[1]
0[*]1[*]2[*]
Симеон Дянков [v]  <short> уважаема госпожо председател уважаеми народни представители господата от РЗС явно
[2]
..[*]3[*]4[*]
Симеон Дянков [v]   имат къса памет през второто тримесечие на две хиляди и девета година преди око около
[3]
..[*]5[*]6[*]
Симеон Дянков [v]  осемнадесет месеца в четиридесетото народно събрание възниква казус относно прилагането на
[4]
..[*]7[*]8[*]
Симеон Дянков [v]   член двадесет и пети от закона за политическите партии във връзка с писмо от двадесет и
[5]
..[*]9[*]10[*]
Симеон Дянков [v]  първи май две хиляди и девета година от господин Яне Янев народен представител в
[6]
..[*]11[*]12[*]
Симеон Дянков [v]  четиридесетото Народно събрание в цитираното писмо е поставен въпросът относно провежда
[7]
..[*]13[*]14[*]
Симеон Дянков [v]  суб субсидия за политическата партия РЗС за независимо депутати декларирали
[8]
..[*]15[*]16[*]
Симеон Дянков [v]  принадлежност и подали съответно декларация в Министерство на финансите в писмото си
[9]
..[*]17[*]18[*]19[*]
Симеон Дянков [v]  господин Яне Янев изразява следното становище основният начин на финансиране на
[10]
..[*]20[*]21[*]
Симеон Дянков [v]  политически партии е посредством държавна субсидия чрез индивидуални декларации за
[11]
..[*]22[*]23[*]24[*][*]
Симеон Дянков [v]  принадлежност през май две хиляди и девета година
Цецка Цачева [v]  моля не се обаждайте от място
[k]  {noise}
[12]
25[*]26[*]27[*]
Симеон Дянков [v]  през май
Цецка Цачева [v]  господин Янев обръщам ви внимание <short> продължете отговора господин Дянков
[k]  {noise}
[13]
..[*]28[*]29[*]
Симеон Дянков [v]  две хиляди и девета година министерство на финансите отправя запитване по този въпрос до
[14]
..[*]30[*]31[*]
Симеон Дянков [v]  господин Янаки Стоилов председател на комисията по правни въпросикъм четиридесетото
[15]
..[*]32[*]33[*]34[*]
Симеон Дянков [v]  народно събрание тъй като тази комисия е водещапри обсъжданията и приеманиятана закона за
[16]
..[*]35[*]36[*]37[*]
Симеон Дянков [v]  изменение и допълнение за закона за политическите партиис пис с писмо от единадесети юни
[17]
..[*]38[*]39[*]
Симеон Дянков [v]  две хиляди и девета година председателят на комисията по правни въпроси изразява следващ
[18]
..[*]40[*]41[*]
Симеон Дянков [v]  следното становище цитирам [inhalation] когато има промяна членския състав на
[19]
..[*]42[*]43[*]
Симеон Дянков [v]  парламентарните групи на политическите партии или коалициите образувани в резултат на
[20]
..[*]44[*]45[*]
Симеон Дянков [v]  последните парламентарни избори тоест налице е напускане на депутати които преминават в
[21]
..[*]46[*]47[*]48[*]
Симеон Дянков [v]  друга парламентарна група или стават или стават независими народни представители в тези
[22]
..[*]49[*]50[*]
Симеон Дянков [v]  случаи държавната субсидия следва да се представи на политическите партии към които
[23]
..[*]51[*]52[*]
Симеон Дянков [v]  независимите народни представители декларират принадлежност тоест принципът е че
[24]
..[*]53[*]54[*][*]
Симеон Дянков [v]  субсидията следва депутата доколкото той представлява определен брой гласоподаватели които
[25]
..[*]56[*]57[*]58[*]
Симеон Дянков [v]   гарантират неговата представителност благодарЯ за вниманието
Цецка Цачева [v]  за отношение господин Янев
[k]  ръкопляскания ръкопляскания
[26]
..[*]59[*]60[*]61[*]
Цецка Цачева [v]  имате възможност за отношение
Яне Янев [v]  уважаема госпожо председател уважаеми колеги <short>
[k]  {noise}
[27]
..[*]62[*]63[*]
Яне Янев [v]   господин министър още като се върнете в министерството тряя да уволните чиновниците които
[28]
..[*]64[*]65[*]66[*]
Яне Янев [v]   са ви подготвили отговора ясно е че вие не сте компетентен по тези въпроси цитирате
[29]
..[*]67[*]68[*]
Яне Янев [v]  безумията на старата тройна коалиция в четиридесетото Народно събрание и пак ви
[30]
..[*]69[*]70[*][*]
Яне Янев [v]  продължават със старите практики нали отричате тва което те са правили в предишни мандати
[31]
71[*]72[*]73[*]74[*]
Яне Янев [v]  вие продължавате същите безумия да да точите пари от републиканския бюджет без
[32]
..[*]75[*]76[*]
Яне Янев [v]  българските данъкоплатци да знаят къде отива позовавате се на някви тайни ние питаме къде са
[33]
..[*]77[*]78[*]79[*]
Яне Янев [v]   тези деветдесет хиляди лева къде отиват вземат се от републиканския бюджет къде отиват тези
[34]
..[*]80[*]81[*]
Яне Янев [v]  деветдесет хиляди леа пет пъти ви зададохме елементарен въпрос второ партиите които са
[35]
..[*]82[*]83[*]
Яне Янев [v]  преминали над един процент в случая Лидер и НДСВ получават субсидия и нямат народни
[36]
..[*]84[*]85[*]86[*]
Яне Янев [v]  представители кои може да им отнеме субсидията никой не може ами вие давате ли си сметка
[37]
..[*]87[*]88[*]89[*]
Яне Янев [v]  че ако продължава тази порочна практика тя ще има бумерангов ефект и ще се върне върху
[38]
..[*]90[*]91[*]
Яне Янев [v]  вашта парламентарна група от ГЕРБ утре ще напуснат двадесет народни представители и край
[39]
..[*]92[*]93[*]94[*]
Яне Янев [v]  субсидията ви отива така че тва което ние предлагаме е във ваш интерес и вие четете и сричате
[40]
..[*]95[*]96[*]97[*]
Яне Янев [v]  тука за някви коалиции не става въпрос за коалиции закона е императивен и текстовете са
[41]
..[*]98[*]99[*]
Яне Янев [v]  абсолютно ясни и вие би следвало да приложите закона ако не го преложите още другата
[42]
..[*]100[*]101[*]102[*]
Яне Янев [v]  седмица ще отиде делото в административния съд ще има решение и със задна дата искате или
[43]
..[*]103[*]104[*]
Яне Янев [v]  не трябва да върнете парите на ред законност и справедливост защото елементарната логика
[44]
..[*]105[*]106[*]107[*][*]
Яне Янев [v]  показва че вие на практика сте ни отнели тридесет и шест хиляди гласа а тези двама ренегати
[45]
108[*]109[*]
Яне Янев [v]  общо имат по-малко от пет хиляди гласа откъде накъде ше ни отнемете тридесет и шест хиляди
[46]
..[*]110[*]111[*]112[*]
Яне Янев [v]  гласа те не са тяхна собственост и ако аз разбера че те са попълнили декларация за
[47]
..[*]113[*]114[*]115[*]
Яне Янев [v]   принадлежност към ГЕРБ и ГЕРБ взима тези пари и им ги дава на ръка ще стане национален
[48]
..[*]116[*]117[*]118[*]119[*]120[*]
Цецка Цачева [v]  благодаря господин Янев следва
Яне Янев [v]  скандал на европейско ниво аз тва ви го гарантирам
[k]  {noise} {noise}
[49]
..[*]121[*]122[*]123[*]
Цецка Цачева [v]  въпрос на народния представител Иван Костов относно решение на народното събрание много
[k]  {noise}{noise}
[50]
..[*]124[*]125[*]126[*]
Цецка Цачева [v]  моля[prol] народните представители да не ме прикъсват последно предупреждение
Иван Костов [v]  тва са незаслужени
[k]  {noise}
[51]
..[*]127[*]128[*]
Цецка Цачева [v]  все пак дайте ми възможност да прочета въпроса на господин
Иван Костов [v]  аплодисменти за мене
[k]  ръкопляскания
[52]
..[*]129[*]130[*]131[*]
Цецка Цачева [v]  Костов относно решение на Народното събрание за анализ и оценка на ефектите от
[53]
..[*]132[*]133[*]
Цецка Цачева [v]  осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през две хиляди и втора и две
[54]
..[*]134[*]135[*]
Цецка Цачева [v]  хиляди и трета година
Иван Костов [v]  благодаря ви госпожо председател а уважаеми господин а_а_а
[55]
..[*]136[*]
Иван Костов [v]  вицепремиер уважаеми господин министър колеги народни представители изминаха четри
[56]
..[*]137[*]138[*]
Иван Костов [v]  месеца и половина откакто на четиринадесети април две хиляди и десета година Народното
[57]
..[*]139[*]140[*]
Иван Костов [v]  събрание прие решение с което ви препоръча да възложите на Агенцията за икономически
[58]
..[*]141[*][*]
Иван Костов [v]  анализи и прогнози със съдействието и на външни за министерството на финансите експерти
[59]
142[*]143[*]144[*]
Иван Костов [v]  да извършат анализ и оценка на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския
[60]
..[*]145[*]146[*]
Иван Костов [v]   външен дълг през две хиляди и втора две хиляди и трета година в тази връзка моля да ни
[61]
..[*]147[*]148[*]
Иван Костов [v]  информирате за постигнатите междинни резултати от работата в изпълнение на решението на
[62]
..[*]149[*]150[*]
Иван Костов [v]  Народното събрание прилагам копие от решението на Народното събрание и очаквам да
[63]
..[*]151[*]152[*]
Иван Костов [v]  отговорите по всяка от неговите точки а точ точките бяха да се отчетени ли са всички
[64]
..[*]153[*]
Иван Костов [v]  политически и икономически финансови фактори при подготовката и осъществяването на
[65]
..[*]154[*]155[*][*]
Иван Костов [v]  замяната установило ли е министерс да у ъ_ъ_ъ установи ли министерството на финансите
[66]
156[*]157[*]158[*]
Иван Костов [v]  а_а_а да дали Министерство на финансите е извършило операции по замяната в интерес на
[67]
..[*]159[*]160[*]
Иван Костов [v]  българския данъкоплатец или в интерес на държателите на дълга а_а_а да се извършат оценка
[68]
..[*]161[*]162[*]163[*]
Иван Костов [v]  на ефектите върху бюджетите на република България в извършената замяна и да се извърши
[69]
..[*]164[*]165[*]
Иван Костов [v]  оценка на ефектите върху кредитния рейтинг респективно цената на финансовия ресурс на
[70]
..[*]166[*]167[*]168[*]
Цецка Цачева [v]  за отговор вицепремиерът и министър
Иван Костов [v]  българския банки и българския бизнес благодаря
[k]  {noise}
[71]
..[*]169[*]170[*]
Симеон Дянков [v]  уважаема госпожо председател уважаеми народни
Цецка Цачева [v]  на финансите Симеон Дянков
[k]  {noise}
[72]
..[*]171[*]172[*]173[*]
Симеон Дянков [v]  представители уважаеми господин Костов съгласно решение на Народното събрание от
[73]
..[*]174[*]175[*]
Симеон Дянков [v]  четиринадесети април две и десета година анализът и оценката на ефектите от осъществяване
[74]
..[*]176[*]177[*]
Симеон Дянков [v]  на замяната на част от българския външен дълг през две и втора две хиляди и втора две хиляди
[75]
..[*]178[*]179[*]
Симеон Дянков [v]  и трета година беше възложен на Агенцията за икономически анализи и прогнози във връзка с
[76]
..[*]180[*]
Симеон Дянков [v]  извършеното през месец юни две и десета година преструктуриране на Министерство на
[77]
..[*]181[*]182[*][*]
Симеон Дянков [v]  финансите и закриването на Агенцията на икономически за икономически анализи и прогнози
[78]
183[*]184[*][*]
Симеон Дянков [v]  работата по този проект беше възложена на Дирекция икономически анализи и прогнози която
[79]
..[*]186[*]187[*]
Симеон Дянков [v]  е правоприемник на изпълняваните от агенцията функции та тва тази дирекция е нова дирекция
[80]
..[*]188[*]189[*]190[*]
Симеон Дянков [v]  в Министерство на финансите вече е събрана и обобщена информацията необходима за
[81]
..[*]191[*]192[*]
Симеон Дянков [v]  извършване на[prol] детайлните анализи сегашната стъпка последващата стъпка от работата с
[82]
..[*]193[*]194[*]
Симеон Дянков [v]  цел независимост на анализае Министерство на финансите да предостави тези на независими
[83]
..[*]195[*]196[*]197[*]
Симеон Дянков [v]  външни експерти които вече са определени а_а_а всичката тази информация така че те да могат
[84]
..[*]198[*]199[*]
Симеон Дянков [v]   да се включат в процеса по разработване на окончателната оценка и анализ на осеществената
[85]
..[*]200[*]201[*]202[*]
Симеон Дянков [v]  сделка за български външен дълг през две хиляди и втора две хиляди и трета година а задачата
[86]
..[*]203[*]204[*]
Симеон Дянков [v]  е до края на тази година до две хиляди и десета година този анализ да бъде приключен след
[87]
..[*]205[*]206[*]
Симеон Дянков [v]  приключване на анализа заинтересованите страни ще бъдат уведомени и аз поемам
[88]
..[*]207[*]208[*]209[*][*]
Симеон Дянков [v]  задължението тези резултати да бъдат представени на Народното събрание благодарЯ
Цецка Цачева [v]  реплика
[89]
210[*]211[*]212[*]213[*]
Иван Костов [v]  благодаря ви господин вицепремиер а_а_а една от причините за моето притеснение
[k]  {noise}
[90]
..[*]214[*]215[*]
Иван Костов [v]  беше именно закриването на Агенцията за икономически анализи и прогнози аз се радвам че
[91]
..[*]216[*]217[*]
Иван Костов [v]  вие сте а_а_а прехвурлили задачата върху дирекцията удовлетворен съм от вашия отговор и ще
[92]
..[*]218[*]219[*]220[*]221[*]
Цецка Цачева [v]  благодаря дуплика няма да ползвате последен въпрос
Иван Костов [v]   чакаме всички резулататите благодаря
[93]
..[*]222[*]223[*]
Цецка Цачева [v]  към Симеон Дянков от народния представител Янаки Стоилов относно увеличаване на бюджета
[94]
..[*]224[*]225[*]226[*]227[*]
Цецка Цачева [v]   за здравеопазване заповядайте господин Стоилов
Янаки Стоилов [v]  госпожо председател господин
[k]  {noise}
[95]
..[*]228[*]229[*]230[*]
Янаки Стоилов [v]  министър безспорно е че[prol] състоянието на българското здравеопазване през последните
[96]
..[*]231[*]232[*][*]
Янаки Стоилов [v]  месеци става критично това доведе до[prol] провеждане на среща през последния ден на август
[97]
233[*]234[*]
Янаки Стоилов [v]  между членове на правителството от една страна и представители на съсловните и
[98]
..[*]235[*]236[*]237[*][*]
Янаки Стоилов [v]  синдикалните организации от друга на тъзи среща министър-председателят обеща да осигури
[99]
238[*]239[*]240[*]
Янаки Стоилов [v]  допълнително двеста и пет милиона лева за здравеопазването <short> вчера вие господин
[100]
..[*]241[*]242[*]243[*]244[*]
Янаки Стоилов [v]  министър намалихте тва обещание до шесдесет и пет милиона лева а в същия ден вашият
[101]
..[*]245[*]246[*]247[*]248[*]
Янаки Стоилов [v]  ъ_ъ_ъзаместник и председател на надзорния съвет на касата буквално каза това са
[102]
..[*]249[*]250[*]
Янаки Стоилов [v]  възможностите на фиска и болниците да трябва да забравят за това че искат да вземат пълния
[103]
..[*]251[*]252[*]253[*]
Янаки Стоилов [v]  размер на средствата за извършените дейности има и друг въпрос и той е провокиран от
[104]
..[*]254[*]255[*]256[*]
Янаки Стоилов [v]  обсъждането на отчета на здравната каса за две хиляди и девета година числата в който
[105]
..[*]257[*]258[*]259[*][*]
Янаки Стоилов [v]  показват че над триста милиона лева са тези които не са използвани въпреки че са извършили
[106]
260[*]261[*]262[*]
Янаки Стоилов [v]  и признати дейности много добре знаете че това стана по ваше нареждане в края на миналата
[107]
..[*]263[*]264[*]
Янаки Стоилов [v]  година когато за последните месеци бяха прехвърлени задълженията към бюджета за две и
[108]
..[*]265[*]266[*]267[*]268[*]
Янаки Стоилов [v]  десета година задавам тези финансови въпроси защото от техния отговор зависи кога ще се
[109]
..[*]269[*]
Янаки Стоилов [v]  прекрати връщането на пациенти от болниците кога ще се спре нарастването на техните
[110]
..[*]270[*]271[*]272[*][*]
Янаки Стоилов [v]  дългове кога ще се нормализира като цяло дейносттъ на здравната система и моят въпрос е
[111]
273[*]274[*]275[*]
Янаки Стоилов [v]  колко пари в крайна сметка ще отделите допълнително за здравеопазване до края на две хиляди
[112]
..[*]276[*]277[*]
Янаки Стоилов [v]  и десета година и кога ще предложите и внесете актуализация на бюджета на здравната каса за
[113]
..[*]278[*]279[*]280[*][*]
Янаки Стоилов [v]  тъзи година
1 [v]  <short> заповядайте господин Дянков за отговор в рамките на три минути
[k]  {noise}
[114]
281[*]282[*]283[*][*]
Симеон Дянков [v]  уважаеми господин председател уважаеми народни представители уважаеми господин Стоилов
[115]
284[*]285[*][*]
Симеон Дянков [v]  вчера по време на изслушването ми тук относно състоянието на резерва на здравната каса и
[116]
..[*]287[*]
Симеон Дянков [v]  разходването на средства по преходния остатък през годините имах възможност да отговоря на
[117]
..[*]288[*]289[*][*]
Симеон Дянков [v]  част от поставените от народни представители въпроси на другите въпроси като например
[118]
290[*]291[*]
Симеон Дянков [v]  този на господин Едемов както уточних вчера ще отговоря допълнително и с необходимата
[119]
..[*]292[*]293[*]
Симеон Дянков [v]  изчерпателност тва е третото ми изслушване в Народното събрание за последните осем дни по
[120]
..[*]294[*]295[*]296[*]
Симеон Дянков [v]  темите за финансиране на здравеопазването позволете ми сега да дам отговор и на вашия
[121]
..[*]297[*]
Симеон Дянков [v]  конкретен въпрос господин Стоилов правителството ще предостави допълнително финансиране
[122]
..[*]298[*]299[*]300[*]
Симеон Дянков [v]   наздравната каза в размер на шестдесет и пет милиона лева тва е нашето предложение тези
[123]
..[*]301[*]302[*]
Симеон Дянков [v]  средства няма да се вземат от резерва на касата ще бъдат осигурени за сметка на икономии на
[124]
..[*]303[*]304[*]305[*]
Симеон Дянков [v]  други разходи по консолидираната фискална програма тази седмица в сряда беше втората
[125]
..[*]306[*]307[*]
Симеон Дянков [v]  среща на работната група в която влизат представители на лекарския съюз пациентските
[126]
..[*]308[*]309[*]
Симеон Дянков [v]  организации синдикатите експертите от здравната каса министерството на финансите и
[127]
..[*]310[*]311[*]
Симеон Дянков [v]  министерството на здравеопазването на срещата излязохме с предложението да бъдат
[128]
..[*]312[*]313[*]
Симеон Дянков [v]  отпуснати тези допълнителни шестдесет и пет милиона до края на годината тези средства ще
[129]
..[*]314[*][*]
Симеон Дянков [v]  отидат за дофинансиране на болничната помощ [inhalation] размерът им е определен на база на
[130]
315[*]316[*]
Симеон Дянков [v]  средномесечните разходи за хоспитализации през последните години по заявки и по касови
[131]
..[*]317[*]318[*][*]
Симеон Дянков [v]  плащания данните на здравната каса през последните пет години от две хиляди и шеста година
[132]
319[*]320[*]321[*]
Симеон Дянков [v]  когато касата поема изцяло болничната помощ до днес показва че този средно месечен разход е
[133]
..[*]322[*]323[*]
Симеон Дянков [v]  малко под осемдесет милиона лева по текущия бюджет на касата до края на годината са
[134]
..[*]324[*]
Симеон Дянков [v]  предвидени плащания от по шестдесет и седем милиона лева на месец за общо пет оставащи
[135]
..[*]325[*]326[*]
Симеон Дянков [v]  месеца от август до декември с допълнителните тринадесет милиона на месец се постига
[136]
..[*]327[*]328[*]329[*]
Симеон Дянков [v]  средномесечната сума от осемдесет милиона лева нека сега да бъда съвсем конкретен от къде
[137]
..[*]330[*]331[*][*]
Симеон Дянков [v]  идват тези осреднени осемдесет милиона а лева на месец данните за[prol] на здравната каса
[138]
332[*]333[*]334[*]
Симеон Дянков [v]  илюстрират безспорния факт на една нарастваща тенденция всяка следваща година заявките и
[139]
..[*]335[*]336[*]
Симеон Дянков [v]  плащанията са по-големи от тези на предходната година [inhalation] през две хиляди и шеста
[140]
..[*]337[*]338[*]
Симеон Дянков [v]  година средномесечните отчети на болниците са били за шестдесет и два милиона лева при
[141]
..[*]339[*]340[*]
Симеон Дянков [v]  един милион и триста хиляди хоспитализации на година за две хиляди и седма година
[142]
..[*]341[*]342[*]
Симеон Дянков [v]  седемдесет и три милиона лева при милион и пет стотин хиляди хоспитализации през две
[143]
..[*]343[*]344[*]
Симеон Дянков [v]  хиляди и осма година около осемдесет милиона лева седемдесет и девет цяло и три милиона
[144]
..[*]345[*]346[*]347[*]
Симеон Дянков [v]  лева при милион и шестотин хиляди хоспитализациипрез две хиляди и девета година
[145]
..[*]348[*]349[*]350[*]
Симеон Дянков [v]  деветдесет и шест милиона лева при милион седемстотин иCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.