[1]
0*1*2*3*4*
[k]   музика музика музика музика музика
Новинар [v]   педесет и две цяло и пет процента от
[2]
..*5*
[k]   музика
Новинар [v]  българите са гласували за двойката Плевнелиев Попова срещу четиресет и
[3]
..*6*
[k]   музика
Новинар [v]  седем цяло и четири на сто за Калфин Данаилов според Франс прес цитирам
[4]
..*7*
[k]  
Новинар [v]  неопитният политик Плевнелиев може просто да подпечатва предложенията
[5]
..*8*
Новинар [v]  на влиятелния Борисов който го покрепи за президентския пост мужду
[6]
..**
Новинар [v]  хиляда и петхиляди лева глоба ще плащат партиите които не премахнат
[7]
9**
Новинар [v]   изборните си материали в София във определения тридневен срок и още
[8]
10**
Новинар [v]   от днес на планетата Земя официално живеят над седем милиарда души
[9]
11*12*
[k]   интро към новините в дванайсет часа музика
П.Севов [v]   аз съм Петър Севов в последния ден на октомври
[10]
..*13*
[k]  
П.Севов [v]  добър ден госпожи и господа <short> според справката на Централната
[11]
..*14*
П.Севов [v]  избирателна комисия за обработени деветдесет и девет цяло деветдесет и
[12]
..*
П.Севов [v]  шест процента от секционните протоколи [inhalation] за канидат-президентската
[13]
..*15*
П.Севов [v]  двойка на ГЕРБ Росен Плевнелиев Маргарита Попова са гласували педесет и
[14]
..*16*
П.Севов [v]   две цяло и пет процента от подалите своя вот [inhalation] a за двойката на
[15]
..*17*
П.Севов [v]  БСП Ивайло Калфин Стефан Данаилов четиресет и седем цяло и четири на
[16]
..*
П.Севов [v]  сто <short> [inhalation] това съобщи за Дарик говорителят на Централната
[17]
..*18*
П.Севов [v]  избирателна комисия Бисер Троянов разликата с предимство за ГЕРБ в
[18]
..*19*
[k]   записът засича двата
П.Севов [v]  президентския вот е малко над сто и педесет хиляди гласа [inhalation] още от
Бисер Троянов [v]   <dur=1>
[19]
..*20*
[k]  различни гласа по едно и също време като се редуват
П.Севов [v]  разговора на <dur=1> със Бисер Троянов
Бисер Троянов [v]  популация за сигналите <short> нарушение <dur=1> дайте сега повече
[20]
..*21*
Бисер Троянов [v]  информация за сигналите за нарушение които постъпиха вчера през целия
[21]
..*
Бисер Троянов [v]  изборен ден във Централната избирателна комисия ако можем да ги обобщим
[22]
..*22*
Бисер Троянов [v]  така може би във
Говорител на ЦИК [v]   действително постъпиха много сигнали: традиционно към
[23]
..*23*
Говорител на ЦИК [v]  Централната избирателна: комисия голяма част от тях бяха насочени къ:м
[24]
..*24*
Говорител на ЦИК [v]  недопустима предизборна агитация във изборния ден друга част от сигналите
[25]
..*25*
Говорител на ЦИК [v]   значително по-малко бяха към ъ_ъ_ъ това че пуд бюлетините за
[26]
..*26*
Говорител на ЦИК [v]  президентския вот са: прозрачни ъ_ъ_ъ частични имаше сигнали
[27]
..*
Говорител на ЦИК [v]  недопускане на граждани: да: гласуват поради включването във забранителните
[28]
..*27*28*
Говорител на ЦИК [v]   списъци както и затва че тези нали: гласуват със шофйорски книжки това
[29]
..*29*
Говорител на ЦИК [v]  е в общи: линии основната част от ъ_ъ_ъ жалбите и сигналите които бяха
[30]
..*30*
Бисер Троянов [v]   сега е нормално ми се струва да
Говорител на ЦИК [v]  подавани така из Централната избирателна
[31]
..*31*
Бисер Троянов [v]  ви попитам срещу медии има ли подадени сигнали в частност Дарик радио
[32]
..*32*
Бисер Троянов [v]  за: предизборна агитация вчерашния ден
Говорител на ЦИК [v]   да имаше постъпили сигнали:
[33]
..*33*
Говорител на ЦИК [v]  срещу: медии включително и за извършване на класации на: интернет
[34]
..*34*
Говорител на ЦИК [v]  страницине на съответните медии включително и срещу Дарик имаше
[35]
..*35*
Говорител на ЦИК [v]  постъпил един такъв ъ_ъ_ъ сигнал до организиран ъ_ъ_ъ отзиви от от
[36]
..*36*
Бисер Троянов [v]   припознавате ли вие това сега във личен
Говорител на ЦИК [v]  проведено футболно първенство
[37]
..*37*38*
Бисер Троянов [v]  план като алюзия за изборни резултати коментара на мача от петък
Говорител на ЦИК [v]   аз не
[38]
..*39*
Говорител на ЦИК [v]  мога да коментирам ъ_ъ_ъ дали във личното си качество: беше завършен
[39]
..*40*
Говорител на ЦИК [v]  сигнал мисля че: имаше: осъществева връзка между членове на Централната
[40]
..*41*
Бисер Троянов [v]   така
Говорител на ЦИК [v]  избирателна комисия със ъ_ъ_ъ служители във ъ_ъ_ъ Дарик <dur=1> cмисъл
[41]
..*42*
Бисер Троянов [v]  
Говорител на ЦИК [v]  за тази: за тази класация до колкото: ми е известно тази класация остана до
[42]
..*43*
Говорител на ЦИК [v]  края тя беше педесет и четири процента срещу четиресет и пет процента не
[43]
..*44*
Говорител на ЦИК [v]  че: няма решение а_а_а освен Централната избирателна комисия дали това е
[44]
..*45*
Говорител на ЦИК [v]  пряко изваждане на резултат от социологически проучвания във изборния
[45]
..*46*47*
Бисер Троянов [v]   а възможно ли е това да се случи защото
Говорител на ЦИК [v]  ден представени по този начин
[46]
..*48*
Бисер Троянов [v]  вече Централната избирателна комисия глоби Дарик
Говорител на ЦИК [v]   не не не <short> не
[47]
..*49*
Бисер Троянов [v]   излезе със
Говорител на ЦИК [v]  [inhalation] не е извършена не е извършена: глобяване на: на Дарик нито е :
[48]
..*50*
Бисер Троянов [v]  решение дело
Говорител на ЦИК [v]   не е гласувано решение със което делото са да е ъм_ъм
[49]
..*51*
Говорител на ЦИК [v]  извършена само проверка въз основа на този сигнал вече в
[50]
..*52*
Говорител на ЦИК [v]  компетентностите на ЦИК а_а_а да се: прецени какво да се предприеме и
[51]
..*53*
Говорител на ЦИК [v]  дали действително [inhalation] a_a_a тази: това гласуване на сайта всъщност е
[52]
..*54*
Говорител на ЦИК [v]   ъ_ъ_ъ по някакъв начин се доближава или са резултатите от социологически
[53]
..*55*
П.Севов [v]   шейсет цяло и деведесет и шест процента от гласуваните в
Говорител на ЦИК [v]   проучвания
[54]
..*56*
П.Севов [v]  София са избрали президентската двойка на ГЕРБ това сочат данните на
[55]
..*57*
П.Севов [v]  Общинската избирателна комисия от окончателното обработване на
[56]
..*
П.Севов [v]  секционните протоколи [inhalation] трийсет и девет цяло нула и четири процента
[57]
..*58*
П.Севов [v]   от столичани пък са покрепили с гласа си кандидат-президентската двойка на
[58]
..*59*
П.Севов [v]   БСП Калфин Данаилов [inhalation] на втори тур на изборите в столичната
[59]
..*60*
П.Севов [v]  община се гласуваше в хиляда четиристотин педесет и шест избирателни
[60]
..*
П.Севов [v]  секции [inhalation] недействителните бюлетини са били шестхиляди двеста и
[61]
..*61*
П.Севов [v]  деветнайсет [inhalation] общопризнатите бюлетини на софиянци са
[62]
..*62*
П.Севов [v]  четиристотин педесет и четири хиляди и седемстотин и педесет
[63]
..*63*64*
[k]   музика
П.Севов [v]  информацията е на Надя Хандан гласовете на двехиляди триста
[64]
..*65*
П.Севов [v]  трийсет и осем пловдивчани решиха изхода от балутажа в Пловдив в полза
[65]
..*
П.Севов [v]  на кандидата на ГЕРБ и досегашен областен управител Иван Тотев за когото
[66]
..*66*
[k]   насичане и смущения на записа
П.Севов [v]  гласуваха седемдесет хиляди осемстотин и седемдесет асов загуби
[67]
..*67*
[k]  
П.Севов [v]  [inhalation] до сега с един ВМРО ние Славчо Атанасов загуби изборите само
[68]
..*68*
П.Севов [v]  с един процент и седем <dur=1> стотни разлика в гласовете [inhalation] обзор
[69]
..*69*
П.Севов [v]   на изборната ситуация в Пловдив където до полонощ не се знаеше кой ще
[70]
..*70*
П.Севов [v]  бъде кмет на града от Лалка Златанова
Л. Златанова [v]   от началото до края на изборния ден
[71]
..*71*
Л. Златанова [v]  гласовете за двамата кандидати се движиха около педесет процента
[72]
..*
Л. Златанова [v]  [inhalation] последните двайсет и четири часа бяха наистина инфарктни за
[73]
..*72*
Л. Златанова [v]  щабовете на ГЕРБ ВМРО Ние <short> кулминацията в напрежението бе
[74]
..*73*
Л. Златанова [v]  между деветнайсет и двайсет и един часа снощи [inhalation] когато от
[75]
..**
Л. Златанова [v]  Общинска избирателна комисия съобщиха и резултатите от първите десет
[76]
74*
Л. Златанова [v]   секции [inhalation] които бяха в полза на досегашния кмет а сто процента от
[77]
..*75*
Л. Златанова [v]  паралелното преброяване на гала даде преднина също на Славчо Атанасов
[78]
..*76*
Л. Златанова [v]  [inhalation] крайният резултат от втори тур на изборите бе съобщен в
[79]
..*77*
Л. Златанова [v]  полунощ [inhalation] гласовете на двехилядите триста трийсет и осем
[80]
..**
Л. Златанова [v]  пловдивчани решиха изхода от балотажа в Пловдив [inhalation] в полза на
[81]
78*
Л. Златанова [v]   на кандидата на ГЕРБ [inhalation] очаквано новият кмет на Пловдив Иван
[82]
..*79*
Л. Златанова [v]  Тотев обеща стабилно управление на града през следващите четири години
[83]
..*80*
Л. Златанова [v]  [inhalation] в предаването Дарик кафе тази сутрин той категорично заяви че
[84]
..*
Л. Златанова [v]  няма да остави нито един човек на Славчо Атанасов [inhalation] в общинската
[85]
..*81*
Л. Златанова [v]  управа и най-късно утре ще обяви екипа с който ще управлява Пловдив има
[86]
..*82*
Л. Златанова [v]  ли човек от досегашния екип на Славчо Атанасов който ще остане и във
[87]
..*83*84*
Л. Златанова [v]  вашия екип дори и: Георги Тьотюков <short> който: ви
И. Тотев [v]   по-скоро не
[88]
..*85*86*
Л. Златанова [v]  покрепи между двата тура и ако беше кмет по Младежта и спорта
И. Тотев [v]   на
[89]
..*
Л. Златанова [v]  <dur=1> добре <dur=1>
И. Тотев [v]  сметка че ви отговоря а въпросът е в това което получихме като подкрепа бе
[90]
..*87**
Л. Златанова [v]  
И. Тотев [v]  нещо нещо неангажирано със ъ_ъ_ъ със никакви политически пазарлъци
[91]
88*
И. Тотев [v]   никакви ангажименти политически това не означава че ГЕРБ няма да работи
[92]
..*89**
И. Тотев [v]  със тези формации на експертно ниво за първи път има избори и нито едно
[93]
90*
И. Тотев [v]   заместник-кметско място във Пловдив не е обещано на нито ена политическа
[94]
..*91*
Л. Златанова [v]   до дни трябва да стане ясен и новият областен упражител на
И. Тотев [v]  формация
[95]
..*92*
Л. Златанова [v]  Пловдив след като Тотев избра и спечели битката за кsетския стол
[96]
..*93*
Л. Златанова [v]  [inhalation] не е изключено искане за ръчно преброяване на бюлетините и
[97]
..*94*
Л. Златанова [v]  касиране на изборите във Пловдив от страна на загубилите балотажа ВМРО
[98]
..*95*
Л. Златанова [v]  Ние [inhalation] пред Дарик радио председателят на предизборния щаб и
[99]
..**
Л. Златанова [v]  досегашен председател на Общинския съвет Илко Илиев [inhalation] заяви
[100]
96*
Л. Златанова [v]   че въпросът ще бъде обсъден днес на заседание на Политическия съвет
[101]
..*97*
Л. Златанова [v]  [inhalation] и след консултации с юристи в партията [inhalation] от
[102]
..*98*
Л. Златанова [v]  навечерието на балотажа до края на изборния ден снощи медии и полиция
[103]
..*
Л. Златанова [v]  буквално бяха заляти от сигнали на ВМРО Ние за купуване на гласове в ромския
[104]
..*99*
Л. Златанова [v]   квартал Столипиново [inhalation]войводите иззеха буквално функциите на
[105]
..*100*
Л. Златанова [v]  полицията и сами хващаха купувачите на гласове [inhalation] и ги откарваха
[106]
..*
Л. Златанова [v]  до районните полицейски управления [inhalation]прокуратурата счете да
[107]
..*101*
Л. Златанова [v]  образува досъдебно производство само по един от сигналите [inhalation]
[108]
..**
Л. Златанова [v]  според който по думите на председателя на щаба ВМРО Ние Илко Илиев
[109]
..*
Л. Златанова [v]  пред няколко пловдивски училища е имало подставени лица [inhalation] които са
[110]
..*103*
Л. Златанова [v]  раздавали пълномощни на всеки който им заяви че е гласувал за ГЕРБ
[111]
..*104*
Л. Златанова [v]  [inhalation] документите според тях били подписани лично от вече новия
[112]
..*
Л. Златанова [v]  кмет Иван Тотев [inhalation] след като получавали тези пълноощни избирателите
[113]
..*105*
Л. Златанова [v]   отивали до щаба на кауза Пловдив [inhalation] където взимали по трийсет
[114]
..*106*
Л. Златанова [v]  лева [inhalation] според социолога Антони Гълъбов от асоциацията
[115]
..*
Л. Златанова [v]  Прозрачност без граници във Пловдив със сигурност е имало контролиран вот
[116]
..*107*
Л. Златанова [v]  [inhalation] задържани обаче до момента по обвинение за купуване на гласове
[117]
..*
Л. Златанова [v]   няма [inhalation] между двата тура подкрепата си за Иван Тотев заявиха
[118]
..*108*
Л. Златанова [v]  официално от Синя коалиция и КДЕ а за Славчо Атанасов от БСП и ВМРО
[119]
..*109*
Л. Златанова [v]  БНД [inhalation] ДПС бяха готови също официално да подкрепят Атанасов
[120]
..*110*
Л. Златанова [v]  но явно от предизборните щабове прецениха че анти ДПС вотът ще се отрази
[121]
..*111*
Л. Златанова [v]   отрицателно на канидата на ВМРО Ние [inhalation] в областтъ ГЕРБ печели
[122]
..**
Л. Златанова [v]  на втори тур традиционно червените общини Родопи и Марица но загуби
[123]
..*
Л. Златанова [v]  Асеновград и Карлово [inhalation] четвърти мандат в своята политическа кариера
[124]
..*113*
Л. Златанова [v]  започва кметът на Калояново Алексанър Абрашев [inhalation] Лалка
[125]
..*114*
П.Севов [v]   <dur=1> спроед предварителните резултати
Бисер Троянов [v]  
Говорител на ЦИК [v]  
Л. Златанова [v]  Златанова Дарик радио Пловдив
[126]
..*115*
П.Севов [v]  управляващите партии ГЕРБ печели кметските места във Варна Ямбол Стара
Бисер Троянов [v]  
Говорител на ЦИК [v]  
[127]
..*116*
П.Севов [v]   Загора Смолян Благоевград Русе и Силистра [inhalation] кандидатът на
[128]
..*117*
П.Севов [v]  ГЕРБ в Сливен Йордан Лечков загуби от опонента си Кольо Милев ГЕРБ
[129]
..**
П.Севов [v]  печели местните избори в четиринайсет областни града ДПС в девет а ДПС
[130]
118*
П.Севов [v]   и ВМРО имат по един кмет в областни центрове [inhalation] по темата
[131]
..*119*
П.Севов [v]  работиха Деа Манолова и Елена Бейкова
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]   според прогнозните резултати
[132]
..*120*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  победител във Варна със шейсет процента от гласувалите е издигнатият от
[133]
..*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  ГЕРБ Кирил Йорданов <short> до сега кметът на морската столица беше издиган
[134]
..*121*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  от БСП като на тези избори управляващите застанаха зад Йорданов <short>
[135]
..*122**
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  той печели срещу Веселин Марешки издигнат от Инициативен комитет и ще
[136]
123*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]   кара четвърти мандат като градоначалник <short> кандидатът на ГЕРБ Живко
[137]
..*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  Тодоров печели кметското място в Стара Загора със шейсет и осем процента от
[138]
..*124*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  гласувалите управляващата партия печели и в Ямбол където Георги Славов
[139]
..*125*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  взима педесет и четири процента от гласовете на втория тур <short> с около
[140]
..*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  педесет и пет процента Пламен Стоилов издигнат от ГЕРБ печели кметското
[141]
..*126*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  място в Русе <short> след два мандата като кмет на Смолян Дора Янкова от
[142]
..*127*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  БСП губи от кандидата на ГЕРБ Николай Маленов за когото са гласували
[143]
..*128*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  педесет и два процента от избирателите управляващата партия печели и в
[144]
..*129*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  Благоевград със шейсет и един процента за Атанас Камбитов и Силистра с
[145]
..*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  близо педесет и пет процента за Юлиян Найденов <short> според прогнозните
[146]
..*130*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  данни от балогажа ГЕРБ губи местните избори в Сливен досегашният кмет
[147]
..*131*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  на града Йордан Лечков е победен от кандидата на БСП Кольо Милев със
[148]
..**
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  четиресет и три на десет и седем процента <short> във Хасково кандидатът
[149]
132*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]   на Коалиция за Хасково Георги Иванов печели шейсет процента от гласовете в
[150]
..*133*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]   Перник битката за кметския пост също беше успорвана в началото на
[151]
..*134*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  преброяването кандидатът Ирена Соколова имаше преднина <short> но
[152]
..*135*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  склед това беше победена от кандидата на БСП Росица Янакиева със
[153]
..*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  четиресет и осем на педесет и два процента <short> много успорвана се очертава
[154]
..*136*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]   битката във Велико Търново <short> на този етап кандидатът на ГЕРБ
[155]
..*137*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  Даниел Панов печели с педесет цяло и седем процента срещу опонента си
[156]
..*138*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  от БСП Николай Илчев който има четиресет и девет цяло и три процента
[157]
..*139*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  <short> според прогнозните резултати в Плевен ситуацията е същата
[158]
..*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  Димитър Стойков от ГЕРБ печели педесет и един цяло и един процента срещу
[159]
..*140*
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  четиресет и осем и девет за Найден Зеленогорски подкрепен от десни партии
[160]
..*141*142*
[k]   музика
П.Севов [v]   Росен Плевнелиев е първия български президент избран без
Деа Манолова или Елена Бейкова [v]  
[161]
..*143*
П.Севов [v]  гласовете на Rвижението за права и свободи без договорена подкрепа от
[162]
..*144*
П.Севов [v]  други политически сили <short> в това бе категоричен председателят на на
[163]
..*145*
П.Севов [v]  предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов [inhalation] той описа
[164]
..*
П.Севов [v]  отминалите избори като тежки и пълни със спекулации пожела да благодари на
[165]
..*146*
П.Севов [v]  всички мюсюлмани които са повярвали на партията <short> на
[166]
..*147*
П.Севов [v]  пресконференцията късно снощи в НДК Цветанов се похвали че след бас с
[167]
..*148*
П.Севов [v]  премиерът си е спечелел нов часовник [inhalation] той вече има един от
[168]
..*149*
П.Севов [v]  Борисов който през двехиляди и девета година загуби облог на тема
[169]
..*150*
П.Севов [v]  парламентарни избори [inhalation] този път Цветан Цветанов се бил
[170]
..*151*
П.Севов [v]  обзаложил с министър-председателя че ГЕРБ ще има и свой президент
[171]
..**
П.Севов [v]  струва сто и педесет лева но аз го лъжа че е по-скъп да се радва каза Борисов
[172]
152*
П.Севов [v]   за подаръка [inhalation] който е направил на министъра си на вътрешните
[173]
..*153*
П.Севов [v]  работи [inhalation] от своя страна новият президент Росен Плевнелиев обеща
[174]
..*154*
П.Севов [v]   модерна държавност и ускоряване на европейското развитие на България
[175]
..**
П.Севов [v]  [inhalation] на въпроса кога ще покаже своята съпруга [inhalation] която вече
[176]
155*156*
[k]   неяснота на записа
П.Севов [v]   е първа дама Плевнелиев отговори когато й дойде времето ъ-е-о
[177]
..*157*
[k]  
П.Севов [v]  [inhalation] щракнати от първата пресконференция на новия държавен глава
[178]
..*158*
П.Севов [v]  събра Теодора Каролеева
Плевнелиев [v]   България <short> ще има активно президентство
[179]
..*159*
Плевнелиев [v]   България ще има динамично президентство искаме президентството да стане
[180]
..*160*
Плевнелиев [v]   център на падата по националните приоритети искаме президентството да
[181]
..*161*
Плевнелиев [v]  стане стратегически център на България за визия и за приоритетите на
[182]
..*162*
Плевнелиев [v]  държавата поехме ясни ангажименти че няма да разделяме няма да си
[183]
..*163**
Плевнелиев [v]  правиме собствени сдружения АБВГ и каквито и да се наричат [inhalation]
[184]
164*
Плевнелиев [v]   и да работим <short> единствено и само <short> за обединението на
[185]
..*165*
Плевнелиев [v]  българската нация около нейните приоритети като започнем през <short>
[186]
..*166*
Плевнелиев [v]  развитието на регионите като минем през икономиката <short> като минем
[187]
..*167*
Плевнелиев [v]  през по-добрата бизнес идея която е важна за нашата държава <short>
[188]
..*168*
Плевнелиев [v]  реформи <short> ще бъдат в дневния ред на президентската институция още
[189]
..*169*
Плевнелиев [v]  от първия ден реформата във системата на правораздаване ще бъде във
[190]
..*170*
Плевнелиев [v]  нашия тотален фокус пенсионна реформа във системата на здравеопазването
[191]
..*171*
Плевнелиев [v]  административна реформа за да гарантираме работеща администрация за
[192]
..*172*
Плевнелиев [v]  приоритетите в енергетиката които са по-различни от просто един голям
[193]
..*173*
Плевнелиев [v]  шлем а ако изобщо говорим за голям шлем то той е шлемът на на
[194]
..*174*
Плевнелиев [v]  енергийната ефективност на енергийната независимост на либерализацията
[195]
..*175**
Плевнелиев [v]  на пазарите на ток и на енергия в България ние сме в двайсет и първи век
[196]
176*
Плевнелиев [v]   бързичко ще позабравим тоталитарната държава защото модерната
[197]
..*177*
Плевнелиев [v]  държавност е коренно различна категорична <short> заявка от нас за
[198]
..*178*179*
П.Севов [v]   Бойко Борисов няма да се кандидатира за
Плевнелиев [v]  отговорност и за много работа
[199]
..*180*
П.Севов [v]  президент през двехиляи и шестнайста година както беше обявил преди
[200]
..*181*
П.Севов [v]  време [inhalation] това декларира самият той на пресконференция в НДК
[201]
..*
П.Севов [v]  [inhalation] министър-председателят аргументира решението си със факта че вече
[202]
..*182*
П.Севов [v]   се е уморил че има още много работа за довършване и че заслужава да си
[203]
..*183*
П.Севов [v]  почине в края на живота [inhalation] дали ГЕРБ няма да се главозамае след
[204]
..*184*
П.Севов [v]  поредната победа този път наглосттъ която на избори [inhalation] Борисов
[205]
..*185*
П.Севов [v]  беше кору не му дава сън [inhalation] за кандидат отговорносттъ която той
[206]
..*186*
П.Севов [v]  лично носи по-скоро не му дава сън [inhalation] за кандидатите на партията
[207]
..*187*
П.Севов [v]  които спечелиха кметски постове в някои от големите градове премиерът
[208]
..*188*
П.Севов [v]  каза че е вече без значение [inhalation] дали те са от ГЕРБ или не [inhalation]
[209]
..*189*
П.Севов [v]  от тук нататък има кадърни и некадърни кметове обясни Бойко Борисов за
[210]
..*
П.Севов [v]  отминалите избори той се закле че не е дал нито един лев за да купи гласове в
[211]
..*190*
П.Севов [v]  подкрепа на своята партия [inhalation] пожела още да благодари на българите
[212]
..*191*
П.Севов [v]   и да им се поклони за избора [inhalation] който са направили [inhalation]
[213]
..*
П.Севов [v]  чуйте още от думите на министър-председателя записа ги <short> Теодора
[214]
..*192*
П.Севов [v]  Каролеева
Б.Борисов [v]   ние вече две години и половина си носиме кръста <short> и си
[215]
..*193**
Б.Борисов [v]  носиме цялата отговорност сами а_а_а изразът преяде ли ГЕРБ със власт
[216]
194**
Б.Борисов [v]   мисля че във България изобщо не е <short> правина искам само да напомня
[217]
195*196*
Б.Борисов [v]   че когато беше СДС силно <short> имаше президент от СДС премиер от
[218]
..*197*
Б.Борисов [v]  СДС председател на Народното събрание от СДС главен прокурор от СДС
[219]
..*198*
Б.Борисов [v]  сиреч цялата власт след тва БСП лидерът на БСП <short> президент премиер
[220]
..*199*
Б.Борисов [v]  от БСП пирински председател на Нароното събрание от БСП главен
[221]
..*200**
Б.Борисов [v]  прокурор главен съдия от БСП така че <short> толкова м_м_м ми тежи
[222]
201**
[k]   някой казва хм
Б.Борисов [v]   тази отговорност че не можете да си представите но<short> ако не бяхме
[223]
202*203*
Б.Борисов [v]   спечелили изборите просто: тази вечер щеше да ни се иска оставка бяхме
[224]
..*204*
Б.Борисов [v]  длъжни да ги спечелиме и тях <short> разликата е че тва действително не са
[225]
..*205*
Б.Борисов [v]  партийни хора <short> и че: действително ние сме демократи и те имат
[226]
..*206*
Б.Борисов [v]  пълната възможност [inhalation] да развиват своите качества такива квито
[227]
..*
Б.Борисов [v]  имат [inhalation] и да направят визия във президентството и да го граят така
[228]
..*207*
Б.Борисов [v]  както намерят за добре ние ето тука сме целото ръководство [inhalation]
[229]
..*208*209*
П.Севов [v]   кой ще е новият
Б.Борисов [v]  партийна задача за президентството не сме дали <dur=1>
[230]
..*210*
П.Севов [v]   министър на правосъдието след като Маргарита Попова беше избрана за
[231]
..*
П.Севов [v]  вицепрезидент за сега премиерът Борисов отказа да разкрие <short> обясни само
[232]
..*211*
П.Севов [v]  че вече има няколко кандидати за поста които са добри [inhalation] на въпрос
[233]
..*212*
П.Севов [v]   на Дарик дали наследникът на Попова ще е шефът на правната комисия в
[234]
..*213*
П.Севов [v]  парламента Искра Фидосова министър-председателят беше категоричен че
[235]
..*214*
П.Севов [v]  няма да е тя БСП ще изчака официалните резултати които ще обяви
[236]
..*215*
П.Севов [v]  Централната избирателна комисия [inhalation] и след това ще вземе
[237]
..*216*
П.Севов [v]  политическо и правно решение как да не допусне манипулациите и заплахите
[238]
..*
П.Севов [v]   от тези избори [inhalation] да се повторят и да останат без послеици [inhalation]
[239]
..*217*
П.Севов [v]   това каза лидерът на БСП Сергей Станишев след края на изборния ден в НДК
[240]
..*218*219*
П.Севов [v]   Стефан Кунчев с акцентите от пресконференцията на БСП
С.Кунчев [v]   според лидера
[241]
..*220*
С.Кунчев [v]   на БСП тези избори са променили рязко политическата картина в страната
[242]
..*221*
С.Кунчев [v]  [inhalation] БСП е постигнала една от целите си да бъде припозната
[243]
..*222*
С.Кунчев [v]  алтернатива на управляващите каза Станишев [inhalation] чуйте още от
[244]
..*223*
С.Кунчев [v]  неговите думи
С.Станишев [v]   и през цялата кампания и преди първи тур и в деня на
[245]
..*224*
С.Станишев [v]  гласуването на първи и на втори безпрецедентна манипулация със
[246]
..*225*
С.Станишев [v]  общественото мнение безпрецедентен натиск <short> върху свободната воля
[247]
..*226*227*
С.Станишев [v]  на българските граждани ГЕРБ правиха и направиха тези избори със
[248]
..*228*
С.Станишев [v]  полицейски натиск със заплахи в това число със бой в това число и със
[249]
..*229*
С.Станишев [v]  масирано купуване на гласове <short> в изборния ден затова тези избори по
[250]
..*230*
С.Станишев [v]  никакъв начин не могат да бъдат оценени и квалифицирани като
[251]
..*231*
С.Кунчев [v]   Росен Плевнелиев е президентът избран с
С.Станишев [v]  демократични честни и свободни
[252]
..*232*
С.Кунчев [v]  най-ниския брой гласове заяви на пресконференцията в НДК кандидадът за
[253]
..*233*
С.Кунчев [v]  президент на БСП Ивайло Калфин [inhalation] гражданският контрол върху
[254]
..*234*
С.Кунчев [v]  работата над президента и вицепрезидента ще бъде изключително силен
[255]
..*235*
С.Кунчев [v]  [inhalation] и аз ще съдействам за това добави той
И.Калфин [v]   от тук нататък аз съвсем
[256]
..*236*
И.Калфин [v]  искрено му стискам палци <short> в същото време трябва да кажа че <short>
[257]
..*237*
И.Калфин [v]  гражданскияh контрол върху работата на президента и на вицепрезидента ще
[258]
..*238*
И.Калфин [v]   бъде изключително силен <short> и аз самия ще съдействам със всички сили
[259]
..*239*
И.Калфин [v]  този контрол да бъде ефективен и прозрачен <short> така че ние
[260]
..*240**
И.Калфин [v]  действително да знаем накъде как и за какво работи президентската
[261]
241**
И.Калфин [v]   институция чухме доста обещания <short> ще: следим тези обещания да
[262]
..*243*
И.Калфин [v]  се случат <short> аз познавам <short> как се правят избори не само във
[263]
..**
И.Калфин [v]  България във доста страни [inhalation] искам да ви кажа че със очите на един
[264]
244*
И.Калфин [v]   външен наблюдател изборите във България по никакъв начин не могат да
[265]
..*245*246*
П.Севов [v]   очакванията за
С.Станишев [v]  
И.Калфин [v]  бъдат пример за демокрация <dur=1> по никакъв
[266]
..**
П.Севов [v]  кошмарно обработване на изборните книжа в столицата и на втория тур на
С.Станишев [v]  
[267]
247**
П.Севов [v]   президентските избори [inhalation] не се случи пред Дарик председателят
С.Станишев [v]  
[268]
248*249*
П.Севов [v]   на ОИК София Марина Белчева съобщи че около един часа всички
С.Станишев [v]  
[269]
..**
П.Севов [v]  протоколи са приети и обработени [inhalation] вота на столичани печели
С.Станишев [v]  
[270]
..*
П.Севов [v]  новият президент Росен Плевнелиев с близо шейсет и един процента от
С.Станишев [v]  
[271]
..*251*
П.Севов [v]  подкрепата на гласопоавателите <short> за разлика от първия тур на
С.Станишев [v]  
[272]
..*252*
П.Севов [v]  изборите медиите не бяха допуснати да разговарят с чакащи с чакащите
С.Станишев [v]  
[273]
..*253*
П.Севов [v]  представители [inhalation] на секционни избирателни комисии [inhalation]
[274]
..*
П.Севов [v]  Марта Младенова разговаря с някои от тях извън загражденията чуйте какви
[275]
..*254*
[k]   шум от много хора
П.Севов [v]  мнения събра в ноща на балотажа
М.Младенова [v]   <dur=1> за един час си предавате
Жена [v]   това е един час <short> предаване и:
[276]
..*255*
[k]   шум от много хора
М.Младенова [v]  протоколите така според <dur=1> а защо миналият път се получи така според
Жена [v]  обработка нямахме никва грешка
[277]
..*256*257*
[k]   шум от много хора шум от много
М.Младенова [v]   вас
Жена [v]   ами: защото: бяха три протоколи трябваше да има три вида
[278]
..*258*
[k]  хора шум от много хора
Жена [v]  засечки и от там започна: забавянето
Мъж [v]   по-добра организация и: може би: не са
[279]
..*259*
[k]   шум от много хора
М.Младенова [v]   защо според вас този път не
Мъж [v]  посмели този път да се гаврят със хората
[280]
..*260*
[k]   шум от много
М.Младенова [v]  допускат журналисти до: секционните комисии трябва да ви водят така през
[281]
..*261*
[k]  хора шум от много хора
М.Младенова [v]  лентата както в момента
Жена [v]  
Мъж [v]   ами предполагам защото искат всичко да остане
[282]
..*262*263*
[k]   шум от много хора
М.Младенова [v]   <dur=1> защо какво става
Жена [v]   не знаеме защо сме живи <dur=1> е: какво става еми ето нали
Мъж [v]  скрито
[283]
..*264*
[k]   шум от много хора
М.Младенова [v]   а вие защо се
Жена [v]  виждате кво става аз не знам защо организацията е такава
[284]
..*265*
[k]   шум от
М.Младенова [v]  съгласихте да участвате на втория тур много ваши колеги се отказаха
Жена [v]   на: на
[285]
..*266*267*
[k]  много хора шум от много хора шум от много хора
Жена [v]  следващия път няма да се съгласи беше последния път
Мъж [v]   <dur=1> сега е по-лесно с една
[286]
..*268*
[k]   шум от много хора
М.Младенова [v]   а защо: тогава аз преди малко разговарях със една
Мъж [v]  бюлетина лесно се оправят
[287]
..*269*270*271*
[k]   шум от много хора музика
П.Севов [v]   между хиляда и
М.Младенова [v]  жена която беше бясна
Мъж [v]   бясна защото не разбира
[288]
..**
П.Севов [v]  пет хиляди лева глоба ще плащат политическите сили и партиите които не
[289]
272*
П.Севов [v]   премахнат агитационните си предизборни материали в София [inhalation] в
[290]
..*273*
П.Севов [v]  определения тридневен срок това каза за Дарик Иво Пенев от Столичния
[291]
..*274*
П.Севов [v]  инспекторат той уточни че Инспекторатът ще даде толеранс до края на
[292]
..*275*
П.Севов [v]  седмицата на кандидатите за кметове и общински съветници в Cофия които
[293]
..*276*
П.Севов [v]  приключиха [inhalation] участието си на изборите още на първи тур
[294]
..*277*
П.Севов [v]  [inhalation] причината е че самите те са се обърнали към Инспектората с тази
[295]
..*278*
П.Севов [v]  молба [inhalation] партиите които с_с_с участваха в балотажа пък имат срок
[296]
..*279*
П.Севов [v]  до сряда да свалят предизборните си материали [inhalation] общо
[297]
..*
П.Севов [v]  четиринайсет партии са лепили плакати в София а двайсет и седем политически
[298]
..*280*
П.Севов [v]  сили са имали и друг вид агитационни материали [inhalation] информира
[299]
..*281*
П.Севов [v]  Надя Хамдам
Н.Хамдам [v]   нито една от четиринайсетте партии не е преахнала налепените
[300]
..*282*
Н.Хамдам [v]   плакати но повечето билбордови и рекламни пана вече са свалени <short>
[301]
..*283*284*
Н.Хамдам [v]  това обясни още и Иво Пенев
И.Пенев [v]   по изчисления на: Столичния инспекторат
[302]
..*285*
И.Пенев [v]  четиресет тона хартия е изразходвана за: разлепване на агитационни
[303]
..*286*
И.Пенев [v]  материали под формата на плаката във София тези: плакати са налепени на:
[304]
..*287*
И.Пенев [v]   всевъзможни места от различните кулонки на столицата които бяха позволени
[305]
..*288*
И.Пенев [v]   места така и за съжаление и на много непозволени каквито са голяма част от
[306]
..*289*
И.Пенев [v]   строителните огради стълбовете на: уличното осветление кофите за боклук
[307]
..*290**
И.Пенев [v]   дори по наши данни четирихиляди и двеста шейсет и два броя са плакатите
[308]
291*292*
И.Пенев [v]   които са видими тъй като под тях има доста и други пластове плакати
[309]
..*293*
И.Пенев [v]  останали неизчистени и то на места които предварително не бяха:
[310]
..*294*
Н.Хамдам [v]   ако партиите не премахнат сами плакатите
И.Пенев [v]  съгласувани не бяха определени
[311]
..*295*
Н.Хамдам [v]  си налепени по оградите и афишните колонки задачата ще бъде възложена на
[312]
..*296*
Н.Хамдам [v]   фирми които търгуват с хартия и я препредават за рециклиране <short>
[313]
..*297*
Н.Хамдам [v]  другият вариант ще бъде плакатитеда се свалят от хора които са осъдени на
[314]
..*298*
Н.Хамдам [v]  обществено полезен труд
И.Пенев [v]   едва на трето място ще прибегнем до: използването
[315]
..*299*300*
И.Пенев [v]   на фирмите които почистват София във което ще: бъде заплащано и то
[316]
..*301*
И.Пенев [v]  на цени между три лева деведесет и шест стотинки и седем лева на кваратен
[317]
..*302*
И.Пенев [v]  метър в зависимост от района във който ще се почиства но аз се надявамче
[318]
..*303*
П.Севов [v]   [inhalation] цялото интервю с Иво Пенев от
И.Пенев [v]  това ще бъде един краен вариант
[319]
..*304*305**
[k]   музика
П.Севов [v]  Столичния инспекторат слушайте в следобедния блок на Дарик
[320]
306*
П.Севов [v]   бившият предприемач и технократ Росен Плевнелиев спечели президентските
[321]
..*307**
П.Севов [v]  избори в България отбелязват световните медии [inhalation] аналитиците
[322]
308*
П.Севов [v]   на Франс прес отбелязват че цитирам неопитният политик Плевнелиев може
[323]
..*309*
П.Севов [v]   просто да подпечатва предложенията на влиятелния Борисов [inhalation]
[324]
..*310*
П.Севов [v]  който го подкрепи за президентския пост <short> презиентските избори се
[325]
..*311*
П.Севов [v]  смятат и за тест за популярността на ГЕРБ преди общите избори през
[326]
..*312*
П.Севов [v]  двехиляди и тринайста [inhalation] Плевнелиев се описва като технократ
[327]
..*313*
П.Севов [v]  получил популярност като бивш министър Регионалното развитие и
[328]
..*314*
П.Севов [v]  благоустройстовото решен да модернизира остарялата инфраструктура на
[329]
..**
П.Севов [v]  страната [inhalation] според Франс прес той е прагматичен отстъпчив открит и
[330]
315*316*317*
[k]   музика
П.Севов [v]   приятелски настроен към бизнеса на извънредно заседание което
[331]
..*318*
П.Севов [v]  продължава и в момента правителството обсъжда пакет промени в данъчните
[332]
..*319*
П.Севов [v]   закони и параметрите на бюджет двехиляди и дванайста [inhalation] очаква
[333]
..*
П.Севов [v]  се на него да бъде дискутирано и увеличението на минималната работна заплата
[334]
..*320*
П.Севов [v]  от двеста и седемдесет на двеста и деведесет лева [inhalation] както и да има
[335]
..*321*
П.Севов [v]  по-голяма яснота дали могат да се увеличат и пенсиите с колко и кога
[336]
..*322*
П.Севов [v]  [inhalation] цялостната данъчна и бюджетна политика бе обсъдена в петък на
[337]
..*323*
П.Севов [v]  извънредно заседание на съвета за тристранно сътрудничество тогава стана
[338]
..*324*
П.Севов [v]  ясно че все пак акциз върху природния газ [inhalation] ще има догодина но
[339]
..*325*
П.Севов [v]  все още не е решено от кога иска ква ставка [inhalation] Марта Младенова с
[340]
..*326*
П.Севов [v]  още информация
М.Младенова [v]   синдикатите настояват за увеличение със двайсет лева на
[341]
..*327*
М.Младенова [v]  минималната работна заплата от първи януари а част от работодателските
[342]
..*328*
М.Младенова [v]  организации подкрепят предложения от правителството вариант от първи
[343]
..*329*
М.Младенова [v]  април [inhalation] работодателите от своя страна настояват за увеличение на
[344]
..*330*
М.Младенова [v]  най-ниските пенсии а синдикатите за цялостен ръст <short> все още се
[345]
..*331*
М.Младенова [v]  правят изчисления кeкъв да бъде крайният резултат съобщи финансовият
[346]
..*332*
М.Младенова [v]  министър Симеон Дянков
С. Дянков [v]   минималната работна заплата: може да се дигне от
[347]
..*333*
С. Дянков [v]   ъ_ъ_ъ второто тримесечие говорихме доста и за увеливане доходите: на
[348]
..*334*
С. Дянков [v]  пенсионерите ние сме казали от Министерство на финансите че готвим вече
[349]
..*335*336*
М.Младенова [v]   работодателите и синдикатите
С. Дянков [v]  от няколко седмици ъ_ъ_ъ такив разчет
[350]
..*337*
М.Младенова [v]  обаче успяха да убедят министър Дянков
С. Дянков [v]   фискалният резерв минимумът е
[351]
..*338*
С. Дянков [v]  да остане както е бил тази година и миналата година четири цяло и пет
[352]
..*339*
С. Дянков [v]  милиарда някъде струва първоначално беше предложено три милиарда
[353]
..*340*
С. Дянков [v]  зашне ме в глъс гледна точка на вътрешен дълг който вече е заложен в
[354]
..**
С. Дянков [v]  бюджет две и дванайста година не е необходимо да намаляваме и фискалния
[355]
341*342*
М.Младенова [v]   на заседанието
С. Дянков [v]   реверз така че той ще остане такъв какъвто е: тази година
[356]
..*343*
[k]   частична музика
М.Младенова [v]  не бе постигнато съгласие относно срока за изчисляване на обещетенията за
[357]
..*344*345*
[k]   музика
П.Севов [v]   чужбина <short> от днес на
М.Младенова [v]  болест майчинство и безработица
[358]
..*346*
П.Севов [v]  планетата Земя официално живеят над седем милиарда души <short> по
[359]
..*347*
П.Севов [v]  условната прогноза на ООН именно днес времената и по света трябва да се е
[360]
..**
П.Севов [v]  родило седем милиарното бебе [inhalation] предвид големината и приръста на
[361]
348*
П.Севов [v]   населението това най-вероятно се е случило в Индия [inhalation] за първи път
[362]
..*349*
П.Севов [v]  населението на земята достига един милиард души през хиляда осемстотин и
[363]
..*350*
П.Севов [v]   четвърна <short> на света са необходими още сто двайсет и три години за да
[364]
..*351*
П.Севов [v]   удвой това постижение през хиляда девестотин двайсет и седма [inhalation]
[365]
..*352*
П.Севов [v]  следват още трийсет и две години и една втора световна война [inhalation]
[366]
..*353*
П.Севов [v]  докато населението достигне три милиарда [inhalation] от този момент
[367]
..**
П.Севов [v]  нататък темпото на растежа като цяло се стабилизира на безпрецедентно
[368]
..*
П.Севов [v]  високо ниво за четиресет години населението се удвоява [inhalation] а шест
[369]
..*355*
П.Севов [v]  милиардното бебе е родено в Сараево през хиляда деветстотин деведесет и
[370]
..*356*
П.Севов [v]  девета година днес rванайсет години по-късно Земята постави нов рекорд
[371]
..*357*
П.Севов [v]  [inhalation] специалистите обаче очакват демографският растеж да се забави
[372]
..*358*
П.Севов [v]  като прогнозите на ООН са през двехиляди и педесета населението да бъде
[373]
..*359*360*361*
[k]   музика
П.Севов [v]  между осем и или десет и половина милиарда души връщаме се у
[374]
..**
П.Севов [v]   нас от утре моторните превозни средства трябва да бъдат с пуснати фарове
[375]
362**
П.Севов [v]   акция Светлина на МВР започва утре в стр-страната служители на КАТ
[376]
363*
П.Севов [v]   пътна полиция и представители на автомобилна администрация ще
[377]
..*364*
П.Севов [v]  проверяват изправносттъ на фаровете [inhalation] и подготовката на:
[378]
..*365*
П.Севов [v]  автомобилите за есенно-зимния сезон [inhalation] те ще сигнализират и за
[379]
..*366**
Новинар [v]  
П.Севов [v]  установени нередности в пътната маркировка и уличното осветление
[380]
..*368*
Новинар [v]  Светослав Витков по-известен като Светльо от Хиподил който се
[381]
..**
Новинар [v]  кандидатира за президент на България <short> ще прави гражданско движение
[382]
369*370*
П.Севов [v]   това става ясно от профила му във Фейсбук където той се консултира с
[383]
..*371*
П.Севов [v]  подръжниите си за името на неправителствената организация Витков има за
[384]
..*372*
П.Севов [v]  цел по този начин да продължи участието си в политиката и предлага името
[385]
..*373*
П.Севов [v]  на новото движение да е ГДБОБ с б накрая [inhalation] гражданско движение
[386]
..*374*
П.Севов [v]  на българите оцеляващи в България [inhalation] музикантът призова
[387]
..*375*
П.Севов [v]  поддръжниците си да правят предложение за името на формацията с чувство
[388]
..*
П.Севов [v]  за хумор [inhalation] на пръвия тур на президентските избори Светльо Витков
[389]
..*376*
П.Севов [v]  получи педесет и четири хиляди сто двайсет и пет гласа [inhalation] и обяви
[390]
..*377*378*
П.Севов [v]  че не приема резултата и няма да се отказва от политиката такива бяха
[391]
..*379*
П.Севов [v]  обедните новини на Дарик радио в последния ден на октомври [inhalation] от
[392]
..*380*381*
П.Севов [v]  мен Петър Севов спокоен ден прогнозата за времето ще чуете след
[393]
..*382*383**
[k]   музика музика
П.Севов [v]  рекламите
Синоптик [v]   следобяд над крайните източни райони ще се задържи
[394]
384*385*
[k]   музика музика
Синоптик [v]   предимно облачно над останалата част от страната ще бъде слънчево и
[395]
..*386*
[k]   музика
Синоптик [v]  почти тихо [inhalation] максимални температури между единайсет и
[396]
..*387*388*
[k]   музика музика
Синоптик [v]  шестнайсет градуса в югозападните райони до осемнайсет в София около
[397]
..*389*390*
[k]  
Синоптик [v]   тринайсет градуса


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.