[1]
0*1*
Н.Ст. [v]  даваме думата на представител на ректорското ръководство на Софийския университет да открие нашата
[k]  наличие на шум наличие на шум
[2]
..*2*3*4*
Н.Ст. [v]   среща <short>
Н.В. [v]  <dur=1> добър ден на всички уважаеми колеги и гости а_а_а имам удоволствието
[k]  
[3]
..*5*6*
Н.В. [v]  да[prol] предам[prol] а_а_а <short> поздравленията на ректорското ръководство и_и_и а_а_а
[4]
..*7*8*9*
Н.В. [v]  пожеланията за успешна среща <dur=1> а_а_а аз съм изкушена <dur=1> а_а_а от темата някой от вас
[5]
..*10*11*
Н.В. [v]  знае че професионално се занимавам със етика и повече от трийсе години преподавам етика във а_а_а
[6]
..*12*13**
Н.В. [v]  Философски факултет и не само във Философски факултет а_а_а едно време когато[prol] а_а_а <short>
[7]
14*15*16*
Н.В. [v]  някак си бяха регламентирани[prol] а_а_а <short> областите <short> беше нормално ъ_ъ_ъ етика да се
[8]
..*17*18*
Н.В. [v]  преподава от професионален етик <short> а_а_а защитил ъ_ъ_ъ дисертация във областта на етиката и във
[9]
..*19*20*21*
Н.В. [v]   Журналистическия факултет те във педагогическите факултети <short> а_а_а сега обаче на мен ми
[10]
..*22*23*24*
Н.В. [v]  се струва че не е за добре това не се случва <dur=1> а предизвикателствата са много по-големи от
[k]  наличие на шум
[11]
..*25*26*
Н.В. [v]  колкото[prol] ъ_ъ_ъ през онова време за което аз ви говорих [inhalation] <short> а_а_а всички сме
[12]
..*27*28*
Н.В. [v]  ужасени от състоянието на а_а_а <short> българския език <short> по-слушан от медиите електронните
[13]
..*29*30**
Н.В. [v]  четеме във вестниците на мен например ми е ужасно неприятно когато чуя журналист да говори на ти
[14]
31*32*33*
Н.В. [v]  ъ_ъ_ъ на интервюирания <short> а_а_а да не говориме за езика на българските политици <short> през
[15]
..*34*35*36*
Н.В. [v]  изминалата седмица ние имахме достатъчно поводи във университета да се замислим над отговорността
[16]
..*37*38*39*
Н.В. [v]  <short> на политиците <short> да чуеме неща които и през ум не са ни минавали и разбира се ъ_ъ_ъ
[17]
..*40*41*
Н.В. [v]  можем да съдим [inhalation] не само за морала но и: за <short> достатъчното или не достатъчно
[18]
..*42*43*44*
Н.В. [v]  възпитание <short> слушайки репликите които си отправят <short> политиците помежду си <short> и
[19]
..*45*46*
Н.В. [v]  ако това е <short> така да се каже тяхна работа или нещо помежду им репликите по които те отправят
[20]
..*47*48*49*
Н.В. [v]  към нас <dur=1> а_а_а затва ми се струва че ъ_ъ_ъ вашата работа е изключително полезна <short>
[21]
..*50*
Н.В. [v]  резулататите от изследванията които сте направили се надявах да послужат за всички [inhalation] <short>
[22]
..*51*52*53*
Н.В. [v]   а_а_а искам да пожелая и на професор Радева <short> дълъг живот здраве и успех и успех на кръглата
[23]
..*54*55*56*
Н.Ст. [v]  давам думата на доцент доктор Р. Б. заместник-декан във Факултета по славянски
Н.В. [v]  маса благодарЯ ви
[k]  аплодисменти
[24]
..*57*58*59*
Н.Ст. [v]  филологии
Р.Б. [v]  <dur=1> уважаема госпожо заместник-ректор <dur=1> скъпи гости уважаеми колеги
[25]
..*60*
Р.Б. [v]  преподаватели студенти докторанти <dur=1> изключително много се радвам благодаря за честа и
[26]
..*61*62*
Р.Б. [v]  удоволствието <dur=1> да поздравя тази прекрасна аудитория <short> от името на <short> професор
[27]
..*63**
Р.Б. [v]  Панайот Карагьозов декан на Факултета по славянски филологии <short> и да изкажа нашата радост
[28]
64*65**
Р.Б. [v]  че тези млади хора са събрали вас професионалисти от различни области и всички еднакво загрижени
[29]
66*67*
Р.Б. [v]  за българския език за неговата чистота и за неговото достойнство точно това ни е събрало днес тук
[30]
..*68*69*
Р.Б. [v]  <short> имах щастието през годините да следя работата на колегите Владислав Миланов и Надежда
[31]
..*70*
Р.Б. [v]  Сталянова и на екипа който формираха постоя постепенно около себе си студентите и колегите им
[32]
..*71*72*
Р.Б. [v]  преподаватели които работиха заедно с тях заедно през годините <short> подкрепата на Факултета ни
[33]
..*73*
Р.Б. [v]  беше безусловна както на предишния декан професор <short> Валери Стефанов така и на сегашния
[34]
..*74*75*
Р.Б. [v]  декан професор Карагьозов <short> тези колеги заслужиха и вашето внимание на което се дължи
[35]
..*76*77*
Р.Б. [v]  присъствието ви тук днес не се съмнявам <short> разрешете ми да пожелая на кръглата маса оживени
[36]
..*78*79*
Р.Б. [v]  дискусии спорове във детайлите и разбирателство във най-важното <short> грижата ни за езика езика
[37]
..*80*81*
Р.Б. [v]  който едни от нас ще нарекат <short> упора на българската свяст <short> други ще нарекат основа на
[38]
..*82*
Р.Б. [v]  българската народна идентичност <short> всеки според профила на светилността и медията които
[39]
..*83*84*
Р.Б. [v]  представлява но те са наша обща радост и отговорност и мисля че пристъпваме към тях с подобаваща
[40]
..*85*86*
Н.Ст. [v]  давам думата на доцент доктор Г. Д. ръководител
Р.Б. [v]  почит благодаря и успех на кръглата маса
[k]  аплодисменти
[41]
..*87*88*
Н.Ст. [v]  на Катедрата по български език
Г.Д. [v]  <short> здравейте уважаеми колеги скъпи гости а_а_а за мен е чест и
[42]
..*89*90*
Г.Д. [v]  наистина изключително удоволствие да мога да пореден път да имам възможносттъ за пореден път да
[43]
..*91**
Г.Д. [v]  ви приветствам със добре дошли на кръглата маса организирана от Факултета по славянски филологии
[44]
92*93*
Г.Д. [v]  а_а_а Катедрата по български език и новоучредения Център за анализ на политическата и
[45]
..*94*95*
Г.Д. [v]  журналистическата реч благодаря на всички че отново: сте се събрали тук във ъ_ъ_ъ <short> едни
[46]
..*96**
Г.Д. [v]  прекрасни майски дни няма предвид атмосферните ъ_ъ_ъ (smiles) явления навън имам предвид месеца
[47]
97*98**
Г.Д. [v]  посветен на[prol] които ние във които ние честваме празниците на Славянската писменост и култура
[48]
99*100*
Г.Д. [v]  по традиция тези събирания се организират именно през месец май <short> другото щастливо събитие е
[49]
..*101*102*
Г.Д. [v]  че тази среща стана традиционна за което благодаря както на колегите професор Радева старши асистент
[50]
..*103*
Г.Д. [v]   Миланов главен асистент доктор Надежда Сталянова така най-вече на колегите студенти които със
[51]
..*104*105*
Г.Д. [v]  ентусиазъм се включват във а_а_а тези анализи във наблюденията във Парламента следят изявите на:
[52]
..*106*107*
Г.Д. [v]  колегите журналисти <short> и ъ_ъ_ъ по традиция събират материал които във последствие за нас
[53]
..*108*109*
Г.Д. [v]  специалистите по български език е полезен не знам доколко е полезен за медиите и политиците
[54]
..*110*
Г.Д. [v]  благодаря и на колегите журналисти които винаги със ъ_ъ_ъ отзивчивост откликват на нашите покани за
[55]
..*111*112*
Г.Д. [v]   сътрудничество и по този начин подпомагат работата както на студентите следващи бъдещи
[k]  наличие на шум
[56]
..*113*114*
Г.Д. [v]  специалисти може би журналисти голяма част от тях така и на колегите които се занимават със тъ ъ_ъ_ъ
[k]  
[57]
..*115*116**
Г.Д. [v]  организацията и ръководството на тези изследвания[prol] и третия хубав щастлив повод е годината
[58]
117*118*
Г.Д. [v]  юбилейната година във която професор Радева навърши своите седемдесет години пожелавам и да е
[59]
..*119*120*
Г.Д. [v]  жива и здрава <short> по-дълго да бъде със нас и все така критично (smiles) и отговорно да подхожда
[60]
..*121*122*
Г.Д. [v]  както към българския език така и към нас когато разбира се това е необходимо <short> а_а_а няма да се
[k]  наличие на шум
[61]
..*123*
Г.Д. [v]  впускам във <short> излишни <short> коментари[prol] на: <short> наблюдаваните от студентите и
[62]
..*124*125*
Г.Д. [v]  колегите обекти <short> само ще пожелая <short> ъ_ъ_ъ ползотворна и успешна работа на кръглата маса
[63]
..*126*
Г.Д. [v]   <short> и дано догодина пак да имаме тази възможност да се срещнем отново всички заедно тук успех
[64]
..*127*128*129*
Н.Ст. [v]  сега ще поканя доцент доктор Ю. Ст. заместник-декан на
Г.Д. [v]  на на колегите и на самата [cough] кръгла маса
[k]  аплодисменти
[65]
..*130*
Н.Ст. [v]   Факултета по славянски филологии <short>
Ю.Ст. [v]  <dur=1> уважаеми колеги и гости стара българска
[66]
..*131*132*
Ю.Ст. [v]  поговорка гласи <short> по дрехите посрещат по ума изпращат <short> със съвременното ни всекидневие
[67]
..*133*
Ю.Ст. [v]   обаче <short> всекидневие подчинено на публичното говорене <short> много по-вярно би било да кажем
[68]
..*134*
Ю.Ст. [v]   по езика посрещат по езика изпращат <short> езика разкрива естетическия вкус на днешния човек
[69]
..*135*136*
Ю.Ст. [v]  <short> способността му да се вгражда в обществото [inhalation] езикът говори за неговия интелектуален
[70]
..*137*
Ю.Ст. [v]  потенциал и за неговата култура за бунтарството както и за конформизма му за способността му да
[71]
..*138*
Ю.Ст. [v]  изпитва емоции но и да ги прикрива за желанието му да общува искренно или като ловък манипулатор
[72]
..*139*140*
Ю.Ст. [v]  <short> затова интересът към езика е интерес към човека а заниманията с езика са същинското ядро на
[73]
..*141*
Ю.Ст. [v]  хуманитаристиката изследването на българския език във всичките му форми на съществуване
[74]
..*142*143*
Ю.Ст. [v]  проявление и употреба е в основата на повече от четирсетгодишната богата и разностранна дейност на
[75]
..*144*
Ю.Ст. [v]  професор доктор на филологическите науки Василка Радева <short> нейният житейски и професионален
[76]
..*145*146*
Ю.Ст. [v]  път е висша проява на морал и отговорност към езика затова ние нейните колеги с любов и почит
[77]
..*147**
Ю.Ст. [v]  посвещава тази кръгла маса <short> на професор Василка Радева големия учен толерантния колега
[78]
..*149*
Ю.Ст. [v]  отзивчивия преподавател <short> от хиляда деветстотин шейсет и шеста година до сега професор
[79]
..*150*
Ю.Ст. [v]  Василка Радева неотклонно работи в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии
[80]
..*151*
Ю.Ст. [v]   при Софийския университет като специалист филолог асистент доцент от хиляда деветстотин осемдесет
[81]
..*152*153*
Ю.Ст. [v]   и четвърта година и професор от хиляда деветстотин деветдесет и шеста година <short> тя продължава
[82]
..*154*
Ю.Ст. [v]  научната дейност на професор Стойко Стойков на професор Кирил Мирчев и други изтъкнати наши
[83]
..*155*
Ю.Ст. [v]  езиковеди през хиляда деветстотин седемдесет и четвърта година й е присъдена научната степен доктор
[84]
..*156*
Ю.Ст. [v]  а през хиляда деветстотин деветдесет и четвърта година доктор на филологическите науки <short>
[85]
..*157**
Ю.Ст. [v]  многобройни и високо ценени са приносите й в областта на българската фонетика диалектологията
[86]
158*159*
Ю.Ст. [v]  лексикологията ареалната лингвистика езиковата култура и особено словообразуването където тя се
[87]
..*160*
Ю.Ст. [v]  утвърждава като водещ изследовател професор Василка Радева е автор на две дисертационни
[k]  [cough]
[88]
..*161**
Ю.Ст. [v]  разработки дванайсет монографии и книги речници помагала за студенти и над двеста научни статии
[k]  
[89]
162*163*164*165*
Ю.Ст. [v]  публикувани у нас и в чужбина трудовете й са широко известни


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.