[1]
0[*]
Мирослав Найденов [v]  господин председателстващ дами и господа народни представители уважаеми господин
[2]
..[*]1[*]
Мирослав Найденов [v]  Атанасовза територията на страната след проведени процедури по закона за обществените
[3]
..[*]2[*]
Мирослав Найденов [v]  поръчки са сключени договори за изпълнение на техническите дейности за поддържане на
[4]
..[*]3[*]
Мирослав Найденов [v]  картата на въстановената собственост KBC<dur=1> тези дейности са един непрекъснат
[5]
..[*]
Мирослав Найденов [v]  процес на актуализация на данните и цифровите модели <short> замеделските и горските
[6]
..[*]4[*]
Мирослав Найденов [v]  теротории на землищата на територията на цялата страна <short> със изключение на тези с
[7]
..[*]
Мирослав Найденов [v]  одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри които представляват едва шеснайсе
[8]
..[*]5[*]
Мирослав Найденов [v]  процента <short> [inhalation] изпълнението на техническите дейности се извършва по реда на
[9]
..[*]6[*]
Мирослав Найденов [v]  наредба четиресет и девет от пети май двехиляди и четвърта година [inhalation] за
[10]
..[*]7[*]
Мирослав Найденов [v]  поддържане на картата на въстановената собственост и с и съответно е регламентиранов
[11]
..[*]
Мирослав Найденов [v]  раздел четвърти <short> [inhalation] цени и плащания на сключените договори и техническо
[12]
..[*]8[*]
Мирослав Найденов [v]  задание неразделна част от договор [inhalation] искам да почертая че дейностите свързани със
[13]
..[*]
Мирослав Найденов [v]   извършването на услуга на граждани по реда на наредба номер четиресет и девет за
[14]
..[*]9[*]10[*]
Мирослав Найденов [v]  поддържане на ка ве се [inhalation] за две хиляди и девета година вече са разплатени както
[15]
..[*]
Мирослав Найденов [v]  преди малко ви съобщих и те са в размер на [inhalation] един милион <short> седемстотин
[16]
..[*]11[*]
Мирослав Найденов [v]  <short> двайсет и една хиляди лева [inhalation] господин Атанасов във ъ въпроса си вие
[17]
..[*]12[*]
Мирослав Найденов [v]  визирате служебно възложените дейности от ъ общинските служби по земеделие по
[18]
..[*]13[*]
Мирослав Найденов [v]  поддържане на ка ве се [inhalation] които включват <short> изработване на планове за
[19]
..[*]14[*]
Мирослав Найденов [v]  обещетение на собствениците със семеделски земи <short> планове за оземляване по реда на
[20]
..[*]15[*]
Мирослав Найденов [v]  наредбата за оземляване на безимотните и малоимотни граждани [inhalation] изпълнение на
[21]
..[*]
Мирослав Найденов [v]  влезли във сила съдебни решения <short> отразяване на данни постъпили по службите
[22]
..[*]16[*]
Мирослав Найденов [v]  [inhalation] от службите по вписвания и други <short> тези служебно възложени дейности се
[nv]  почукване
[23]
..[*]17[*]
Мирослав Найденов [v]  изплащат въз основа на при приемателен протокол за извършената дейност и подписана
[nv]  
[24]
..[*]18[*]
Мирослав Найденов [v]  стойностна смет сметка по поетото задължение <short> [inhalation] за тези дейности за
[25]
..[*]
Мирослав Найденов [v]  двехиляди и девета година министерството дължи плащане във размер на сто чериресет и
[26]
..[*]19[*]
Мирослав Найденов [v]  една хиляди лева [inhalation] по представените приемателни протеколи във областните
[27]
..[*]20[*]
Мирослав Найденов [v]  дирекции по земеделие вече са изготвени стойностни сметки [inhalation] които своевременно
[28]
..[*]
Мирослав Найденов [v]  ще бъдат предоставени на фирмите изпълнители за подпис и съответно задълженията на
[29]
..[*]21[*]
Мирослав Найденов [v]  министерството ще бъдат изплатени във най- кратък срок благодаря ви за вниманието
Говорител [v]  
[30]
..[*]22[*]
Говорител [v]  <dur=1> благодаря заповядайте господин Атанасов
Пенко Атанасов [v]  <dur=1> [inhalation] уважаем господин
[nv]  шум в залата
[31]
..[*]
Пенко Атанасов [v]  минстър вий <short> хванахте бика за рогата както се казва директно разбрахте въпроса че
[nv]  
[32]
..[*]23[*]24[*]
Пенко Атанасов [v]  става наистина: дума за <short> за плащанията но в края на крайщата <short> аа формално
[nv]  
[33]
..[*]25[*]
Пенко Атанасов [v]  такива споразумения тряа да бъдат подписани <short> [inhalation] тия споразумения отварят
[34]
..[*]
Пенко Атанасов [v]  пътя <short> сички документи които издава съответната служба и с и тия фирми те да бъдат
[35]
..[*]26[*]27[*]
Пенко Атанасов [v]  закон <short> [inhalation] поради тая причина са спряни много процедури <short> и аз ви
[36]
..[*]
Пенко Атанасов [v]  обръщам вниманието <short> аа наистина задвижете процедурата възможно най- бързо
[37]
..[*][*]
Пенко Атанасов [v]  защото страдамйе всики аз пак казвам и граждани които опират до: съответната служба
[38]
..[*]29[*]
Говорител [v]  
Пенко Атанасов [v]  държавни интитуции ии ъъ разбира са служителите във ваште ведомства благодарЯ
[39]
..[*]30[*]
Мирослав Найденов [v]  <dur=1> уважаеми
Говорител [v]  благодаря <short> дуплика <short> заповядайте господин министър
[40]
..[*][*]
Мирослав Найденов [v]  господин Атанасов аз мисля че и в двата си въпроса тъй като те визираха едно и също нещо
[41]
31[*]32[*]
Мирослав Найденов [v]  <short> ъъ се опитах да бъда ясен и категоричен <short> правим всичко възможно да
[42]
..[*]
Мирослав Найденов [v]  изчистим тези наистина наследени не аз секи път трябва да обяснявам че са наследени но за
[43]
..[*]33[*]
Мирослав Найденов [v]  съжаление е така <short> изчистваме тези въпроси за да могат наистина: за да могат
[44]
..[*]34[*]
Мирослав Найденов [v]  наистина проблемите които имат собствениците ползвателите да бъдат решени <short> но
[45]
..[*]
Мирослав Найденов [v]  ако ми зададете още един <short> въпрос във този смисъл шото аз ви отговарям многократно
[46]
..[*]35[*]
Мирослав Найденов [v]  едно и също[inhalation] ще трява аз да ви попитам не е ли крайно време нали да приемете най
[47]
..[*]36[*]
Мирослав Найденов [v]  - после закона за лобизма благодаря ви
Говорител [v]  <dur=1> и аз благодарЯ <short> аа благодаря на
[48]
..[*]
Говорител [v]  министър Найденов за участието е днешния парламентарен контрол преминаваме към
[49]
..[*]37[*]
Говорител [v]  следвашото питане[inhalation] от народния представител Яне Янев относто системата на
[50]
..[*]38[*]
Говорител [v]  конкурса заемане на ръководни длъжности в образованието по места [inhalation] министър
[51]
..[*]
Говорител [v]  въпросът е към ъ министъра на образованието младежта и науката <short> господин Игнатов
[52]
..[*]39[*]
Говорител [v]  заповядайте господин Янев да развиете въпроса <short> питането прощавайте
Яне Янев [v]  <dur=1>
[nv]  шум в залата
[53]
..[*]40[*]
Яне Янев [v]  уважаем господин председател уважаем господин министър <short> до народните
[nv]  
[54]
..[*]
Яне Янев [v]  представители от ред законност и справедливост посъпиха редица сигнали за опорочаване на
[55]
..[*]41[*]
Яне Янев [v]   конкурси във системата на образованието <short> разбира се тези сигнали бяха във периода
[56]
..[*]42[*][*]
Яне Янев [v]   в ко в който се провеждаха конкурсите <short> и от тогаа мина доста дълъг период от време
[57]
43[*]44[*]
Яне Янев [v]  <short>но парламентарния контрол във България е така заложен <short> във <short>
[58]
..[*]
Яне Янев [v]  правилника на народното събрание и по конституция <short> че е невъзможно да се
[59]
..[*]45[*]
Яне Янев [v]  упражнява ефиктивно <short> и във полза на българските граждани <short> но така или иначе
[60]
..[*]46[*]
Яне Янев [v]   ние сме задали: въпроса и считам чее голяма част <short> от съдържанието му имаа актуален
[61]
..[*]47[*]
Яне Янев [v]   характер <short> със ваша заповед<short> от първи седми две и десета година <short> до
[62]
..[*]
Яне Янев [v]  началника: на началника на регионалния инспекторат по образованието е определен състав
[63]
..[*]48[*]
Яне Янев [v]  на комисията за провеждане на конкурс става въпрос за Пловдив град <short> които е обявен
[64]
..[*]49[*]
Яне Янев [v]   във два етапа тест и интервю <short> представители на общината <short> не са канени да
[65]
..[*]50[*]
Яне Янев [v]  участват във съставането на двата варианта за тест<short> както е описано във цитираната
[66]
..[*]51[*]
Яне Янев [v]  заповед <short> не са присъствали при: <short> засекретяването на: <short> на изпитните
[67]
..[*]52[*]
Яне Янев [v]  матряли не са участвали при определянето на системата за оценяване и минималния резултат
[68]
..[*]53[*]
Яне Янев [v]   <short> и за тест и за интервю <short> във заповедтъ не се коментира начина за допускане на
[69]
..[*]54[*]55[*]
Яне Янев [v]   кандидатите <short> и общината не участва при допускането на кандатите до конкурс
[70]
..[*]56[*]
Яне Янев [v]  <short> което същност противоречи на член трисе и седем алинея седма <short> от закона за
[71]
..[*]57[*]
Яне Янев [v]  науката и просветъ и член <short> деведесет и трети от кодекс\а на труда <dur=1> нещо
[72]
..[*]
Яне Янев [v]  повече не е уведоменo официално за допуснатите и недопуснатите кандидати а членов\ете на
[73]
..[*]58[*]59[*]
Яне Янев [v]  комисията не са участвали във <short> първия етап <short> между другото подобни
[74]
..[*]
Яне Янев [v]  нарушения има не само във Пловдив но и в Пазарджик <short> Търговище <short>
[75]
..[*]60[*]
Яне Янев [v]  Благоевград <short> и други редиони на страната <dur=1> във тестъ подготвен <short> от
[76]
..[*]
Яне Янев [v]  <short> министерсвото на образованието <short> има четри некоректно формулирани
[77]
..[*]61[*]62[*]
Яне Янев [v]  въпроси <dur=1> и: един във който липсва правилен отговор <dur=1> във <short> писмо на
[78]
..[*]
Яне Янев [v]  кмета на община Пловдив като място провеждане на интервюто е определен регионаления
[79]
..[*]63[*]
Яне Янев [v]  педагогически център <short> които <short> отдавна напрактика е закрит <short> там дори
[80]
..[*]64[*]65[*]
Яне Янев [v]  няма <dur=1> нито електрицестко нито вода от години не съществува такъв център очевидно
[81]
..[*]
Яне Янев [v]   мястото за интервюто ще бъде <short> е сменено със допълнително уведомително писмо
[82]
..[*]66[*]67[*]
Яне Янев [v]  което хептен е объркало <short> кандидатите <short> затова: <short> бих искал <short> да ми
[83]
..[*]68[*]
Яне Янев [v]  отговорите на: няколко конкретни въпроса как е изградена системата за конкурси за
[84]
..[*]69[*]
Яне Янев [v]  ръководни длъжности специално за директори на общински училищ\a за да позволява такива
[85]
..[*]70[*]
Яне Янев [v]   груби нарушения <short> при подобен начин на провеждане на конкурсите какви са
[86]
..[*][*]
Яне Янев [v]  гаранциите <short> че не се целят назначения само и единствено по политически причини
[87]
71[*]
Яне Янев [v]  <short> как е допушната грешката във въпросния тест <short> и кой е персонално виновен за
[88]
..[*]72[*]
Яне Янев [v]  допускане на тази грешка <short> защо са допуснати нарушения при провеждането на
[89]
..[*][*]
Яне Янев [v]  конкурса във Пловдив <short> кой е виновен <short> и има ли санкционирани благодарЯ ви
[90]
73[*]
Говорител [v]  благодарЯ <short> господин министър заповядайте за: отговор <dur=1> в рамките на пет
[91]
..[*]74[*]
Говорител [v]  минути
Сергей Игнатов [v]  <dur=1> уважаеми господин председател <short> уважаеми госпожи и господа
[92]
..[*]75[*]
Сергей Игнатов [v]  народни представители <short> уважаеми господин Янев [exhalation] аз се намирам в много
[93]
..[*]76[*]
Сергей Игнатов [v]  затруднено положение <short> зашото не зная <short> как да ви отговоря вие се позовавате на
[94]
..[*][*]
Сергей Игнатов [v]   член <short> цитирам от закона за науката и просветата такъв закон няма в нашта държава
[95]
77[*]
Сергей Игнатов [v]  <dur=1> но се пак <short> [inhalation] към настоящия момент не са постъпили писмени
[96]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  сигнали в министерството на образованието младежта и науката от кандидатите взели
[97]
..[*]78[*]
Сергей Игнатов [v]  участие в тези конкурси <short> в които да се съдържат конкретни факти обстоятелства соце
[98]
..[*]79[*]
Сергей Игнатов [v]  сочещи манипулиране на резултатите <short> конкурсите <dur=1> за заемане на длъжността
[99]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  директор на общински училища <short> и обслужващи звена <short> на територията на
[100]
..[*]80[*]
Сергей Игнатов [v]  цялата страна <short> в това число и в област Пловдив <short> са проведени при спазване на
[101]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  всички процедурни изисквания регламентирани в разпоредбите на раздел четири на кодекс\а
[102]
..[*]81[*]
Сергей Игнатов [v]  на труда а именно <dur=1> обявени са със заповед на началника на рио <short> по
[103]
..[*]82[*]
Сергей Игнатов [v]  образование в град Пловдив <short> в която са посочени както правилата за провеждане на
[104]
..[*]83[*]
Сергей Игнатов [v]  конкурса така и критериите за оценяане на кандидатите <short> всички участници са
[105]
..[*]84[*]
Сергей Игнатов [v]  запознати предварително с тях <short> връчена им е и длъжностна характеристика за
[106]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  длъжността директор на общинско училище <short> още при подаване на документите за
[107]
..[*]85[*]
Сергей Игнатов [v]  участие <short> в изпълнение на: разпоредбата на член трийс седем алинея седем от закона за
[108]
..[*]86[*]
Сергей Игнатов [v]   народната просвета от осми юни <short> са отправени писма до кметовете на съответните
[109]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  общини за определяне на техни представители <short> които са включени и съответно
[110]
..[*]87[*]
Сергей Игнатов [v]  посочени <short> в заповед от първи юли двехиляди и десета <short> за провеждане на
[111]
..[*]88[*]
Сергей Игнатов [v]  конкурса срещу подпис <short> същите не са в състава на комисията по допускане тъй като в
[112]
..[*]89[*]
Сергей Игнатов [v]  цитираната по- горе разпоредба <short> не е предвидено включването им в нея <short>
[113]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  комисията е провела конкурса по обявения начин тест и интервю професионалните и волеви
[114]
..[*]90[*]
Сергей Игнатов [v]  качества на кандидатите са оценени по критерии <short> посочени във цитираната по- горе
[115]
..[*]91[*]
Сергей Игнатов [v]  заповед <short> класирани са само успешно издъжлите конкурса <short> за проведения
[116]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  конкурс е съставен протокол а участвалите лица са уведомени за резултатите в тридневен
[117]
..[*]92[*]
Сергей Игнатов [v]  срок от провеждането му <short> разработени <short> обсъдени одобрени са два варианта на
[118]
..[*]93[*]
Сергей Игнатов [v]  тест <short> със затворени въпроси с един възможен верен отговор <short> в интервю <short>
[119]
..[*]
Сергей Игнатов [v]   до интервю се допускат онези кандидати <short> които при оценяането на писмения изпит са
[120]
..[*]
Сергей Игнатов [v]   получили не по- малко от половината от максималния брой точки тоест двайсет и пет
[121]
..[*]94[*]
Сергей Игнатов [v]  включително <short> общият резултат от интервюто е сбор от оценките на всеки от
[122]
..[*]95[*]
Сергей Игнатов [v]  членов\ете на конкурсната комисия <short> окончателният резултат е сбор от резултатите
[123]
..[*]96[*]
Сергей Игнатов [v]  получени при провеждането на теста и интервю <short> вариантите на теста бяха
[124]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  предварително изготвени в министерството на образованието младежта и науката и поставни
[125]
..[*]97[*]
Сергей Игнатов [v]   във секретен плик <short> който е разпечатан от председателя на конкурсната комисия в
[126]
..[*]98[*]
Сергей Игнатов [v]  деня на провеждане на писмения изпит <short> всички действия по обявяване на вариант
[127]
..[*]99[*]
Сергей Игнатов [v]  номер едно <short> и по запознаване на кандидатите със двата варианта <short> са надлешно
[128]
..[*]100[*]
Сергей Игнатов [v]  извършени от председателя на комисията в присъствието на представителите <short> от
[129]
..[*]101[*]
Сергей Игнатов [v]  десетте общини на област Пловдив и цялата комисия във пълен състав <short> действията са
[130]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  документирани в протокол подписан от всички участвали в провеждането на писмен изпит
[131]
..[*]102[*]
Сергей Игнатов [v]  членов\е на комисията <short> засекретяа:нето на изпитните работи на кандидатите
[132]
..[*]103[*]
Сергей Игнатов [v]  извършено при строг ред и контрол в залата <short> в която е проведен писмения изпит
[133]
..[*]104[*]
Сергей Игнатов [v]  присъствието на всички представители на общините и членов\е на комисията <short>
[134]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  [inhalation] относно [exhalation] системата за оценяа:не и минималния резултат от писмения
[135]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  изпит и интервюто ви оведомявам че съгласно протокол от заседание на конкурсната
[136]
..[*]105[*]106[*]
Сергей Игнатов [v]  комисия <short> назначена със заповед на началника на рио Пловдив <short> всички членов\е
[137]
..[*]107[*]
Сергей Игнатов [v]   на комисията са запознати със механизъма <short> на оценяa:не на писмения изпит срещу
[138]
..[*]108[*]
Сергей Игнатов [v]  подписа от протокола от дата двайсе и девети юли двехиляди и десета година <short> е
[139]
..[*]109[*]
Сергей Игнатов [v]  видно че са запознати с оценяването на интервюто и крайния резултат [inhalation] не са
[140]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  допуснати нарушения <short> свързани с обявяване на началото на регистрацията на
[141]
..[*]110[*]
Сергей Игнатов [v]  писмения изпит <short> и фактическата регистрация на кандидатите в изпитния ден предвид
[142]
..[*]111[*]112[*]
Сергей Игнатов [v]  следното <short> регистрацията е започнала в девет и четиресе <short> поради изчакване
[143]
..[*]113[*]
Сергей Игнатов [v]  представителите на община <short> Сопот това е госпожа Ранчева и на община Марица док
[144]
..[*]114[*]
Сергей Игнатов [v]  <short> доктор Очева <short> които са включени в състава на комисията <short> след като
[145]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  всички кандидати са зели местата си след регистрацията им извършена процедура по
[146]
..[*]115[*]
Сергей Игнатов [v]  отваряне на секретния плик и на плика със надпис вариант номер едно <short> по време на:
[147]
..[*]116[*]
Сергей Игнатов [v]  <short> размножаването на вариант номер едно <short> изготвянето на осемдесет и пет копия
[148]
..[*]117[*]
Сергей Игнатов [v]   за всички кандидати председателя на комисията е извършил<short> задължителният
[149]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  инструктаж на участниците с подробни указания за реда на провеждане и оценяа:не на
[150]
..[*][*]
Сергей Игнатов [v]  писмения изпит <short> началото на изпитния ден е поствено във единайсет нула пет часа
[151]
118[*]
Сергей Игнатов [v]  <short> при разсекретяа:нето на писмените работи <short> е получена информация от
[152]
..[*]119[*]
Сергей Игнатов [v]  министерството <short> относно две грешки <short> във включа на теста <short> но това не
[153]
..[*]120[*]
Сергей Игнатов [v]  се е отразило върху резултата на нито един от кандидатите [inhalation] тъй като комисията е
[154]
..[*]121[*]
Сергей Игнатов [v]  взела решение отговорите на тези въпроси да бъдат считани за верни <short> действията са
[155]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  <short> извършени в присъсттвието и с участието на всички представители от общинските
[156]
..[*]122[*]
Сергей Игнатов [v]  администрации <short> без изключение <short> относто обявяването на мястото за
[157]
..[*][*]
Сергей Игнатов [v]  провеждане на интервюто <short> пояснявам <short> действително в заповедтта е посочен
[158]
123[*]124[*]
Говорител [v]  <dur=1> добре ли ти е сичко
Сергей Игнатов [v]  <dur=1> регионалния <short> педагогочески център но именно пореди липса на
[159]
..[*]125[*]
Сергей Игнатов [v]  захранване с вода и електрическа енергия в деня на провеждането на писмения изпит <short>
[160]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  всички кандидати и комисията са информиране устно и писмено чрез обявяване на няколко
[161]
..[*]126[*]
Сергей Игнатов [v]  места <short> че събеседването ще се проведе във национална търговска <short> гимназия
[162]
..[*]127[*][*]
Говорител [v]  и аз благодаря господин Янев заповядайте за два доуточняващи въпроса
Сергей Игнатов [v]  <short> благодаря
[163]
128[*]129[*]
Яне Янев [v]  <dur=1> с тва което<short> изнесохте пред народните представители напрактика
[nv]  шум в залата
[164]
..[*]130[*]
Яне Янев [v]  потвърждавате констатацийте които <short> преди малко засегнах във <short> питането и:
[165]
..[*]131[*]
Яне Янев [v]  мм <short> недейте да бягате <short> по такъв елементарен начин споменавайки лапсуса
[166]
..[*]132[*]
Яне Янев [v]  който допуснах <short> когато имах предвид закона за народната просвета <short> въпроса е
[167]
..[*]133[*]
Яне Янев [v]  изключително сериозен и аз искам тук <short> в пленарна зала да отговорите <short> дали
[168]
..[*]
Яне Янев [v]  кадруването във системата на образованието <short> има политически характер <short> и
[169]
..[*]134[*]
Яне Янев [v]  дали <short> основните аргументи <short> когато правите конкурса <short> са свързани със
[170]
..[*]135[*]136[*]
Яне Янев [v]  това определен човек от герб <short> да бъде: избран на съответния пост <dur=1> защото
[171]
..[*]
Яне Янев [v]  <short> ако вие <short> аа сега <short> искате <short> да <short> внушите че едва ли не
[172]
..[*]137[*]138[*]
Яне Янев [v]  конкурса е префектен <short> аз мога да ви докажа че: сички <short> безпристрастни и
[173]
..[*]139[*]
Яне Янев [v]  почтени учители: във Пловдив са наясно <short> кой е оглавил <short> във момента: <short>
[174]
..[*]140[*]
Яне Янев [v]  системата на образованието <short> допреди това с какво се е занимавала съответната
[175]
..[*]141[*]142[*]143[*]
Яне Янев [v]  госпожаCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.