {noise}
[112]
..[*]257[*]258[*]259[*]
Емил Василев [v]   <short> вицепремиерът Цветанов говореше преди малко вицепремиерът Цветанов няма
[k]  {noise} {noise}
[113]
..[*]260[*]261[*]262[*]263[*]
Цецка Цачева [v]  не не не имате думата да нулирайте времето
Емил Василев [v]  страшно не се притесняайте явно когато
[k]  {noise}
[114]
..[*]264[*]265[*][*]
Емил Василев [v]  ред законност и справедливост взима думата и природните стихии вече се[prol] разразяват
[115]
266[*]267[*]268[*]
Емил Василев [v]  а_а_а доста от народните представители от ГЕРБ се уплашиха за разлика от ред законност
[k]  {noise}
[116]
..[*]269[*]270[*]271[*]
Емил Василев [v]  и справедливост сега а_а_а преди малко вицепремиерът Цветанов говореше за
[k]  {noise}
[117]
..[*]272[*]273[*][*]
Емил Василев [v]  безумия аз в момента говоря за малоумие като имам предвид отговора на вицепремиера
[118]
274[*]275[*]276[*]277[*][*]
Цецка Цачева [v]  много моля[prol] за ред в залата моля
Емил Василев [v]  финансовия министър защото а_а_а защото <short> а_а_а защото а_а_а
[k]  {noise}
[119]
..[*]279[*]280[*]281[*]
Цецка Цачева [v]  не се обаждайте от място
Емил Василев [v]  защото защото се оказва че а_а_а тука действат такива правила че
[120]
..[*]282[*]283[*]
Емил Василев [v]  членовете на правителството могат да идват в пленарната зала да обиждат народните
[121]
..[*]284[*]285[*]
Емил Василев [v]  представители [inhalation] но интересно пък членовете на правителството страшно се засягат
[122]
..[*]286[*]287[*][*]
Емил Василев [v]   когато някои народни представители поставят ребром въпроси а_а_а господин Дянков
[123]
288[*]289[*][*]
Емил Василев [v]  вземете застанете като мъж честно и почтено като високопоставен държавен чиновник и
[124]
..[*]291[*]292[*]
Емил Василев [v]  отговорете защо сте намалили субсидията на партия ред законност и справедливост и защо
[125]
..[*]293[*]294[*]
Емил Василев [v]  сте нарушили закона след като в закона е казано че държавната субсидия се изплаща
[126]
..[*]295[*]296[*]297[*]
Емил Василев [v]  съобразно действително получените гласове няма никакво значение а_а_а политическата
[127]
..[*]298[*]299[*][*]
Емил Василев [v]  непочтеност тука на Тагарински и на останалите откъде накъде ще намалявате субсидията
[128]
300[*]301[*]302[*][*]
Емил Василев [v]  на ред законност и справедливост застанете отговорете мъжки не заобикаляйте въпроса
[129]
303[*]304[*]305[*]306[*]
Емил Василев [v]  това е моят уточняващ въпрос искам действително ясен отговор защото а когато вие
[130]
..[*]307[*]
Емил Василев [v]  нарушавате закона и го правите умишлено а_а_а аз не съм много убеден доколко
[131]
..[*]308[*]309[*][*]
Емил Василев [v]  прокуратурата не съм много а сигурен а_а_адали прокуратурата е изцяло под контрола
[132]
310[*]311[*]312[*]
Емил Василев [v]  на вашия колега вицепремиер Цветанов защото тук ако вие продължавате по този начин да
[133]
..[*]313[*]314[*]
Емил Василев [v]  действате аз смятам че би би могло да се търси и престъпление по член двеста осемдесет и
[134]
..[*]315[*]316[*]
Цецка Цачева [v]  господин Василев имате възможност за два
Емил Василев [v]  две от наказателния кодекс за длъжностно престъпление затова аз искам действително
[135]
..[*]317[*]318[*]
Цецка Цачева [v]  допълнителни въпроса а не за бъдещи ваши намерения всеки гражданин е свободен да търси
Емил Василев [v]  искам искам
[136]
..[*]319[*]320[*]321[*]
Цецка Цачева [v]   отговорност пуснете сигнал
Емил Василев [v]  искам отговор къде са тези а_а_апари които вие сте отрязали от
[137]
..[*]322[*]323[*]324[*]
Емил Василев [v]  а_а_а от а_а_а бюджетната субсидия на кой са дадени че са откраднати от ред законност и
[138]
..[*]325[*]326[*]
Емил Василев [v]  справедливост откраднати са на кой са дадени защо заобикаляте този въпрос втори
[139]
..[*]327[*]328[*]329[*]
Цецка Цачева [v]  отговор на допълнителните
Емил Василев [v]  уточняващ въпрос на кой са дадени откраднатите пари
[k]  {noise}
[140]
..[*]330[*]331[*]332[*]333[*]
Цецка Цачева [v]  въпроси
[k]  {noise} {noise}Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.