[1]
0*1*2*3*4*
SPK0 [v]   уважаеми слушатели [exhalation] ето че отново сме заедно започва:
[к]   музика музика музика музика
[2]
..*5*
SPK0 [v]  моето авторско предаване моите десет минути подготвил съм ви: една изключително важна тема
[3]
..*6*
SPK0 [v]  [inhalation] която ще може да чуете а малко повече предистория [inhalation] вчера във
[4]
..*7*
SPK0 [v]  заседателната зала на община Бургас ъ_ъ_ъ се проведе кръгла маса организирана от Българския
[5]
..*8*
SPK0 [v]  зъболекарски съюз на тема Национална програма за профилактика на оралните заболявания при
[6]
..*9*
SPK0 [v]  деца от нула до осемнайсет години [inhalation] на нея бяха представени данните [inhalation] за
[7]
..*10**
SPK0 [v]  началото на поставянето на силанти при децата от пет до девет годишна възраст във отделните
[8]
11*12*
SPK0 [v]   региони на страната [inhalation] другата основна цел на кръглата маса бе свързана и със
[9]
..*13*
SPK0 [v]  продължаване популяризирането на инициативата за подобряване <short> оралното здраве на
[10]
..*14*
SPK0 [v]  децата до осемнайсет годишна възраст [inhalation] чрез добиване на широка информираност сред
[11]
..*15*
SPK0 [v]  всички родители за националната програма [inhalation] но сега чуйте какво сподели представител
[12]
..*16**
SPK0 [v]  [inhalation] от зъболекарския съюз за вчерашната кръгла маса и повече важни подробности по
[13]
..*18*19*20*
SPK0 [v]  тази здравна тема
Янакиева [v]   доктор Янакиева регионален координатор по програмата
[к]   музика музика
[14]
..*21*
SPK0 [v]   <dur=1> мхм
Янакиева [v]  Националната програма за орално здраве деца от нула до осемнайсет години <short> в момента
[к]   {noise}
[15]
..*22*23*
SPK0 [v]  
Янакиева [v]  тече кръгла маса програмата е във втори етап [inhalation] първи етап беше за националното и
[к]  
[16]
..*24*
Янакиева [v]  епидемиологично проучване във момента тече силаинициране на децата от пет шест до девет
[к]   {noise}
[17]
..*25*
Янакиева [v]  години включително [inhalation] и: а_а_а то е във срок октомври до ноември месец нали края
[к]   {noise}
[18]
..*26*
Янакиева [v]  участват във Бургас имаме участници във областта които са ангажирани лекари имаме безплатен
[к]   {noise}
[19]
..*27*
Янакиева [v]  сайт на програмата и телефони [inhalation] мога да съобщя колегите за да могат родителите
[к]  
[20]
..*
Янакиева [v]  уважаемите родители те трябва да доведат децата за силанизирането първо за един преглед за да се
[21]
..*28*
Янакиева [v]  обясни какво е точно силанизирането [inhalation] и: да може да се предприеме защото не всяко
[22]
..*29*
Янакиева [v]  дете подлежи на силанизиране и аз да обясня силанизирането е метод който предпазва първите
[23]
..*30*
Янакиева [v]  постоянни дъвкателни зъби на децата [inhalation] във възраст в която [inhalation] а_а_а те имат
[24]
..*31*
Янакиева [v]  занемарена хигиена лоша хигиена трудно достъпни места [inhalation] и това е един метод който е
[25]
..*32*
Янакиева [v]   отдавна [inhalation] и: е надежден за сто процента защита на кариес <short> точно на тези зъби
[к]   {noise}
[26]
..*33*34*
Янакиева [v]  понеже зъбите са [inhalation] а_а_а мръсни [inhalation] а_а_а най-много във дъвкателната си
[к]   {noise}
[27]
..*35*
Янакиева [v]  повърхност около седемдесет прочента осемдесет и четири процента от кариеси на дъвкателната
[к]   {noise}
[28]
..*36*
SPK0 [v]   как се
Янакиева [v]  повърхност там са трудно достъпни местата [inhalation] плака киселинност и така нататъка
[к]  
[29]
..*37*
SPK0 [v]  пише статистиката за за заболяваемостта <short> при зъбите при деца от нула до осемнайсет
Янакиева [v]   <dur=1> точно не
[30]
..*38*
SPK0 [v]  години да кажем във региона <short> каква е статистиката
Янакиева [v]   можем да ви кажеме защото миналата
[31]
..*39*
Янакиева [v]  година първата част на програмата значи тъз програма [inhalation] е във ъъъ диапазон две и девета
[32]
..*40*
Янакиева [v]  две и четир-четиринайста пет годишна [inhalation] първо стартира с едно национално
[33]
..*41*
Янакиева [v]  епидемиологично проучване което дава [inhalation] което дава представа за сегашното състояние
[34]
..*42*
Янакиева [v]  оралното здраве на децата искам да кажа че това е първата програма която се грижи за оралното
[35]
..*
Янакиева [v]  здраве на децата такава не съществува нали до сега [inhalation] и това проучване ще излезе със
[36]
..*43**
Янакиева [v]  официални данни за нашия регион бяха прегледани седестотин и двайсет деца като триста и
[37]
44*
Янакиева [v]   шейсет в град Бургас и в областта те бяха разпледелени по три групи [inhalation] прицелни пет шест
[38]
..*45*
SPK0 [v]   <dur=1> мхм
Янакиева [v]  годишните дванайсет годишните и осемнайсет годишните [inhalation] специално за нашия район
[к]   {noise}
[39]
..*46*47*
SPK0 [v]   като казахте: пре-прегледане навремето
Янакиева [v]  бяха прегледани деца от Айтос [inhalation] и така <dur=1> не не не
[к]   {noise}
[40]
..*48*
SPK0 [v]  имаше така различни прегледи във училища във момента правят ли се: такива прегледи
Янакиева [v]   не не
[к]  
[41]
..*49*
Янакиева [v]  значи искам да кажа и по тъз програма сега със силанизирането [inhalation] ето тъз среща кръглата
[к]   {noise}
[42]
..*50*
Янакиева [v]  ни маса въобще цялата работа на колегите на тоз екип огромен който работи [inhalation] и и към
[к]   {noise}
[43]
..*51*
Янакиева [v]  уважаемите родители които се грижат за здравето на децата защото няма да има прегледи по
[к]   {noise}
[44]
..*52*
Янакиева [v]  училищата и искам да кажа лично родителят трябва да е информиран и да заведе своето дете
[к]   {noise}
[45]
..*
Янакиева [v]  [inhalation] на преглед ако желае да бъде силанизирано [inhalation] за тази цел имаме плакати там има
[к]  
[46]
..*53*
Янакиева [v]  брошури може да ги видите и съм разпределила района <short> на Бургас изпълнители имаме за
[к]   {noise}
[47]
..*54*
Янакиева [v]  Лазур за Изгрев двама [inhalation] само в централна градска част във Средец имаме във Созопол
[к]   {noise}
[48]
..*55*
Янакиева [v]  във община [inhalation] и във Айтос като във сайта са упоменати нали имената телефоните става
[к]   {noise}
[49]
..*56*
Янакиева [v]  съc записване на часове [inhalation] и [exhalation] специално за Бургас колегите които са по райони
[к]   {noise}
[50]
..*57*
Янакиева [v]   <short> са залепили общи плакати със информационни за практиките на колегите във всичси
[к]   {noise}
[51]
..*58*
Янакиева [v]  детски градини във всички училища с някои изключения където аз лично ще провеждам среща
[к]   {noise}
[52]
..*59*
Янакиева [v]  <short> със родителите за да се обясни точно за самия метод който е [inhalation] доста стар
[к]   {noise}
[53]
..*60*61*62*
SPK0 [v]  
Янакиева [v]  изпитан и дава надеждни резултати до шейсет процента и нагоре снижение на кар
[к]   {noise} музика музика
[54]
..*
SPK0 [v]  уважаеми: слушатели сега [exhalation] още за да разберете за методите и за самото преглеждане само
[к]  
[55]
..*63*
SPK0 [v]  малко статистика през месец октомври тази година започна поставянето на силанти на деца от пет
[к]   музика
[56]
..*64*
SPK0 [v]  до девет годишна възраст във рамките [inhalation] на Националната програма за профилактика на
[к]   музика
[57]
..*65*
SPK0 [v]  оралните заболявания на деца до осемнайсет годишна възраст [inhalation] за силаницирането на
[к]   музика
[58]
..*
SPK0 [v]  първите зъби на децата към момента са заделени милион и триста [exhalation] хиляди лева
[к]  
[59]
..*66*
SPK0 [v]  финансирането ще бъде достатъчно за да се обхванат всички желаещи [inhalation] националната
[к]   музика
[60]
..*67*
SPK0 [v]  програма предвижда всяка година да се обработват зъбите на двайсет хиляди деца само
[к]   музика
[61]
..*
SPK0 [v]  силанизиране ще се осъществява от лекари под дентална медицина във над двеста кабинета във цялата
[к]  
[62]
..*68*
SPK0 [v]   страна [inhalation] сега чуйте повече подробности [inhalation] как ще става и самото преглеждане
[к]   музика
[63]
..*69*70*
SPK0 [v]  
SPK2 [v]   не се изискват никакви направления [inhalation] единствено изискване е желанието на
[к]   музика {noise}
[64]
..*71*
SPK2 [v]  родителя за вземе детето за ръчичка и да го да го заведе [inhalation] във един от тези пет кабинета
[к]   {noise}
[65]
..*72*
SPK2 [v]  надяваме се кабинетите да станат повече [inhalation] но засега cа тези те могат да поемат ъ_ъ_ъ
[к]   {noise}
[66]
..*73*
SPK2 [v]  децата които родителите са с децата които желаят да бъдат силанизирани
SPK3 [v]   как и кога в Бургас може
[к]   {noise}
[67]
..*74*
SPK2 [v]   това нещо може да се направи до края на месец ноември вjn момента
SPK3 [v]   да се направи това нещо
[к]   {noise}
[68]
..*75**
SPK2 [v]  програмата е отпусната до края на месец ноември <dur=1> [inhalation]
SPK3 [v]   а има ли интерес от страна на родителите
[к]   {noise}
[69]
76*
SPK2 [v]   точно затова се прави таз пресконференция във ъ_ъ_ъ такъв мащаб защото [inhalation] интересът на
[к]   {noise}
[70]
..*77*
SPK2 [v]  родителите е много слаб и ние искаме отново отново да повторим [inhalation] че нещата зависят
[к]   {noise}
[71]
..*78*
SPK2 [v]  само от тях не не е нуждо да отделят никакви средства [inhalation] достатъчно е да отделят само
[к]   {noise}
[72]
..*79*
SPK2 [v]  малко време за да заведат децата във съответния кабинет
SPK3 [v]   а във някакъва инфор-информационни
[к]   {noise}
[73]
..*80*
SPK2 [v]  
SPK3 [v]  материали ще има ли по училищата по детските градини всъщност където е таргет групата
[к]   {noise}
[74]
..*81*
SPK2 [v]  навсякъде по училищата и детските градини има разлепени от ъ_ъ_ъ тези плакати и този и този
[к]   {noise}
[75]
..*82*
SPK2 [v]  плакат който във момента виждаме [inhalation] <short> на който са описани всички: колеги които
[к]   {noise}
[76]
..*83*
SPK2 [v]  работят във Бургас освен тва [inhalation] във интернет на [inhalation] страница ве ве ве точка
[к]   {noise}
[77]
..*84*
SPK2 [v]  орална профилактика [inhalation] a_a_a точка ком можете да намерите всички: колеги които
[к]   {noise}
[78]
..*85*
SPK2 [v]  работят [inhalation] орална профилактика се изписва без никакви интервали [inhalation] и там ще
[к]   {noise}
[79]
..**
SPK2 [v]  намерите националната програма във която има списък за всички градове колегите които съ за са за
[к]  
[80]
86*87*
SPK2 [v]   заети с ето тази програма
SPK3 [v]   а_а_а това тази: инициатива е на национално ниво [inhalation] само в
[к]   {noise}
[81]
..*88*
SPK2 [v]   ъ_ъ_ъ засега е отбелязано че в цялата страна е слаб те са за това
SPK3 [v]  Бургас ли е толкова слаб интереса
[к]   {noise}
[82]
..*89*
SPK2 [v]  а_а_а във момента имаме гости от София членова на Националния [inhalation] координационен
[к]   {noise}
[83]
..*90*
SPK2 [v]  съвет на a_a_a програмата [inhalation] а_а_а те обикалят страната за да може да се даде по-голяма
[к]   {noise}
[84]
..*91*
SPK2 [v]  гластност на [inhalation] на тази програма защото наистина тя е много хубава [inhalation] предпазва
[к]   {noise}
[85]
..*92*
SPK2 [v]   зъбите на децата а децата все още не са заведени до: [inhalation] кабинетите за да бъдат
[к]  
[86]
..*93*94*95*
SPK2 [v]  поставени силанти
[к]   музика музика


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.