[1]
0*1*2*
Участник 1 [v]  cdv той и Ралчев разказа да
Участник 2 [v]  знаеш ли колко често ми се случва това нещо просто<short>дали ще е на Перперикон в Русе
[2]
..*3*
Участник 2 [v]  или някъде другаде хората да ме спират възрастни жени да ме прегръщат да ме целуват и да
[3]
..*4*5*
Участник 2 [v]  казват[inhalation] благодаря за това което правите нали за тези неща които правите [inhalation]и тези
[4]
..*6*
Участник 2 [v]  неща аз действително ги видях[inhalation] видях как един изостанал край като изто Източните
[5]
..*7*
Участник 2 [v]  Родопи който разчиташе само на тютюнопроизводство което се отива от една страна мето-
[6]
..*8*
Участник 2 [v]  металургията която също се отива или добива на метали [inhalation]сега чрез културно-историческия
[7]
..*
Участник 2 [v]  туризъм се посещава от стотици хиляди хора<short>видях видях как и_и_и виждам по-скоро как се
[8]
..*9**
Участник 2 [v]  развиват как се строят хотели и как хората намират своя нов поминък<short>е това е[inhalation]
[9]
10*11*12*
Участник 1 [v]  след това
Участник 2 [v]  ъ_ъ_ъ мисля че това е точно благодарността която хората действително показват добре е че го
[10]
..*13*14*15**
Участник 1 [v]  следваща думичка [inhalation] <dur=1>и тя е
Участник 2 [v]  направихте това нещо [inhalation]тя е измишльотина
[11]
16*17*18*
Участник 1 [v]  [laugh]
Участник 2 [v]  [laugh] ами ние го казахме току-що<short>много ме обвиняват в това че измислям[inhalation] a_a_a
[12]
..*19*
Участник 2 [v]  историята е нещо много интересно историята е една субективна наука<short>[inhalation]в нея ако
[13]
..*20*
Участник 2 [v]  a_a_a значи аз мога сега да почна така да ти говоря с езика на археологията че ти няма да разбереш за
[14]
..*21*22*
Участник 2 [v]   какво става дума той може да бъде като лекарския език [inhalation]ъ_ъ значи за да се ъ_ъ представят
[15]
..*23*
Участник 2 [v]  нещата обаче те трябва да се представят красиво това съм ъ_ъ сигурен<short>но същевременно
[16]
..*24*25*
Участник 2 [v]  смятам че не трябва да се измисля ние имаме достатъчно богата история [inhalation]която ъ_ъ_ъ не е
[17]
..*26*
Участник 2 [v]  необходимо да се украсява както правят някои наши съседи наши съседни държави [inhalation]и да се
[18]
..*27*
Участник 2 [v]   измислят ъ_ъ неща в нея<short>разбира се обаче пак казвам то е даже много често го употребявам
[19]
..*28*
Участник 2 [v]  когато поднасяш историята защото много неща в нея трябва да бъдат добавени[emph] смисъл да
[20]
..*29*30*
Участник 2 [v]  бъдат интерпретирани да работиме с много хипотези и така натъка и така натъка<short>но то е като
[21]
..*31*
Участник 2 [v]  един хубав коктейл примерно тея хубави коктейли които се правят на на базата на бял ром където
[22]
..*32*
Участник 2 [v]  ромът трябва да бъде петдесет и два грама ако е педесе и три или педесе и един вече се разваля вкуса
[23]
..*33*
Участник 2 [v]  на коктейла [inhalation] така че ъ_ъ могат да се ъ_ъ интерпретират някои неща но да си служиме с
[24]
..*34*
Участник 1 [v]  [inhalation]ако излезем ъ_ъ от историята и археологията и погледнем
Участник 2 [v]  груби измишльотини е лошо
[25]
..*35*
Участник 1 [v]  света около нас [inhalation]ъ_ъ държавата в която живеем коя е най-голямата
[26]
..*36*37*
Участник 1 [v]  измишльотина<short>според вас{question} на която обичаме да вярваме обаче
Участник 2 [v]  ние много често си
[27]
..*
Участник 2 [v]  служиме с измислици практически ъ_ъ_ъ общественият живот до голяма степен е пълен с митологии
[28]
..*38*
Участник 2 [v]   с митове и така нататъка [inhalation] ъ_ъ_ъ например ъ_ъ_ъ ето сега вмомента много се говори нали
[29]
..*39*40*
Участник 1 [v]  да говорихме преди половин
Участник 2 [v]  за това че е мит нали сиреч измишльотина ъ_ъ Баташкото клане което естествено ъм да
[30]
..*41*
Участник 1 [v]  час за негоче
Участник 2 [v]  което естествено е една глупост ъ_ъ и ъ_ъ една лошо лошо поднесена глупост но както
[31]
..*42*43*
Участник 1 [v]  
Участник 2 [v]  виждаме [inhalation] в случая то се използва именно за политическа цел ся дали е както някои смятат
[32]
..*
Участник 2 [v]  ъ_ъ финансирано от турци така това не е толкова важно<short>важното е че в случая става въпрос за
[33]
..*44*45*
Участник 2 [v]  един съзнателно [inhalation]ъ_ъ_ъ съзнателно съзнателно измислена лъжа[emph] да речем
[34]
..*46*47**
Участник 2 [v]  измишльотина нали както днес тук си говорим [inhalation] ъ_ъ_ъ има и много други такива примери
[35]
48*
Участник 2 [v]  да си говорим откровено много неща могат да бъдат<short>включително да речем и предизборните
[36]
..*49*
Участник 1 [v]  за които сега обаче няма да говорим тъй като [inhalation] ъ_ъ не са най-
Участник 2 [v]  програми на партиите
[37]
..*50*
Участник 1 [v]  приятната тема [inhalation]ъ_ъ ще ми се обаче като човек който се занимава с
[38]
..*51*
Участник 1 [v]  история<short>измислица ли са тези качества на на нашата че ние сме [inhalation] много
[39]
..*52*
Участник 1 [v]  трудолюбиви много интелигентни много топли хора много гостоприемни {question}нещо което сега
[40]
..*53*54*
Участник 1 [v]  наистина ако ако се огледаме съвсем сериозно с обективни очи няма да го видим като че ли
Участник 2 [v]  аз
[41]
..*
Участник 2 [v]  смятам че ние сме един напълно нормален народ<short>напълно нормален народ който си има и и
[42]
..*55*
Участник 2 [v]  недостатъците и предимствата да не забравяме в какво време живееме<short>в какви времена живее
[43]
..*
Участник 2 [v]  българският народ<short> за седемнайсе-осемнайсе години той премина страшно много<short>нещо
[44]
..*56*
Участник 2 [v]  което други народи са преминавали за много повече време така за съжаление в рамките на сто
[45]
..*57*
Участник 2 [v]  години ние два пъти преминаваме тoва както го наричаме историците и икономистите първоначално
[46]
..*58*
Участник 2 [v]  натрупване на капитал което е една грозна картина но без нея не може не е измислил никой начин по
[47]
..*59*
Участник 2 [v]  който може капиталът да се натрупа по [inhalation] ъ_ъ_ъ напълно честен път айде така да го
[48]
..*60*61*
Участник 2 [v]  наречеме [inhalation] но аз смятам че за тези години България ъ_ъ_ъ българите по-скоро успяха да
[49]
..*
Участник 2 [v]  преодолеят това нещо и вече виждаме резултатите в последните две-три години на<short>на нещо
[50]
..*62*
Участник 2 [v]  което пак казвам минава за много по-дълго време [inhalation]така че българите аз не съм<short>не
[51]
..*63*
Участник 2 [v]  обичам този<short>ние сме малко особен народ от една страна се лашкаме от крайния патриотизъм
[52]
..*64*
Участник 2 [v]  до крайния нихилизъм нали от патриотаж до нихилизма [inhalation]ъ_ъ_ъ хубаво е да имаме едно по
[53]
..*65*
Участник 2 [v]  ъ_ъ обективно отношение към нас самите[inhalation] пак казвам действително сме трудолюбив народ
[54]
..*66*
Участник 2 [v]   но не работим за лудо<short>значи като кажеме защо не са засяди примерно нивите това нещо ами
[55]
..*67*
Участник 2 [v]  защото просто вмомента е такава ситуацията такова е положението преходно положение<short>сега
[56]
..*68*
Участник 2 [v]  се преразпределяше националната собственост [inhalation]както виждаме все повече и повече неща
[57]
..*69*
Участник 2 [v]  не мо не може да се [inhalation] да се засяват примерно ъ_ъ_ъ полета ако знаеш че тая продукция
[58]
..*70*
Участник 2 [v]  няма къде да я продадеш [inhalation] и така натъка давам тоя просто тоя пример но примерите могат
[59]
..*71*
Участник 2 [v]  да бъдат много<short>практически цялата държава [inhalation] се преструктурира като държава тя
[60]
..*72*
Участник 2 [v]  става вече друга[emph] държава а хората също стават други ценности които дълги години са ни
[61]
..*73*
Участник 2 [v]  услужвали вече отиват на на по-заден план [inhalation] а_а_а други ценности може би по-рационални
[62]
..*74**
Участник 1 [v]  
Участник 2 [v]  което е хубаво а_а_а идват ъ_ъ в нас а_а_а и все пак ние си оставаме българи [falling intonation]
[63]
..*76*77**
Участник 1 [v]  следваща думичка<dur=1> може би аз трябваше да я изтегля и да ви я подам какво излезе{question}
Участник 2 [v]  да
[64]
78*79*
Участник 2 [v]  спомен<short>спомени ти ми казваш непрекъснато дай да не говориме за археология обаче моя
[65]
..**
Участник 2 [v]  живот се състои деведесе процента от археология така че мен все ми идват добрите спомени от ъ_ъ
[66]
80*81*
Участник 2 [v]  а_а_а така от успехите от археологическите успехи а те не са малко мога да кажа [inhalation] но един
[67]
..*82*
Участник 2 [v]  от тях така действително<short>така е спомена защото много често между другото ме питат кое си
[68]
..*
Участник 2 [v]  спомняш като най-голямото си откритие{question}нали аз действително нямам[emph] голямо
[69]
..*83*
Участник 2 [v]  откритие но помня точно този момент [inhalation] във ъ_ъ_ъ влажната и студена есенна деведесет и
[70]
..*84*
Участник 2 [v]  осма година<short>когато ние разкривахме църквата Свети Йоан Продром или Предтеча в Кърджали
[71]
..**
Участник 2 [v]   или по-скоро я подготвяхме за бъдещата й консервация реставрация издигане напълно [inhalation]
[72]
85*86*
Участник 2 [v]  тогава трябваше да провериме каква е ситуацията под пода [inhalation]и попаднахме на две
[73]
..*87*
Участник 2 [v]  гробници[inhalation] a_a_a затворени гробници<short>нещо ми подсказа че трябва да извикам
[74]
..*88*
Участник 2 [v]  непременно химик реставратор<short> извиках го от търновската ни лаборатория която е едн една
[75]
..*89*
Участник 2 [v]  от най-добрите в България вмомента [inhalation] и ъ_ъ_ъ първата гробница не даде нищо смисъл
[76]
..*90*
Участник 2 [v]  монах вътре погребан [inhalation] беше леко разочарование макар че с много хубава
[77]
..*91*
Участник 2 [v]  архитектура<short>но във втората гробница помня как когато [inhalation] отворихме първата плоча
[78]
..*
Участник 2 [v]  или по-скоро малка пукнатина се наведох<short>имаше доста журналисти така малко<short>светкаха
[79]
..*92*
Участник 2 [v]   светкавици и в ъ_ъ_ъ светлината на прожекторчето видях как лъснаха златни нишки вътре и извиках
[80]
..*93*
Участник 2 [v]   Боже каква страшна златна сърма и действително това излезе погребение на епископ от края на
[81]
..*94*
Участник 2 [v]  дванайстия век когато след четири годишна реставрация се оказа всъщност един от най-ранните, а
[82]
..*95*
Участник 2 [v]  най-ранният православен текстил въобще откриван в ъ_ъ_ъ така в света [inhalation]очакваме всеки
[83]
..*
Участник 2 [v]  момент те да бъдат изложени в Кърджаийския музей след приключването вече на
[84]
..*96*
Участник 1 [v]  и какво е усещането като отвориш[emph] и
Участник 2 [v]  последните<short>така<short>консервационни действия
[85]
..*97*98*
Участник 1 [v]  видиш и предполагаш{question} колко неща си мисли човек{question}
Участник 2 [v]  усещането е много голямомакар че аз винаги искам едно
[86]
..**
Участник 2 [v]  нещо да кажа че ъ_ъ_ъ работата на археолога не е само сензационна<short>тя значи обикновено
[87]
99*100*
Участник 2 [v]  в медиите се вижда само<short>така върха на айсбегра на сладоледа [inhalation] докато всъщност
[88]
..*
Участник 2 [v]  това са тежки неща подготовка[inhalation] ъ_ъ самото ъ_ъ_ъ нали преди малко като си говорихме с
[89]
..*101*
Участник 2 [v]  тебе ти казваш колко е хубава професията да обаче пет месеца ъ_ъ далеч от къщи от семейството
[90]
..*102*103*
Участник 2 [v]  децата си така натъка не не е леко за издържане но така или иначе ъ_ъ_ъ моментът има много такива
[91]
..*104*105*
Участник 2 [v]   нали действия но моментът на самото откриване на самото откритие както тоя случай действително
[92]
..*106*107*108*
Участник 1 [v]  и какво е чувството{question} отвътре
Участник 2 [v]  е много забележителенсилно емоционално [laugh] е какво да кажа<short>нали ти го
[93]
..*109*
Участник 2 [v]  описах нали<short>просто се разкрещях като обезумял нали тогава като го видях това
[94]
..*
Участник 2 [v]  нещо[inhalation]но откритието може да не бъде само еднократно действие<short>откритието може да
[95]
..*110*
Участник 2 [v]  бъде например[inhalation] ъ_ъ_ъ щото аз се занимавам много с епиграфика разчитане на
[96]
..*111*
Участник 2 [v]  надписи<short>когато ти хрумне някоя блестяща догатка<short>когато също дава такова
[97]
..*112*
Участник 2 [v]  чувство<short>значи това е нашата бих казал лабораторна работа защото онова на терена си е едно
[98]
..**
Участник 2 [v]  но подготовката работата с докоменти с ръкописи разчитането на надписи това си е също част от
[99]
113*114*
Участник 2 [v]  от моята работа и имал съм доста такива случаи<short>айде да не ги цитирам сега нали вмомента
[100]
..*115*
Участник 2 [v]  когато някое блестящо хрумване просто да бе как ето [inhalation]айде мога да кажа един пример нали
[101]
..*116*
Участник 2 [v]   това примерно една приписка от четиринайсти век в един Октоих [inhalation]в който тя е известна
[102]
..*117*118*
Участник 2 [v]  доста отдавна обаче се тълкуваше от времето на Иван-Александър ??? една думичка която беше
[103]
..*
Участник 2 [v]  господин се четеше а всъщност когато работих в нея в Народната библиотека там е книгата
[104]
..*119*120**
Участник 2 [v]  [inhalation] аз видях че пише господинчик[emph] а не господин което означава малкия господар
[105]
121*122*
Участник 2 [v]  и изведнъж цялата приписка промени своя смисъл<short>оказа се не от цар Иван-Александър
[106]
..**
Участник 2 [v]  [inhalation]а от ъ_ъ_ъ сина на Иван-Шишман който също носи името Александър Иван-Александър
[107]
123*
Участник 2 [v]  [inhalation]и всъщност той показва последния това беше последния документ практически преди
[108]
..*124*
Участник 1 [v]  [inhalation]последна думичка<short>напреднахме
Участник 2 [v]  падането на България от ъ_ъ_ъ под турска власт
[109]
..*125*126*
Участник 1 [v]  във времето<short> аз като ъ_ъ_ъ<dur=1>ученичка стоя слушам и попивам
Участник 2 [v]  майстор<dur=1>майстор ами майстор<short>сетих
[110]
..*127*128*
Участник 2 [v]  се за нашия нали понеже говорим за тамплиери последен майстор Жак дьо Воле който през хиляда
[111]
..*
Участник 2 [v]  триста и четиринайста година[inhalation]френския крал<short>Филип Четвърти Хубави изгаря на
[112]
..*129*130*
Участник 2 [v]  кладата [inhalation]и пак може би да се върнеме към началото на нашата тема че
[113]
..*
Участник 2 [v]  [inhalation]историята на тамплиерите действително е една много интересна история една красива
[114]
..*131*
Участник 2 [v]  история миналата година а_а_а имах щастието така да пътувам в Сирия и в Йордания и в доста от тея
[115]
..*132*
Участник 2 [v]   замъци [inhalation] и действително в тях има страшно много история<short>просто усеща тази
[116]
..*133*
Участник 2 [v]  история той е гигантски сблъсък между Исляма и [inhalation]и християнството между другото самото
[117]
..*134*
Участник 2 [v]   отношение дори на арабите които са сега там е доста ъ_ъ интересно<short>те не не са против ъ_ъ_ъ
[118]
..*135*
Участник 2 [v]  значи имало е една една рицарска търпимост между двете страни [inhalation] a_a_a дори днеска
[119]
..*136*
Участник 2 [v]  а_а_а те си вадят хляба дет се казва от тея кръстоносни походи<short>ако не бяха тея кръстоносни
[120]
..*137*138*
Участник 2 [v]  походи [inhalation]както и римските ... разбира се нямаше една Йордания например да бъде със ъ_ъ_ъ
[121]
..*139*
Участник 2 [v]   осемдесе и пет процента от брутния й въ- вътрешен продукт да бъде от културно-историческия
[122]
..*140*141*
Участник 1 [v]  а_а_а ето сега вече накрая мога да мина на ти в
Участник 2 [v]  туризъм<short>така че това ми дойде с майстор
[123]
..*142*
Участник 1 [v]  последната минута честно ти казвам че въобще а_а_а мислих че ще си говорим за майстори които
[124]
..*143*144**
Участник 1 [v]  правят ремонти и лепят плочки майстор който оправя кола как се върнахме и въртяхме сукахме
Участник 2 [v]  [laugh]
[125]
145*146*
Участник 2 [v]  всеки си носи отпечатъка за своята професия<short>ако беше тука някой водопроводчик може би за
[126]
..*147*
Участник 1 [v]  [laugh]не просто не можахме да избягаме от публичния образ може би
Участник 2 [v]  това щеше да се сети [laugh]
[127]
..*148*
Участник 1 [v]  думите не не бръкнаха достатъчно дълбоко в теб <dur=1>но пък си мисля че ще имаме поводи когато
[128]
..*149*
Участник 1 [v]   свърши това археологическо лято пак да се виждаме [inhalation] кажи накрая всъщност какво ще
[129]
..*150*
Участник 1 [v]  правиш това лято
Участник 2 [v]  ми аз го казах преди малко<short>значи края на май започваме разкопките на
[130]
..*151*152*153*
Участник 1 [v]  каза ми го извън ефира обаче на мен слушателите не са го чули
Участник 2 [v]  Татул първо два месеца да<short>не казах преди малко че ми предстоят
[131]
..*154*
Участник 1 [v]  да
Участник 2 [v]  пет месеца разкопки [inhalation]ъ_ъ значи два месеца имам работа на Татул и после три месеца на
[132]
..*155*
Участник 1 [v]  
Участник 2 [v]  Перперикон<short>тоест от май до началото на октомври някъде [inhalation] сега искам да кажа че
[133]
..*
Участник 2 [v]  тая година е особено важна защото ъ_ъ имаме много проекти вече европейски проекти които са
[134]
..*156*
Участник 2 [v]  спечелени [inhalation] ъ_ъ_ъ три обекта от кърджалийско ъ_ъ_ъ това са Татул това е пещерата
[135]
..*157*
Участник 2 [v]  Отрова и една много хубава крепост на обща стойност около седемстотин хиляди евро<short>това са
[136]
..*158*
Участник 2 [v]   кратки проекти<short>значи догодина по това време [inhalation] трябва да сме приключили
[137]
..*159*
Участник 2 [v]  археологическата работа и реставрационно-консервац-цан-ционните действия [inhalation]а освен това
[138]
..*160*
Участник 2 [v]   за Перперикон освен държавните субсидии които аз получавам редовно имаме и над три милиона
[139]
..*
Участник 2 [v]  евро които са вече за един гигантски проект за цялостното[emph] му превърщане може би в най-
[140]
..*161*162*
Участник 1 [v]  кога ше стане това{question}
Участник 2 [v]  модерния паметник на света [inhalation]значи първите са до до другата
[141]
..**
Участник 2 [v]  година докато тоя на Перперикон е балдауш там имаме строителни дейности там се строи сграда
[142]
163*164*
Участник 1 [v]  колко време трябва за такъв
Участник 2 [v]  ще се прави ток електрификация осветяване и всякви такива истори
[143]
..*165*166*
Участник 1 [v]  мащабен проект{question} да (laugh)
Участник 2 [v]  това вече е работа на съответните специалисти аз все пак не мога да се
[144]
..*167*168*
Участник 1 [v]  добредобре благодаря много ми беше
Участник 2 [v]  занимавам с всичките неща макар да консултирам тези дейности
[145]
..*169*170*
Участник 1 [v]  приятно професор Николай Овчаров желая ти успех
Участник 2 [v]  благодаря
[k]  музика за реклама "Българско национално дарик радио"
[146]
..*171*172*
[k]  


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.