[1]
0*1*
X [v]   втория етап ъ_ъ_ъ който е продължение на първия етап от миналата година когато:
[2]
..*2*
X [v]  реконструирахме: водопроводната мрежа по седемнайсе улици: плюс булевард Беломорски на град
[3]
..*3*
X [v]  Кържали [inhalation] сега включва двайсе и осем улици [inhalation] плюс ъ_ъ_ъ два малки участъка от
[4]
..*4*
X [v]  магистралния водопровод след резервоара тринайсе хиляди кубика и след ъ_ъ_ъ шахтата със новия
[5]
..*5*
X [v]  регулатор на: налягането [inhalation] общо около тринайсе километра и половина нa водопроводна
[6]
..*6*7*
X [v]  мрежа на град Кържали [inhalation] a_a_a за: малко над осем милиона лева <short> обект
SPK1 [v]   тези
[7]
..*8*
X [v]  [inhalation] о обхващат ъ_ъ_ъ целия град това са улици: които на които ние подготвяме
SPK1 [v]  улици коя градска част обхващат предимно
[8]
..*9*
X [v]  проектите предвид на а_а_а тяхната по-голяма аварийност на водо на съществуващите водопроводи
[9]
..*10*
X [v]  [inhalation] a_a_a начи включват някои централни улици например булевард България централния
[10]
..*11*
X [v]  а_а_а булевард Тракия улица Стадионска [inhalation] булевард Христо Ботев основен булевард
[11]
..*12*
X [v]  Възрожденци начи имаме улица и във Гледка във Веселчани <short> във ъ_ъ_ъ Възрожденци за първи
[12]
..*13*
X [v]  път влизаме във Възроженци с една по-мащабна реконструкция [inhalation] тука някои централни
[13]
..*14*
X [v]  улици [inhalation] а хубавото е че както миналата година [inhalation] a_a_a във проекта са включени
[14]
..*15*
X [v]  <short> от всички отклонения към ъ_ъ_ъ потребителите това е естествено [inhalation] и подмяна на:
[15]
..*16*17*18*
X [v]  водомерите: във водомерните възли [inhalation] м_м_м <dur=1> ами всеки
SPK1 [v]   от кога започва старта на проекта
[16]
..*19*
X [v]   момент надявам се че до десет дни а_а_а ще: започне: реконструкцията тъй като: всички тези
[17]
..*20*
X [v]  подробности там по: сключване на договор [inhalation] по внасяне на гаранции избор на: фирмата
[18]
..*21*
X [v]  надзор и всичко тва е готово вече [inhalation] и ъ_ъ_ъ очаквам всеки момент както е по договора
[19]
..*22*
X [v]  министерството да преведе авансово сумата която е включена във договора за да може [inhalation]
[20]
..*23*
X [v]  а_а_а фирмата: изпълнител да: си закупи някои материали и да започне [inhalation] a_a_a със ъ_ъ_ъ
[21]
..*24*
X [v]  наше съдействие и под наш контрол [inhalation] първо ще започнем със подмяната на двата участъка
[22]
..*
X [v]  от магистралния водопровод защото наште съграждани сигурно са видяли пътувайки за Енчец [inhalation]
[23]
..*25**
X [v]  че а_а_а преди така нареченото циганско дере моста <short> а_а_а тече много вода по улицата
SPK1 [v]   <dur=1> ясно
[24]
..*
X [v]  [inhalation] тва е от магистралния водопровод който там буквално е надупчен на решето и ние умишлено
[25]
..*27*
X [v]  не отваряхме да: правим аварии защото не бяхме в състояние да ги <short> да: оправим всички аварии
[26]
..*28*
X [v]  [inhalation] и в предвид на тва че предстоеше тази реконструкция [inhalation] започва се от там и ъ_ъ_ъ
[27]
..*29*
X [v]  също така около триста [inhalation] и седемнайсе метра след резервоара тринайсе хиляди който е по-
[28]
..*30*31*
X [v]  нагоре от ъ_ъ_ъ на високото [inhalation] a_a_a начи от там ше се започне за да може [inhalation] да
[29]
..*32*
X [v]  се спрат тези течове [inhalation] и да се гарантира че: когато: застудее съвсем времето и почва да
[30]
..*33*
X [v]  замръзне вече няма да има проблеми [inhalation] след тва може би накрая на годината: ъ_ъ_ъ задачата
[31]
..*34*
X [v]  е: по-малка <short> по-голяма част от ъ_ъ_ъ <dur=1> от този обект ше остане за следващата година
[32]
..*35*
X [v]  [inhalation] може би ше бъде изпълнен до края на годината и един обем от около два милиона <short>
[33]
..*36*
X [v]  лева начи около двайсе и пет трийс процента от о: общата стойност на обекта [inhalation] a след тва ще
[34]
..*37*
X [v]   продължи някъде предполагам края на февруари началото на март когато атмосферните условия
[35]
..*38*
X [v]  позволяват да се работи [inhalation] c оглед на това да свършим малко предсрочно [inhalation] до
[36]
..**
X [v]  полугодието до края на полугодието [inhalation] предвид на тва че договора се сключва за една година
[37]
39*40*
X [v]   договора за изпълнение <short> да <dur=1> [inhalation] ами ами поставяме си задача със ъ_ъ_ъ
SPK1 [v]   <dur=1> да всъщност края на: срока: на тази
[38]
..*41**
X [v]  фирмите изпълнителки някъде до ъ_ъ_ъ края на полугодието да приключим [inhalation] като: ъ_ъ_ъ
SPK1 [v]  
[39]
42*43*
X [v]   приключване разбираме и това цялостно асфалтиране на: всички улици по които ше бъдат
[40]
..*44**
X [v]  реконструирани водо <short> проводите
SPK1 [v]   [inhalation] вие бяхте свидетел преди няколко дни на един
[41]
45*46*
X [v]   <dur=1> да
SPK1 [v]   иновационен метод безизкопна технология [inhalation] на: прекарване на водопровод във община
[42]
..*47*48*
X [v]  
SPK1 [v]  Джебел <short> нещо много интересно тва нещо може ли да се внедри във ъ_ъ_ъ Кърджали
[43]
..*49*
X [v]  [inhalation] може разбира се според мене тва е бъдещето: като а_а_а за всеки обект би трябвало да
[44]
..*50*
X [v]  прецѐняме заедно със проектантите [inhalation] а_а_а първо: нали финансовата изгода [inhalation] кое
[45]
..*51*
X [v]  ше е по: а_а_а евтино в края на крайщата и по-ефективно по-ефективен разбира се е този метод защото
[46]
..*52*53*
X [v]  не се копае [inhalation] a_a_a след тва няма излишни разходи за възстановяване [inhalation] но той
[47]
..*54*
X [v]  е доста скъп и все пак ще кажат специалистите като сметнат ъ_ъ_ъ дали изкопното или безизкопното
[48]
..*55*
X [v]  полагане на тръби [inhalation] е a_a_a по а_а_а икономически по-изгодно [inhalation] но все пак
[49]
..*56*
X [v]  специално за такива трудни участъци [inhalation] от критичната инфраструктура както казваме ние
[50]
..*57*
X [v]  [inhalation] a_a_a за преминаване на някои препятствия a_a_a този метод на безизкопно сондиране ще
[51]
..*58*
X [v]  се наложи безапелационно [inhalation] сега между другото той а_а_а дава и възможност този метод
[52]
..*59*
X [v]  развит във ъ_ъ_ъ [inhalation] във ъ_ъ_ъ бих казал [inhalation] във друга посока [inhalation] a_a_a дава
[53]
..*60*61*
X [v]  възможност ъ_ъ_ъ например при нас за саниране на: магистралния водопровод от язовир
[54]
..*62*
X [v]  Боровица [inhalation] до: пречиствателната станция [inhalation] a_a_a като този метод позволява да се
[55]
..*63*
X [v]  вкарват ъ_ъ_ъ тръби във ъ_ъ_ъ съществуващите [inhalation] които след раздуване така казано най-
[56]
..*64*
X [v]  просто се [inhalation] облепват a_a_a металните тръби от вътрешната страна [inhalation] и: по този
[57]
..*65*
X [v]  начин ъ_ъ_ъ гарантират една дълготрайност ъ_ъ_ъ на използване на тръбопровода тъй като
[58]
..*66*
X [v]  [inhalation] a_a_a този ъ_ъ_ъ вече а_а_а тръбопровод няма да бъде подвластен на: корозии и а_а_а
SPK1 [v]   <dur=1> да
[59]
..*67*
X [v]  спуквания примерно износване на материала [inhalation] тва е много перспективно [inhalation] за тва:
SPK1 [v]  
[60]
..*68*
X [v]  ще мислим в близкото бъдеще [inhalation] ще трябва да се направи един проект за да се види колко ше
[61]
..*69*
X [v]  струва а няма да е малко <short> колко милиона не мога да кажа [inhalation] но има вече възможности
[62]
..*70*
X [v]  да се кандидатства по някоя от оперативните програми за усвояване на европарите <short> така да се
[63]
..*71*
X [v]  каже [inhalation] и да се използва тази възможност ъ_ъ_ъ [inhalation] тъй като явно че: това е
[64]
..*72*
X [v]  следващият голям проблем [inhalation] a_a_a пред водоснабдяването на Кържали сaнирането на
[65]
..*73*
X [v]  магистралния водопровод тъй като много пъти сме говорили за тва че той [inhalation] е вече във доста
[66]
..*74**
X [v]  тежко състояние предвид на годините [inhalation] през които се използва вече <short> триесе години
[67]
75*76**
SPK1 [v]   имате ли представа във града: сигурно имате къде са най-старите водопроводни информации
[к]   {noise}
[68]
77*78*
X [v]   <dur=1> ами: тази реконструкция е съобразена и със това начи най-старите ъ_ъ_ъ водопроводни
[69]
..*79*
X [v]  инсталации ни: подсказват къде са ни подсказват и авариите [inhalation] така или иначе значи ние
[70]
..*80*
X [v]  когато избирахме улиците [inhalation] a_a_a които ще проектираме за да: реконструкцията втори етап
[71]
..*81*
X [v]  изходихме точно от това [inhalation] начи ние във ъ_ъ_ъ нашто дружество имаме аварийни
[72]
..*82*
X [v]  дневници [inhalation] на които всяка авария се записва [inhalation] и: по този начин ъ_ъ_ъ статистиката
[73]
..*83*
X [v]   ни помага да определим ъ_ъ_ъ кои улици [inhalation] са със най-висока честота на аварийност
[74]
..*84*
X [v]  [inhalation] и затва сме ги заложили затва сме ги заложили [inhalation] единствено булевард България
[75]
..*85*
X [v]  като централен булевард ъ_ъ_ъ тука имахме само [inhalation] една-две аварии във последните две
[76]
..*86*
X [v]  години но пък ъ_ъ_ъ [inhalation] от гледна точка на перспективата тука водопровода също е твърде
[77]
..*87*
X [v]  стар етернитов е [inhalation] а_а_а и се налага да го подменим ъ_ъ_ъ още повече [inhalation] ъ_ъ_ъ
[78]
..*88*
X [v]  нашто гражданство ще спечели от това че този централен булевард ше бъде на ново асфалтиран
[79]
..*89*90*
X [v]  <dur=1> рехабилитиран а_а_а защото виждаме в кво състояние е във момента <dur=1> [inhalation]
SPK1 [v]   да дай Боже всички:
[80]
..*91*
X [v]   между впрочем между впрочем а_а_а
SPK1 [v]   улици във града (smiles) бързо да станат така както булеварда
[81]
..*92*
X [v]  искам да: да кажа тва че: a_a_a от вчера [inhalation] начи не от вчера може би за две дай Боже за две
[82]
..*93*
X [v]  максимум за три седмици [inhalation] ние а_а_а масирано си скърпваме дупки във града които са:
[83]
..*94*
X [v]  следствие на [inhalation] отстранени аварии [inhalation] a_a_a изчаквахме а_а_а да не правим излишни
[84]
..*95*96*
X [v]  разходи да не закърпваме дупки ъ_ъ_ъ за улици [inhalation] a_a_a които бяха предвидени във
[85]
..*97*
X [v]  ъ_ъ_ъ тази реконструкция [inhalation] но: поради обективни причини се забави откриването на
[86]
..*98*
X [v]  финансирането [inhalation] на тези проекти [inhalation] а_а_а ще останат за пролеттъ и: затва решихме
[87]
..*99*
X [v]  сега [inhalation] а_а_а заедно със ъ_ъ_ъ КАТ ъ_ъ_ъ тукa и със общината [inhalation] да запълним тези
[88]
..*100*
X [v]  дупките тъй като предстоящия зимен сезон а_а_а трябва да [inhalation] максимално така удобно да
[89]
..*101*
X [v]  направим за водачите на моторни превозвачите на превозни средства [inhalation] така че ше хвърлим
[90]
..*102*
X [v]  [inhalation] средства [inhalation] а_а_а може би на пръв поглед излишни но: така или иначе [inhalation]
[91]
..*103*104*
X [v]  а_а_а да закърпим дупки по улици които пролеттъ: ше им предстои цялостно асфалтиране след
[92]
..*105*106*107*
X [v]  реконструкцията но няма как просто


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.