[1]
0*1*2*
Водещ [v]   какво да се представям като аз съм си вкъщи почти всичките ви познавам толкова много познати лица
[2]
..*3*4*5*
Водещ [v]  <short> и некак си нещата се връщат назад като лента и си спомням <dur=1> селото преди години
[3]
..*6*7*8*9*
Водещ [v]  <dur=1> зелено: спретнато: много малко такива села имаше в България в интерес на истината и: ше
[4]
..*10*11*12*
Водещ [v]  направА на:й-кратката програма <short> обещавам <short> сел\ото да стане същото като преди защото
[5]
..*13*14**
Водещ [v]  мисля <short> че: хората във <short> селата <short> трябва да живеят при същите условия както във
[6]
..*16*17*18*
Водещ [v]  града това: е залегнало във програмата <short> ще го реализираме доверете ни се знаеме какво
[7]
..*19*20*
Водещ [v]  правиме <short> в момента съм развълнуван това е моят ангажимент към Падеж не случайно: това беше
[8]
..*21*22*23*
Водещ [v]  първото сел\о <short> от ъ_ъ_ъ преизборната кампания защото както и преди споменах аз съм
[9]
..*24*25*26*
Водещ [v]  емоционално свързан управленската програма <short> за: следващия мандат и за: по-следващия
[10]
..*27*28*29*
Водещ [v]  защото: аз лично съм с амбицията поне два мандата <short> за да се свърши работа като хората аз съм
[11]
..*30*31**
Водещ [v]  със ясното съзнание че: всеки от вас е заинтересован защото: почти всички села вече не говорА само
[12]
32*33*34*35**
Водещ [v]   запали всички села във общината си приличат <short> ние за разлика от другите села във Северна
[13]
..*37*38*
Водещ [v]   България нямаме поминък във селата и обикновено хората които живеят във селата <short> работАт в
[14]
..*39*40*41*
Водещ [v]  града и се връщат <short> така че всички условия които има във града би трябвало <short> поне във
[15]
..*42*43*44*
Водещ [v]  голямата си част да ги има <short> и във селата за да може да се задържат <short> и: младите хора и
[16]
..*45*46**
Водещ [v]  което е още по-важно създавайки инфраструктура: могат да дойдат други хора <short> други млади
[17]
..*48*49*50*
Водещ [v]   защото има интерес към селата около Благоевград нека ги разглеждаме като квартали <short> ак\о има
[18]
..*51*52*53*
Водещ [v]  инфраструктура ако има удобства: доста хора: ще предпочетат спокойствието на селото и <short> по
[19]
..*54*55*56*
Водещ [v]  този начин селата няма да се обезлюдяват а напротив ще почнат да: така да има активен живот и да се
[20]
..*57*58*59*
Водещ [v]  развиват във тази връзка тра: да <short> заложим много на развитието на инфраструктурата около
[21]
..*60*61*62*
Водещ [v]  четиринайсет хиляди квадрата: поне по мои изчисления <short> са уличните настилки които трябва да
[22]
..*63*64*65*
Водещ [v]  се направАт във ъ_ъ_ъ селата всички села минахме и стигнахме до: тази цифра тва е целта <short>
[23]
..*66*67*68*
Водещ [v]  говорейки: знам че проблема ви е: във доста от селата: детските градини: тряба: условията на живот да
[24]
..*69*70*71*
Водещ [v]  са добри и младите хора да остават <short> тука: да чуеме вашите проблеми как виждате вие проблемите
[25]
..*72*73*
Водещ [v]   на Падеж <short> да ги изложите и да залегнат във програмата ще спомена и това което предвиждаме
[26]
..*74*75*76*77*
Водещ [v]  във града централна градска част инфраструктурните проекти развитие: на: икономиката аз споделям
[27]
..*78*79*80*
Водещ [v]  идеята че: ако Благоевград не се развива икономиката ако няма нови работни места ако не се развива
[28]
..*81*82*83*
Водещ [v]  бизнесът всичко друго: е работа на Парчеви и във ъ_ъ_ъ краткосрочен <short> план така че: във
[29]
..*84*85*
Водещ [v]  програмата за четирите години това което е най-важно и ви залагам на него с инфраструктурните
[30]
..*86*87*88*89*
Водещ [v]  проекти смяна на ВИК канализацията и: водоснабдяването във централна градска част има проект който
[31]
..*90*91*
Водещ [v]   може да бъде реализиран имаме убеждението и активната подкрепа на Министерстово на: околната
[32]
..*92*93*94**
Водещ [v]  среда така че да се смени цялата ВИК част тетрайона говориме за сума около петдесетина милиона лева
[33]
..*96*97**
Водещ [v]  <short> тва е много сериозен проект който ние трябва да положиме всички усилия <short> да се случи а
[34]
98*99*100*
Водещ [v]   решаваме почти изцяло състоянието на ВИК мрежата от друга страна знаете че такива проекти
[35]
..*101*102*103*
Водещ [v]  осигуряват работни места говорейки ви за всичко ще говорА <short>това е връзката работа<short>
[36]
..*104*105*106*
Водещ [v]  работни места работа работни места защото това означава доходи това означава по-добър живот за:
[37]
..*107*108*109*
Водещ [v]  абсолютно <short> всички следващият по-сериозе:н проект е депото във Бучино Благоевградска община
[38]
..*110*111*112*
Водещ [v]  <short> има сериозни проблеми във смисъл такъв че във момента <short> тъй като закъсняваме ние сме
[39]
..*113*114*115*
Водещ [v]  една от общините които нямат депа във самите такси има наказателни отчисления а след две и
[40]
..*116*117**
Водещ [v]  четиринайста година санкциите стават драстични и всеки от нас ще го почувства по джоба си така че
[41]
118*119*120*121*
Водещ [v]   реализирането на този проект е от жизнено важно значение за града даваме веднага и решението
[42]
..*122*123*
Водещ [v]  <short> правителството <short> поема ангажимента да финансира от държавния бюджет изграждането на
[43]
..*124*125*126**
Водещ [v]   това депо ангажимент на общината е само: проектните проучвания във решението на този проблем
[44]
127*128*129*
Водещ [v]   също имаме подкрепата на: правителството.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.