[1]
0*1*2*
М [v]   Законът за авторското право и сродните му права е в сила от 1993 година и от тогава
[2]
..*3*4*
М [v]  фирмите имат задължения макар и да не ги спазваха доскоро санкцията беше от триста
[3]
..*5*6*
М [v]  до три хиляди лева: но след последните законови промени скочи от две хиляди до
[4]
..*7*8*
М [v]  двасет хиляди лева целта е ясна <short> да се повиши събираемостта на музикалния
[5]
..*9*10*
М [v]  данък сдруженията които прибират таксите са две <short> между Мюзикаутур и Профон
[6]
..*11*12*13*
М [v]   няма разлика те взаимно се допълват Мюзикаутур защитава правата на авторите
[7]
..*14*15*
М [v]  Профон пък се грижи за правата на изпълнители и продуценти това означава че за да
[8]
..*16*17*
М [v]  сте спокойни че музиката която звучи във вашето заведение е законна трябва да имате
[9]
..*18*19*
М [v]  договор и с двете дружества заплащането на музикалния данък бдят инспектори от
[10]
..*20*21*
М [v]  Министерство на културата като проверките се правят не без помощта на авторските
[11]
..*22*23*
М [v]  сдружения Момчил Даскалов ръкаводител на управление <short> търговски обекти
[12]
..*24*25*
М [v]  туризъм <short> и кина в Мюзикаутур за ситуацията във Варна.
Момчил Даскалов [v]   Хубавото е вече че
[13]
..*26*27*
Момчил Даскалов [v]  много по-малко хора по-специално във Варна и региона които се занимават с бизнес
[14]
..*28*29*
Момчил Даскалов [v]  имам предвид ъ_ъ_ъ питат какво е това значи до преди три-четири години наистина не
[15]
..*30*
Момчил Даскалов [v]  знаеха ама как така са: ще плащаме на кой ще плащаме за какво ще плащаме тия въпроси
[16]
..*31*32*
Момчил Даскалов [v]  вече във момента във бизнеса във Варна и във региона не съществуват те много добре
[17]
..*33*34*
Момчил Даскалов [v]  знаят че [inhalation] ползват продукт който качва: качеството на: тяхната услуга
[18]
..*35*36*
Момчил Даскалов [v]  [inhalation] че си дължат възнаграждение и въпросът е вече като всяко едно друго
[19]
..*37*38*39*
Момчил Даскалов [v]  плащане доколко всеки е коректен добронамерен и доколко: бива принуждаван
[20]
..*40*41*
Момчил Даскалов [v]  разбира се и ненапразно Варна като със всичките други курортни центрове през лятото
[21]
..*42*43*
М [v]   Оказва се че почти сто
Момчил Даскалов [v]  са обекти на: проверки които текат от четири години насам.
[22]
..*44*45*
М [v]  процента от проверките завършват с глоба <short> разкри Даскалов.
Момчил Даскалов [v]   <dur=1> Деветдесет и девет
[23]
..*46*47*
М [v]  
Момчил Даскалов [v]  процента от проверките се устяновява че: има нарушение и то на репертоар който ние
[24]
..*48*49*
Момчил Даскалов [v]  представляваме и от там нататъка при установяване на нарушение то се издава акт след
[25]
..*50*51*
Момчил Даскалов [v]  това излиза ъ_ъ_ъ наказателно постановление и: се налагат санкции с тези наказателни
[26]
..*52**
Момчил Даскалов [v]  постановления аз до колкото знам така от колегите от Министерството на: културата
[27]
53*54*55*
Момчил Даскалов [v]   има много малко които просто само намаляват нивото на санкциите падне ли
[28]
..*56*57*
М [v]   Парите
Момчил Даскалов [v]  наказание се броят на пръсти тоест почти всяка проверка завършва със санкция.
[29]
..*58**
М [v]  се плащат само за времето когато обектът работи <short> така че сезонните заведения
[30]
59*60*61*
М [v]   например по морето няма да плащат целогодишно <short> таксата за заведения
[31]
..*62*63*
М [v]  например зависи изцяло от броя места в тях както и от категорията им в хотелите мизата
[32]
..*64*65*
М [v]   се определя според броя легла така например за ресторант три звезди със осемдесет
[33]
..*66*67*
М [v]  места във Варна данъкът за година е шестстотин седемдесет и два лева справедливи ли
[34]
..*68*69*
М [v]  са таксите и плащат ли се те с този въпрос потърсихме Димитър Лефт\еров прецедател
[35]
..*70*71*
М [v]   на Варненската асоцияция на ресторантьорите и хотелиерите.
Димитър Лефтеров [v]   К`во да ви кажа
[36]
..*72*73*
Димитър Лефтеров [v]  справедливи или не във туй отношение винаги е от едната страна саламът около другата
[37]
..*74*75**
Димитър Лефтеров [v]   страна са много в края на краищата не са приетели че от тук нататъка и к`во може
[38]
76*77**
Димитър Лефтеров [v]   да правим и да сме доволни и и да не сме доволни по принцип ние сме против ъ_ъ_ъ
[39]
78*79**
Димитър Лефтеров [v]   тия такси: пък и с тия плащания във края на краищата стоеха се нормативни документи
[40]
80*81**
Димитър Лефтеров [v]   които ни: задължават да плащаме какво да правим ще плащаме еми без музика не може.
[41]
82*83*
М [v]   Подобно е положението и в такситата шофьорите им наред с колегите от маршрутки и
[42]
..*84*85*86*
М [v]  автобуси също ще трябва да плащат за това че пускат радио на клиентите си защото
[43]
..*87*
М [v]  според закона така те стават разпространители на музика данъкът за такси на Мюзикаутур
[44]
..*88*
М [v]  е четири лева годишно трийсет лева на кола пък искат от Профон мнението на Иван
[45]
..*89*90*
М [v]  Михайлов председател на съюза на таксиметровите организации във Варна и собственик
[46]
..*91*92*
М [v]   на една от големите таксиметрови компании в града.
Иван Михайлов [v]   Във момента е един заседнало за
[47]
..*93*94*
Иван Михайлов [v]  такси шофьорчи които работят тук при нас не искам да коментирам какво точно говорят
[48]
..*95*96*97*
Иван Михайлов [v]   по тоя въпрос момчетата защото нямат алтернатива задължително трябва да бъде
[49]
..*98*99*
Иван Михайлов [v]  разяснено много наивно звучи абе има сади в колата трябва да ми плащате тоя човек
[50]
..*100*101*
Иван Михайлов [v]  който претендира за авторското право извинявайте до от къде знае че имам негови
[51]
..*102*103*
М [v]   <dur=1> За сега проверки
Иван Михайлов [v]  авторски произведения и се слушат във колата как да ви кажа много неясноти има.
[52]
..*104*105*106*
М [v]  на жълтите коли няма да има успокояват от Мюзикаутур.
Момчил Даскалов [v]   <dur=1> И тука ще тръгнеме чрез а_а_а
Иван Михайлов [v]  
[53]
..*107**
Момчил Даскалов [v]  браншовите асоциации значи ние първо да си уредиме срещи ще коментираме със тях
[54]
108*109**
Момчил Даскалов [v]   да им изясниме да информираме хората и тогава вече ще тръгнеме да се: уреждаме тези
[55]
110*111*
Момчил Даскалов [v]   права терминът във Закона се нарича публично изпълнение на музиката навсякъде където
[56]
..*112*113*
Момчил Даскалов [v]   се прави бизнес и се ползва музиката за да подобрява качеството на тази услуга
[57]
..*114*
Момчил Даскалов [v]  [inhalation] се извършва така нареченото публично изпълнение във такситата е абсолютно
[58]
..*115*116*
Момчил Даскалов [v]  същото и не се делят каквото и да е нарушението дали таксиметров шофьор ще го
[59]
..*117*118*
Момчил Даскалов [v]  наруши или хотел петзвезден с пет хиляди стаи просто нивото на глобата може да е
[60]
..*119**
М [v]   <dur=1> Със своите над две хиляди
Момчил Даскалов [v]  различно във този случаи което се определя от експерти от Министерството на културата.
[61]
120*121**
М [v]   и триста български членове сдружението представлява голяма част от родната музика
[62]
122*123*124*
М [v]   в това число и поп-фолка сред членовете на Мюзикаутур обаче не е Пайнер
[63]
..*125*126*
М [v]  Димитровградският фолк гигант като че ли трудно ще накара таксиджиите да си плащат
[64]
..*127*128*
М [v]  по-голяма е вероятността Мюзикаутур да принуди шофьорите да се бръкнат за някой
[65]
..*129*130*
М [v]  лев явно и на Профон им се получават нещата след като сдружението си партнира със
[66]
..*131*132**
М [v]  всички молове повечето хипермаркети и някои вериги заведения във Варна все пак
[67]
133*134*135*
М [v]   да се возиш пазаруваш и танцуваш с музика винаги е по-приятно дори това да не е
[68]
..*136*137*
М [v]  включено в сметката или поне така да изглежда.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.