[1]
0[*]
Яне Янев [v]  <short> освен <short> че заема във момента заема този пост какъв друг заема <short> и кой
[2]
..[*]1[*]
Яне Янев [v]  я протежира<dur=1> и: тогава когато <short> се организират <short> такива конкурси
[3]
..[*]2[*]
Яне Янев [v]  <short> за политизиране на системата на образованието <short> тва води до други
[4]
..[*]
Яне Янев [v]  рецидиви които <short> наистина <short> могат да: нанесат <short> още по- тежки
[5]
..[*]3[*]
Яне Янев [v]  последствия върху сичко което се случва<dur=1> и: <short> нещо повече <dur=1> а във ъ
[6]
..[*]
Яне Янев [v]  прав текст <short> редица учители <dur=1> казват че са изпратили сигнали до вас <short>
[7]
..[*]4[*]
Яне Янев [v]  кат са ви ъ описали този случай в подробности <short> аз <short> поставям втори въпрос
[8]
..[*]
Яне Янев [v]  <short> отговорили ли сте на тези сигнали на учителите <short> и защо когат са поискали
[9]
..[*]5[*]
Яне Янев [v]  <short> среща <short> в тва число и при вашта секретарка на няколко обаждания <short>
[10]
..[*]6[*]
Яне Янев [v]  вий сте отказал <short> да проведете среща със група учители от Пловдив които<short> са
[11]
..[*][*]
Яне Янев [v]  искали да ви <short> дадът повече информация за случващото се <short> благодаря ви
[12]
7[*]8[*]
Говорител [v]  благодаря <short> господин министър<short> давам отговор за три минути
Сергей Игнатов [v]  <dur=1>
[nv]  шум в залата,
[13]
..[*]9[*]
Сергей Игнатов [v]  уважаеми: <short> господин Янев <dur=1> когато: <short> става дума за: сферата на
[nv]  въздишка
[14]
..[*]10[*]
Сергей Игнатов [v]  образованието <short> ние винаги се водим от <short> интересите на: обществото <short> и
[15]
..[*]
Сергей Игнатов [v]   от обществения интерес<dur=1> и понеже вие: <dur=1> казвате че става дума за кадруване
[16]
..[*]11[*]
Сергей Игнатов [v]   аз: мисля че става дума за назначаване на:<dur=1> най- достойните <short> кандидати в
[17]
..[*]12[*]
Сергей Игнатов [v]  случая за: директори на: училища <short> и питате дали кадруването има политически
[18]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  хатактер <short> назначаването винаги има обществен характер в полза на обществения
[19]
..[*]13[*]
Сергей Игнатов [v]  интерес аз така разбирам <short> тва което вие наричате политически характер защото
[20]
..[*]14[*]
Сергей Игнатов [v]  човекът е шисцисиран на гръцки zoon politicon<short> живо същество <short> което живее
[21]
..[*]15[*]
Сергей Игнатов [v]  в обществени отношения <dur=1> за тва стаа дума<short> сичките сигнали които: <short>
[22]
..[*]16[*]
Сергей Игнатов [v]  се получават във министерсото и стигат до мен на тях се отговаря <short> ще бъда
[23]
..[*][*]
Сергей Игнатов [v]  благодарен на всичко тва което <short> ъ_ъ_ъ казвате и: <short> обвинявате системата
[24]
17[*]
Сергей Игнатов [v]  <short> ъ_ъ_ъ добронамерено го правите и да ми го предоставите за да вида коя е тази
[25]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  госпожа тук анонимно чието име се <short> споменава и кой стои зад нея също бих се
[26]
..[*]18[*]
Сергей Игнатов [v]  радвал да получа <short> сичките ъ_ъ_ъ тези ъ_ъ тази информация <short> единственото
[27]
..[*]19[*]
Сергей Игнатов [v]  което <short> ше прочета <dur=1> длъжен съм да го направя тъй като другата седмица се
[28]
..[*]
Сергей Игнатов [v]  открива <short> ъ_ъ учебната <short> година <short> че както миналата така и тази <short>
[29]
..[*]20[*]
Сергей Игнатов [v]  учебна <short> година <short> ще стартира <short> изключително: <short> спокойно
[30]
..[*]21[*]
Сергей Игнатов [v]  <dur=1> имаме: изключително: добра среда и добри български <short> учители <short>
[31]
..[*][*]
Сергей Игнатов [v]  добри директори включително <short> тези които вие смятате че са назначени неправилно
[32]
22[*]23[*]
Говорител [v]  <dur=1> и аз
Сергей Игнатов [v]  <short> и много добър <short> социален <short> диалог <short> благодаря ви
[33]
..[*]24[*][*]
Яне Янев [v]  <dur=1> господин министър
Говорител [v]  благодаря господин Янев за отношение <short> две минути
[nv]  шум в залата
[34]
25[*]
Яне Янев [v]  <dur=1> вие преди да: <short> станете министър от правителството на Герб <short> бяхте
[35]
..[*]26[*]
Яне Янев [v]  във <short> други политицески партии <short> наясно сте: <short> как се: расте във
[36]
..[*]27[*]
Яне Янев [v]  йерархията <dur=1> по отношение на: <short> политическото кадруване <short> и: ъ_ъ моя
[37]
..[*]28[*]
Яне Янев [v]   <short> въпрос е <short> конкретен и изключително <short> ясен <dur=1> аз искам <short>
[38]
..[*]
Яне Янев [v]   да зная <short> дали това е политика на министъра <short> да назначава предимно
[39]
..[*]29[*]
Яне Янев [v]  партийни кадри за директори на училище <short> защото <short> по наши данни <short> и
[40]
..[*]
Яне Янев [v]  ще ви ги предостава заедно със група учители <short> във <short> министерството стига да
[41]
..[*]30[*]
Яне Янев [v]   не откажете за пореден път среща със тях <dur=1> те твърдът <short> се пак Пловдив е
[42]
..[*]31[*]
Яне Янев [v]  град във който <short> учителската общност се познава <dur=1> те твърдът <short> че
[43]
..[*]32[*]
Яне Янев [v]  повече <short> от седемдесет процента от новозначенените директори <short> не само че
[44]
..[*]33[*]
Яне Янев [v]  са членов\е на Герб а са активисти на Герб <dur=1> и че: <short> просто в <short> има
[45]
..[*]
Яне Янев [v]  огромно значение <short> поради простата причина че вие не може да ме убедите че
[46]
..[*]34[*]
Яне Янев [v]  <short> кандидатите на Герб са гениални и печелят сички конкурси <short> тва няма как да
[47]
..[*]
Яне Янев [v]   се случи<short> просто <short> се вижда че няма обективност <short> и че по сюбе
[48]
..[*]
Яне Янев [v]  субективни причини тези хора <short> са <short> назначени там за да изпълняват едни или
[49]
..[*]35[*]
Яне Янев [v]  други политически поръчки <short> и <short> и: и: и: и: аз господин министър ще ви
[50]
..[*]
Яне Янев [v]  покажа на част от новозначените директори по какъв начин те се отнасят със тези учители
[51]
..[*]36[*]
Яне Янев [v]  които са имали смелостта и честта да бъдат вътрешна опозиция и да изразът <short>
[52]
..[*]
Яне Янев [v]  своите критики към <short> тези <short> безобразия които се случват в системата на
[53]
..[*]37[*]
Яне Янев [v]  образованието <short> за туа <short> във <short> заключение е редно <short> вие като
[54]
..[*]38[*]
Яне Янев [v]  министър да имате възможност <short> да изслушате и едната и другата страна а не да
[55]
..[*]
Яне Янев [v]  заемате <short> едностранчива позиция защото ако политизираме и българското
[56]
..[*]39[*]40[*]
Яне Янев [v]  образование <short> тежко горко на поколенията след нас <short> благодаря ви
Говорител [v]  <short> благодаря ви <short>
[57]
..[*]
Говорител [v]  благодаря на министър Игнатов за участието в днешното пленарно <short> в днешния
[58]
..[*]41[*]
Говорител [v]  парламентарен контрол <short> преминаваме към <short> първия въпрос към министъра на
[59]
..[*]
Говорител [v]   здравеопазването госпожа Борисова въпрос от народния представител Милена Христова
[60]
..[*]42[*]
Говорител [v]  относно необходимостта от мерки<short> по отношение на медицински персонал с
[61]
..[*]
Говорител [v]  наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство <short> заповядайте госпожо
[62]
..[*]43[*]
Говорител [v]  Христова
Милена Христова [v]  <dur=1> уважвеми господин председател уважаеми народни представители
[nv]  шум в залата
[63]
..[*]44[*]
Милена Христова [v]  уважаема госпожо министър <short> на първи срещу втори юли във многопрофилна
[nv]  
[64]
..[*]45[*]
Милена Христова [v]  болница за активно лечение ЕООД град Ихтиман <short> осем от децата настанени за
[65]
..[*]46[*]
Милена Христова [v]  лечение от настинки и бронхит <short> са получили мистериозни гърчове <short> според
[66]
..[*]
Милена Христова [v]  родителите които са придружавали децата в болницата лечението се е провеждало
[67]
..[*]47[*]
Милена Христова [v]  успешно <short> но във въпросната вечер състоянието им рязко се влошило <short>
[68]
..[*]
Милена Христова [v]  присъстващите в болницата родители са се обадили на своите близки и са им казали че
[69]
..[*]48[*]
Милена Христова [v]  децата са <short> много зле <short> и са получили гърчове <short> отивайки пред
[70]
..[*]
Милена Христова [v]  болницата близките са подали сигнал <dur=1> във районното управление за случващото се
[71]
..[*]49[*]
Милена Христова [v]   <short> пристигналите на място полицаи са установили че <short> лекарския екип
[72]
..[*][*]
Милена Христова [v]  медицинската сестра във спешното отделение са в са във видимо нетрезво състояние
[73]
..[*]
Милена Христова [v]  <dur=1> а_а_а <short> със ъ_ъ дрегер <short> полицаите са установили че във кръвта на
[74]
..[*]51[*]
Милена Христова [v]  медицинската сестра <short> има наличие на едно цяло и петдесе е девет промила <short>
[75]
..[*]52[*]
Милена Христова [v]  алкохол <short> което е установено със протокол от ъ_ъ служителите на МВР <short>
[76]
..[*]
Милена Христова [v]  разбира се вие ще кажете дали е проведено разследване по случая <short> и какво е
[77]
..[*]53[*]
Милена Христова [v]  установило то <short> но по моя информация тази медицинска сестра продължава да
[78]
..[*]54[*]
Милена Христова [v]  работи във болницата <short> затова моля да отговорите на следния въпрос <short> какви
[79]
..[*]
Милена Христова [v]  мерки ще предприемете по отношение на медицинската сестра със наличие на алкохол в
[80]
..[*]55[*]
Милена Христова [v]  кръвта <short> по време на дежурство <short> както и недопускане на подобни случаи във
[81]
..[*]56[*]
Говорител [v]  <dur=1> благодаря <short> госпожо министър <short> за
Милена Христова [v]  бъдеще и във други болници
[82]
..[*]57[*]58[*]
Говорител [v]  отговор <short> заповядайте
Анна- Мария Борисова [v]  уважаеми господин председател <short> госпожа Христова
[nv]  шум в залата
[83]
..[*]59[*]
Анна- Мария Борисова [v]  <short> драги колеги <short> във връзка със отправения въпрос <short> ви информирам че
[84]
..[*]
Анна- Мария Борисова [v]  бе проведен разговор с изпълнителния директор на болницата във Ихтиман доктор
[85]
..[*]60[*]
Анна- Мария Борисова [v]  Герганов <short> след инцидента на първи срещу втори юли две и десета <short> са
[86]
..[*]61[*]
Анна- Мария Борисова [v]  извършени две проверки от РЦЗ София- област <short> със заповед сто и педесет от шести
[87]
..[*]62[*]
Анна- Мария Борисова [v]  юли <short> на изпълнителния директор на болницата във Ихтиман <short> медицинската
[88]
..[*]63[*]
Анна- Мария Борисова [v]  сестра <short> Цветанка Дерменджийска е освободена от длъжност <short> педиатъра на
[89]
..[*]64[*]
Анна- Мария Борисова [v]  болницата е подал молба за напускане по собствено желание <short> поради н\есъгласие
[90]
..[*]65[*]
Анна- Мария Борисова [v]  със преувеличените констатации от страна на медийте <short> в качеството си на
[91]
..[*]
Анна- Мария Борисова [v]  изпълнителен директор на лечебното заведение <short> доктор Герганов е провел
[92]
..[*]66[*]
Анна- Мария Борисова [v]  колегиум и разговори със старшите медицински сестри <short> и завеждащите отделения
[93]
..[*][*]
Анна- Мария Борисова [v]  за предприемане на мерки <short> за подобряване на дисциплината и вътрешния ред
[94]
..[*]
Анна- Мария Борисова [v]  <short> във това лечебно заведение <short> целта на извършениете проверки е преди
[95]
..[*]68[*]
Анна- Мария Борисова [v]  всичко осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ <short> и преди всичко
[96]
..[*]69[*]
Анна- Мария Борисова [v]  защита правата на пациентите <short> трудовата дисциплина и нейното спазване <short> се
[97]
..[*]70[*]
Анна- Мария Борисова [v]   регламентират със правилник за устройството дейността и вътрешния ред <short> на
[98]
..[*]
Анна- Мария Борисова [v]  съответното лечебно заведен заведение утвърдено от неговия изпълнителен директор
[99]
..[*]71[*]72[*]
Говорител [v]  и аз благодаря госпожо Христова за реплика
Милена Христова [v]  <dur=1> благодаря
Анна- Мария Борисова [v]  <short> благодаря
[nv]  шум в залата
[100]
..[*]73[*]
Милена Христова [v]  господин председател <short> уважаема госпожо министър аз искам <short> да изкажа
[nv]  
[101]
..[*]
Милена Христова [v]  своята удовлетвореност и: ъ_ъ_ъ удоволетвореността на родителите на тези деца: които
[102]
..[*]74[*]
Милена Христова [v]  всъщност пострадаха: при: този случай <short> а_а_а <short> всъщност този случай а_а
[103]
..[*]
Милена Христова [v]  доби гласност благодарение на това че родителите реагираха <short> наистина навреме и:
[104]
..[*]75[*]
Милена Христова [v]  това: не <short> неправавилно лечение на децата не беше продължило <short> защото не
[105]
..[*]
Милена Христова [v]  искам да си мисля до какви последици би било довело лечението <short> или по- скоро
[106]
..[*]76[*]
Милена Христова [v]  липсата на лечение <short> и: ъ_ъ кой щеше да носи отговорността ако тези деца бяха със
[107]
..[*]77[*]
Милена Христова [v]  сериозно пострадали <short> и беше сериозно сериозно застрашено тяхното здраве <short>
[108]
..[*]78[*]
Милена Христова [v]   благоря за навременната намеса<dur=1> и реакция на: ръководството на болницата и за
[109]
..[*]
Милена Христова [v]  това че са предпиети <short> адекватните мерски и проведена правилната политика във
[110]
..[*]79[*]
Яне Янев [v]  
Говорител [v]  <short> и аз благодаря <short> във този случай няма небходимост от дуплика
Милена Христова [v]  случая
[111]
..[*]80[*]
Яне Янев [v]  
Говорител [v]  преминаваме към следващият въпрос <short> от народния представител Мая Манолова
[112]
..[*]
Говорител [v]  относно финансиране на дейностите по преструкториране на болничните заведения
[113]
..[*]81[*]
Говорител [v]  <short> заповядайте госпожо Манолова
Мая Манолова [v]  <dur=1> уважаеми господин председател <short>
[nv]  шум в злата
[114]
..[*]82[*]
Мая Манолова [v]  уважаеми колеги: уважаема госпожо министър <short> през последните месеци:
[nv]  
[115]
..[*]
Мая Манолова [v]  орязването на парите за здраве: е една от темите които най-вече тревожат българските
[116]
..[*]83[*]
Мая Манолова [v]  граждани <short> защото: в резултат на: недофинансирането на системата фалират
[117]
..[*]84[*]
Мая Манолова [v]  болници <short> парите за спешната помощ са намалели на петдесет процента <short>
[118]
..[*][*]
Мая Манолова [v]  същото е положонието с плащането на хемодиализата <short> с доболничната помощ
[119]
85[*]
Мая Манолова [v]  <short> със направленията за изследвания и за специалисти <short> със аптеките <short>
[120]
..[*]86[*]
Мая Манолова [v]  със общопрактикуващите лекари <short> в случая не става дума: просто за икономии
[121]
..[*]
Мая Манолова [v]  просто за затягане: на: колана <short> става дума за действия които водят до умишлен
[122]
..[*]87[*]
Мая Манолова [v]  фалит не само болниците но и цялата здравна система <short> и това при положоние че
[123]
..[*]
Мая Манолова [v]  както стана известно от изявлението на финансовия министър <short> пари във
[124]
..[*]
Мая Манолова [v]  здравноосигурителната каса има <short> размерът на резерва според неговите данни е в
[125]
..[*]88[*]
Мая Манолова [v]  рамките на един милиард двеста седемдесе и пет милиона лева <short> министър Дянков
[126]
..[*]89[*]
Мая Манолова [v]  <short> обаче <short> заяви от парламентарната трибуна <short> че въпреки наличието на
[127]
..[*]
Мая Манолова [v]  такъв резерв <short> фолмиран от вноските на българските граждани за здраве <short> той
[128]
..[*]
Мая Манолова [v]  ъ_ъ няма да даде никакви пари плюс на болниците независимо от състоянието в което се
[129]
..[*]90[*]91[*]
Мая Манолова [v]  намират <short> защото видите ли: със тези пари той трябва да крепи фиска <dur=1> свой
[130]
..[*]
Мая Манолова [v]  принос <short> мъкър и не косвено: по дебата за това: следва ли: да се: дават пари на
[131]
..[*]92[*]93[*]
Мая Манолова [v]  болниците или не <short> дадохте: и вие <short> а_а_а със вашите предложения и идеи за
[132]
..[*]94[*]
Мая Манолова [v]  финансиране на болниците <short> припомням ви: че по време на обиколкота която
[133]
..[*]
Мая Манолова [v]  направихте: във ъ страната във връзка със подготовната за здравна карта през месеците
[134]
..[*]95[*]
Мая Манолова [v]  юни: юли <short> вие щедро обещахте на редица болници пари <short> при положение че:
[135]
..[*]96[*]
Мая Манолова [v]  ъ_ъ са решили да се преструкторират да се влеят да се слеят по <short> принципа на
[136]
..[*][*]
Мая Манолова [v]  моркова и тоягата тези които слушат <short> ще получат пари тези който се опъват няма
[137]
97[*]
Мая Манолова [v]  <short> във отговор на мой парламентарен въпрос вие казахте че всъщност разполагате с
[138]
..[*]
Мая Манолова [v]  тези пари те са в рамките на двеста деведесе и пет милиона лева <short> извън бюджета на
[139]
..[*]
Мая Манолова [v]  министерството извън бюджета на касата пари които са европейски пари <short> цитирам
[140]
..[*]98[*][*]
Мая Манолова [v]  със които вие оперирате <short> моят въпрос към вас е какъв е източникът на тези пари
[141]
99[*]100[*]
Яне Янев [v]  <short> благодаря <short>
Мая Манолова [v]  <short> и: ъ_ъ по какви критерии мислите да ги разпределяте
[142]
..[*]101[*]
Яне Янев [v]  заповядайте госпожо министър
Анна- Мария Борисова [v]  <dur=1> уважаеми посподин председател <short> госпожо
[nv]  потропване от микрофона, шум в залата
[143]
..[*]102[*]103[*]
Анна- Мария Борисова [v]  Манолова <dur=1> финансирането на пресктруктурирането на болничната система <short>
[nv]  
[144]
..[*]104[*]
Анна- Мария Борисова [v]   ще се осъществи със средства от европейските структурни фондове <short> за които
[145]
..[*]105[*]
Анна- Мария Борисова [v]  министерство на здравеопазването кандидатства във момента <short> средствата са
[146]
..[*]106[*]
Анна- Мария Борисова [v]  предназначени за държавни и общински болници <short> като за държавните болници
[147]
..[*]107[*]
Анна- Мария Борисова [v]  максималната стойност на безвъзмезната помощ <short> е сто трийсет и седем милиона
[148]
..[*]108[*]
Анна- Мария Борисова [v]  лева <short> а за общинските сто четиресет и седем <dur=1> инвестицията за държавните
[149]
..[*]109[*]
Анна- Мария Борисова [v]  болници ще бъде за лечение и диагностика на онкологични заболявания <short>
[150]
..[*][*]
Анна- Мария Борисова [v]  предвижда се <short> да се финансират две високо технологични болници за онколечение
[151]
110[*]111[*]
Анна- Мария Борисова [v]  <short> и: десет високо технологични центъра за онкодиагностика <short>финансирането
[152]
..[*]112[*]113[*]
Анна- Мария Борисова [v]  във общинските болници <short> ще бъде във три типа болници <short> първият тип тва са
[153]
..[*]114[*]115[*][*]
Анна- Мария Борисова [v]   комлексните онкологични центрове <short> бившите онкологични диспансери
[154]
116[*]117[*]Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.