[1]
0*1**
SPK0 [v]  госпожо Гюркаж каква е: целта на тези масови провер които започвате навсякъде във ъ_ъ_ъ областта
[2]
2*3*
SPK1 [v]  целта на проверките е да се види дали реално се отчитат оборотите във ъ_ъ_ъ обектите или има сериозни
[3]
..*4*
SPK1 [v]  разминавания [inhalation] а ако се установят отклонения ще се налагат санкции във максималния им
[4]
..*5*
SPK1 [v]  размер [inhalation] при установяване на фрапиращи несъответствия ще се предприемат и контролно
[5]
..*6*
SPK1 [v]  ревизионни действия екипите ни а_а_а ще работят не във нерегламентираното работно време както е
[6]
..*7*8*
SPK1 [v]  [inhalation] от девет до пет и половина [inhalation] а извън него [inhalation] тоест искам да кажа че във
[7]
..*9*
SPK1 [v]  всеки един час от денонощието [inhalation] a_a_a клиентите на НАП могат да очакват проверяващите
[8]
..*10*
SPK1 [v]  инспектори [inhalation] надявам се че по този начин ще променим поведението [inhalation] и мисленето на
[9]
..*11*
SPK1 [v]  наште клиенти разбира се и да насърчим ъ_ъ_ъ доброволното плащане на данъци и осигуровки [inhalation]
[10]
..*12*
SPK1 [v]   обръщам се към a_a_a обществеността към всеки един потребител <short> да упражни по тоя начин своя
[11]
..*13**
SPK1 [v]  граждански контрол [inhalation] като поиска касовата си бележка [inhalation] искам да уверя всички че
[12]
14*15*
SPK0 [v]  [inhalation] а как вървят ъ_ъ_ъ проверките на
SPK1 [v]  проверките няма да са кампан\ийно а ще бъдат постоянни
[13]
..*16*
SPK0 [v]  физически лица за които има данни че за последните три години са придобили имущество на висока
[14]
..*17*
SPK0 [v]  стойност и: са собственици на скъпи коли: за това как са се сдобили с тях какъв е произходът на техните
[15]
..*18*19*
SPK0 [v]  средства
SPK1 [v]  да: започнаха и във обхвата на териториалната дирекция НАП упражнява такива проверки
[16]
..**
SPK1 [v]  [inhalation] a_a_a във момента обект на такива проверки са двайсет ъ_ъ_ъ и три наброй физически лица
[17]
20*
SPK1 [v]  [inhalation] искам да уточня че целта е да се установи <short> дали обявените от ъ_ъ_ъ всеки един от тези
[18]
..*21*
SPK1 [v]  лица доходи за последните три години съответства на стойността на [inhalation] придобития от тях имот и
[19]
..*22*
SPK1 [v]  автомобил [inhalation] във никакъв случай това не е наказателна акция [inhalation] на тези лица ще се
[20]
..*23*
SPK1 [v]  предостави специален въпросник с който да се изясни произх\ода на дохода им и платените данъци
[21]
..*24*
SPK1 [v]  [inhalation] във някои от случаите а_а_а се установяват разминавяния които сигурно ще се наложат да
[22]
..*25*
SPK1 [v]  бъдат допълнително проучвани [inhalation] но при основателни съмнения ще се налага и и пълна данъчна
[23]
..*26*
SPK1 [v]  ревизия [inhalation] \ако се наложи ще се проверяват и близките на тези лица защото [inhalation] не малко
[24]
..*27*28*
SPK1 [v]  са случаите когато автомобилите и имотите се преписват на: съпруга родите:л или близък роднина и така
[25]
..**
SPK1 [v]  нататък така че тези наши клиенти които [inhalation] коректно са си платици данъците и печелят добре
[26]
29**
SPK1 [v]  няма защо да се притесняват [inhalation] в тази връзка искам да допълня че още от началото на лятото
[27]
30*31*
SPK1 [v]  [inhalation] проверяваме новите a_a_a строителни обекти във областта <short> като за тях сме поискали
[28]
..**
SPK1 [v]  информация от ъ_ъ_ъ [inhalation] общинските администрации във областта тоест от всичките общини
[29]
32*33*
SPK0 [v]  сега да: се обърнем а_а_а даобърнем така
SPK1 [v]  във цялата област става въпрос са обхванати тези проверки
[30]
..*34*
SPK0 [v]  монетата от другата страна: (smiles) клиентите гражданите кърджалийци научиха ли се да сигнализират
[31]
..*35*36*
SPK0 [v]  [inhalation] приходната администрация когато забележат някакви: нередности {question}
SPK1 [v]  да до някъде: съм
[32]
..*37*
SPK1 [v]  удовлетворена че: ъ_ъ_ъ от всеки изминат ден повече кържалийци а_a_а сигнализират нашта
[33]
..*38*
SPK1 [v]  администрация за установени нередности [inhalation] но в същото също във същото време искам да
[34]
..*39*
SPK1 [v]  отбележа че във многото случаи сигналите [inhalation] a_a_a са и от естеството на: междуличностни
[35]
..*40*
SPK1 [v]  взаимотношения коeто а_а_а [inhalation] не дава този резултат който ние бихме искали [inhalation]
[36]
..*41*
SPK1 [v]  наблюденията ни показват че след проверката a_a_a две трети от случаите на сигнали завършват със
[37]
..*42*
SPK1 [v]  издаването на актове за административно нарушение [inhalation] винаги съм казвала че налагането на:
[38]
..*43*
SPK1 [v]  [inhalation] санкции не е самоцел във работата на органите на приходната агенция [inhalation] ние
[39]
..*44*45*
SPK1 [v]  наблягаме на качеството във админостативнонаказателните преписки и преди всичко на разяснителния
[40]
..*46*
SPK1 [v]  диалог с наште клиенти за <short> по-добро прилагане на данъчно-осигурителното законодателство
[41]
..*47*
SPK1 [v]  <short> продължаваме разбира се да толерираме доброволното плащане на данъци и осигуровки
[42]
..*48*
SPK1 [v]  [inhalation] но това а_а_а много зависи от поведението и мисленето на наште клиенти [inhalation] все още
[43]
..*49*50*
SPK0 [v]  ами да да
SPK1 [v]  не сме достигнали онова европейско ниво [inhalation] на поведение за лоялност към държавата
[44]
..*51*52*53*
SPK0 [v]  призовеме хората да имат по: по-добро европейско (smiles) поведение (smiles) към тези сигнали
[к]  чува сешум като издишане при хъркане
[45]
..*54*55*
SPK0 [v]  благодаря ви и успехCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.