[1]
0*1*2*3*
X [v]   Искам да кажа само че: през ъ_ъ_ъ последните две години откакто моят екип влезе във
[2]
..*4*5*6*
X [v]  общината основната ни цел <short> по отношение на здравеопазването <short> беше да се
[3]
..*7*8*9*
X [v]  създаде <short> атмосфера на: чуваемост на съпричастност на конструктивност всеки
[4]
..*10*11**
X [v]  <short> един който било управител на лечебно заведение било директор на детска ясла било:
[5]
12*13*14**
X [v]   медицински специалист и ако можеше да: се обърне към мен или към доктор Шрахков
[6]
15*16*17*
X [v]   който беше заместник кмет <short> да сподели проблемите и ние съответно да търсим
[7]
..*18*19*
X [v]  начините за решаването и смятам че ъ_ъ_ъ голяма част от проблемите които са ни били
[8]
..*20*21*
X [v]  поставени <short> сме се опитали съобразно възможностите си съобразно <short>
[9]
..*22**
X [v]  финансовия ресурс с който е разполагала общината да бъдат решени искрено се надявам че
[v]   [cough]
[10]
..*24*25*26*
X [v]  госпожа Аврамова ще продължи тази <short> традиция която се опитахме да създадем и: ще
[11]
..*27*28**
X [v]  бъде отворена изцяло за <short> проблемите на здравеопазването защото то действително е
[12]
29*30*31*
X [v]   един от най-важните [rising intonation] ресори във работата на: общината не само на
[13]
..*32*33*34*
X [v]  общината но и за хората.
Аврамова [v]   И аз да кажа няколко думи: за: приоритетите във програмата във
[14]
..*35*36*
Аврамова [v]  сферата на здравеопазването вие всички знаете това е държавна политика <short>
[15]
..*37*38*39*
Аврамова [v]  здравеопазването не се финансира от общината но община <short> Враца винаги е била и
[16]
..*40*41*42*
Аврамова [v]  винаги ще бъде партньор на всички лечебни заведения на територията на град Враца
[17]
..*43*44*45*
Аврамова [v]  показвали сме го и ще продължим да го правим благодарение на [exhalation] подкрепата на
[18]
..*46*47*
Аврамова [v]  областна администрация на на депутатите: от ГЕРБ успяхме да запазим <short> лечебните
[19]
..*48*49*50*
Аврамова [v]  заведения във град Враца във този си вид във който те съществуваха знаете че във една
[20]
..*51*52*53*
Аврамова [v]  реформа винаги има сътресение и винаги може да има проблеми но: когато усилията се
[21]
..*54*55*
Аврамова [v]  обединени когато всички работим като един екип [inhalation] тези: проблеми се решават това
[22]
..*56*57**
Аврамова [v]  със което общината трябва да съдейства на болничните заведения което аз лично бих искала
[23]
58*59*60**
Аврамова [v]   да бъде реализирано това е: разширението на легловата база на комплексния онкологичен
[24]
61*62*63*
Аврамова [v]   център защото всички знаем проблема със сгравния фонд на това болнично заведение
[25]
..*64*65*66*
Аврамова [v]  проблемите които имат и болните и персоналът който работи там разширението за което има
[26]
..*67*68*69**
Аврамова [v]  вече изготвен проект на: белодробният ъ_ъ_ъ диспансер енергоефективни мерки за: сградите
[27]
70*71*72*
Аврамова [v]   на: ДКЦ което е наложитено и за ремонт на сгравния фонд и всички други проблеми които
[28]
..*73*74*
Аврамова [v]  съществуват във нашите здравни заведения персоналът и ръководството на тези заведения се
[29]
..*75*76*
Аврамова [v]  немират във ръководството на община Враца партньор разбира се ще търсим варианти за
[30]
..*77*78*79*
Аврамова [v]  финансиране по европейски и национални програми ще се борим за успешната реализация на
[31]
..*80*81*82*
Аврамова [v]  проекта за закупуване на модерна апаратура за лъчетерапии за разширение и пристройка към
[32]
..*83*84*85*
Аврамова [v]  комплексно онкологичен център за монтаж на тази апаратура съвместно и заедно ще се
[33]
..*86*87*88*
Аврамова [v]  борим тези лечебни заведения да имат модерно оборудване подходящи условия за работа и за
[34]
..*89*90*91*
Аврамова [v]   лечение на болните защото и персоналът на тези заведения всички вие го заслужавате и
[35]
..*92*93*
Аврамова [v]  всички които имат нужда от медицинска помощ също.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.