[1]
0*
Водеща [v]   Борислав Гуцанов кандидат за кмет на град Варна [exhalation] с номер осем в интегралната
[2]
..*1*
Водеща [v]  бюлетина издигнат от Българска социалистическа партия <short> господин Гуцанов какво ще е
[3]
..*2*
Водеща [v]  първото нещо което ще направите като кмет на Варна
Б. Гуцанов [v]   смятам че най-важното е веднаг\а след
[4]
..*3**
Б. Гуцанов [v]  избирането ми да събера всички варненци които са представители на определените най-важни
[5]
4*5*
Б. Гуцанов [v]   сектори във града <short> така наречени <short> старейшни ако мога да го употребя като дума
[6]
..**
Б. Гуцанов [v]  които знаят какво да кажат които се доказали <short> ще поканя на тази среща и всички които са
[7]
6*7*
Б. Гуцанов [v]   били кандидати за <short> кметове <short> на Варна защото всеки един човек на такова ниво
[8]
..*8*
Водеща [v]   <dur=1> от опита на всеки
Б. Гуцанов [v]  има какво <short> да каже има какво да направи важното е да се вземат добрите неща от <short>
[9]
..*9*
Водеща [v]   един от тях
Б. Гуцанов [v]  всеки един от опита му от знанията му от възможностите му защото по този начин само можем да
[10]
..*10*
Б. Гуцанов [v]   направим един истински работещ град променящ се град и освен тва да има наистина
[11]
..*11*12*
Водеща [v]   кажете две основни неща които трябва да
Б. Гуцанов [v]  разбирателство във града стига вече конфронтация
[12]
..*13*
Водеща [v]  се променят за да бъде Варна най-добър град за живеене в България
Б. Гуцанов [v]   само две трудно но
[13]
..*14*
Б. Гуцанов [v]  [inhalation] ограничавайки се: на първо място улиците тротоарите тва е безумие безобразие което
[14]
..*15*
Б. Гуцанов [v]  е във момента инфраструктурта като: цяло на второ място работни места ако [exhalation] в едно
[15]
..*16*
Б. Гуцанов [v]  семейство единият получава двеста и педесет триста лева другият също толкова което общо взето
[16]
..*17*
Б. Гуцанов [v]   е <short> нормално за града ни вие със шестотин лева можете ли да гледате себе си <short>
[17]
..*18**
Б. Гуцанов [v]  детето си <short> ами ако са децата което е по-добрият вариант да имаш повете повече деца
[18]
19*20*
Б. Гуцанов [v]   как ще ги изпратиш <short> облечени на училище нахранени спокойни това е също един вид
[19]
..*21*
Водеща [v]   господин Гуцанов как ще обрисувате град
Б. Гуцанов [v]  безработица но скрита по друг начин безработица
[20]
..*22*
Водеща [v]  Варна <short> Ва:рна с три думи
Б. Гуцанов [v]   тва което ми се иска да обрисувам и което ще стане по-цветен
[21]
..*23*24*
Водеща [v]   споре вас кои са трите най-важни неща от следините
Б. Гуцанов [v]  по-красив град Барселона Черно море
[22]
..*25*
Водеща [v]  <short> втори Аспарухов мост магистрала Хемус магистрала Черно море нов контейнерен
[23]
..*26**
Водеща [v]  терминал нова спортна зала [inhalation] нова концертна зала Алея Първа яхтено пристанище
[24]
27*
Б. Гуцанов [v]   тука всички са важни <short> вторият Аспарухов мост магистрала Черно море са свързани помежду
[25]
..*28**
Б. Гуцанов [v]   си защото тва трябва да бъде част от един коридор север юг който ние трябва да изградим
[26]
29*30*
Б. Гуцанов [v]   със мегаполис Истанбул връзка Бургас Варна Коtстанца защото по този начин ние веднъж че
[27]
..*31*
Б. Гуцанов [v]  правим този коридор привличаме твари откриваме работни места и решаваме и проблема със
[28]
..*32*
Б. Гуцанов [v]  втория Аспарухов мост Алея Първа яхтеното пристанище концертната зала те са също свързани
[29]
..*33*34*
Б. Гуцанов [v]  със тва е проекта за изграждането на новата територия на града пристанище Варна Изток да
[30]
..*35*
Б. Гуцанов [v]  се превърне във новата атракция на града тя е част от града тази територия във момента
[31]
..*36*
Б. Гуцанов [v]  пристанището пречи на Варна и Варна пречи на пристанището и ние не можем да не изградим
[32]
..*37*
Б. Гуцанов [v]  новата концертна зала ако искаме да бъдем двехиляди и диветнайста година европейска <short>
[33]
..*38*
Б. Гуцанов [v]  столица на културата трета точка да кажем магистрала а_а_а Хемус и ви изредих трите най-
[34]
..*39*40*
Водеща [v]   господин Гуцанов стигнахе май до: въпроса който най-много ви интересува къде
Б. Гуцанов [v]  важни неща
[35]
..*41*
Водеща [v]  е мястото на новото пристанище така общо зададен
Б. Гуцанов [v]   да престанем да коментираме къде е неговото
[36]
..*42*
Б. Гуцанов [v]   място защото докато ние спорим къде е тва място Констанца отиде дванайсет пъти във
[37]
..*43*
Б. Гуцанов [v]  контейнерите си оборот напред пред Вар-на можете ли да си представите колко милиони а може
[38]
..*44*
Б. Гуцанов [v]  да се стигнат милиарди са изтървани за икономиката на България и за икономиката на Варна и
[39]
..*45*46*
Водеща [v]   <dur=1>
Б. Гуцанов [v]  колко пропуснати работни места и средства има за самия град Варна така че мястото е
[40]
..*47*
Водеща [v]   къде
Б. Гуцанов [v]  определено стига толкова по този въпрос той е под Максуда единственото възможно
[41]
..**
Б. Гуцанов [v]  компромистно място и всички знаят че това място е компромистно и няма защо да репетираме
[42]
48*49*
Водеща [v]   колко средства са необходими за да се
Б. Гуцанов [v]   на гърба на нещо което е изречено преди много години
[43]
..*50*
Водеща [v]  сдобие Варна с изцяло обновена пътна инфраструктура <dur=1> говорим за рехабилитираност
Б. Гуцанов [v]   изключвайки втория мост и
[44]
..*51*
Водеща [v]   основно да
Б. Гуцанов [v]  околовръстния ринг на Варна които са част от друг проект за рехабилитиране на вътрешната част
[45]
..*52*53*
Водеща [v]   за колко време би
Б. Гуцанов [v]  на града със подземната инфраструктура около осестотин милиона лева
[46]
..*54*55*
Водеща [v]  могло да се оправи
Б. Гуцанов [v]   със добра работа по европейските възможни финансирания в рамките на
[47]
..*56*
Водеща [v]   какъв трябва да е годишният бюджет на Варна
Б. Гуцанов [v]  един мандат в средата на втория мандат
[48]
..*57*
Водеща [v]  [exhalation]
Б. Гуцанов [v]   колкото е възможно по-голям но най-важното е следното да престанем да тупаме
[49]
..*58**
Б. Гуцанов [v]  варненци като брашнян чувал със данъци и такси за тва аз говоря за създаване на общинска
[50]
59**
Б. Гуцанов [v]   икономика и приходите от пристанището със промяна на закона и с изграждането на новия
[51]
..*61*
Б. Гуцанов [v]  терминал да влизат във бюджета на община <short> Варна стига само варненци сме ги друсали за
[52]
..*62*
Б. Гуцанов [v]  един втори трети или еди си колко данъка икономиката е тази която е необходима за да може
[53]
..*63*
Водеща [v]   ако станете кмет на Варна
Б. Гуцанов [v]  наистина да има голям бюджет на града а не това което е във момента
[54]
..*64*
Водеща [v]  кога във времето виждате приемането на общия устройствен план
Б. Гуцанов [v]   първо ще стана кмет на Варна
[55]
..*65*
Б. Гуцанов [v]  и приемането на общия устройствен план ще бъде най-късно началото на следващата година тва е
[56]
..*66*
Б. Гуцанов [v]   изключително важно тъй като той се ползваше от висшата администрация през последните
[57]
..*67*68*
Водеща [v]  
Б. Гуцанов [v]  години като орден за рекет над варненци тва че не се приемаше общият устройствен план
[58]
..*69*
Водеща [v]  тлябва ли да бъдат разрушени всички съществуващи незаконни строежи във Варна от къщите в
[59]
..*70*71*
Водеща [v]  гетата до остъклените балкони <dur=1> мотивирайте се накратко
Б. Гуцанов [v]   не ъ_ъ_ъ трябва закони естествено да бъдат
[60]
..*72*
Водеща [v]  
Б. Гуцанов [v]  спазвани но вижте има някой си остъклил балкона той да не го е направил от добро човека иска
[61]
..*73*
Б. Гуцанов [v]  да му бъде по-топло вкъщи иска по накакъв начин да си разшири нещо във къщата не може
[62]
..*74*
Б. Гуцанов [v]  всичко да се слага под общ знаменател но трябва да има общо спазване на външния вид на блока
[63]
..*75*76*
Б. Гуцанов [v]   трябва да се направят така нещата че да бъдат осигурени тези осигурени във смисъл като
[64]
..**
Б. Гуцанов [v]  сигурност подобрения които са правени във апартаментите и във блоковете за да не се стигне до
[65]
77*78*79*
Водеща [v]   а незаконните постройки и сгради
Б. Гуцанов [v]   по-големи нарушения [inhalation] некаконните постройки и сгради
[66]
..*80*
Б. Гуцанов [v]  тези които наистина са във вид който нарушава нормалното функциониране на града да но ако ли
[67]
..*81*
Б. Гуцанов [v]   не трябва да се правят и компромиси трябва и да се подхожа малко със по-голямо
[68]
..*82*
Водеща [v]   а във връзка с това как ще изглежда мястото на което в момента е
Б. Гуцанов [v]  разбирателство към хората
[69]
..*83*
Водеща [v]  квартал Максуда в края на мандата ви
Б. Гуцанов [v]   к-к-категорично променено пробивът Левски тоест
[70]
..*84*
Б. Гуцанов [v]  изграждането продължаването на булевард Левски трябва да продължи през Максуда и това ще
[71]
..*85*
Б. Гуцанов [v]  го направя още през първия мандат независимо че той не е необходим толкова много като
[72]
..*86*
Б. Гуцанов [v]  инфраструктура на този етап и освен това този път трябва да бъде максимално разширен <dur=1>
[73]
..*87*
Б. Гуцанов [v]  не четири платна <short> шест или осем платна с голяма променантна зона помежду им голяма
[74]
..*88*
Б. Гуцанов [v]  зелена кво ще рече тази променантна зона защото това е единственият възможен законов начин
[75]
..*89*
Б. Гуцанов [v]  под който могат да бъдат премахнати във момента всички къщи които се намират по тази
[76]
..*90*91*
Водеща [v]   колко още
Б. Гуцанов [v]  територия на Максуда откъдето ще мине булевард Левски коренно променено
[77]
..*92*
Водеща [v]  места в детските ясли и градини ще има до края на вашия мандат
Б. Гуцанов [v]   толкова колкото са необхоими
[78]
..*93*
Водеща [v]   <dur=1> недостигат
Б. Гуцанов [v]  за да бъде решен този въпрос във момента по данни са около петстотин които не достигат знаете
[79]
..*94*
Водеща [v]  
Б. Гуцанов [v]  че по моя инициатива започнаха строителство на детските градини така че тва ще продълж до
[80]
..*95*
Водеща [v]   нуждае ли се Варна според
Б. Гуцанов [v]  окончателното решаване на този въпрос и то до средата на мандата
[81]
..*96*
Водеща [v]  вас от алтернативен обществен транспорт
Б. Гуцанов [v]   не бих казал че на този етап се нуждае от алтернативен
[82]
..*97*
Б. Гуцанов [v]  тъй като Варна не е толкова голям град на нас може да ни се иска да казваме колко сме големи но
[83]
..*98*
Б. Гуцанов [v]   все пак Варна е в рамките на един средно голям от европейски калибър но и тя се нуждае от
[84]
..*99**
Б. Гуцанов [v]  подновяване на транспорта купуване на нови тролейбуси от бус лента и затва коментираме че
[85]
100*101*
Б. Гуцанов [v]   изграждащите се нови пътни инфраструктури трябва да имат отделна бус лента за да може за
[86]
..*102*
Б. Гуцанов [v]  датрафикът да се разтворя говорим за обществения транспорт но за алтернативен на този етап не
[87]
..*103*104*
Водеща [v]   за или против сте строжена на нова окръжна болница
Б. Гуцанов [v]   против строежа съм на нова окръжна
[88]
..*105*
Б. Гуцанов [v]  болница но трябва да има нова общинска АГ болница която да бъде във двора на окръжна
[89]
..*106*
Б. Гуцанов [v]  болница за да поевтинеят всичките услуги и действия на окръжна болница със изграждане на нов
[90]
..*107**
Б. Гуцанов [v]   и един център и за едната и за другата болница лабораторен център ако държавата продължава
[91]
108*109*
Б. Гуцанов [v]   да бъде мащеха към окръжна болница тя да стане общинска и знаете аз бях готов да внеса тва
[92]
..*110*
Б. Гуцанов [v]  предложение и има как законово да ставе тва <short> и тази болница трябва да се превърне във
[93]
..*111*
Водеща [v]   кое място сграда исторически паметник
Б. Гуцанов [v]  Пирогов за Североизточна България спешният център
[94]
..*112*
Водеща [v]  археологическа находка или друг обект бихте нарекли символ на Варна някакъв
Б. Гуцанов [v]   може би [cough] защото
[95]
..*113*
Водеща [v]  
Б. Гуцанов [v]  аз съм възпитаник на: морско училище морскот училище спортната зала катедралата и тва което
[96]
..*114*
Б. Гуцанов [v]  много ми се иска новата тиритория на пристанище Варна Изток концертната зала новият
[97]
..*115*116*
Водеща [v]   как с едно
Б. Гуцанов [v]  аквариум със яхтеният и пасажерският терминал да бъдат новия символ на Варна
[98]
..*117*
Водеща [v]  изречение бихте представили Варна извън пределите на страната
Б. Гуцанов [v]   че Варна е източната граница на
[99]
..*118*
Водеща [v]   кое е най-важното нещо което трябва да се направи за да стане Варна
Б. Гуцанов [v]   Европейския съюз
[100]
..*119*
Водеща [v]  европейска културна столица през две и деветнайста
Б. Гуцанов [v]   на първо място новата концертна културна
[101]
..*120*121*122*
Водеща [v]   как си представяте вашия
Б. Гуцанов [v]  зала сграда така както операта във Сидни е символа на Сидни
[102]
..*123*
Водеща [v]  средностатистически избирател
Б. Гуцанов [v]   всеки който е готов за промяната и иска тази промяна тва е
[103]
..*124*
Водеща [v]   последен въпрос към вас господин Гуцанов защо всъщност искате да бъдете кмет на
Б. Гуцанов [v]  избирателят
[104]
..*125*126*
Водеща [v]  Варна
Б. Гуцанов [v]   защото смятам [exhalation] че промяната започва: от Варна знам какво да направя имам
[к]   мокрофония
[105]
..*127*
Б. Гуцанов [v]   силите да го направя имам знанията <dur=1> при всичките тези години натрупани как да го
[106]
..*128*
Б. Гуцанов [v]  направя знам как да обединя хората около себе си за да може тва а се случи защото за мене
[107]
..*129*
Б. Гуцанов [v]  Варна стана <short> кауза не само защото съм роден тука <short> израснал учил готов съ:м
[108]
..*130*131*
Б. Гуцанов [v]  всичко да вложа от себе си да жертвам така както: чувствам семеййството си децата си
[109]
..*132*133*134*
Б. Гуцанов [v]  близки така чувствам и своя град и затова ще го променя


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.