[1]
0*1*
Водеща [v]   Николай Недков кандидат за кмет на Варна с номер трийсет и шест издигнат от Синята коалиция
[2]
..*2*
Водеща [v]  СДС и ДСБ [inhalation] господин Недков какво ще е първото нещо което ще направите като кмет
[3]
..*3*4*
Водеща [v]  на Варна
Н. Недков [v]   ще създам един креативен икономически екип който да подготви програма за
[4]
..*5*
Н. Недков [v]  икономически просперитет на град Варна чрез намалявания на данъците стимулиране на
[5]
..*6*7*
Водеща [v]   кажете две основни неща
Н. Недков [v]  инвестициите във общината с цел създаване на нови работни места
[6]
..*8*
Водеща [v]  които трябва да се променят за да бъде Варна най-добър град за живеене в България
Н. Недков [v]   първо
[7]
..*9*
Н. Недков [v]  изтичането на пари и нецелесъобразното им харчене то трябва да бъде заменено със разумно и
[8]
..*10*11*
Водеща [v]   а второто кое е
Н. Недков [v]  пестеливо инвестиране по програма второто е приемани на система от мерки
[9]
..*12*
Н. Недков [v]  които да стимулират инвестициите във нашта община със цел създаване на нови работни места и
[10]
..*13*14*
Водеща [v]   а как ще обрисувате Варна с три думи
Н. Недков [v]  повишаване на работната заплата във региона
[11]
..*15*
Н. Недков [v]  образование <short> бизнес <short> култура те ще възродят Варна младите хора заслужават да
[12]
..*16*
Водеща [v]   господин Недков според вас кои са трите най-важни
Н. Недков [v]  останат във нашия град и да го променят
[13]
..*17*
Водеща [v]  неща от следните втори Аспарухов мост магистрала Хемус магистрала Черно море нов
[14]
..**
Водеща [v]  контейнерен терминал нова спортна зала нова концертна зала Алея Първа яхтено пристанище
Н. Недков [v]  
[15]
..*19*
Н. Недков [v]  въпросът е една чуесна илюстрация за дълбоката криза във която се намира нашия град бих
[16]
..*20*
Н. Недков [v]  добавил още поне десет неща <short> балансирана инфраструктура модерен транспорт зеленина
[17]
..*21*22*
Н. Недков [v]  цветя паркове спортни площадки индустриална зона създаваща работни места и разбира се
[18]
..*23*
Н. Недков [v]  интермодален транспортен терминал това е местото където ще се претоварват стоки и товари ще
[19]
..*24**
Н. Недков [v]  се създаде и предприятия за преработка на товари това ще е вратата на Изтока към Европа тук
[20]
..*26*
Н. Недков [v]   стоките от Изтока ще станат европейски и те ще тръгнат към Европа това е мест\ото във което
[21]
..*27*
Водеща [v]   добре господин Недков като говорите за интермодален транспортен
Н. Недков [v]  Варна вижда своето бъдеще
[22]
..*28*29*
Водеща [v]  терминал къде според вас в такъв случай е мястото на новото пристанище
Н. Недков [v]   разбира се че Варна
[23]
..*30*
Н. Недков [v]   трябва да си върне тириторията на пристанище Варна Изток защото това е част от сърцето на
[24]
..*31*
Н. Недков [v]  Варна а мястото на новото пристанище е до Лес порт със прилежащите огромни общински земи
[25]
..*32*
Н. Недков [v]  където да се изгради интермодалния транспортен терминал който да обидини четирите вида
[26]
..*33*34*
Н. Недков [v]  транспорт въздушен морски шосеен и железопътен именно на тези огромни общински
[27]
..*35*
Н. Недков [v]  територии може да се построи огромна складов\а база и на тази база да се преработват стоки и
[28]
..*36*37*
Водеща [v]   колко средства ще
Н. Недков [v]  товари които да идват от Изтока [inhalation] и заминават за Запана Европа
[29]
..*38*
Водеща [v]  ви бъдат необхоими за да се сдобие Варна с изцяло обновена пътна инфраструктура
Н. Недков [v]   много <short>
[30]
..*39*
Н. Недков [v]   средствата вложени през миналата година са около двайсе и четири милиона и четиристотин хиляди
[31]
..*40*
Н. Недков [v]   лева вероятно и това ще е сумата и за следващата година изводът е икономическа ефективност на
[32]
..*41*
Н. Недков [v]  разходите <short> привличане на средства от европейските фондови и оперативни програми това
[33]
..*42*43**
Водеща [v]   колко на новото управление ще му е необходимо
Н. Недков [v]   ще е основната цел на новото управление
[34]
44*45*
Н. Недков [v]   сумата е огромна <short> която е необходима на Варна поради огромното изоставане на града
[35]
..*46**
Водеща [v]   а: какъв трябва да е годишният бюджет на Варна според вас
Н. Недков [v]  през последните десет години
[36]
..*48*
Н. Недков [v]  бюджетът трябва да е по-голям <short> но основното е че той трябва да бъде със различна
[37]
..*49*
Н. Недков [v]  стр\уктура трябва да има по-малко пари от общински данъци и такси а повече пари от а_а_а
[38]
..*50*
Н. Недков [v]  европейските фондове [inhalation] защото не трябва да се харчат парите на варненци [inhalation] а
[39]
..*51**
Н. Недков [v]  трябва да се осъществяват възможностите които ни дава нашата принадлежност към Европа
[40]
52*53*
Водеща [v]   ако станете кмет на Варна господин Недков кога ще имаме общ устройствен план
Н. Недков [v]   предполагам
[41]
..*54*
Н. Недков [v]  че дългата и протяжна процедура възмутила всички варненци със своите корупционни практики
[42]
..*55*
Н. Недков [v]  около нея ще приключи скоро <short> на новото управление протакане не е нужно ние залагаме на
[43]
..*56*57*
Н. Недков [v]   умереното и балансирано развитие на нашия град във частите във които общия устройствен
[44]
..*58*
Н. Недков [v]  план не отговаря на нуждите на гражданите а има такива <short> например така наречената
[45]
..*59*
Н. Недков [v]  магистрала през квартал Изгрев или пък стопирането на териториите на виничани <short> във
[46]
..*60*61*
Водеща [v]   трябва ли според
Н. Недков [v]  часттъ му относно пристанището трябва да се започне бърза актуализация [cough]
[47]
..*62*
Водеща [v]  вас да бъдат разрушени всички съществуващи незаконни строежи във Варна от къщите в гетата до
Н. Недков [v]  
[48]
..*63*
Водеща [v]   остъклените балкони
Н. Недков [v]   знаем че революционните действия водят само до нещастия за хората
[49]
..*64*
Н. Недков [v]  [exhalation] които участват във тях нужна е програма <short> програма <short> която да се
[50]
..*65*
Н. Недков [v]  реализира стъпка по стъпка нужна е нейната поетапна реализация за съжаление през последните
[51]
..*66*67*
Водеща [v]   а какво е мнението ви за това <short> ще се събарят ли:
Н. Недков [v]   години Варна се развива хаотично
[52]
..*68*
Водеща [v]  балкони остъклени и незаконни постройки във същото време
Н. Недков [v]   знайти чи в нашта програма е
[53]
..*69*
Н. Недков [v]  заложена като основна точка естетизация на града естетизацията на града ще влезе в сила след
[54]
..*70**
Н. Недков [v]  приемането й от общинския съвет като разбира се към тази естетизация ще бъдат приложени
[55]
71*72*
Водеща [v]   а как ще изглежда: мястото на което
Н. Недков [v]   и мерките как поетапно тя ще се осъществи във град Варна
[56]
..*73*74*
Водеща [v]  в момента е квартал Максуда в края на мандата ви в такъв случай
Н. Недков [v]   не мисля че Максуда е най-
[57]
..*75*
Н. Недков [v]  големият проблем на Варна Максуда е част от многото проблеми съществуващи във града как
[58]
..*76*
Н. Недков [v]  трябва да се процедира във случая на първо място <short> трябва <short> да се изследва
[59]
..*77**
Н. Недков [v]  собственосттъ във района тъй като <short> за съжаление нищо не е направено във тази насока
[60]
78*79*
Н. Недков [v]   след това трябва да се приложи регулационния план тоест първо да се изготви а след това и да
[61]
..*80**
Н. Недков [v]  се приложи на место едва тогава една програма за развитие на региона ще реализира това което
[62]
81*82*
Н. Недков [v]   трябва да стане във него разбира се след четири години Максуда ще бъде благоустроѐна и чиста
[63]
..*83*84*
Водеща [v]   колко още места в детските ясли и градини ще има до края на мандата ви
Н. Недков [v]   знайме цифрите
[64]
..*85*
Н. Недков [v]  <short> не искам да ги коментирам <short> искам само да кажа че до една година всички деца ще
[65]
..*86*87*
Водеща [v]   колко
Н. Недков [v]  имат възможност да бъдат във ясли или градини били те държавни или частни
[k]   шуми се с хартия
[66]
..*88*
Водеща [v]  общински жилища са необходими във Варна според вас и какъв е начинът да бъдат осигурени ако
[k]  
[67]
..*89*90*
Водеща [v]   разбира се според вас са необходими още такива
Н. Недков [v]   по моя информация общински жилища
[68]
..*91*
Н. Недков [v]  във Варна във момента са около хиляда и четиристотин и всичките са заети <short>
[69]
..*92*
Н. Недков [v]  картотекираните молби които няма как да бъдат удовлетворени са близо двехиляди и петстотин а
[70]
..*93**
Н. Недков [v]  във медиите през пролеттъ съм срещал дори цифрата десет хиляди <dur=1> ако икономическото
[71]
94*95*
Н. Недков [v]   развитие на Варна се забави още за съжаление: тази нужда: разбира се ще нарасне мисля че
[72]
..*96*
Н. Недков [v]  трябва да се създаде една: перспективна програма за поетапно снабдяване на Варна с
[73]
..*97*98*
Н. Недков [v]  необходимите общински жилища защото те са нужни не само за крайно нуждаещи се хора
[74]
..*99*
Н. Недков [v]  те са нужни за специалисти които липсват във Варна за съжаление вече липсват и специалисти
[75]
..*100**
Водеща [v]   казвали
Н. Недков [v]  като лекари във Варна за тези лекари които липсват във Варна например анестезиолозите вече
[76]
..*102*
Водеща [v]   нуждае ли се
Н. Недков [v]   дори не може да се осъществяват и планови операции във този процъфтяващ град
[77]
..*103*
Водеща [v]  Варна според вас от алтернатива на обществен транспорт
Н. Недков [v]   моят отговор [exhalation] е без
[78]
..*104*
Н. Недков [v]  алтернатива категорично да <short> трябва да се създават нормални услония за всеки който иска
[79]
..*105**
Н. Недков [v]  да ползва велосипед алеи стоянки велосипеди под наем трябва да се обнови тролейбусния
[80]
..*107*
Н. Недков [v]  парк да се разшири мрежата старите автобуси трябва да напуснат варненските улици при
[81]
..*108*
Н. Недков [v]  обновяването на автопарка и комплектоването на линиите трябва да се помисли и за съчетаването
[82]
..*109*
Н. Недков [v]  на малки големи автобуси във вазисимост от натоварването и разбира се не на последно място
[83]
..*110*111*
Водеща [v]   за или пр\отив сте
Н. Недков [v]  нужни са много нови пешеходни алеи но красиви привлекателни за ходене
[84]
..*112*
Водеща [v]  строежа на нова окръжна болница
Н. Недков [v]   разбира се че град като Варна се нуждае от едно модерно
[85]
..*113**
Н. Недков [v]  здравно заведение създаването му трябва да стане кат се използват терена и възможностите на
[86]
114*115*
Н. Недков [v]   сегашната болница сградите трябва да се ремонтират реконструират или пък да се създадат
[87]
..*116*
Н. Недков [v]  нови прилежащи сгради а съществуващите клиники да се разширят разбира се че територията на
[88]
..*117*118*
Н. Недков [v]  <short> окръжна болница не трябва да се разпродава на парче на този или на онзи а тя трябва
[89]
..*119*
Н. Недков [v]  да бъде част от целия комплекс наречен Окръжна болница трябва да се използва това което има
[90]
..*120**
Н. Недков [v]  където може да се реконструира а пък на съществуващото место може да се създават нови
[91]
..*122*
Водеща [v]   кое: място сграда исторически
Н. Недков [v]  части от тоя общ комплекс който ние наричаме Окръжна болни
[92]
..*123*
Водеща [v]  паметник археологическа находка или друг обект бихте нарекли символ на Варна господин Недков
[93]
..*124*125*
Водеща [v]  
Н. Недков [v]   най-старото злато на света може да бъде визитна картичка на града ни за златното Варненско
[94]
..*126*
Н. Недков [v]  съкровище ни завиждат много европейски градове ние не използваме огромния му потенциал
[95]
..*127*128*
Н. Недков [v]  общината трябва по-активно да подпомогне музея където е съкровището как и да: постигне
[96]
..*129*
Н. Недков [v]  съгласие със собственика на терена <short> така че да го превърне във турическа атракция трябва
[97]
..*130*
Н. Недков [v]  да се пресъздаде и селището във езерото <short> на хората които са го създали тази уникална
[98]
..*131*
Водеща [v]   а_а_а господин Недков как с едно изречение бихте представили Варна извън
Н. Недков [v]  култура във Европа
[99]
..*132*133*
Водеща [v]  пределите на страната кое е най-
Н. Недков [v]   Перлата на Черно море и Югоизточна Европа древна и млада
[100]
..*134*
Водеща [v]  важното нещо което трябва да се направи за да стане Варна Европейска културна столица през две
[101]
..*135*
Водеща [v]   и деветнайста
Н. Недков [v]   преди всичко трябва да се спре да се говори <dur=1> а да се започне с активна
[102]
..*136*137*
Н. Недков [v]  работа подобряване на на инфрастр\уктурата богат културен живот активна реклама на
[103]
..*138*
Н. Недков [v]  региона и града ни трябва да се издигнат на ново ниво културната инфрастр\уктура и архектурните
[104]
..*139*140*
Водеща [v]   как си представяте вашия средностатистически избирател
Н. Недков [v]   паметници на този град
[105]
..*141*
Н. Недков [v]  интелигентен непримирим търсещ промяна за себе си и за своите деца тоест истински гражданин
[106]
..*142*143*
Водеща [v]   а защо господин Недков всъщност искате да станете кмет на Варна
Н. Недков [v]   защото Варна заслужава да
[107]
..*144*145*146*
Н. Недков [v]   бъде символ на просперитет защото варненецът заслужава да бъде синоним и символ на
[108]
..*147*148*
Н. Недков [v]  преуспял модерен и свободен човек


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.