[1]
0*1*
Водеща [v]   здравейте отново след паузата [rising intonation] ъ_ъ_ъ продължаваме по темата за центъра
[k]   музика музика
[2]
..*2*3*
Водеща [v]  за деца с аутизъм [inhalation] както казахме по официални данни на агенцията за закрила на
[k]   музика музика
[3]
..*4*
Водеща [v]  детето броят на децата в Пловдив с аутизъм е: над шестхиляди [inhalation] ъ_ъ_ъ в момента в
[k]   музика
[4]
..*5*
Водеща [v]  града функционира еди:н център за терапия който се помещава във гараж [inhalation] във ъ_ъ_ъ
[k]   музика
[5]
..*6*
Водеща [v]  този център има общо тринайсет деца с аутизъм но желаещите да използват услугите които се
[k]   музика
[6]
..*7*
Водеща [v]  предлагат там са: много [inhalation] поради ниския бюджет и малкото пространство за терапия
[k]   музика
[7]
..*8*
Водеща [v]  броят на децата е ограничен [inhalation] необходимо е създаването на по-голям център <short>
[k]   музика
[8]
..*9*10*
Водеща [v]  повече за: проблемите на: на тези деца и техните родители ще [inhalation] каже <short>
[k]  
[9]
..*
Водеща [v]  клиничният психолог и преподавател по социална педагогика във Пловдивския университет Пайсии
[10]
..*11*12*
Водеща [v]  Хил-Хилендарски [inhalation] Златомира Костова кояно е на телефонната ни линия
Водещ [v]   здравейте
[11]
..*13*14*
Водещ [v]  госпожо Костова чуваме ли се [inhalation] ами бихте ли разяснили първо
З.Костова [v]   чуваме се здравейте
[12]
..*15*
Водещ [v]  на: слушателите на Дарик радио какво представлява аутизмът
З.Костова [v]   [inhalation] всъщност аутизът е
[13]
..*16**
З.Костова [v]  нарушение <dur=1> по по книга на комуникация социализация и поведение [inhalation] всъщност
[14]
17*18*
З.Костова [v]   ма: аутистичното дете е едно дете което <short> изпитва затруднения в интегрирането си
[15]
..*19*
З.Костова [v]  [inhalation] за него стандартната форма на комуникация между хората във относителна норма не
[16]
..*20*
З.Костова [v]  носи значение което за нас обикномените хора и всъщност аутизмът е доста по а_а_а сериозен и
[17]
..*21*22*
З.Костова [v]  по-задълбочен казус <short> и проблем защото в тази ситуация родителите: а_а_а изпитват
[18]
..*23*
З.Костова [v]  един кризисен момент в момента в който се научи че има дете със аутизъм във семейството
[19]
..*24*
З.Костова [v]  [inhalation] настъпва шок и оттам нататък [inhalation] a_a_a <dur=1> детето със аутизъм е
[20]
..*25*26*
Водещ [v]   загубихме
З.Костова [v]  необходимо да бъде: а_а_а подчинено на на всякакъв вариант [inhalation] {noise}
[21]
..*27*
Водещ [v]  връзка със ъ_ъ_ъ [inhalation] госпожа Костова ще се опитаме отново да се свържем със нея ъ_ъ_ъ
[22]
..*28*
Водещ [v]  през това време на другата ли пряка телефонна линия е: Деси която е координатор на:
[23]
..*29*30*31*
Водеща [v]   Деси чуваме ли се здравей а_а_а да разкажеш да разкажем
Водещ [v]  инициативата: Ай Кен Ту
Деси [v]   ало да <dur=1> здравей
[24]
..*32*
Водеща [v]  малко повече за тази ваша инициатива всъщност която нека първо да въведем слушателите
Деси [v]  
[25]
..*33*
Водеща [v]  [inhalation] a_a_a вие от ъ_ъ_ъ така известно време събирате средства и сте започнали една
[26]
..*34*
Водеща [v]  кампания [inhalation] за: за построяването всъщност на център за деца с аутизъм във
Деси [v]   <dur=1> да
[27]
..*35*
Водеща [v]  Пловдив[inhalation] като преди няколко месеца община Пловдив ви: предостави помещение от
Деси [v]  
[28]
..*36*
Водеща [v]  ъ_ъ_ъ четиристотин квадратни метра [inhalation] то се намира на третият етаж във ДКЦ номер
Деси [v]   <dur=1> така да
[29]
..*37*
Водеща [v]  шест във Пловдив [inhalation] като: а_а_а всъщност ъ_ъ_ъ разкажете малко разкажи всъщност
Деси [v]  
[30]
..*38*
Водеща [v]  малко повече за м_м_м така състояние в което се намират тия поещения и какво се изиства общо
[31]
..*39*40*
Водеща [v]  като сума за да: за да всъщност да: функционира центъра
Деси [v]   значи здравейте на всички
[32]
..*41*
Деси [v]  слушатели: тази сутрин а_а_а както вече каза и ти помещението ни беше предоставено за
[33]
..*42*
Деси [v]  безвъзмезно ползване от общината за което страшно много благодарим за съжаление а_а_а цялото
[34]
..*43*
Водеща [v]   <dur=1> Деси само секунда <dur=1> само секунда
Деси [v]  помещение е във а_а_а окаяно състояние ако така мога да се изразя и то има нужда <dur=1> и то
[35]
..*44*45*
Водеща [v]  
Деси [v]  има нужда от цялостно реновиране [inhalation] във момента всички наши инициативи всичко
[36]
..*46*
Деси [v]  което: сме насочили като усилие е именно към това да призовем общността да се включи във
[37]
..*47*
Деси [v]  реновирането на този център като [inhalation] а_а_а един ъ_ъ_ъ доста голям проектобюджет
[38]
..*48*
Деси [v]  изготвиха: архитекти които ни подкрепят [inhalation] и които който всеки ъ_ъ_ъ а_а_а може да
[39]
..*49*
Деси [v]  види на нашия сайт ние сме го поместили там [inhalation] сайтът ни е ай кен ту точка и ю
[40]
..*50*
Деси [v]  [inhalation] като проектобюджетът е абсолютно подробно описание на всички пера които са:
[41]
..*51*
Деси [v]  необходими за: ремонтните и въобще за оборудване и всички а_а_а необходими неща за центъра
[42]
..*52*53*
Деси [v]   [inhalation] a_a_a във момента <dur=1> a_a_a центърът е във а_а_а както вече казах можете да
[43]
..*54*
Деси [v]  видите и снимки на нашия сайт какво представлява във момента и всеки от вашите зрители да се
[44]
..*55*
Водеща [v]   каква е каква е общата сума на която ще възлизат всичките ремонтни
Деси [v]  убеди във какво състояние
[45]
..*56*
Водеща [v]  дейности имате ли така груба представа
Деси [v]   да мога абсолютно грубо наистина да: да кажа една сума
[46]
..*57*
Деси [v]  която е във момента според този проектобюджет който изготвиха архитектите е много много
[47]
..*58*
Деси [v]  грубо около двеста двеста и педесет хиляди лева което пак [inhalation] повтарям наистина е много
[48]
..*59*
Деси [v]  грубо то поrлежи на промяна всеки един момент тъй като непрекъснато [inhalation] има неща
[49]
..*60*
Деси [v]  които се променят това е един а_а_а преварителен a_a_a проектобюджет който ние се опитваме по
[50]
..*61*
Водещ [v]   да се продължим ще продължим разговора със ъ_ъ_ъ теб Деси след
Деси [v]   някъв начин да: да следваме
[51]
..*62*
Водещ [v]  малко за да ни разкажеш какви инициативи предстоят [inhalation] по отношение на [inhalation] Ай
[52]
..*63*
Водещ [v]  Кен ту нека сега да продължим разговора си със Златомира Костова с която успяхме да
[53]
..*64*65*
Водещ [v]  възстановим телефонната връзка чуваме ли се [inhalation] a_a_a нека да
З.Костова [v]   да чуваме се страхотно
[54]
..*66*
Водещ [v]  поговорим ъ_ъ_ъ малко за това по какъв начин новият център би могъл да облекчи [inhalation]
[55]
..*67*
Водещ [v]  родителите на: децата с аутизъм и въобще да поговорим за интеграцията във обществото на
З.Костова [v]   <dur=1> да
[56]
..*68*
Водещ [v]  <dur=1> тези деца със това състояние
З.Костова [v]   стигнах стигнах до момента във който а_а_а имах предвид
[57]
..*69*
З.Костова [v]  всъщност че детето със аутизъм става обект на много различни интервенции наблюдения
[58]
..*70*
З.Костова [v]  [inhalation] опити експерименти а всъщност идеята на този център [inhalation] е във момента във
[59]
..*71*
З.Костова [v]  който семейството разбере какво се случва и какво ще се случва напред във времето [inhalation]
[60]
..*72*
З.Костова [v]  тъй като аутизмът е състояние което [inhalation] е съпътстващо целия живот [inhalation] във
[61]
..*
З.Костова [v]  зависимост от степента и тежестта му може да е по-лека форма може да е по по-сериозна форма и
[62]
..*73*
З.Костова [v]  всъщност идеята на центъра е да обхване всички инициативи които са от момента на <short>
[63]
..*74*
З.Костова [v]  разпознаване на тази диагноза [inhalation] до осемнайсет годишна възраст <short>тоест обхваща
[64]
..*75*
З.Костова [v]  така вечния период на детството [inhalation] във центъра инициативите които ще бъдат най-напред
[65]
..*76**
З.Костова [v]   ще има горещ телефон на който да се <dur=1> най-напред да се получи пър-първична помощ
[66]
77*
З.Костова [v]   от страна на родителите информация [inhalation] за различни специалисти за различни [преглъщане]
[67]
..*78*
З.Костова [v]   изследвания извинявайте [inhalation] а след това вече във момента във който [inhalation] се стигне
[68]
..*79*
З.Костова [v]  до a_a_a подкрепа на самото дете [inhalation] във неговото интегриране ъ_ъ_ъ са сформирани
[69]
..*80*
З.Костова [v]  различни дейности които са свързани със [inhalation] силните страни и способностите на децата
[70]
..*81*
З.Костова [v]  със аутизъм [inhalation] ъ_ъ_ъ формират се различни ателиета по интереси [inhalation] както и
[71]
..*82*
[k]   микрофония
З.Костова [v]  наблюдението на индивидуалната работа със логопед психолог специален педагог тоест всичките
[72]
..*
[k]  
З.Костова [v]  неща които а_а_а са необходими за адекватното развитиено на едно дете със аутизъм [inhalation]
[73]
..*83*
[k]  
З.Костова [v]  основен проблем са инициативата на центъра да се да съществува медиация между родителите:
[74]
..*84*
З.Костова [v]  на деца със аутизъм родителите на деца със аутизъм и други родители които не посещават
[75]
..*85*
З.Костова [v]  [inhalation] центъра или нямат възможност да посещават центъра както {noise} нали типични като
[76]
..*86*
З.Костова [v]   училища детски градини [inhalation] други центрове така че богат опит във това [inhalation] как се
[77]
..*87*
З.Костова [v]  случват нещата между масово училище и центъра който посещават деца с такъв тип затруднение
[78]
..*
З.Костова [v]  [inhalation] там няма никаква комуникация [inhalation] затова идеята е тук да бъде в по-осъвременен
[79]
..*88**
З.Костова [v]  формат взаимотношението между специалисти [inhalation] и родители и деца деца със аутизъм
[80]
89*90*
З.Костова [v]   комуникира на месец всъщност когато един родител осъзнае че се случва аутизъм във
[81]
..*91*
З.Костова [v]  семейството му [inhalation] това е мястото във което да се получи максимален оптимален отговор
[82]
..*
З.Костова [v]  [inhalation] за самото семейство за самия родител да получи подкрепа и детето да получи
[83]
..*92*
Водеща [v]   г-госпожо Костова един въпрос ъ_ъ_ъ така какви са симптомите на: на
З.Костова [v]  специализирана помощ
[84]
..*93*94*
Водеща [v]  децата как може да ги разпознаят родителите примерно които ни слушат във момента
З.Костова [v]   ами
[85]
..*95*
З.Костова [v]  такова детенце най-напред ъ_ъ_ъ нямат не не непроявяват социалния отговор още на първа на
[86]
..*
З.Костова [v]  една годишна възраст преди една годишна възраст [inhalation] в зависимост от ъ_ъ_ъ вида аутизъм
[87]
..*96*
З.Костова [v]  [inhalation] няма го този со-социален оживления поглед който е при детето във норма [inhalation]
[88]
..*97*
З.Костова [v]  няма го това споделено внимание детето се усамотява по-често [inhalation] играе странни игри
[89]
..*98*
З.Костова [v]  стереотипни които не са във контекстта на психологичното развитие на това дете [inhalation] а_а_а
[90]
..*99*
З.Костова [v]   много от родителите най-напред забелязват че има затруднение във комуникация аутистимното
[91]
..*100*
З.Костова [v]  дете но това е във доста по-късна възраст [inhalation] някъде около две и половина три годишна
[92]
..*101*
З.Костова [v]  възраст [inhalation] а редикторите са доста по-ранни и всъщност целта е и да се популяризира
[93]
..*102*
З.Костова [v]  [inhalation] ранната симптоматика за да може самият родител достатъчно рано да установи
[94]
..*103*
З.Костова [v]  [inhalation] какво се случва и и на един период на шок който е много важен за връзката майка дете
[95]
..*104*
З.Костова [v]  той е пагубен <dur=1> [inhalation] докато майката осъзнае какво се случва докато мине през
[96]
..*105*106*
Водеща [v]  
З.Костова [v]  всичките етапи на преживяванията защото това този процес наистина е много тежък <dur=1>
[97]
..*107*
Водеща [v]  [inhalation] а: а във този нов център който ще се изгради имате ли колко колко специалисти ще
З.Костова [v]  за един родител
[98]
..*108*
Водеща [v]  работят и какъв ъ_ъ_ъ капацитет ще има за деца <short> знаем че старият център във гаража със
[99]
..*109*
Водеща [v]  тринайсет деца: е твърде малък
Деси [v]   абсолютно даже и по тийнбилдинги ходимхе [inhalation] ами
[100]
..*110*
Деси [v]  всъщност ъ_ъ_ъ във единс във един и същи момент между седемнайсет и двайсет часа двайсет
[101]
..*111*
Деси [v]  деца могат да се могат да се помещават във този център [inhalation] като в зависимост от
[102]
..*112*
Деси [v]  индивидулните възможности особено от етапа от развитие на детето [inhalation] ще се предполаг
[103]
..*113*
Деси [v]  основно ще се набляга на груповата работа на тези деца [inhalation] тип включено обучение детето
[104]
..*114*
Деси [v]   деца ще бъдат във група във ъ_ъ_ъ ателиета във зъма във която ще: се движ специалистът ще
[105]
..*115*
Деси [v]  работи [inhalation] след тях <dur=1> тоест това за което те са готови специалистът ще откликва на
[106]
..*116*
Водеща [v]   ами всъщност а_а_а това беше
Деси [v]  тяхното [inhalation] тяхната възможност а_а_а вие ме попитахте <dur=1> а какъв е
[107]
..*117*
Водеща [v]  какъв е капацитетът и колко специалисти работят да
Деси [v]   за спициентите всъщност а_а_а основно има
[108]
..*118*
Деси [v]  девет специалиста от основния екип към Накът но оттам нататък ще има много специалисти които
[109]
..*119*120*
Водеща [v]   на разположение на родителите <short>благодаря ви много
Деси [v]   ще са на: <short> почасово на разположение ще има и разбира се да да има
[110]
..*121*122*
Водеща [v]  госпожо Костова благодарим пожелаваме успех на инициативата благодаря <dur=1> Да Деси
Водещ [v]   на вас също <short> сега да
Деси [v]  много варианти <dur=1> благодаря прекрасен ден
[111]
..*123*
Водеща [v]   от Ай Кен Ту още е на линията нали Деси
Водещ [v]  поговориме за предстоящата инициатива на Ай Кен Ту
[112]
..*124*125*
Водеща [v]   а_а_а нека да ни разкажеш малко повече за това какво: направихте о момента като
Деси [v]   да
[113]
..*126*
Водеща [v]  инициативи и какво предстои да се случи със ъ_ъ_ъ фондацията И аз мога [inhalation] като
[114]
..*127*
Водеща [v]  събития какво предвиждате за града
Деси [v]   [inhalation] a_a_a значи ъ_ъ_ъ да кажа че всички инициативи
[115]
..*128*
Деси [v]  които правим от ъ_ъ_ъ две години насам са насочени именно към a_a_a създаването на този
[116]
..*129*
Деси [v]  център във Пловдив [inhalation] и най-вече към това да популяризираме необходимостта от
[117]
..*130*
Деси [v]  неговото създаване тъй като както казахте вие във ъ_ъ_ъ само във Пловдив децата със аутизъм са
[118]
..*131*
Деси [v]  над шест хиляди по данни на ДАЗД [inhalation] във момента във Пловдив всъщност ъ_ъ_ъ мина и
[119]
..*132*
Деси [v]  първото сибитие коетоние организирахме във подкрепа на този център [inhalation] а_а_а може би
[120]
..*133*
Деси [v]  вашите зрители знаят за него той беше на певицата Рут Колева един благотворителен концерт на
[121]
..*134*
Деси [v]  кино Орфей който [inhalation] мина наистина страхотно и ние се надяваме а_а_а все повече хора
[122]
..*135*
Деси [v]  във Пловдив да: да научават за Ай кен ту и за: за нашите инициативи които ние възнамеряваме да
[123]
..*136*
Деси [v]  правим там и за в бъдеще а иначе освен в Пловдив ъ_ъ_ъ също и в София и във ъ_ъ_ъ всички
[124]
..*137*
Деси [v]  инициативи които правим всички събития и меруприятия [inhalation] са свързани отново със този
[125]
..*138*
Деси [v]  център ъ_ъ_ъ във момента във ъ_ъ_ъ тук във София във един столичен клуб на осми октомври
[126]
..*139*
Деси [v]  което се пада тази събота [inhalation] ще имаме един благотворителен концерт на: рок бандата Де
[127]
..*140*
Деси [v]  две [D2] [inhalation] които ни подкрепят от ъ_ъ_ъ самото начало от създаването на Ай кен ту
[128]
..*141*
Деси [v]  [inhalation] a_a_a по време на този концерт ние ще представим отново състоянието на центъра във
[129]
..*142*
Деси [v]  който той се намира във момента и нуждата от неговото реновиране и най-вече ъ_ъ_ъ нашта цел е
[130]
..*143*
Деси [v]  наистина да отправил един призив за помощ към ъ_ъ_ъ общността да се включи в неговото
[131]
..*
Деси [v]  реновиране [inhalation] и те не само cъс средства не само със работа и материали [inhalation] а дори
[132]
..*144**
Деси [v]  със контакти със идеи всеки със каквото може най-добре ето музикантите ни подкрепят със
[133]
145*146*
Деси [v]   музиката си със ъ_ъ_ъ това че дават техните лица в подкрепа на Ай кен ту популялизирайки ни
[134]
..*147*
Водеща [v]   благодаря ти Деси
Деси [v]  тъй като те са един добър пример за това как могат да се случват нещата така че <short> да
[135]
..*148*149*
Водеща [v]  <short> благодаря ти прекрасен финал да
Водещ [v]   припомняме пак само че мина концертът благотворителният с Рут
Деси [v]  
[136]
..*150*
Водещ [v]  Колева във Пловдив а утре във София ще има и концерт на Д Две които също покрепят
[137]
..*151*
Водеща [v]   ние пожелаваме успех и ъ_ъ_ъ ще продължим да следим
Водещ [v]  инициативата Ай кен ту от доста време
[k]   музика
Деси [v]   бл<dur=1> благодаря ви
[138]
..*152*
Водеща [v]  събитията около вас за да ги популяризираме
[k]   музика
Деси [v]   благодаря ви много и заповадяйте утре във София от
[139]
..*153*
Водещ [v]   [inhalation] уважаеми слушатели чухте днес
[k]   музика
Деси [v]   двайсет и два часа е концертът в Студио пет
[140]
..*154*
Водещ [v]  посветихме нашата тема на <short> предаването Предай нататък на аутизма на центъра за:
[k]   музика
[141]
..*155*
Водещ [v]  [inhalation] деца с аутизъм и какво може да се направи по въпроса за да се съберат повече средства
[k]   музика
[142]
..*156*
Водеща [v]   <dur=1> и да помага на децата
Водещ [v]   и да се [inhalation] ъ_ъ_ъ обнови този: център за да заработи пълноценно <dur=1> да останете да
[k]   музика
[143]
..*157**
Водеща [v]  
Водещ [v]  чуете новините във девет и половина след което предаването <dur=1> Дарик кафе продължава
[k]   музика
[144]
158*159*160*161*162*163*
[k]   музика музика музика музика музика


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.