Атанас Атанасов
Гергана Дачева
Искра Ликоманова
Иванка Мавродиева
Йовка Тишева
Красимира Алексова
Мариета Цветкова
Марина Джонова
Радка Влахова
Татяна Ангелова
Хетил Ро Хауге
Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com